Cập nhật:  GMT+7
5a65x9dbaxadbbxcf7fx5bd5x9110x94c6xab46x68c2xX7xabebxbdeexc3a0x69e5xf318x93a0xX5xca5dxXax8b2bx933cxXdx64d5xe284xX3xb09fxf47cxXbxX3xced0xcb2fx80c0xX4xX3x8c95xX15xX1dxX3x7908xbf47xXdxX3xXbxX1xXdxbdbfxX16xX3x797bxX1dxcf61xX16xX3xa0d8xf6edx6288xXdxX6xX3xXexX1xd670xX3xX16xX1xX31xX16xX3x983dxXdxX15xX16xX3xX25xf821xX16xX3xX25xXdx8ee0xX3xX1x87e0xX6xX3x9453xX49xX16xX1xX0x871axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6xe400xXaxX12xf586xX1x6528xX16xX3xX5x61e1xX16xX3xX16xX1xX4exX16xX25xX3xX16xX1xX31xX16xX3xX43xXdxX15xX16xX3xX25xX49xX16xX3xX25xXdxX4exX3xX1xX51xX6xX3xX54xX49xX16xX1xX3xe42fxX2cxX16xX3xXexcda5xX3xX6exX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX16xX10xX7xX3xX43x5e89xX3xf850xXdx6198xXdxX3xX98x83e1xX3xX54xf2d8xX3xX54xef7cxXexX3xXexX36x9002xX16xX25xX3x5dbex8626xXexX3xX4xX1dxXc4xX4xX3xX25xXdxX6xXbfxX3xXexX36xX6xX16xX1xX3xX43xX74xXdxX3xX16xX1xb752xXc3xX3xX43xbae7xX3xXexX36xX6xX16xX25xX3xX34xX35xX36xXdxX6xa5cdxX0xX59xXbxX12xaecbxX25xX6xX35xX3xX7xX6xX1dxX3xX21xX1xXdxX3xc59fx74b6xX4xX3xX16xX1x9132xX16xX3xXexX1xad79xX16xX25xX3xXexXdxX16xX3x6506x72abxX3xX16xX1xX31xX16xX3xX43xXdxX15xX16xX3xX25xX49xX16xX3xX25xXdxX4exX3xX1xX51xX6xX3xX54xX49xX16xX1xX3xX2fxX1dxX1exX4xX3xXexX2cxX3xX54xXb7xX3xXbxX1xXdxX2cxX16xX3xX2fxX1dxX31xX16xX3xX34xX35xX36xXdxX6xX3xX54xXbaxXexX3xX25xXdxX4ex8150xX3xX18xXc4xXdxX3xX98x7a61xX16xX25xX3x9ecbxX3cxXbfxX3xX6xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xXexX36xXbfxX16xX25xX3xXc3xXc4xXexX3xXbxX1xXdxX15xX16xX3xX1xX26xXbxX3xX21xX1x7306xX16xX3xX4xae91xXbxX3xX98xXb4xX3xX5xX15xX16xX3xX101xX16xX3xXc3xb191xX16xX1xX3xXc3x5c30xX3xX1xXacxX16xX1xX3xX98xXc4xX16xX25xX3xX54xXbaxXexX3xX25xXdxX4exX3xX43xX9dxX6xX3xX16xX15xX1dxX154xX3xX98xX15bxX16xX25xX3xXexX1xa23bxXdxX3xX21xX15xX1dxX3xX25xX26xXdxX3xX16xX1xXddxXc3xX3xXbxX1xXdxX2cxX16xX3xX2fxX1dxX31xX16xX3xX16xX25xX6xX35xX3xX5xX106xXbxX3xXex8017xX4xX3xXexX36xX3cxX3xXex99c1xX3xX6bxXbfxX3xX4xX1xXbfxX3xX4xX101xX4xX3xX16xX1xX31xX16xX3xX43xXdxX15xX16xX3xX25xX49xX16xX3xX25xXdxX4exX3xX1xX51xX6xX3xX54xX49xX16xX1xX3xX98xXddxXeexX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxXbfxX6bxX35xXaxX12xX0xXdxXc3xX25xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxafc5xX59xX59xX43xXbfxX43xXeexX43xX16xX59x7535xXbxX5xXbfxX6xX6bxX10xX6bxX59xXbxX1xX1dxXbfxX16xX25xX4xX1xXdxX59x7a41xdf00xX2xX113x7a2exX265x9878xX268xX264xf64fxX59xXf3xX1xX6xX16xX43xXdxX10xX16xX268xec1exaf1axf77fx6284xXeexX27axX6exd711xXaxX12xXf3xX1xX31xX16xX3xX43xXdxX15xX16xX3xXexX1xX1dxXc4xX4xX3xX5xX1f2xX4xX3xX5x7ad4xX19xX16xX25xX3xX25xX49xX16xX3xX25xXdxX4exX3xX1xX51xX6xX3xX54xX49xX16xX1xX3xXexX19cxXdxX3xX21xX1xX1dxX3xX43xX1f2xX4xX3xX54xXdxX15xX16xX3xX25xXdxX74xXdxX3xX1cxX1dxX16xX10xXdxXexX36xX6xX154xX3xab53xX6xXbfxX3xX16xX25xX1dxX35xX15xX16xX3xX27fxXbfxX5xX6xX16xX3xf3bfxa1bdxX16xX1xX247xX3xa431xX10xX1dxXexX10xX36xX7x9fa3xX0xXbxX12xXcxX1xX10xXbfxX3xX16xX25xX1dxX15bxX16xX3xXexXdxX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX4xX154xX3xXbxX1xX70xX16xX3xX5xX74xX16xX3xX16xX1xX4exX16xX25xX3xX16xX1xX31xX16xX3xX43xXdxX15xX16xX3xX25xX49xX16xX3xX25xXdxX4exX3xX1xX51xX6xX3xX54xX49xX16xX1xX3xX98xX2cxX16xX3xXexX9dxX3xX6exX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX16xX10xX7xX3xX43xXacxX3xXaexXdxXb0xXdxX3xX98xXb4xX3xX54xXb7xX3xX54xXbaxXexX3xXexX36xXbfxX16xX25xX3xXc3xXc4xXexX3xX4xX1dxXc4xX4xX3xX25xXdxX6xXbfxX3xXexX36xX6xX16xX1xX3xX43xX74xXdxX3xX16xX1xXddxXc3xX3xX43xXe1xX3xXexX36xX6xX16xX25xX3xX34xX35xX36xXdxX6xX3xXexX19cxXdxX3xX21xX1xX1dxX3xX43xX1f2xX4xX3xX4xX6xXbfxX3xX16xX25xX1dxX35xX15xX16xX3xX27fxXbfxX5xX6xX16xXeexX3xXf3xX25xXbfxXacxXdxX3xX36xX6xX154xX3xX1xXdxa442xX16xX3xX4xX51xX16xX3xX26axX2xX3xX16xX25xX297xX1c5xXdxX3xX21xX1xX101xX4xX3xX2dexX4xXe1xX16xX25xX3xX5xXacxX3xX16xX25xX297xX1c5xXdxX3xX6exX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX16xX10xX7xX3xX43xXacxX3xXaexXdxXb0xXdxX2ebxX3xX98xX6xX16xX25xX3xX54xXb7xX3xXc3xXbaxX4xX3xX21xc041xXexX3xXexX19cxXdxX3xX21xX1xX1dxX3xX43xX1f2xX4xX3xX5xX31xX16xX3xX4xX106xX16xX3xX25xXdxX4exX6xX3xX278xX36xX3xX2e4xX1dx723bxX6xX35xX1xXdxX16xX6xX1xX3xX43xXacxX3xX15fxX1dxX36xX6xX35xX2fxX6xX1xXeexX0xX59xXbxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xX1x7163xX16xX25xX3xX98xXb7xX16xX1xX3xX7xX1a1xX3xX16xba44xX3xX5xX1f2xX4xX3xX1xX2cxXexX3xX7xX1eaxX4xX3xXc3xX49xX16xX1xX3xX16xX1xe7e0xXc3xX3xX25xXdxX3cxXdxX3xX4xX1eaxX1dxX3xX4xX101xX4xX3xX16xX1xX31xX16xX3xX43xXdxX15xX16xX3xX54xXb7xX3xX54xXbaxXexX3xX25xXdxX4exX154xX3xX98xX15bxX16xX25xX3xXexX1xX1c5xXdxX3xX98xX3cxXc3xX3xX54xX3cxXbfxX3xX4xX101xX4xX3xX98xXdxaf47xX1dxX3xX21xXdxX3b8xX16xX3xX98xf1bbxX3xX1xXbfxX19cxXexX3xX98xXc4xX16xX25xX3xX54xX3cxXbfxX3xX43xX3b8xX3xX1xX51xX6xX3xX54xX49xX16xX1xX3xXexX36xX15xX16xX3xX21xX1xXbaxXbxX3xX21xX1xX1dxX3xX43xX1f2xX4xX3xX21xX1xX10bxX16xX25xX3xX54xXb7xX3xX25xXdxX101xX16xX3xX98xXbfxX19cxX16xXeexX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxXbfxX6bxX35xXaxX12xXf3x8529xXc3xX3xX16xX25xXbfxX101xXdxX154xX3xXc3xXc4xXexX3xX7xX1exX3xX16xX1xX31xX16xX3xX43xXdxX15xX16xX3xX25xX49xX16xX3xX25xXdxX4exX3xX1xX51xX6xX3xX54xX49xX16xX1xX3xX4xXddxX3xX16xX1xXdxX3b8xXc3xX3xX43xdd65xX3xX25xXdxX101xXc3xX3xX7xX101xXexX3xXexX1x7911xX6xX3xXexX1xX1dxX106xX16xX3xX16xX25xX9dxX16xX25xX3xX54xXbaxX16xX3xX25xXdxX4exX6xX3xX27bxX7xX36xX6xX10xX5xX3xX43xXacxX3xX34xX35xX36xXdxX6xX3xX98xXb4xX3xX264xX3xX5xX70xX16xX3xX54xXb7xX3xX54xXbaxXexX3xX25xXdxX4exX154xX3xX7xXbfxX16xX25xX3xX7xX6xX1dxX3xX98xXddxX3xX98xXb4xX3xX98xX297xX19xX4xX3xXbxX1xXddxX16xX25xX3xXexX1x72fdxX4xX1xX3xX6xX16xX3xXexXbfxXacxX16xXeexX59xXeexX0xX59xXbxX12xXcxX1xX10xXbfxX3xa014x8e92xX5bbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long