Cập nhật:  GMT+7
7134xdb46xbdf2x8366xe462x82c8xf1a4xf45cx9359xX7xafc5xdf74xd08bxd320x7731xa4aaxX5xa77axXaxe9afxXcxX1xd6dfx72d0xa04fxe170xX3xXexX15xf106xX17xX18xX3x9353xX18xfe04xc115xb894xX17xX3xXcx92e4xd7bcxX17xX18xX3xX20xX18xX1x8150xX6xX3xX18xXdx865dxX3xX4xX1xadfaxX4xX3xXcxX28xX15x10117xX17xX18xX3xd346xX6xX17xX3xXcxX22xX23xc0e0xX17xX3xX18xXdxf28cx80e7xX3xXcxX28xX22xX17xX18xX3xX15xba43xX17xX18xX0xb9efxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX50x104b3xX23xXaxX12xX0xXdxbde8xX18xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xe9f1xc8cexX6xX50xXbxX1xX22xXexX1xX50xX7fxfbb3xX17xX5dxX6exX10xX7xac75xXexX50xXbxX5dxX17xX10xf0e4xX7xX5dxe37cxX2xecbexc4dexX5dxcbc8xeb53xX6exfb8fxX2xX2xX9axd45exX2xX9fxXexX2xX9dxXa2xX9fxXa6xX9dxX5xX2xX7fxcad3xXbxX18xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX50xX6exX23xXaxX12xXcxX1xX15xe732xX17xX18xX3xXexX28xe204xX4xX3xX43xX6xX17xX3xX43xa4ffxX3xXexX1xX15xX3xeba3x9e57xX3xXe6xd18bxX17xX3xXcxX1xX15xX3fxX17xX18xX3xXexX28xX6xX50xX3xf18cxX22xX23x8a60xXexX3x9670x796axX17xX1xX3xX8axbde0xX3xXexe334xX17xX18xX3xX1xX50xX6xX3xXex80cfxX17xX3xXcxX28xX15xX3fxX17xX18xX3xX43xX6xX17xX3xXcxX22xX23xX4axX17xX3xX18xXdxX4fxX50xX3xXcxX28xX22xX17xX18xX3xX15xX59xX17xX18xX3xX20xX18xX22xX23xX24xX17xX3xXcxX28xX29xX17xX18xX3xX20xX18xX1xX30xX6xX3xca44xXexX28xX4fxXdxf0f7xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9381xX10xX6xX6exXaxX12xX43xdc6cxX3x8fdbxX1xXe0xX17xX1xX3xXexX28xX100xX3xXbxX1xX111xX17xX3xX4xf416xX17xX18xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX15xX1cxX17xX18xX3xX20xX18xX22xX23xX24xX17xX3xXcxX28xX29xX17xX18xX3xX20xX18xX1xX30xX6xf615xX3xX43xXe0xX3xXexX1xX15xX3xXcxX28xX22xX17xX18xX3xX15xX59xX17xX18xX3x9b2axa58axX17xX18xX3xX90xX1xe6dbxX6xX3xcc21xf9e7xX1b8xX1b8xX199xX3x7b45xX1xX1b4xX3xX166xX1xf385xX3xX17xX1xXdxd571xX74xX3xXcx7b8bxX17xX18xX3xX4xc466xX4xX3xX166xX1xXe0xX17xX1xX3xXexX28xX100xX3xad93xX1adxX20xb12cxX3xXe6xXdxX1c8xXexX3xX20xX6xX74xX3xX18xXdxX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xXcxX28xX15xX3fxX17xX18xX3xX43xX6xX17xX3xXcxX22xX23xX4axX17xX3xX18xXdxX4fxX50xX3xXcxX28xX22xX17xX18xX3xX15xX59xX17xX18xX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX50xX6exX23xXaxX12xdcbexX4fxX17xX18xX3xX2xXa0xX5dxX9axX199xX3xX43xX6xX17xX3xXcxX22xX23xX4axX17xX3xX18xXdxX4fxX50xX3xXcxX28xX22xX17xX18xX3xX15xX59xX17xX18xX3xXexX1ccxX3xX4xX1xX39xX4xX3xX15dxX164xXdxX3xX17xX18xX1xX100xX3xXexX28xXdx9e37xX17xX3xX90xX1xX6xXdxX3xXf9xX22xX23xXfcxXexX3xXffxX100xX17xX1xX3xX4xX1c3xX6xX3xX43xX164xX3xX166xX1xXe0xX17xX1xX3xXexX28xX100xX3xX8ax104baxX3xX4xX176xX17xX18xX3xXexX4fxX4xX3xX4xX4fxX17xX3xX80xX164xX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX50xX6exX23xXaxX12xX1adxXfcxX17xX3xX6exXd8xX3xX1xX164xXdxX3xX17xX18xX1xX100xX3xX4xX1b4xX3xdbabxX23xX3xX8axXdxX4axX17xX3xX43xX164xX3xX166xX1xXe0xX17xX1xX3xXexX28xX100xX199xX3xXcxX1xX15xXd2xX17xX18xX3xXexX28xXd8xX4xX3xX43xX6xX17xX3xX43xXe0xX3xXexX1xX15xX3xXe6xXe7xX3xXe6xXeaxX17xX3xXcxX1xX15xX3fxX17xX18xf040xX3xa664xe233xX3xX8axXdxX4axX17xX3xX43xX164xX3xX166xX1xXe0xX17xX1xX3xXexX28xX100xX199xX3xX1adxe6dfxXdxX3xXexX15xX1cxX17xX18xX199xX3xX166xX1xX1c3xX3xX17xX1xXdxX1c8xX74xX3xXcxX1ccxX17xX18xX3xX4xX1d1xX4xX3xX166xX1xXe0xX17xX1xX3xXexX28xX100xX3xX1dexX1adxX20xX1e1xX3xXe6xXdxX1c8xXexX3xX20xX6xX74xX3xc398xX15xX59xX17xX18xX3xX166xX15xXd2xX17xX18xX3xX4x72f4xX17xX18xX3xX5xdbcdxX17xX1xX3xXffxX316xX50xX3xX74xX164xXexX3xX7x9024xX3xX80xX6xX17xX199xX3xX80xX164xX199xX3xX17xX18xX105xX17xX1xX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX50xX6exX23xXaxX12xX1bdxX1xX1b4xX3xXexX28xX15xX3fxX17xX18xX3xX43xX6xX17xX3xXcxX1ccxX3xX4xX1xX39xX4xX3xXcxX28xX22xX17xX18xX3xX15xX59xX17xX18xX3xX20xX18xX22xX23xX24xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX43xcf79xX17xX1xX3xX4xX176xX17xX18xX3xX80xX36axX3xXf9xX22xX23xXfcxXexX3xXffxX100xX17xX1xX3xX4xX1c3xX6xX3xX43xX164xX3xX166xX1xXe0xX17xX1xX3xXexX28xX100xX3xX8axX289xX3xX8axXdxX1c8xX4xX3xXbxX1xX111xX17xX3xX4xX176xX17xX18xX3xX2c3xX23xX3xX8axXdxX4axX17xX3xX43xX6xX17xX3xX43xXe0xX3xXexX1xX15xX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX50xX6exX23xXaxX12xXcxX1xX10xX50xX3xX1dexX22xX23xXfcxXexX3xXffxX100xX17xX1xX3xX7xX36axX3xX9cxa73cxX199xX3xX43xX164xX3xX166xX1xXe0xX17xX1xX3xXexX28xX100xX3xXbxX1xX111xX17xX3xX4xX176xX17xX18xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX15xX1cxX17xX18xX3xX20xX18xX22xX23xX24xX17xX3xXcxX28xX29xX17xX18xX3xX20xX18xX1xX30xX6xX199xX3xX43xXe0xX3xXexX1xX15xX3xXcxX28xX22xX17xX18xX3xX15xX59xX17xX18xX3xX1adxX1aexX17xX18xX3xX90xX1xX1b4xX6xX3xX1b7xX1b8xX1b8xX1b8xX199xX3xX1bdxX1xX1b4xX3xX166xX1xX1c3xX3xX17xX1xXdxX1c8xX74xX3xXcxX1ccxX17xX18xX3xX4xX1d1xX4xX3xX166xX1xXe0xX17xX1xX3xXexX28xX100xX3xX1dexX1adxX20xX1e1xX3xXe6xXdxX1c8xXexX3xX20xX6xX74xX3xX18xXdxX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xXcxX28xX15xX3fxX17xX18xX3xX43xX6xX17xX3xXcxX22xX23xX4axX17xX3xX18xXdxX4fxX50xX3xXcxX28xX22xX17xX18xX3xX15xX59xX17xX18xX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX50xX6exX23xXaxX12xXcxX316xXdxX3xX1adxX316xXdxX3xX1xX164xXdxX3xX1adxX1aexX17xX18xX3xX1b7xX1b8xX1b8xX1b8xX3xX8ax9135xX6xX3xXf9xX22xX6xX199xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX15xX1cxX17xX18xX3xX20xX18xX22xX23xX24xX17xX3xXcxX28xX29xX17xX18xX3xX20xX18xX1xX30xX6xX3xXexX4fxXdxX3xXffx833exX4xX3xX4x98e4xX3xX8axX105xX50xX3xX43xX6xX17xX3xX166xX1xb33exXbxX3xX1xX105xX17xX1xX3xXcxX28xX22xX17xX18xX3xX15xX59xX17xX18xX3xX90xX1xX1b4xX6xX3xX74xX1cxXdxX7fxX3xX22bxX6xX22xX3xXffxX1b4xX199xX3xXexX316xXdxX3xX15dxX164xXdxX3xX17xX18xX1xX100xX3xX5xa6d3xX17xX3xXexX1xX39xX3xX17xX1xX555xXexX3xX43xX6xX17xX3xX166xX1xX555xXbxX3xX1xX105xX17xX1xX3xXcxX28xX22xX17xX18xX3xX15xX59xX17xX18xX3xX90xX1xX1b4xX6xX3xX1b7xX1b8xX1b8xX1b8xX199xX3xX176xX17xX18xX3xXffxX15xX16xX4xX3xX80xX588xX22xX3xX8axX105xX50xX3xX43xX6xX17xX3xX43xXe0xX3xXexX1xX15xX3xXcxX28xX22xX17xX18xX3xX15xX59xX17xX18xX3xX1adxX1aexX17xX18xX3xX17xX1xXdxX1c8xX74xX3xX90x984dxX3xX9axX9cxX9axX2x8458xX9axX9cxX9axX436xX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX50xX6exX23xXaxX12xXcxX28xX15xX1cxX4xX3xXffxX1b4xX199xX3xX17xX18xX105xX23xX3xX436xX5dxX9axX199xX3xX43xX164xX3xX166xX1xXe0xX17xX1xX3xXexX28xX100xX3xXffxX35dxX3xXbxX1xX111xX17xX3xX4xX176xX17xX18xX3xX176xX17xX18xX3xXe6xXe7xX3xXe6xXeaxX17xX3xXcxX1xX15xX3fxX17xX18xX199xX3xX2c3xX23xX3xX8axXdxX4axX17xX3xX43xX164xX3xX166xX1xXe0xX17xX1xX3xXexX28xX100xX3xX90xX1xX1b4xX6xX3xX1b7xX1b8xX1b8xX1b8xX199xX3xXcxX28xX15xX3fxX17xX18xX3xX43xX6xX17xX3xXcxX22xX23xX4axX17xX3xX18xXdxX4fxX50xX3xXcxX28xX22xX17xX18xX3xX15xX59xX17xX18xX3xX18xXdxX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xXcxX1xX15xXd2xX17xX18xX3xXexX28xXd8xX4xX3xX43xX6xX17xX3xX43xXe0xX3xXexX1xX15xX7fxX3xX166xX358xX17xX18xX3xX17xX18xX105xX23xX199xX3xX176xX17xX18xX3xXcxX28xX588xX17xX3xXcxX22xX555xX17xX3xa005xX17xX1xX199xX3xX2c3xX23xX3xX8axXdxX4axX17xX3xX43xX164xX3xX166xX1xXe0xX17xX1xX3xXexX28xX100xX199xX3xX43xX164xX3xXexX28xX15xX3fxX17xX18xX3xX43xX164xX3xX166xX176xX17xX18xX3xXcxX1xX15xX59xX17xX18xX3xXffxX15xX16xX4xX3xXbxX1xX111xX17xX3xX4xX176xX17xX18xX3xX5xX105xX74xX3xXcxX28xX15xX3fxX17xX18xX3xX43xX6xX17xX3x956fxXdxX17xX1xX3xXexXfcxX3xXcxX28xX22xX17xX18xX3xX15xX59xX17xX18xX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX50xX6exX23xXaxX12xX20xX1xX15xX3xX8axd137xX23xX199xX3xXffxXfcxX17xX3xX17xX6xX23xX199xX3xX43xX164xX3xX166xX1xXe0xX17xX1xX3xXexX28xX100xX3xXffxX35dxX3xXbxX1xX111xX17xX3xX4xX176xX17xX18xX3xX9axX3xX2c3xX23xX3xX8axXdxX4axX17xX3xX43xX164xX3xX166xX1xXe0xX17xX1xX3xXexX28xX100xX199xX3xX74xX164xXexX3xX2c3xX23xX3xX8axXdxX4axX17xX3xX43xX6xX17xX3xX43xXe0xX3xXexX1xX15xX3xX18xXdxX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX8axX1d1xX3xX74xX1cxXdxX3xX18xd8e5xX74xbffcxX3xXcxX1xX15xXd2xX17xX18xX3xXexX28xXd8xX4xX3xX43xX6xX17xX3xX43xXe0xX3xXexX1xX15xX3xXe6xXe7xX3xXe6xXeaxX17xX3xXcxX1xX15xX3fxX17xX18xX199xX3xXcxX28xX15xX3fxX17xX18xX3xX43xX6xX17xX3xX71axXdxX17xX1xX3xXexXfcxX3xXcxX28xX22xX17xX18xX3xX15xX59xX17xX18xX3xXcxX28xX588xX17xX3xXcxX22xX555xX17xX3xX6c8xX17xX1xX3xX8axX105xX3xXcxX28xX15xX3fxX17xX18xX3xX43xX6xX17xX3xXcxX22xX23xX4axX17xX3xX18xXdxX4fxX50xX3xXcxX28xX22xX17xX18xX3xX15xX59xX17xX18xX3xX20xX18xX22xX23xX24xX17xX3xXcxX28xX29xX17xX18xX3xX20xX18xX1xX30xX6xX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6c8xX22xXexX1xX50xX28xXaxX12xX20xX18xX22xX7aexX17xX3xXe6xXdxX10xXexX17xX6xX74xX17xX10xXexX0xX5dxXbxX12

Nguồn Vietnamnet

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khắc phục ngay tư tưởng “Tháng Giêng...”

Khắc phục ngay tư tưởng “Tháng Giêng...”
2021-02-18 07:32:01

PTĐT - Lâu nay, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, quan niệm “Tháng Giêng là tháng... ăn chơi” vẫn còn tồn tại khá phổ biến trong cộng đồng xã hội và điều này cũng không phải không...

Hiện thực hóa chủ trương của Đảng

Hiện thực hóa chủ trương của Đảng
2021-02-04 07:27:59

PTĐT - Những ngày qua, cùng các đảng viên trong chi bộ theo dõi sát sao mọi thông tin của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các phương tiện truyền thông,...

Phát huy bản lĩnh đảng viên

Phát huy bản lĩnh đảng viên
2021-01-21 08:18:08

PTĐT - Đang tập trung suy nghĩ vào ván cờ, ông Thắng và ông Ngọc giật mình bởi tiếng nói của anh Nam: Người ta đang bàn luận sôi nổi chuyện nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc lần...

Không nên lãng phí

Không nên lãng phí
2021-01-14 08:31:10

PTĐT - Chỉ tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu- Tết cổ truyền của dân tộc, không khí vui Xuân đón Tết dần lan khắp làng trên xóm dưới, nhà nhà, người người náo nức chuẩn bị...

Đồng thuận nhờ dân vận khéo

Đồng thuận nhờ dân vận khéo
2021-01-07 09:22:33

PTĐT - 7 giờ tối, nhà văn hóa khu Đồng Tâm chật kín người. Mở đầu buổi họp, đồng chí bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu phát biểu, nêu rõ lý do tổ chức buổi họp là: Để thực hiện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long