Cập nhật: 28/09/2022 14:31 GMT+7
9770x1286cx121cfxdf4ex10c39xf18ax10ee2x12f2fxd60dxX7x116f3xe5ddxe283xec4cxcfa3xa36fxX5xa4a5xXaxd80bxe7e6x11c27xX3xf1bbxX14xXdxX3xX13xXdx13a2ax13ab3xX3xXbxX1x105c1xX1dxe28exX3xX23xXdxaf6bxXbxX3xX1dxX1xc710xX1dxX3xf3cfxX2cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xd5baxX3xX4xX1xc6d7xX1dxX23xX3xa5a4x11e68xcb8bxX0x9b6fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdad1xX10xX6xX2fxXaxX12xXcxX1xc02exX4xX3xX1xXdx13e08xX1dxX3xX4xe6bfxX1dxX23xX3xX16xXdxX60xX1dxX3xX4xc586xX6xX3xXcxX1xX6exX3xXexbc65x107b7xX1dxX23xX3xac0exX1x12969xX1dxX1xX3xXbxX1xX6exX3x11b65xa561xX3xX13xX14xX3xe629xff2exX3cxX4xX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xX85xdc7dxX3xX4xX64xX1dxX23xX3xXex13069xX4xX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX38xX3xX4xX1xX3cxX1dxX23xX3xX40xX41xX42xX3xX7xX3cxX3xed75xX38xX3xX13xX14xX3xXexX76xX3xX5xX60xX1dxX1xX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xe92bxX13x11c48xX13x10a9cxde30xX3xX16xX41xX3xX4xX1xcc48xX3xX16xed1axX42xX3xXexX42xX86xX1dxX3xX5xX5bxX4xX3xX5xX76xd34axX1dxX23xX38xX3xX1dxX1x11756xXexX3xX5xX86xX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3x10813xX3xX4xX9fxX4xX3xXexXe2xX1dxX1xX3xbef9xXdxX97xX1dxX3xXcxc545xX8cxX1dxX23xX3xX1xX8cx1363bxX3xX16xX14xX1dxX23xX3xXexX3cxXdxX3xX16xX6xX3xX5xX5bxX4xX3xX5xX76xXf3xX1dxX23xX38xX3xXbxX1xX76x1349fxX1dxX23xX3xXexXdxX60xX1dxX3xX23xXdxX27xXbxX3xX16x1397fxX3xX4xX9fxX4xX3xX16x13226xX6xX3xXbxX1xX76xX146xX1dxX23xX3xX4xX1xX6exX3xX16xX14xX1dxX23xX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX38xX3xX4xX1xX3cxX1dxX23xX3xX40xX41xX42xX3xX7xX3cxX3xXb6xX3xX85xX86xX3xX7xdcb9xX1dxX3xX7xX86xX1dxX23xX3xc094xX1x9802xX4xX3xXbxX1x11d74xX4xX3xX1xb921xX8cxX3xfa60xX8cx13629xX3xX2fxX42xX3xX40xX41xX42xX3xX5x1307dxX3xX23xX2cxX12axX3xX123xX6xd242xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX42xX2fxX12axXaxX12xX0xXdxX11dxX23xX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxb60fxXdxX2fxXexX1xe3c4xX3xe991xff38xa973xXbxfee5x13e90xXaxX3xX7xX123xX4xX9xXaxX44xX44xX4xX1b3xX40xX6xX42xXbxX1xX8cxXexX1xX42xX1b3xX85xX1dxX44xX2fxX10xX7xX191xXexX42xXbxX44xX1dxX10xX1d5xX7xX44xd878xX207x10df3xde29xX44xX2xX2xX2xX2fxX209xX2xXb6xX209xX2xX1ddxee84xXexX1dcxX209x12269xX1dcxX5xX2xX1b3xd8b0xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xX23xXdxX27xXbxX3xX1dxX1xX2cxX1dxX3xX2fxX2cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX38xX3xX4xX1xX3cxX1dxX23xX3xX40xX41xX42xXaxX3xX1d5xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX1dcxX1ddxX1dexXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX42xX2fxX12axXaxX12xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xXexXe2xX1dxX1xX3xXcxX1x1153exX6xX3xXcxX1xXdxX1cxX1dxX3xX53xX8cx13112xX3xX40xX193xX1dxX3xXbxX1xX9fxX42xX3xX1xXdxX60xX8cxX3xX191xX1cxX8cxX3xX23xfa0fxXdxX3xXexX86xX8cxX3xXexX1xX8cxX12axX97xX1dxX3xX85xX86xX42xX3xX40x124a2xX3xXexX123xX9fxX1dxX1xX3xX40xX41xX42xX1b3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX42xX2fxX12axXaxX12xX0xXdxX11dxX23xX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX1d5xXdxX2fxXexX1xX1daxX3xX1dcxX1ddxX1dexXbxX1e0xX1e1xXaxX3xX7xX123xX4xX9xXaxX44xX44xX4xX1b3xX40xX6xX42xXbxX1xX8cxXexX1xX42xX1b3xX85xX1dxX44xX2fxX10xX7xX191xXexX42xXbxX44xX1dxX10xX1d5xX7xX44xX207xX207xX209xX20axX44xX2xX2xX2xX2fxX209xX2xXb6xX209xX2xX1ddxX216xXexX21axX2xX1ddxX20axX5xX207xX1b3xX21fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xX23xXdxX27xXbxX3xX1dxX1xX2cxX1dxX3xX2fxX2cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX38xX3xX4xX1xX3cxX1dxX23xX3xX40xX41xX42xXaxX3xX1d5xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX1dcxX1ddxX1dexXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX42xX2fxX12axXaxX12xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xXexXe2xX1dxX1xX3xXcxX1xX297xX6xX3xXcxX1xXdxX1cxX1dxX3xX53xX8cxX2a2xX3xX4xe3d6xX1dxX23xX3xX1dxX23xX76xX2caxXdxX3xX2fxX2cxX1dxX3xX5xX86xX11dxX3xX40xX6xX42xX3xX4xX9fxXexX3xX16xae9cxX3xX4xX1xa34exX1dxX3xX11dxX9fxXdxX3xX1dxX1xX86xX3xXexX123xX76xX77xX4xX3xX191xX1xXdxX3xX40xX41xX42xX3xX16xbe90xX3xX40xX14xX1b3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX42xX2fxX12axXaxX12xX0xXdxX11dxX23xX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX1d5xXdxX2fxXexX1xX1daxX3xX1dcxX1ddxX1dexXbxX1e0xX1e1xXaxX3xX7xX123xX4xX9xXaxX44xX44xX4xX1b3xX40xX6xX42xXbxX1xX8cxXexX1xX42xX1b3xX85xX1dxX44xX2fxX10xX7xX191xXexX42xXbxX44xX1dxX10xX1d5xX7xX44xX207xX207xX209xX20axX44xX2xX2xX2xX2fxX209xX2xXb6xX209xX2xX1ddxX216xXexX207xXb6xX207xX2xX5xX209xX1b3xX21fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xX23xXdxX27xXbxX3xX1dxX1xX2cxX1dxX3xX2fxX2cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX38xX3xX4xX1xX3cxX1dxX23xX3xX40xX41xX42xXaxX3xX1d5xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX1dcxX1ddxX1dexXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX42xX2fxX12axXaxX12xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xXexXe2xX1dxX1xX3xXcxX1xX297xX6xX3xXcxX1xXdxX1cxX1dxX3xX53xX8cxX2a2xX3xX23xXdxX27xXbxX3xX1dxX23xX76xX2caxXdxX3xX2fxX2cxX1dxX3xX23xXdxX6xX3xX4xX3cxX3xX11dxX9fxXdxX3xX1dxX1xX86xX1b3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX42xX2fxX12axXaxX12xX0xXdxX11dxX23xX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX1d5xXdxX2fxXexX1xX1daxX3xX1dcxX1ddxX1dexXbxX1e0xX1e1xXaxX3xX7xX123xX4xX9xXaxX44xX44xX4xX1b3xX40xX6xX42xXbxX1xX8cxXexX1xX42xX1b3xX85xX1dxX44xX2fxX10xX7xX191xXexX42xXbxX44xX1dxX10xX1d5xX7xX44xX207xX207xX209xX20axX44xX2xX2xX2xX2fxX209xX2xXb6xX209xX2xX1ddxX216xXexX207xX216xX1dcxX1ddxX5xXb6xX1b3xX21fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xX23xXdxX27xXbxX3xX1dxX1xX2cxX1dxX3xX2fxX2cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX38xX3xX4xX1xX3cxX1dxX23xX3xX40xX41xX42xXaxX3xX1d5xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX1dcxX1ddxX1dexXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX42xX2fxX12axXaxX12xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xXexXe2xX1dxX1xX3xXcxX1xX297xX6xX3xXcxX1xXdxX1cxX1dxX3xX53xX8cxX2a2xX3xX85xX19cxX1dxX3xX16xX14xX1dxX23xX3xX1dxX23xX76xX3xX2fxX2cxX1dxX3xX16xX76xX6xX3xXexX86xX8cxX3xX85xX86xX42xX3xX191xX1xX8cxX3xX1dxX10xX42xX3xX16xX19cxX8cxX3xX6xX1dxX3xXexX42xX86xX1dxX1b3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX42xX2fxX12axXaxX12xX0xXdxX11dxX23xX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX1d5xXdxX2fxXexX1xX1daxX3xX1dcxX1ddxX1dexXbxX1e0xX1e1xXaxX3xX7xX123xX4xX9xXaxX44xX44xX4xX1b3xX40xX6xX42xXbxX1xX8cxXexX1xX42xX1b3xX85xX1dxX44xX2fxX10xX7xX191xXexX42xXbxX44xX1dxX10xX1d5xX7xX44xX207xX207xX209xX20axX44xX2xX2xX2xX2fxX209xX2xXb6xX209xX2xX1ddxX216xXexX2xX216xXb6xX1dexX5xX1ddxX1b3xX21fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xX23xXdxX27xXbxX3xX1dxX1xX2cxX1dxX3xX2fxX2cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX38xX3xX4xX1xX3cxX1dxX23xX3xX40xX41xX42xXaxX3xX1d5xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX1dcxX1ddxX1dexXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX42xX2fxX12axXaxX12xX7bxX9fxX1dxX3xX40xX14xX38xX3xX4xX1xXdxX2a2xX1dxX3xX7xf858xX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xXexXe2xX1dxX1xX3xX13x13bf5xX1dxX1xX3xXd8xX15cxX1dxX1xX3xX191xX1cxX8cxX3xX23xX2b7xXdxX3xX1dxX23xX76xX3xX2fxX2cxX1dxX3xX16xX76xX6xX3xXexX86xX8cxX3xXexX1xX8cxX12axX97xX1dxX3xX85xX86xX42xX3xX2cxX8cxX3xXexX86xX8cxX3xXexX123xX9fxX1dxX1xX3xX40xX41xX42xX1b3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX42xX2fxX12axXaxX12xX0xXdxX11dxX23xX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX1d5xXdxX2fxXexX1xX1daxX3xX1dcxX1ddxX1dexXbxX1e0xX1e1xXaxX3xX7xX123xX4xX9xXaxX44xX44xX4xX1b3xX40xX6xX42xXbxX1xX8cxXexX1xX42xX1b3xX85xX1dxX44xX2fxX10xX7xX191xXexX42xXbxX44xX1dxX10xX1d5xX7xX44xX207xX207xX209xX20axX44xX2xX2xX2xX2fxX209xX2xXb6xX209xX2xX1ddxX216xXexX209xX209xX216xX5xX216xX1b3xX21fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xX23xXdxX27xXbxX3xX1dxX1xX2cxX1dxX3xX2fxX2cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX38xX3xX4xX1xX3cxX1dxX23xX3xX40xX41xX42xXaxX3xX1d5xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX1dcxX1ddxX1dexXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX42xX2fxX12axXaxX12xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xX23xXdxX27xXbxX3xX1dxX23xX76xX3xX2fxX2cxX1dxX3xX16xX1a1xX42xX3x11c6cx135fexX3xdba0xX146xX1dxX3xX2fxXdxX3xX4xX1xX8cxX12axX3e2xX1dxX3xXexX1xX8cxX12axX97xX1dxX3xX5xX1cxX1dxX3xX40xX2caxX3xXexX123xX76xX77xX4xX3xX191xX1xXdxX3xX40xX41xX42xX3xX16xX400xX3xX40xX14xX1b3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX42xX2fxX12axXaxX12xX0xXdxX11dxX23xX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX1d5xXdxX2fxXexX1xX1daxX3xX1dcxX1ddxX1dexXbxX1e0xX1e1xXaxX3xX7xX123xX4xX9xXaxX44xX44xX4xX1b3xX40xX6xX42xXbxX1xX8cxXexX1xX42xX1b3xX85xX1dxX44xX2fxX10xX7xX191xXexX42xXbxX44xX1dxX10xX1d5xX7xX44xX207xX207xX209xX20axX44xX2xX2xX2xX2fxX209xX2xXb6xX209xX2xX1ddxX216xXexX1dcxX1dexX216xXb6xX5xX1dcxX1b3xX21fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xX23xXdxX27xXbxX3xX1dxX1xX2cxX1dxX3xX2fxX2cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX38xX3xX4xX1xX3cxX1dxX23xX3xX40xX41xX42xXaxX3xX1d5xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX1dcxX1ddxX1dexXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX42xX2fxX12axXaxX12xX7bxX9fxX1dxX3xX40xX14xX38xX3xX4xX1xXdxX2a2xX1dxX3xX7xX70dxX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xXexXe2xX1dxX1xX3xX8bxX8cxX1a1xX1dxX23xX3xXcxX123xX15cxX3xX1xe2f4xX3xXexX123xXf3xX3xX1dxX23xX76xX3xX2fxX2cxX1dxX3xXexX1xX8cxX3xX2fxX2b7xX1dxX3xXbxX1xX76xX146xX1dxX23xX3xXexXdxX60xX1dxX3xX1xX86xX1dxX1xX3xX1dxX23xX1xX97xX3xX16xX3e2xX3xXexX123xX9fxX1dxX1xX3xX40xX41xX42xX1b3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX853xX42xX8cxX123xX4xX10xXaxX12xX850x126afx123bbxX3xX853x100d3x11fdbx13b7axe86exa0b4xX9d6xX3xX53xdc7cxX9d6x13244xX9d7xXd8xac8bxX7bxX3xX9d2xf0fbxX9d6xX53xX3xX85xX86xX3xX7bxXcxX9d8xX44xX19fxX2fxX1dxX2fxX1b3xX85xX1dxX0xX44xXbxX12

LÂM SƠN-VĂN HƯNG-ĐỨC MINH và CTV/qdnd.vn

Các tin đã đưa

Trắng đêm trên đường biên

Trắng đêm trên đường biên
2023-02-05 08:58:00

Đối diện cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, gần với cửa khẩu Bavet của Campuchia là các casino, điểm kinh doanh trò chơi trực tuyến (games online). Sau hơn 2 năm bám...

Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
2023-01-31 08:42:00

Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên) là đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động xử trí các tình huống về an ninh chính trị, tham gia phòng chống...

Giữ yên một giải biên cương

Giữ yên một giải biên cương
2022-09-23 14:59:00

Những ngày đầu tháng 7, chúng tôi có dịp tham gia cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo và Đại đội Biên phòng 161, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng, nước...

Những hạt gạo nghĩa tình

Những hạt gạo nghĩa tình
2022-09-20 17:46:00

Mỗi bữa bớt một, hai bát từ khẩu phần gạo cất vào “Hũ gạo tình thương” là việc dành dụm, chắt chiu sự yêu thương của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, BĐBP...

Đồng lòng bảo vệ đường biên, cột mốc

Đồng lòng bảo vệ đường biên, cột mốc
2022-09-19 16:57:00

Với phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng bảo vệ đường biên, cột mốc” và “bám chính quyền, bám đường lối chính sách, bám dân, bám địa bàn”, cán...

Giúp cư dân Hòn Chuối an tâm bám biển

Giúp cư dân Hòn Chuối an tâm bám biển
2022-09-19 16:12:00

Ở đảo Hòn Chuối, từ chuyện thiếu gạo, nước ngọt, muối… đến ốm đau bệnh tật, hay chuyện xuồng ghe của cư dân không may gặp sự cố… đều được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (ĐBP)...

Tăng cường tuần tra, bảo vệ biên giới

Tăng cường tuần tra, bảo vệ biên giới
2022-09-14 17:04:00

Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 13km thuộc địa phận xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Nơi đây có Cửa khẩu Quốc tế Ma Lù...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long