Cập nhật:  GMT+7
18e9x3ca0x1e3bx6434x30aax7493xa943xa574x7ec1xX7x660dx6c10x1ac9x8e05xa495x8a52xX5x796cxXax856cxXcxX1xaafdxXdxX3x9ebcxX6xabd6x4402xX3x8150xX6xX5xX6x9dbdxX7xXdxX6xX3x96d3x43c6xX1ax503fxX3xX4x8cc9xX6xX3x8217xXdx23d6xX1axX3xX29xXdx243exXdxX3xX4xX1x7f35xX1axX29xX3xa098x7432xX3xX4xX27xX3xX4xX6xX3xa75ex3ce7xX4xX3x96edx7402x2f37x59b8x69a4x2473xX2x9bcdxX0x6a56xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx581exX40xX3fxX21xXaxX12xX0xXdxX48xX29xX3xX7xad1bxX4xX9xXaxX55xX55xX4x72e7xX2fxX6xX40xXbxX1xX3bxXexX1xX40xX77x2963xX1axX55xX3fxX10xX7x9f8dxXexX40xXbxX55xX1axX10x58c8xX7xX55x4856x79b9xX92xX2xX55x6d5cxX53xX3fx7936xX93x31edxX9axX9ax98edxX2xXexX2xX9cxX2xX93xX92xX93xX5xX2xX77x53c3xXbxX29xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6ab2xX10xX6xX3fxXaxX12x6196xX1x3caaxX3xX4xX1x2245xX4xX3xXexX70xX15xX4xX1xX3xX26x77cexX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxa489xX1axX3xX48x37f9xXexX3xX7x4745xX3xX4xX6xX3xX48xX49xX4xX3xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX51xX2xX53xX3xXexX70xX40xX1axX29xX3xX7xXe8xX3xX4x6439xX1axX29xX3xX3fx9a1axX1axX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXexX70x735fxX3xX82x1afbxX3xXex57a9xX3x468dxX6xX3bxX3fxXdxX3x2629xX70xX6xX2fxXdxX6xX77xX3xXc7xX1x722fxX1axX29xX3xX1axX29x7399x75daxXdxX3xX1axXc9xX21xX3xX26xXd7xX3xX1axX1x7dedxXbxX3xX4x3167xX1axX1xX3xX82xXc9xX40xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXexX1xX104xX1axX29xX3xa40bxX3bxX6xX3xXexX70x4a56xX48xX3xX88xXdx1c21xX48xX3xX7xX40xX15xXexX3xX2fxXdxX31xX1axX3xX29xXdxX36xXdxX3x89d0xX6xX3fxX6xX1axX29xX3xX64xX10xX7xX6xX70xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX40xX3fxX21xXaxX12xXcxX70xX163xX48xX3xX88xXdxX168xX48xX3xX7xX40xX15xXexX3xX17axX6xX3fxX6xX1axX29xX3xX64xX10xX7xX6xX70xX3xXexX163xXdxX3xX88xX1xX3bxX3xX82x2fa9xX4xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xX29xXdxX36xXdxX3xX29xXdxX12fxX6xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX82xXc9xX3xX1dxX6xX5xX6xX21xX7xXdxX6xX3xX1axX29xXc9xX21xX3xX92x631dxX55xX9axX3xX26xXd7xX3xX2fx472axX3xX26xX27xX1axX29xX3xX4xX2cxX6xX3xXexX70xX117xX3xX5xX163xXdxX3xX7xX6xX3bxX3xX88xX1xXdxX3xX29xXdxX36xXdxX3xX4xX1xXcdxX4xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxXe0xX1axX3xXexX1xX31xX48xX3xX48xXe4xXexX3xX7xXe8xX3xX4xX6xX3xX48xX49xX4xX3xX2fxXe0xX1axX1xX3xX82xXdxX31xX48xX3xX26xX135xX136xX1axX29xX3xX1xX104xX3xX1x7603xXbxX3xX4xX255xXbxX3xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX51xX2xX53xX3xXexX70xX40xX1axX29xX3xX7xXe8xX3xX1axX1xX12fxX1axX29xX3xX1axX29xX135xX136xXdxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXexX70xX117xX3xX82xX11axX3xXexX11dxX3xX1axX135xX36xX4xX3xX1axX29xX40xXc9xXdxX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX40xX3fxX21xXaxX12xXcxX70xX3bxX1axX29xX3xXexX109xX48xX3xX15dxX3bxX146xX1axX3xX5x755fxX3xXex4d9fxX1axX1xX3xX1xX2c0xX1axX1xX3xX3fxX1f6xX4xX1xX3xX2fxXe0xX1axX1xX3xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX51xX2xX53xX3xX4x39e8xX6xX3xX4cxX1x2c34xX1axX1xX3xXbxX1xX2ddxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3x95eaxX4cxX4cxX11fxX125x7a51xX3xX4xX1xX40xX3xX2fxXdx81e5xXexX1bxX3xX1axX1xXc9xX3xX4xX1xXcdxX4xX3xXexX70xX15xX4xX1xX3xX26xXd7xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxXe0xX1axX3xX48xXe4xXexX3xX7xXe8xX3xX4xX6xX3xX48xX49xX4xX3xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX51xX2xX53xX3xXexX70xX40xX1axX29xX3xX7xXe8xX3xX4xX104xX1axX29xX3xX3fxX109xX1axX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXexX70xX117xX3xX82xX11axX3xXexX11dxX3xX11fxX6xX3bxX3fxXdxX3xX125xX70xX6xX2fxXdxX6xX1bxX3xX1axX1xX12fxX1axX29xX3xX1axX29xX135xX136xXdxX3xX1axXc9xX21xX3xX26xXd7xX3xX1axX1xX142xXbxX3xX4xX146xX1axX1xX3xX82xXc9xX40xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXexX1xX104xX1axX29xX3xX15dxX3bxX6xX3xXexX70xX163xX48xX3xX88xXdxX168xX48xX3xX7xX40xX15xXexX3xX2fxXdxX31xX1axX3xX29xXdxX36xXdxX3xX17axX6xX3fxX6xX1axX29xX3xX64xX10xX7xX6xX70xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX40xX3fxX21xXaxX12xXc7xX29xX6xX21xX3xX7xX6xX3bxX3xX26xX27xX1bxX3xX4x2a74xX3xX15dxX3bxX6xX1axX3xX4xX1xXcdxX4xX3xX1ax1cc9xX1axX29xX3xX4xX2ddxX6xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX82xXc9xX3xX1dxX6xX5xX6xX21xX7xXdxX6xX3xX26xXd7xX3xXexXdxX300xX1axX3xX1xXc9xX1axX1xX3xX88xX1xX2cxX3xXexX70x5425xX1axX29xX3xXexX40xXc9xX1axX3xX3fxXdxXe0xX1axX3xXexX70xX31xX1axX3xX4xX15xX4xX3xX88xX1xX3bxX3xX82xX1c1xX4xX3xXexX1xX3bxXe4xX4xX3xXexX70xX163xX48xX3xX88xXdxX168xX48xX3xX7xX40xX15xXexX3xX2fxXdxX31xX1axX3xX29xXdxX36xXdxX3xX17axX6xX3fxX6xX1axX29xX3xX64xX10xX7xX6xX70xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX40xX3fxX21xXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xX4cxX4cxX11fxX125xX1bxX3x215bxX3xXexX70xX40xX1axX29xX3xX7xXe8xX3xX9fxX53xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX82xXdxX31xX1axX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX26xXd7xX3xX26xXdxX3xX15dxX3bxX6xX3xXexX70xX163xX48xX3xX88xXdxX168xX48xX3xX7xX40xX15xXexX3xX2fxXdxX31xX1axX3xX29xXdxX36xXdxX3xX17axX6xX3fxX6xX1axX29xX3xX64xX10xX7xX6xX70xX3xX26xX168xX3xXexX36xXdxX3xXex37d6xX1axX1xX3xX11fxX40xX1axX29xX88xX1xX5xX6xX3xX1xX104xX48xX3xX92xX9axX55xX9axX77xX3xXc7xX1xX12fxX1axX29xX3xX1axX29xX135xX136xXdxX3xX1axXc9xX21xX3xX7xX6xX3bxX3xX26xX27xX3xX4xX27xX3xX88xX300xXexX3xX15dxX3bxX146xX3x6a09x25a7xXexX3xX1axX29xX1xXdxXe0xX48xX3xX3fxX135xX3e7xX1axX29xX3xXexX2e2xX1axX1xX3xX82xX36xXdxX3xX82xXdxX70xX3bxX7xX3xX11fxX125x99fcxX11fxX51xX4cxX40xX4exX51xX92xX3xXexX70xX40xX1axX29xX3xXexX1xX136xXdxX3xX29xXdxX6xX1axX3xX4xX15xX4xX1xX3xX5xX21xX3xXexX163xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX3e7xX3xX7xX117xX3xX3fxX40xX3xX1axX1xXc9xX3xX1axX135xX36xX4xX3xX15dxX3bxX21xX3xX26xX1f6xX1axX1xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX40xX3fxX21xXaxX12xXc7xX29xX40xXc9xXdxX3xX17axX6xX3fxX6xX1axX29xX3xX64xX10xX7xX6xX70xX1bxX3xXexX70xX163xX48xX3xX88xXdxX168xX48xX3xX7xX40xX15xXexX3xX11fxX6xX3fxX6xX40xX3xXexX70xX31xX1axX3xX2fxXdxX31xX1axX3xX29xXdxX36xXdxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX51xX1dxX6xX5xX6xX21xX7xXdxX6xX3xX82x96e5xX1axX3xX26xX6xX1axX29xX3xX2fxX1f6xX3xX26xX27xX1axX29xX3xX4xX2cxX6xX3xX88xX168xX3xXexX11dxX3xX1axX29xXc9xX21xX3xX92xX9fxX55xX97xX3xX3fxX40xX3xX26xX163xXdxX3xX3fxX1f6xX4xX1xX3xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX51xX2xX53xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX3bxXexX1xX40xX70xXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xXcxXcx7e47xX4exXc7xX0xX55xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long