Cập nhật:  GMT+7
742cxb188xbef4x7739xd170x10606x8a0ex7459xfbf5xX7x105fax938fx9b88xb183xd1d4xf169xX5x99c5xXax7d07xecf6x8349xe939xX3xXex84a6xX3xX4xX1xa272xX4xX3xXex8cefxc573xbf74xdce8xX3xX22xXdxc8e2x92ffxX3xX4x86ffxX4xX3xX22xcab5xX22xX3xX22xX1xbb51xX22xX3xXcxX1xc660xX3xX4xX1xXdxX39xX22xX3x80f0xX3x88a1xe110x10819xX3xX22xX23xX44xce26xX3xX2xdb79xX2xX41xX0xX4dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxda69xX45xcdeexX4axXaxX12xX0xXdxX28xX23xX3xX7xaf12xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4x10996xa8b4xX6xX45xXbxX1x91dfxXexX1xX45xX73xX43xX22xX4dxX62xX10xX7xe221xXexX45xXbxX4dxX22xX10xe74axX7xX4dxX41xb29cx7d89xX90xX4dxX90xc0fexX62xbb92xX8fxaec8xb3e2xX99xX90xX94xXexX2xX98x8682x87cexX8fxX2xX5xX2xX73xe1d9xXbxX23xXaxX3xX4dxX12xX0xXbxX12x7e31xX2fxXdxX3xX1xad1axXdxX3x10558xc985xX22xX23xX3xX13xXdx9b34xX22xX3xX1xff4bxXbxX3xc76exX79xba39xX4xX3xX1xbc83xX28xX3xX99xX4dxX2xX2xX3xXc7xX79xX4axX39xXexX3xXb9xff34xX22xX1xX3xXexX18xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX28xXb6xXexX3xX4xX79xXb6xX4xX3xX1xb84exXbxX3xX43xX44xX45xX3xX22xX23xX44xX4axX3xX2xX4dxX2xX41xX3xXex9c26xXdxX3xXb9xd029xX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX22xX1xX104xX3xXex7a1exXexX3xX4xfb60xX3xX4xX2bxX4xX3xX22xX2fxX22xX3xX22xX1xX34xX22xX3xX4xde5dxX6xX3xX4xX79xXb6xX4xX3x107f8xX1xXdxX39xX22xX3xXexX6cxX6xX22xX1xX3xXcxX1xX39xX3xX23xXdxX104xXdxX3xXexX1xX1cxX3xX41x100dcxX3xX43xXc9xX22xX3xX84xX39xXexX3xXexX1xe79exX4xX3xX4xX2bxX4xX1xX3xXb9xX34xX4axX3xX98xX99xX3xX22x8426xX28xX73xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX45xX62xX4axXaxX12xeb2bxX23xX1xXdcxX3xXc7xX79xX4axX39xXexX3xX62xX45xX3xX17fxX23xX6xX3xX7xX45xX2fxX22xX3xXexX1xX119xX45xX3xXb9xe8d9xX3xXb9xX20xXc4xX4xX3xXb1xX2fxXdxX3xX1xXb6xXdxX3xXb9xXbaxX22xX23xX3xX13xXdxXc0xX22xX3xX1xXc4xXbxX3xXc7xX79xXc9xX4xX3xXexX1xXcdxX22xX23xX3xXc7xX79xX6xX3xX43xX104xXdxX3xX7xb7ebxX3xXb9xXbaxX22xX23xX3xXexX1xX79x9182xX22xX14bxX3xX7xX6xX79xX3xX84xX1xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX22xX20xX104xX4xX3xXexX1xX44xX22xX1xX3xX43xXdxXc0xX22xX3xX74xdadcxX3xXbxX1xXdxX39xX79xX3xXb9xX108xX3xX5xX45xX2fxXdxX3xX74xX1f8xX3xX28xXb6xXexX3xXb9xX45xX2fxX22xX3xXexX6cxX45xX22xX23xX3xX62xX1cdxX3xXexX1xX119xX45xX3xX22xX23xX1xXdcxX3xXc7xX79xX4axX39xXexX3xX28xX44xX3xa6bexde11xX14bxX3xXb1xX1cxX4xX3xX4xb99axX22xX23xX3xX28xXb6xXexX3xX7xXc9xX3xXc7xX79xXc9xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX4xX1xX34xX79xX3xf818xX79xX3xX84xX1xX2bxX4xX3xXbxX1xX119xX22xX3xXb9xXc9xXdxX73xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX45xX62xX4axXaxX12xX17fxX23xX1xXdcxX3xXc7xX79xX4axX39xXexX3xX22xX1xX115xX22xX3xX28xX2fxX22xX1xX3xX4xX1xXdxX39xX22xX3xXexX1xedd3xX22xX23xX3xXexX6cxX45xX22xX23xX3xX4xX79xXb6xX4xX3xX131xX1xXdxX39xX22xX3xXexX6cxX6xX22xX1xX3xXcxX1xX39xX3xX23xXdxX104xXdxX3xXexX1xX1cxX3xX41xX3x104f2xX5xX44xX3xX62xXdxX3xX7xX119xX22xX3xX4xX1xX79xX22xX23xbff1xX3xX4xX129xX6xX3xXexX115xXexX3xX4xX119xX3xX4xX2bxX4xX3xXc7xX79xXc9xX4xX3xX23xXdxX6xX3xXexX1xX44xX22xX1xX3xX43xXdxXc0xX22xX3xX13xXdxXc0xX22xX3xX1xXc4xXbxX3xXc7xX79xXc9xX4xX73xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX45xX62xX4axXaxX12xX17fxX23xX1xXdcxX3xXc7xX79xX4axX39xXexX3xX84xX1xf96bxX22xX23xX3xXb9xXdcxX22xX1xX3xXex104dcxX28xX3xXc7xX79xX6xX22xX3xXexX6cxXf2xX22xX23xX3xX4xX129xX6xX3xX43xXdxX27xX4xX3xX74xX119xX45xX3xXexXbaxX22xX3xX43xX44xX3xX84xX1xXcdxX22xX23xX3x7a11xX157xX4xX3xXbxX1xX2fxX28xX3xX1xX45xe516xX4xX3xXbxX1xX2bxX3xX1xX129xX4axX3xX2bfxX4xX2bxX4xX3xXexX20xXc4xX22xX23xX3xXb9xX44xXdxX3xXb9xX20xXc4xX4xX3xX62xX1cdxX22xX23xX3xX5xXc0xX22xX3xXb9xX108xX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX22xX1xX104xX3xX22xX1xb986xX22xX23xX3xX22xX23xX20xab21xXdxX3xXb9xX19cxX3xX4xX1xXdxX39xX22xX3xXb9xX115xX79xX3xXexX6cxX45xX22xX23xX3xX4xX79xXb6xX4xX3xX131xX1xXdxX39xX22xX3xXexX6cxX6xX22xX1xX3xXcxX1xX39xX3xX23xXdxX104xXdxX3xXexX1xX1cxX3xX1xX6xXdxX73xXaxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX45xX62xX4axXaxX12xX17fxX23xX1xXdcxX3xXc7xX79xX4axX39xXexX3xX4axXc0xX79xX3xX4xX32exX79xX3xX131xX1xX129xX3xXexXdcxX4xX1xX3xXb1xX2fxXdxX3xX1xXb6xXdxX3xXb9xXbaxX22xX23xX3xX13xXdxXc0xX22xX3xX1xXc4xXbxX3xXc7xX79xXc9xX4xX14bxX3xXcdxX22xX23xX3x8e49xX45xX5xX84xX6xX22xX3xX60xX45xad86xX84xXdxX6cxX3xX2bfxXexX18xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX28xXb6xXexX3xX4xX79xXb6xX4xX3xX1xXf2xXbxX3xXexX6cxXf2xX22xX23xX3xXexX1xX108xX3xXb9xX361xX4xX3xX74xXdxX27xXexX3xX4xX129xX6xX3xXb1xX2fxXdxX3xX1xXb6xXdxX3xXb9xXbaxX22xX23xX3xX43xX44xX45xX3xX22xX23xX44xX4axX3xX2xX4dxX2xX41xX4dxX41xX8fxX41xX8fxX3xXb9xX108xX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX22xX1xX104xX3xXexX115xXexX3xX4xX119xX3xX4xX2bxX4xX3xX22xX2fxX22xX3xX22xX1xX34xX22xX3xX4xX129xX6xX3xX4xX1xXdxX39xX22xX3xXexX6cxX6xX22xX1xX73xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX45xX62xX4axXaxX12xX17fxX23xX1xXdcxX3xXc7xX79xX4axX39xXexX3xX4xbb57xX22xX23xX3xX4axXc0xX79xX3xX4xX32exX79xX3xXexX115xXexX3xX4xX119xX3xX4xX2bxX4xX3xXc7xX79xXc9xX4xX3xX23xXdxX6xX3xXexX1xX44xX22xX1xX3xX43xXdxXc0xX22xX3xX4xX129xX6xX3xX13xXdxXc0xX22xX3xX1xXc4xXbxX3xXc7xX79xXc9xX4xX14bxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xa636xX3xXc7xX79xX6xX22xX3xX4xX129xX6xX3xX13xXdxXc0xX22xX3xX1xXc4xXbxX3xXc7xX79xXc9xX4xX14bxX3xX4xX2bxX4xX3xXexX18xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1x88b5xX22xX1xX3xXbxX1xX129xX3xX43xX44xX3xX4xX2bxX3xX22xX1xX34xX22xX3xXexX6cxXc0xX22xX3xXexX1xX39xX3xX23xXdxX104xXdxX3xX74xX44xX4axX3xXexX1f8xX3xX5x8b61xX22xX23xX3xX84xX545xX22xX1xX3xXexX6cxXf2xX22xX23xX3xXb9xXc9xXdxX3xX43xX104xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX22xX2fxX22xX3xX22xX1xX34xX22xX3xX4xX129xX6xX3xX4xX79xXb6xX4xX3xX4xX1xXdxX39xX22xX3xX2bfxXexX1xX10xX45xX3xX4xX2bxX4xX1xX3xXexX1xX545xX4xX1xX3xX1xXc4xXbxX73xXaxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX45xX62xX4axXaxX12xX17fxX23xX1xXdcxX3xXc7xX79xX4axX39xXexX3xX84xXc0xX79xX3xX23xXf2xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xXc7xX79xXc9xX4xX3xX23xXdxX6xX3xXexX1xX44xX22xX1xX3xX43xXdxXc0xX22xX3xX13xXdxXc0xX22xX3xX1xXc4xXbxX3xXc7xX79xXc9xX4xX3xX2bfxX22xfaecxX3xX5xX1cdxX4xX3xX1xX39xXexX3xX7xX1cxX4xX3xXb9xX108xX3xX84xXdx981fxX28xX3xX4xX1xX39xX3xXexX6cxX45xX22xX23xX3xX4xX2bxX4xX3xX28xXc9xXdxX3xXc7xX79xX6xX22xX3xX1xX27xX3xXc7xX79xXc9xX4xX3xXexX39xX14bxX3xXexX6cxX2bxX22xX1xX3xXb9xX10xX3xX62xXf2xX6xX3xX1xX45xX361xX4xX3xX7x78b0xX3xX62xdc92xX22xX23xX3xX43xX4d6xX3xX5xX1cdxX4xX3xX4xX1xXc9xX22xX23xX3xX5xX2fxXdxX3xX7xX1cdxX3xXexX45xX44xX22xX3xX43xa477xX22xX3xX5xX19cxX22xX1xX3xXexX1xX18xX3xX1xX45xX361xX4xX3xXb9xXb6xX4xX3xX5xX1d7xXbxX3xX4xX1xX545xX22xX1xX3xXexX6cxXdcxX3xX4xX129xX6xX3xXc7xX79xXc9xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX84xX1xX2bxX4xX2cfxX73xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc910xX79xXexX1xX45xX6cxXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xXcxXcxea91xX429xX17fxX0xX4dxXbxX12

Theo TTXVN

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long