Cập nhật:  GMT+7
4871x5f0dxab43xaf40x82cdx9a16x7a1bx5d87xc346xX7xc58bx60b8xad51x9a35xc73fx9755xX5x4e38xXaxa119xXcxX1xb451xX3xXex4c80x5f5ax6459x83a6xX3xb97dxX1xc0b5xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xXbxX1xc447xX3xX4xX1xbbd6x80f4xX1axX3xX1axX1x6974xX1axX3xX7xc78axX3xa7adxX3xXex5960xX1axX1xX0xa385xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8878xX10xX6x9b3fxXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xaf05xb189xX6xX3xXbxX1xX29xX3xX4xX1xX2dxX2exX1axX3xX1axX1xX33xX1axX3xX7xX37xX3xX39xX3xXexX3cxX1axX1x6438xX3xX1dx600fxX3xb828xX6xX2dxa02axX3x849fxX1x8fa3xX3xXcxX1x5121xX8dxX3x8655x5f38xX1axX1xX3xb0b9xX18x5867xX1axX1bxbb3dxX0xX40xXbxX12xX0xXexX6x5aabxX5xX10xX3xX7xXexb9e9xX5xX10xX9xXaxacf4xX6x79d5xX1bxXdxX1axX85x8cdfxXbxc8eaxX3xX6xX2dxXex4ca4xXaxX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXb5xX1bxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX40xX40xX4xXa2xXaaxX6xXc3xXbxX1xX2dxXexX1xXc3xXa2xX69xX1axX40xX52xX10xX7xbdcbxXexXc3xXbxX40xX1axX10x56f4xX7xX40xX2x7028xae61xXf7xX40xXf8x9a04xX52xXbcxbb22x9072xX2xX2xXffxXffxXexX2xXbcxXf8xX39xc503xX5xX2xXa2xb87exXbxX1bxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexXb7xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX52xX12x74fcxafa0xX1axX1xX3x9692x9d06xXc3xX3xXcxX3cxX1axX1xX3xX15xXb0xX3xX8fxX1xX91xX3xXcxX1xX95xX3xX4xX1xX91xX4xX3xXb5xX6axX1axX1bxX3xX4xb2e1xX4xX3x4d69xX1axX1bxX85xX3xX98x75a9xXdxX3xX8axXdxX1axX1xX3xX1dxX1xX33xX2dxX8dxX3xX98xX154xXdxX3x99cfx61d0xX1axX3x626fxX2dxX6xX1axX1bxX3xX12cxX18x7791xX4xX3xXaaxc782xX2dxX3xX1bxXdx64e2xX3xX4xX1xa80dxX4xX3xX1dxX1xX15xX3xXex534bxX4xX1xX3x52e3xX98xc754xX9dxX8dxX3xX8fxX1xbb2bxX3xX1dxX1xX15xX3xXexX187xX4xX1xX3xX18bxX98xX18dxX9dxX3xXexX3cxX1axX1xXa2xX3xa535xX1axX1xX3xX98xX14bxXc3xX3xX8fxX1xX91xX3xXcxX1xX95xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexXb7xX12xX0xX40xXexX6xXaaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xXc3xX52xXb0xXaxX12xX1dx6756xX3xXexX1x7e4exX8dxX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX12cxX128xX3xXbxX1xX29xX3xX4xX1xX2dxX2exX1axX3xX69xXdxc8c0xX4xX3xXaaxX176xX2dxX3xXaaxb692xX3xX7xX2dxX1axX1bxX3xX4xX1xX17fxX4xX3xX69xX1dcxX3xX1dxX1xX15xX3xXexX187xX4xX1xX3xX18bxX98xX18dxX9dxX3xXexX3cxX1axX1xX3xX8fxX1xX91xX3xXcxX1xX95xX0xX40xXbxX12xX1axX1xXdxX206xXb5xX3xXecx7d0bxX3xXbcxXffxX2xX2xX3x5ad9xX3xXbcxXffxX2x6be6xX3xX12cx737fxXdxX3xX69xX19xXdxX3xX14exX1axX1bxX3xX98xX154xXdxX3xX8axXdxX1axX1xX3xX1dxX1xX33xX2dxX8dxX3xX8fxX1xX193xX3xX98xX1fxX3xXexX1xX18xX3xXcxX3cxX1axX1xX3xX15xXb0xXa2xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xXc3xX52xXb0xXaxX12xc6e1x6576xX1axX1bxX3xXexX1x864fxXdxX8dxX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX4x824fxX1axX1bxX3xXbxX1xX29xX3xX4xX1xX2dxX2exX1axX3xX69xXdxX206xX4xX3xXaaxX176xX2dxX3xXaaxX20exX3xX7xX2dxX1axX1bxX3xX4xX1xX17fxX4xX3xX69xX1dcxX3xX8fxX1xX193xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX187xX4xX1xX3xX18bxX98xX18dxX9dxX3xXexX3cxX1axX1xX3xX8fxX1xX91xX3xXcxX1xX95xX3xX1axX1xXdxX206xXb5xX3xXecxX242xX3xXbcxXffxX2xX2xX3xX249xX3xXbcxXffxX2xX24exX3xX12cxX251xXdxX3xX69xX19xXdxX3xX14exX1axX1bxX3xX98xX154xXdxX3xX166xX167xX1axX3xX16axX2dxX6xX1axX1bxX8dxX3x91a6xXb0xX3xX69xXdxX29xX1axX3xX98xX6xX1axX3xXcxX1xX18xX29axX1axX1bxX3xX69xX1dcxX3xXcxX3cxX1axX1xX3xX15xXb0xX8dxX3x62daxXdxX14bxXb5xX3xX12cxX251xX4xX3x908dx88c0xX3x6f27x9800xX3xX1xXc3xX12dxX4xX1xX3xX69xX88xX3xX293xX176xX2dxX3xXexX18xX3xXexX3cxX1axX1xX3xX8fxX1xX91xX3xXcxX1xX95xXa2xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xXc3xX52xXb0xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX4xX2b3xX1axX1bxX3xXbxX1xX29xX3xX4xX1xX2dxX2exX1axX3xX69xXdxX206xX4xX3xXb5xXdx8cdexX1axX3xX1axX1xXdxX206xXb5xX3xX4xX1xX17fxX4xX3xX69xX1dcxX3xX1dxX1xX15xX3xXexX187xX4xX1xX3xX18bxX98xX18dxX9dxX3xXexX3cxX1axX1xX3xX8fxX1xX91xX3xXcxX1xX95xX3xX1axX1xXdxX206xXb5xX3xXecxX242xX3xXbcxXffxX2xX2xX3xX249xX3xXbcxXffxX2xX24exX3xX12cxX251xXdxX3xX69xX19xXdxX3xX14exX1axX1bxX3xX1dxX1xX2dxX3xX18dxX1bxX95xX4xX3x4b4fxX1axX1xX8dxX3xX12cxX1e0xX3xX1axX1x6c41xX1axX3xX1axX1xXdxX206xXb5xX3xX69xX1dcxX3xXb5xX19xXdxX3xX69xX88xX3xXb5xXdxX3b3xX1axX3xX1axX1xXdxX206xXb5xX3xX4xX1xX17fxX4xX3xX69xX1dcxX3xX8fxX1xX193xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX187xX4xX1xX3xX18bxX98xX18dxX9dxX3xXexX3cxX1axX1xX3xX8fxX1xX91xX3xXcxX1xX95xX3xX1axX1xXdxX206xXb5xX3xXecxX242xX3xXbcxXffxX2xX2xX3xX249xX3xXbcxXffxX2xX24exX3xX12cxX251xXdxX3xX69xX19xXdxX3xX14exX1axX1bxX3xX18dxX1bxX2dxXb0xX3b3xX1axX3xX293xX99xX1axX1xX3xX1dxX91xX4xX8dxX3xX12cxX1e0xX3xX1axX1bxX1xX3cxX3xX4xX14exX1axX1bxX3xXexX14bxX4xX3xX4xX1xX29axX3xX12cxX15xX3xXexX2dxX20exXdxX3xX1axX1bxX1xX3cxX3xX1xX18xX2dxXa2xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xXc3xX52xXb0xXaxX12xX293xX251xXdxX3xX69xX19xXdxX3xXexX3cxX1axX1xX3xX1dxX88xX3xX8axX6xX2dxX0xX40xXbxX12xX8dxX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX12cxX128xX3xXbxX1xX29xX3xX4xX1xX2dxX2exX1axX3xX69xXdxX206xX4xX3xXaaxX176xX2dxX3xXaaxX20exX3xX7xX2dxX1axX1bxX3xX4xX1xX17fxX4xX3xX69xX1dcxX3xX8fxX1xX193xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX187xX4xX1xX3xX18bxX98xX18dxX9dxX3xXexX3cxX1axX1xX3xX1dxX88xX3xX8axX6xX2dxX3xX1axX1xXdxX206xXb5xX3xXecxX242xX3xXbcxXffxX2xX2xX3xX249xX3xXbcxXffxX2xX24exX3xX12cxX251xXdxX3xX69xX19xXdxX3xX14exX1axX1bxX3xX127xX33xXb5xX3xX166xX167xX1axX3xX98xXdxX8dxX3xX329xXb0xX3xX69xXdxX29xX1axX3xX98xX6xX1axX3xXcxX1xX18xX29axX1axX1bxX3xX69xX1dcxX3xXcxX3cxX1axX1xX3xX15xXb0xX8dxX3xX348xXdxX14bxXb5xX3xX12cxX251xX4xX3xX351xX352xX3xXcxX88xXdxX3xX4xX1xX1fxX1axX1xX3xX1dxX88xX3xX8axX6xX2dxXa2xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xXc3xX52xXb0xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX4xX2b3xX1axX1bxX3xX12cxX128xX3xXbxX1xX29xX3xX4xX1xX2dxX2exX1axX3xX69xXdxX206xX4xX3xXb5xXdxX3b3xX1axX3xX1axX1xXdxX206xXb5xX3xX4xX1xX17fxX4xX3xX69xX1dcxX3xX8fxX1xX193xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX187xX4xX1xX3xX18bxX98xX18dxX9dxX3xXexX3cxX1axX1xX3xX1dxX88xX3xX8axX6xX2dxX3xX1axX1xXdxX206xXb5xX3xXecxX242xX3xXbcxXffxX2xX2xX3xX249xX3xXbcxXffxX2xX24exX3xX12cxX251xXdxX3xX69xX19xXdxX3xX14exX1axX1bxX3xX9dxX18xX9fxX1axX1bxX3xXcxXdxX355xX1axX3xX9dxX2b3xX1axX1bxX3x842axX12cxX1e0xX3xX1axX1bxX1xX3cxX3xX1xX18xX2dxX3xXexXb7xX18xX19xX4xX3xXexX2dxX20exXdxa282xX3xX69xX88xX3xX14exX1axX1bxX3xX127xX29xX3xX9dxX2b3xX1axX1bxX3xX641xX12cxX1e0xX3xX1axX1xX413xX1axX3xX1axX1xXdxX206xXb5xX3xX69xX1dcxX3xXb5xX19xXdxX658xXa2xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xXc3xX52xXb0xXaxX12xX98xX29xX1axX3xX4xX12dxX1axX1xX3xX12cxX193xX8dxX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX2b3xX1axX1bxX3xXbxX1xX29xX3xX4xX1xX2dxX2exX1axX3xX69xXdxX206xX4xX3xXb5xXdxX3b3xX1axX3xX1axX1xXdxX206xXb5xX3xX4xX1xX17fxX4xX3xX69xX1dcxX3xX8fxX1xX193xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX187xX4xX1xX3xX18bxX98xX18dxX9dxX3xXexX3cxX1axX1xX3xX98xX99xX1axX1xX3xX9dxX18xX9fxX1axX1bxX0xX40xXbxX12xX1axX1xXdxX206xXb5xX3xXecxX242xX3xXbcxXffxX2xX2xX3xX249xX3xXbcxXffxX2xX24exX3xX12cxX251xXdxX3xX69xX19xXdxX3xX14exX1axX1bxX3xX166x6e55xX3xX166xX167xX1axX3xX8axXdxX1axX1xX8dxX3xX12cxX1e0xX3xX1axX1xX413xX1axX3xX1axX1xXdxX206xXb5xX3xX69xX1dcxX3xXb5xX19xXdxXa2xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xXc3xX52xXb0xXaxX12xX18dxX1bxX2dxX294xX1axX85xX3xX1dxX1xX1fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX0xX40xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long