Cập nhật:  GMT+7
7bfcxe770xeeb6xa698xfc33xd895xd5e5xb379x97e2xX7xe39fxcd82xd605xaf87xda1axc32dxX5x9638xXaxf571xf46fxX1xe3ffxXexX3x87adxc7b6xbf7axdd31xX3xa06bxX1ax910axX3xX4xabebxX3xa1adxXdx7e26xX1axX3x82cbxX1xd12axX3xXex9310xX4xX1xX3xbc1axce63x83a9xX3xX4x7e60xX1axX1fxX3xba7dx92d8xX3xX1axX1xXdxf77dxb033xX3xX4xX1xa09exX1axX1xX3xX7xa567xX4xX1xX3xe97dxc808xXdxX0xa7b9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xa3a2xff67xe40dxXaxX12xX0xXdxX4fxX1fxX3xX7xf876xX4xX9xXaxX53xX53xX4xa08dxX3bxX6xX63xXbxX1xX42xXexX1xX63xX75xX24xX1axX53xX64xX10xX7x7dd4xXexX63xXbxX53xX1axX10xc9aaxX7xX53xe1c9xe420xf97axab11xX53xe2cfxbd3bxX64xX90xX91xX93xX92xX93xX95xX93xXexX2x859bxX90xd6a0xX96xX90xX5xX2xX75x7e53xXbxX1fxXaxX3xX53xX12xX0xXbxX12xXcxX1xX10xX63xX3xXbxX1xe3dcxX1axX1fxX3xX24xXdxX26xX1axX3xXcxXcxc9f1xcf3bxX13xX3xXex88f2xXdxX3xXcxX63xX86xX65xX63xb81bxX3xXexX6ex8871xX50xX4xX3xXexX1xX41xX4fxX3xX4xX42xe0adxX4xX3xX3bx8d2axX3xXbxX1xXdxe8f8xX42xX3xX3bxae18xX42xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xca3axX19xX1axX1fxX3xX33xd1fexX1axX3xX4xX1xX2bxX3xXcxcf1axX3xX64xX63xX3xa8b8xX32xX33xX34xbea4xX3xX4xXeexX4fxX3xe365xX42xX65xX41xX1axXd2xX3xX29xX1xX4bxX1axX1xX3xXc6xefc9xX1axX3xXbxX1xa1f9xX1axX1fxX3xX13xXe1xXdxX3xX4xX4bxX4xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xbc3bxX63xX7xX1xXdxX1xXdxX64xX10xX3xa1c4xX42xX1fxX6xXd2xX3xX4fxXe1xXexX3xXexX6exX63xX1axX1fxX3xX3bxX6xX3x9eedxX1axX1fxX3xX4xX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX1fxXdxX6xX3xX24xb60axX63xX3xX4xX42xXe1xX4xX3xXfaxX42xX6xX3xX1axX172xX65xXd2xX3xX24xad2bxX6xX3xX4xX37xX1axX1fxX3xX3bxX3cxX3xX7xX4bxX42xX3xX4xX1xX46xX1axX1xX3xX7xX4bxX4xX1xXd2xX3xX4xX1xX2bxX3xX65xXeaxX42xX3xX64xX108xX6xX3xXexX6exX26xX1axX3xX4xd678xX3xX7xb216xX3xX4xX4bxX4xX3xX4xX1xX46xX1axX1xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX1xX46xX1axX1xX3xX117xX42xX65xX41xX1axX3xXcxX1xX2bxX3xXexXd6xX50xX1axX1fxX3xc340xX3bxX10xX3xX149xX1xXdxX1ax93cdxX63xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX63xX64xX65xXaxX12xXc6xX50xXdxX3xXexXdxX26xX42xX3xXfaxX41xX3x9e13xXcxX108xX3xX1fxXdx8a94xXbxXd2xX3xX1fxXdxX211xXbxX3xXfaxb0caxX3xX5xeb41xX1axX3xX1axX1xX6xX42xXd2xX3xX1axX1xX172xX3xX1axXd6xX50xX4xX3xX1fxXdxX211xXbxX3xXfaxX21bxX3xX24xX172xX3xX1fxcbd2xX1axX3xX86xXeaxXexX3xdf3ax8cd5xX3xX1xXe1xXdxX1bxX3x8a67xX6xX1axX1fxX3xX5xXcaxXdxX3xX7xX15cxX4xX3xX7xX3cxX1axX1fxX3xX4fxX50xXdxX3xX4xX1xX63xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX184xX3xX4xX4bxX4xX3xX86xX1xX42xX3xX24xX108xX4xXd2xf3bdxX3xX4xX4bxX4xX3xX4xX1xX46xX1axX1xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xX65xXeaxX42xX3xXexX15xXbxX3xXexX6exX42xX1axX1fxX3xX24xX172xX63xX3xX4xX4bxX4xX3xX3bxXdxd1d5xX1axX3xXbxX1xX4bxXbxX3xX86xX1xX3cxX1axX1fxX3xX4xX1xXeaxX3xX64xX2exX4xX1xX3xX24xXdxX26xX4fxX3xXfaxXd6xe05cxX1axX1fxX3xX1xX37xX3xX1xa740xXbxX3xX4xX2d0xXbxX3xX29xed64xXc6xb742xX33xb20cxX2xX96xXd2xX3xXexXcaxX63xX3xX24xXdxX2aaxX4xX3xX5xX172xX4fxX3xX24xX172xX3xXfaxX3cxXdxX3xX1axX1fxX63xXcaxXdxX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX63xX64xX65xXaxX12xXcxX6exX26xX1axX3xX3bxX5xX63xX1fxX3xX4xX2bxX6xX3xX4fx9533xX1axX1xXd2xX3xX37xX1axX1fxX3xX149xX42xX1fxX6xX3xX1axX1xX2d0xX1axX3xX4fxXcaxX1axX1xX3xX37xX1axX1fxX3xX7xab98xX3xX20bxXexXdxXeaxXbxX3xXexc876xX4xX3xX4xX37xX1axX1fxX3xX24xXdxX2aaxX4xX3xX24xX172xX3xX1ax7deexX3xX5xX108xX4xX3xXexX100xX4fxX3xX1xX42xX65xXeaxXexX3xX4xX2bxX6xX3xXcxX1xX2bxX3xXexXd6xX50xX1axX1fxX3xX1dfxX3bxX10xX3xX149xX1xXdxX1axX1e7xX63xX3xXfaxb9cfxX3xX4fxX6xX1axX1fxX3xX5xXcaxXdxX3xXexXdxXeaxX1axX3xXexX6exXdxX380xX1axX3xX1axX1xXdxX41xX42xX3xX1xX1b1xX1axX75xX27dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX63xX64xX65xXaxX12xX29xX4bxX4xX3xX4xX1xX46xX1axX1xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX4fxX50xXdxX3xX1fxf47exX4fxX3xX24xXd6x98c9xXexX3xX117xX42xX6xX3xX4xX42xXe1xX4xX3xX86xX1xX2bxX1axX1fxX3xX1xX63xX19xX1axX1fxX3xX117xX42xX3cxX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX64xX63xX3xX64xX2exX4xX1xX3xX29xX2d8xXc6xX2daxX33xX2dcxX2xX96xX3xX1fxX100xX65xX3xX6exX6xae25xX3xX243xXbaxX6xX3xX3bxXe5xX3xX7xX108xX3xXbxX1xX100xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX10xX63xX3xX4xX1xXdxX41xX42xX3xX64xc2c3xX4xX3xX1fxXdxe08cxX6xX3xX4xX4bxX4xX3xX3bxXe1xX3xX24xX172xX3xX4xX1b1xX3xX117xX42xX6xX1axX3xX1axX1xdaf0xX4fxX3xX4fxX6xX1axX1fxX3xX5xXcaxXdxX3xX7xX15cxX4xX3xX7xX3cxX1axX1fxX3xX4fxX50xXdxX3xX4xX1xX63xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX407xX3xXfaxX19xX4fxX3xX3bxX19xX63xX3xX24xXdxX2aaxX4xX3xX5xX172xX4fxX3xX24xX172xX3xX3bxX19xX63xX3xX24xX2aaxX3xX4xX42xXe1xX4xX3xX7xX3cxX1axX1fxX3xX4xX2bxX6xX3xX1axX1fxXd6xX2c8xXdxX3xX64xX100xX1axX407xX3xXexXcaxX63xX3xX6exX6xX3xX4xX4bxX4xX3xX86xX1xX42xX3xX24xX108xX4xX3xX1axX125xX1axX1fxX3xXfaxXe1xX1axX1fxX407xX3xX1fxXdxX19xXdxX3xX117xX42xX65xXeaxXexX3xX24xX2d0xX1axX3xXfaxX41xX3xXexcf87xX3xX5xX2aaxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1fxXdxX19xX4fxX3xX24xX172xX3xX4xX2bxX1axX1fxX3xX4xX3cxX3xX1xX2aaxX3xXexX1xX3cxX1axX1fxX3xX6xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX243xX244xX3xX1xXe1xXdxX407xX3xX24xX172xX3xX3bxX19xX63xX3xX24xX2aaxX3xX4xX4bxX4xX3xX5xX3cfxXdxX3xX46xX4xX1xX3xX117xX42xX3cxX4xX3xX1fxXdxX6xX3xXexX1xX37xX1axX1fxX3xX117xX42xX6xX3xX1xX63xXcaxXexX3xXfaxXe1xX1axX1fxX3xX1axX1fxX63xXcaxXdxX3xX1fxXdxX6xX63xX3xX24xX172xX3xX117xX42xX19xX1axX3xX5xbd3dxX3xX86xX1xX2bxX1axX1fxX3xX1xX63xX19xX1axX1fxX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX63xX64xX65xXaxX12xX29xX345xX3xXexX1xX380xXd2xX3xX5xXdxX26xX1axX3xX117xX42xX6xX1axX3xXexX50xXdxX3xX4xX4bxX4xX3xX3bxXdxX2aaxX1axX3xXbxX1xX4bxXbxX3xXbxX1xX12axX1axX1fxX3xX4xX1xX3cxX1axX1fxX3xX64xX2exX4xX1xX3xX29xX2d8xXc6xX2daxX33xX2dcxX2xX96xXd2xX3xX37xX1axX1fxX3xX149xX42xX1fxX6xX3xX4xX6xX4fxX3xX86xXeaxXexX3xX20bxX1axX1fxX125xX1axX3xX4xX1xc548xX1axX3xX7xX108xX3xX5xX100xX65xX3xX5xX6xX1axX3xX4xX2bxX6xX3xX64xX2exX4xX1xX3xX3bxX2aaxX1axX1xX3xX24xX50xXdxX3xX3bxX2d0xXexX3xX4xX15cxX3xX1fxXdxX4bxX3xX1axX172xX63xX27dxX3xX24xX172xX3xX20bxXfaxX5c6xXexX3xX4fxX345xX4xX3xXexXdxX26xX42xX3xX4xXbaxX3xXfaxX2bxX3xX24xX6xX4xXdxXdxX1axX10xX3xX4xX1xX63xX3xXexX63xX172xX1axX3xX3bxXe1xX3xX1axX1fxXd6xX2c8xXdxX3xX64xX100xX1axX3xX24xX172xX63xX3xXexX6exX63xX1axX1fxX3xX1axX22xX6xX3xXfaxXeexX42xX3xX1axX125xX4fxX3xX90xX91xX90xX2xX75xX27dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX63xX64xX65xXaxX12xX32xXdxX26xX1axX3xX117xX42xX6xX1axX3xXexX50xXdxX3xX4xX1xX46xX1axX1xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXfaxX3cxXdxX3xX1axX1fxX63xXcaxXdxX3xX24xX172xX3xX117xX42xX19xX1axX3xX5xX54bxX3xX86xX1xX2bxX1axX1fxX3xX1xX63xX19xX1axX1fxXd2xX3xX37xX1axX1fxX3xX149xX42xX1fxX6xX3xXexX42xX65xX26xX1axX3xX3bxX3cxX3xX4xX1xX46xX1axX1xX3xXbxX1xX2bxX3xX7xX33cxX3xX20bxX243xX100xX65xX3xX64xX108xX1axX1fxX3xX4xX4bxX4xX3xX4xX1xX46xX1axX1xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXfaxX3cxXdxX3xX1axX1fxX63xXcaxXdxX3xX24xX172xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX64xX108xX6xX3xXexX6exX26xX1axX3xX4xX1b1xX3xX7xX1b4xX3xX4fxX3cxXdxX3xX117xX42xX6xX1axX3xX1xX2aaxX3xXfaxX3caxX1axX1fxX3xX4fxXdxX1axX1xX3xX13xX1xX15xXexX2dcxX24bxa1fcxX27dxX3xX24xX172xX3xX243xX100xX65xX3xX64xX108xX1axX1fxX3xX20bxX117xX42xX6xX1axX3xX1xX2aaxX3xeca2xX1axX3xXfaxX2exX1axX1xX3xX24xX50xXdxX3xXcxX6exX42xX1axX1fxX3xe057xX42xX3cxX4xX3xX24xX172xX3xX4xX4bxX4xX3xX1axXd6xX50xX4xX3xX5xX4bxX1axX1fxX3xX1fxXdxX41xX1axX1fxX75xX27dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX63xX64xX65xXaxX12xXcxX6exX63xX1axX1fxX3xX4xX4bxX4xX3xX4xX1xX46xX1axX1xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX6exX26xX1axXd2xX3xX37xX1axX1fxX3xX149xX42xX1fxX6xX3xX4xad71xX1axX1fxX3xXfaxXd6xX6xX3xX6exX6xX3xX4fxX345xX4xX3xXexXdxX26xX42xX3xX1fxXdxX19xXdxX3xX117xX42xX65xXeaxXexX3xX24xX2d0xX1axX3xXfaxX41xX3xX4xX37xX1axX1fxX3xX64xX100xX1axX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX3bxX2exX3xXcxX6exXdxX41xX42xX3xXcxXdxX26xX1axX3xX3bxX23cxXexX3xX4xXbaxX4xX3xXexX6exX63xX1axX1fxX3xX4xX4bxX4xX3xXexX1xX15xXbxX3xX1axXdxX26xX1axX3xX2xX96xXa1xX91xX3xX24xX172xX3xX2xX96xXa3xX91xXd2xX3xXfaxX3caxX1axX1fxX3xXexX1xX2c8xXdxX3xXexXdxXeaxXbxX3xXexX345xX4xX3xX1axX356xX3xX5xX108xX4xX3xX7xX22xX6xX3xXfaxX727xXdxX3x9490xXdxXeaxX1axX3xXbxX1xX4bxXbxX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX63xX64xX65xXaxX12xX29xX1xXdxXeaxX1axX3xX64xX2exX4xX1xX3xXexX6exX6xX1axX1xX3xX4xX22xX3xXexX6exX63xX1axX1fxX3xX4xX42xXe1xX4xX3xX3bxXeexX42xX3xX4xX22xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX32xX33xX34xX3xX64xX108xX3xX86xXdxXeaxX1axX3xX3bxX23cxXexX3xXfaxXeexX42xX3xX24xX172xX63xX3xX1axX1fxX172xX65xX3xXa3xX53xX96xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX63xX64xX65xXaxX12xX32xX33xX34xX3xX7xX33cxX3xXexX727xX3xX4xX1xX15cxX4xX3xX3bxXe5xX3xXbxX1xXdxXeaxX42xX3xXfaxX380xX3xX3bxXeexX42xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX4fxX50xXdxX3xXexX1xX6xX65xX3xX4xX1xX63xX3xXcxX1xX2bxX3xXexXd6xX50xX1axX1fxX3xX1dfxX3bxX10xX3xX149xX1xXdxX1axX1e7xX63xX3xX24xX172xX63xX3xX1axX1fxX172xX65xX3xX2xX95xX53xX96xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX63xX64xX65xXaxX12xX18xX2d0xXexX3xX4xX15cxX3xX6xXdxX3xX1fxXdxX172xX1axX1xX3xXexX1xX23cxX1axX1fxX3xX5xX3cfxXdxX3xXexX6exX63xX1axX1fxX3xX4xX42xXe1xX4xX3xX3bxXeexX42xX3xX4xX22xX3xX1axX172xX65xX3xX1fxXeexX1axX3xX1axX1xXd6xX3xX4xX1xX23cxX4xX3xX4xX1xX23cxX1axX3xX7xX33cxX3xXexX6exX1b4xX3xXexX1xX172xX1axX1xX3xXexX1xX2bxX3xXexXd6xX50xX1axX1fxX3xX4fxX50xXdxX3xXexX6exX63xX1axX1fxX3xXbxX1xXdxX26xX1axX3xX1xX429xXbxX3xX3bxX2d0xXexX3xXexX1xXd6xX2c8xX1axX1fxX3xX4xX2bxX6xX3xX739xX42xX3cxX4xX3xX1xXe1xXdxX3xX24xX172xX63xX3xX1axX1fxX172xX65xX3xX2xX93xX53xX96xX3xXexX50xXdxX3xX3bxX1b4xXdxX3xX32xX33xX34xX3xXfaxX6xX1axX1fxX3xX4xX1xXdxXeaxX4fxX3xXfaxX6xX3xX7xX3cxX3xX1fxX1xXeaxX3xXexXcaxXdxX3xX4xX19xX3xX822xXcaxX3xX24xXdxX2aaxX1axX3xX5xX21exX1axX3xXcxX1xXd6xX3cfxX1axX1fxX3xX24xXdxX2aaxX1axX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dfxX42xXexX1xX63xX6exXaxX12xXcxX1xX10xX63xX3xXcxXcxXc5xXc6xX13xX0xX53xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long