Cập nhật:  GMT+7
132dxa6d7xb339x432ax990fxc54exa559x9ecfx4d55xX7xec7bx3e48xcdd0xf2c6xf467x7b7cxX5xa21bxXaxaa77x35a0xb6d2x993dx8195xXdxX3xXex244fx6695xc8a7x6f7exX14xX3x8987xX6xbc8fxX1axX15xX22x6ecexX3xX13xX14xX6xX3xX1bx2a4axX3xXexXdx21bexX1dxX3xXbxX1x2fd8xXexX3xXexX1axXdx6f97xX1dxX3xee67xX2dxX6xX1dxX3xX1x2b36xX3xX22x4ebfxXdxX3x2e14x4475xe658xX4bxX13xX0x58c5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa0a8xX15x36bexafabxXaxX12xX0xXdxaf49xX14xX3xX7xX1axX4xX9xXaxX51xX51xX4x738ax2d2cxX6xX15xXbxX1xX2dxXexX1xX15xX73xX22xX1dxX51xX62xX10xX7x7652xXexX15xXbxX51xX1dxX10xbca0xX7xX51xc77cxX2xX8ex1487xX51x6889x28d9xX62xX8exX2x5a6cxX93xX98x2e4exX8exXexX2xX91xb77cx911dxX94xXa0xX5xX2xX73xe8c1xXbxX10xX14xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX15xX62xX63xXaxX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX13xX14xX6xX3xX4cxX10xX1axX14xX10xXdxX3xX20xX6xX22xX1axX15xX22xX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX4xX1xX2dxX63x76b3xX1dxX3xXexX1x3f19xX68xX3xbca7xX1dxX62xX15xX1dxX10xX7xXdxX6xX3xX1dxX14x73e9xX63xX3xX98xX51xX91xX73xX3x1721xX13xX14xX2dxe235xX1dxX26xX3xX4bxb8dex53d1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX15xX62xX63xXaxX12xX112xX1xX36xXexX3xXexX1axXdxX3cxX1dxX3xX3fxX2dxX6xX1dxX3xX1xX45xX3xX22xX48xXdxX3x7d89xXdxX45xXbxX3xX1x4f5dxXdxX3xc6e4xX36xX4xX3xX3fxX2dxf5bfxX4xX3xX14xXdxX6xX3xbca1x8bffxX1dxX14xX3xX13xX6xX68xX3xdfa6xX3xX109xX4bxX4cxX4dxX4bxX13xX113xX3xX5xX101xX3xX68xX146xXexX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX1dxX1x74a4xX1dxX14xX3xX1bxX2dxX3xXexXdxX31xX1dxX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX4xX1xd7f3xX1dxX1xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX4xcfcfxX6xX3xX13xX14xX6xX3xX1cxX3xX84xX1xX2dxX3xX22x4280xX4xX3xX4xX1xd5e6xX2dxX3xX15fx3578xXcxX1xX36xXdxX3xX60x8d0fxX1dxX1xX3x7e4dxX1bx8360xX1dxX14xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX15xX62xX63xXaxX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX13xX14xX6xX3xX4cxX10xX1axX14xX10xXdxX3xX20xX6xX22xX1axX15xX22xX3x25b1xX1bxX6xX3xX1axX6xX3xXexX2dxX63xX31xX1dxX3xX74xX14fxX3xXexX1axX31xX1dxX3xX1dxX14xX101xX63xX3xX98xX51xX91xX3xXexX16xXdxX3x3328xX6xX84xX6xX1axXexX6xX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX84xX1xX2dxX157xX1dxX3xX84xX1x34dcxX3xX4xX1xX2dxX63xXedxX1dxX3xXexX1xXf2xX68xX3xXf5xX1dxX62xX15xX1dxX10xX7xXdxX6xX73xX3xe587xX1dxX14xX3xX1f2xX10dxX1dxX14xX3xXexX1xa22dxXdxX3xX74xX101xX63xX3xXex55afxX3xX5xb745xX63xX3xX5xX101xX68xX3xXexXdxXedxX4xX3xX1axce29xX1dxX14xX3xXexXdx2114xX68xX3xX1dxXf2xX1dxX14xX3xX1xc1afxXbxX3xXexX36xX4xX3xX84xXdxX1dxX1xX3xXexXedxX3xX14xXdxX178xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX22xX101xX3xX4bxX4cxX4dxX4bxX13xX3xX1xXdxX45xX1dxX3xX22x7237xX1dxX3xX4xX1xX1bxX6xX3xX1f2xX1bxX275xX4xX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xX2dxX63xX3xX1f2x60edxX63xX3xX1f2xX196xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX15xX62xX63xXaxX12xXcxX1ax99ccxX3xX5xX24exXdxX3xXbxX1xX256xX1dxX14xX3xX22xX259xX1dxX3xX22xX48xXdxX3xX74xX36xX15xX3x631axX6xX84xX63xX6xXexX3x13d2xX10xX1axX62xX10xX84xX6xX3xX4xX196xX6xX3xXf5xX1dxX62xX15xX1dxX10xX7xXdxX6xac67xX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX13xX14xX6xX3xX1dxX1xX259xX1dxX3xX68xX16xX1dxX1xX3xX2efxX15xX7xX84xX22xX6xX3xX5xX2dxX157xX1dxX3xX1dxX1xX259xXexX3xX3fxX2dxX36xX1dxX3xX196xX1dxX14xX3xX1xX146xX3xX22xXdxX45xX4xX3xXexXf2xX1dxX14xX3xX4xX1bxX24exX1dxX14xX3xX22xX6xXdxX3xXexX1axec72xX3xXexX1axX2dxX1dxX14xX3xXexX1a9xX68xX3xX4xX196xX6xX3xX4bxX4cxX4dxX4bxX13xX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX84xX1xX2dxX3xX22xX1a4xX4xX3xX4xX1xX1a9xX2dxX3xX15fxX1adxXcxX1xX36xXdxX3xX60xX1b4xX1dxX1xX3xX1b8xX1bxX1baxX1dxX14xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX15xX62xX63xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX196xX1dxX14xX3xX1xX146xX3xX4bxX4cxX4dxX4bxX13xX3xXexX16xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX62xXdxbdabxX1dxX3xX1f2xX101xX1dxX3xX3fxX2dxX14fxX4xX3xXexXedxX304xX3xXexX18cxX4xX1xX3xX4xX1a4xX4xX3xXexX1xX6xX68xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX15xX16xXexX3xX1f2xX146xX1dxX14xX3xX4xX196xX6xX3xX140xX146xXdxX3xX1dxX14xX1xc395xX3xX149xX259xXbxX3xX4xX6xX15xX3xX156xX157xX1dxX14xX3xX15fxX304xX3xX1b8xXdxX3bfxX1dxX3xX1f2xX101xX1dxX3xX4bxX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX84xX1xX2dxX3xX22xX1a4xX4xX3xX4bxX4cxX4dxX4bxX13xX3xX22xX101xX3xX140xX146xXdxX3xX1dxX14xX1xX3faxX3xX60xX146xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3x208dxX2dxX14fxX4xX3xXbxX1xX354xX1dxX14xX3xX4xX36xX4xX3xX1dxX1bxX48xX4xX3xXexX1xX101xX1dxX1xX3xX22xXdxX31xX1dxX3xX4bxX4cxX4dxX4bxX13xX3xX22xX48xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX1f2xX14fxXdxX3xXexX36xX4xX3xX1f2xX14fxXdxX3xXexX1xX15xX16xXdxX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX15xX62xX63xXaxX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX20xX6xX22xX1axX15xX22xX3xX4xX1xX15xX3xX1axX266xX1dxX14xX3xX22xXdxX45xX4xX3xXexXf2xX1dxX14xX3xX4xX1bxX24exX1dxX14xX3xX1xX275xXbxX3xXexX36xX4xX3xX14xXdxX178xX6xX3xX4bxX4cxX4dxX4bxX13xX3xX22xX101xX3xX20xXdxX31xX1dxX3xX68xXdxX1dxX1xX3xf0dexXdxX1dxX1xX3xXexXedxX3xX15fxX1adx2b96xX2dxX3xX109xX4dxX4bxX4dx48adxX113xX3xX7x8264xX3xXexX16xX15xX3xXexX1xX31xX68xX3xX1f2xX146xX1dxX14xX3xX5xX1a4xX4xX3xX4xX1xX15xX3xX3fxX2dxX6xX1dxX3xX1xX45xX3xXexX1xX1bxX1baxX1dxX14xX3xX68xX16xXdxX3xX14xXdxX178xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX22xX101xX3xX4bxX4cxX4dxX4bxX13xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX15xX62xX63xXaxX12xX243xX1dxX14xX3xX1dxX31xX2dxX3xX1axd7d1xX26xX3x3473xX156xX16xXdxX3xX62xX3faxX4xX1xX3xX149x142bxe410xXf5xX1b8xX1adxX2xX94xX3xX22xX101xX3xX4xX36xX4xX3xX3fxX2dxX63xX3xX1f2xX3faxX1dxX1xX3xX1xX16xX1dxX3xX4xX1xXedxX3xX5xXdxX31xX1dxX3xX3fxX2dxX6xX1dxX3xX1f2x7212xX3xX2d0xX1dxX1xX3xX1xX1bxX1cxX1dxX14xX3xXexXdxX31xX2dxX3xX4xX1a4xX4xX3xX1f2xXedxX1dxX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1xda7bxX3xX7xX14fxX3xX22xX26cxX3xX84xXdxX68xX3xX1dxX14xX16xX4xX1xX3xXexX1xX1bxX1baxX1dxX14xX3xX68xX16xXdxX3xX4xX196xX6xX3xX4xX1x481exX1dxX14xX3xXexX157xXdxX3xX22xX48xXdxX3xX4bxX4cxX4dxX4bxX13xX73xX3xXcxX2dxX63xX3xX1dxX1xXdxX31xX1dxX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX1dxXf2xX68xX3xX1dxX6xX63xX304xX3xX4xX1xX5aaxX3xX7xX14fxX3xX1dxX101xX63xX3xX1f2xX58bxX3xX4x6aa3xX3xd529xX2dxX3xX1xX1bxX48xX1dxX14xX3xXexXf2xX1dxX14xX3xXexX1axX1cxX3xX5xX16xXdxX73xX3xX140xX6xXdxX3xX3fxX2dxX14fxX4xX3xX14xXdxX6xX3xXexX1xX101xX1dxX1xX3xX22xXdxX31xX1dxX3xX4bxX4cxX4dxX4bxX13xX3xX5xX101xX3xX561xXdxX45xXexX3xX13xX6xX68xX3xX22xX101xX3xX4cxXdxX1dxX14xX6xXbxX15xX1axX10xX3xX1f2xX58bxX3xX84x3735xX3xXexX1xX256xX6xX3xXexX1xX2dx3305xX1dxX3xXexX1xX1bxX1baxX1dxX14xX3xX68xX16xXdxX3xXexX1a4xX3xX62xX15xX3xX22xX48xXdxX3xX4dxX4bxX4dxX4f3xX73xX3xXf5xX1dxX62xX15xX1dxX10xX7xXdxX6xX3xX4xd671xX1dxX14xX3xX1f2xX58bxX3xX74x77caxXexX3xX1f2xX2b3xX2dxX3xXexXdxXedxX1dxX3xXexX1axX1b4xX1dxX1xX3xXexX1bxX1baxX1dxX14xX3xXexX1a4xX73xXaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX15xX62xX63xXaxX12xX441xX2dxX6xX1dxX3xX4xX1x4750xX4xX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX15xX3xX1xX101xX1dxX14xX3xX1f2xX2b3xX2dxX3xX4xX196xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX74xX101xX63xX3xXexX256xX3xX1xX63xX3xX22x7a5bxX1dxX14xX3xX4xX2dxX146xX4xX3xX1xX6f9xXbxX3xX4xX1xX2dxX63xX31xX1dxX3xX1f2xX26cxX3xX4xX259xXbxX3xX74xX146xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX14xXdxX178xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX22xX101xX3xX4bxX4cxX4dxX4bxX13xX3xX1f2xX1bxX275xX4xX3xXexX22axX3xX4xX1xX6cfxX4xX3xXexX16xXdxX3xX214xX6xX84xX6xX1axXexX6xX3xX7xX4f7xX3xX14xX608xXbxX3xXbxX1xX2b3xX1dxX3xX3fxX2dxX6xX1dxX3xXexX1axX6f9xX1dxX14xX3xXexX1xX5cdxX4xX3xX1f2xb244xX63xX3xX1xX1baxX1dxX3xX1dxX178xX6xX3xX3fxX2dxX6xX1dxX3xX1xX45xX3xX1f2xX14fxXdxX3xXexX1xX15xX16xXdxX3xX13xX14xX6xX1adxX4bxX4cxX4dxX4bxX13xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX2dxXexX1xX15xX1axXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX561xXdxX10xXexX1dxX6xX68xXbxX5xX2dxX7xX0xX51xXbxX12

Theo Vietnamplus

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long