Cập nhật:  GMT+7
d7f2x105d9x12f67x1299bx1497axf01ex14a5fx12800x140f9xX7x126ffx10442xfa4bxdb15x10233x10c3bxX5xeac7xXax1056cxXcx1205fx1369axed6dxXbxX3xXexX15x10116xe754x11a02xX3x15b3bx15c43xX3xXex15941xX1dx13393xX3xX25xddd1xXbxX3x15a51xfdb1xXdxX3xXexX1xX15xe9b3xX3xf0b3x14183xXdxX3xX1xe381xX1dxX25xX3xXcxX14xX15xX1dxX25xX3x10a6dxX15xX20xX4xX0x1361bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdfdfxX10xX6x13784xXaxX12xXcx139a7xX1dxX25xX3xXexX1xX20xX1dxX25xX3xe7d8xe300xX3xf0dbxX3xd873xf4d5xX1dxX6xX5xX5axX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX34xeac3xX6xX3xXexX1xX2cxX1dxX25xX3xX1fx13e17xX6exX3xXexX14xX1cxX1dxX3xXcxe43exXdxXexXexX10xX14xX3xX14x11db8xX1dxX25xX3xXexX7bxX3xXexX1x139cfxX3xec1exX85xX15xX3xXexX15x14eaexX1dxX3xXexX35xXdx14ed0xX3xX16xX9fxX4xX3xXexX1xX15xX32xX3xX1dxX1x10262xXbxX3xf587xX1x1289fxX15xX3xX2x1052fxff88xX3xX2bxX6xX1dxX25xX3xX85xXbxX3xX5ax15879xX1dxX25xX3xX34xX35xXdxX3x14a3axXc3xXc3xX3xXex10701xX3x15404xXa1xX6dxX3xX1xX39xX1dxX25xX3xXcxX14xX15xX1dxX25xX3xX43xX15xX20xX4xX3xX7xf696xX3xX2bx12689x12b27xX4xX3xXexX23xX1dxX25xX3xX5xX1cxX1dxX3xXexX1xX39xX1dxX1xX3xXd7xf235xXc4x15ddfxX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX2bxX10xX3xX5ax14a04xX6xX3xXexX23xX1dxX25xX3xXexX1xX15xX32xX3xXexX7bxX3xX2bxXa7xX15xX3xX1dxX23xX16xX3xX1dxX6xX1bxXadxX3xX1dxX1xXf6xX1dxX25xX3xX2bx103e7xX3xX2bxXf6xXf7xX4xX3xX1xX6exX13cxX1dxX3xX5x14a51xXdxX3xX7xX6xX15xX3xXbdxX1xXdxX3xX68xX69xX3xX34xX39xX3xXcxX14xX15xX1dxX25xX3xX43xX15xX20xX4xX3xX2bxX149xXexX3xXexXdxX32xX1dxX3xXexX14xXdx11990xX1dxX3xXexX14xX6exX1dxX25xX3xX2bxX39xX16xX3xXbxX1xX85xX1dxX3xXexX1xXf6x101afxX1dxX25xX3xX16xX149xXdxX10cxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15118xX6exX5axX1bxXaxX12xXcxX14xX6exX1dxX25xX3xXexX1xX2cxX1dxX25xX3xX1fxX85xX6exXadxX3xX2cxX1dxX25xX3xX4x110e4xX1dxX25xX3xX5axX118xX6xX3xX7xXf3xX3xX7xX35xX16xX3xX85xXbxX3xXexX1xX15xX32xX3xXd7xX10axXc4xX3xX34xX35xXdxX3xdc70xXd7xX10axX3xXexXdcxX3xXdexXa1xX6dxX3xX1xX39xX1dxX25xX3xXcxX14xX15xX1dxX25xX3xX43xX15xX20xX4xX3xX1dx13b68xX6xX10cxX3xXcxX5exX1dxX25xX3xXexX1xX20xX1dxX25xX3xX68xX69xX3xXbdxX1x135d2xX1dxX25xX3xX2bx1416axX1dxX1xdae6xX3xXaxXcxX1xX15xX32xX3xX1dxX39xX1bxX3x13001xXexX3xX4xdf27xX3x15b68xX1dxX1xX3xX1xXf6x12d50xX1dxX25xX3xX2bxX32xX1dxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX21cxX3xX7xX222xX1dxX3x1512fxX15xX28xXexX10cxX3xXcxX1xXdx1069cxXexX3xX1xX149xXdxX3xX4xX1x12583xX3xX1bxX32xX15xX3xX5axX6exX3xXcxX14xX15xX1dxX25xX3xX43xX15xX20xX4xX3xX25xX85xX1dxX1xX10cxX3x11aa2xX39xX16xX3xXbxX1xX85xX1dxX3xXexX1xXf6xX186xX1dxX25xX3xX16xX149xXdxX3xX34xX35xXdxX3xXcxX14xX15xX1dxX25xX3xX43xX15xX20xX4xX3xX34x1521cxX1dxX3xX2bxX6xX1dxX25xX3xXexXdxX32xXbxX3xX5axXdxdc8fxX1dxXadxX3xX1dxX1xXf6xX1dxX25xX3xda2fxX15xX85xX3xX4xX1xXbaxX16xXaxX10cxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19dxX6exX5axX1bxXaxX12xX0xXdxX16xX25xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX48xX48xX4xX10cxX1fxX6xX6exXbxX1xX15xXexX1xX6exX10cxX34xX1dxX48xX5axX10xX7xXbdxXexX6exXbxX48xX1dxX10xX8exX7xX48xX2xdeadxX2xffc4xX48xdccexX2edxX5axX2xXc3x13c18xXd7xX2f1xX10axX1d8xXexX2xfe51xX2f1xX2f1xX1d8xX2fdxX5xX2xX10cxXbxX1dxX25xXaxX3xX48xX12xX0xXbxX12xXcxX5exX1dxX25xX3xXexX1xX20xX1dxX25xX3xX68xX69xX3xX6bxX3xX6dxX6exX1dxX6xX5xX5axX3xXcxX14xX15xX16xXbxX10cxX3x14af9xX1dxX1xX210xX3xX19dxX5xX6exX6exX16xX1fxX10xX14xX25xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19dxX6exX5axX1bxXaxX12xXcxX15xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX1dxX39xX1bxX3xX2bxXf6xXf7xX4xX3xX2bxXf6xX6xX3xX14xX6xX3xXexX14xX6exX1dxX25xX3xX1fxX20xXdxX3xX4xX222xX1dxX1xX3xX25xXdxX35xXdxX3xX4xX1xX9fxX4xX3xX68xX69xX3xX5xX149xX4xX3xX2a5xX15xX6xX1dxX3xX34x1270fxX3xX4xX15x1177bxX4xX3xX2bxX39xX16xX3xXbxX1xX85xX1dxX3xX1xXdxX245xX1dxX3xXexX149xXdxX10cxX3xX57xX2cxX16xX3xXexX1xX9fxX3xXa1xX85xX15xXadxX3x13a34xX1xX220xX3xXexX5exX1dxX25xX3xXexX1xX20xX1dxX25xX3xX68xX69xX3xX6bxX3xX68xXdxXbdxX10xX3xX3b6xX10xX1dxX4xX10xX3xX4xX1xX6exX3xX1fxXdxX32xXexX3xXexX14xX1cxX1dxX3x1098ex12dfexX19dxX3e3xX3xX14xX96xX1dxX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX34xX28cxX1dxX3xX1xX1bxX3xX34xX118xX1dxX25xX3xX4xX220xX3xXexX1xX171xX3xX2bxX149xXexX3xXexX1x12dd7xX6xX3xXexX1xX15xXbaxX1dxX3xX34xX35xXdxX3xXcxX14xX15xX1dxX25xX3xX43xX15xX20xX4xX10cxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19dxX6exX5axX1bxXaxX12xXcxX14xXf6xX35xX4xX3xX2bxX220xXadxX3xX1xX2cxX16xX3xXexX1xX9fxX3xXcxXf6xXadxX3xX3e4xX1xX39xX3xXcxX14x11751xX1dxX25xX3xXexX1xX2cxX1dxX25xX3xX1fxX85xX6exX3xX34xfed5xX1dxX25xX3xX2bxX39xX16xX3xXbxX1xX85xX1dxX3xX16xX35xXdxX3xX1dxX1xX28xXexX3xX2bxX13cxX3xX2bxXf6xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1dxXf6xX35xX4xX3xXexXdxX32xX1dxX3xX25xXa7xX1dxX3xX1xX186xX1dxX3xXexX35xXdxX3xXexX1xX40cxX6xX3xXexX1xX15xXbaxX1dxX10cxX3xXcxX1xXf6xX3xXbdxfa77xX3xX19dxX85xX6exX3xX4xX1xX21cxX3xX3e4xX1xX39xX3xXcxX14xX455xX1dxX25xX3xX6bxX3xXa1xX6xX14xX6xX1xX3xXa1xX6xX1dxX5axX10xX14xX7xX3xX4xX1xX6exX3xX1fxXdxX32xXexX210xX3xXax11f47xXdxX245xX4xX3xXexX1xX222xX6exX3xX5xX15xXbaxX1dxX3xX34xX28cxX1dxX3xX2bxX6xX1dxX25xX3xXexXbaxXbxX3xXexX14xX15xX1dxX25xX3xX34xX39xX6exX3xX4xX85xX4xX3xX34xX28xX1dxX3xX2bxX38fxX3xX4xX28xX15xX3xXexX14x1130cxX4xX3xX2a5xX15xX6xX1dxX3xXexX14xX118xX1dxX25xX3xX34xX39xX3xXexX85xXdxX3xX4x14237xX1dxX3xX1fxX96xX1dxX25xX3xX2a5xX15xX6xX1dxX3xX1xX245xX3xXexX1xXf6xX186xX1dxX25xX3xX16xX149xXdxX3xX68xX69xX3xX6bxX3xXcxX14xX15xX1dxX25xX3xX43xX15xX20xX4xXaxX10cxX3xXcxX14xX15xX1bxX38fxX1dxX3xXexX1xX2cxX1dxX25xX3xX68xX69xX3xX4xX1b9xX1dxX25xX3xX2bxXf6xX6xX3xXexXdxX1dxX3xXexX1xX40cxX6xX3xXexX1xX15xXbaxX1dxX3xX25xXdxX1f4xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1dxXf6xX35xX4xX3xX4xX220xX3xXexX1xX171xX3xX2bxX149xXexX3xX2bxXf6xXf7xX4xX3xX34xX39xX6exX3xXexX1xX9fxX3xXa1xX85xX15xX3xXexX35xXdxX10cxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19dxX6exX5axX1bxXaxX12xX3e3xX85xX4xX3xX2bxXdxX171xX16xX3xX1dxX25xX1xXf3xX1dxX3xX5xX35xX1dxX3xX1dxX1xX28xXexX3xXexX14xX6exX1dxX25xX3xX2bxX39xX16xX3xXbxX1xX85xX1dxX3xX25xXdxX1f4xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1fxX1cxX1dxX3xX5xX39xX3xX1fxX222xX1dxX3xX2a5xX15xX1bxX38fxX1dxX3xX7xX228xX3xX1xX1f4xX15xX3xXexX14xX21cxX3xXexX15xX245xX3xX34xX39xX3xX4xX1xX15xX1bxX171xX1dxX3xX25xXdxX6xX6exX3xX4xX2cxX1dxX25xX3xX1dxX25xX1xX245xX3x142ecxXbxX3xX1fxX15xX393xX4xX10cxX3xX68xX69xX3xX34xX39xX3xXcxX14xX15xX1dxX25xX3xX43xX15xX20xX4xX3xX4xX1b9xX1dxX25xX3xX4xX1xXf6xX6xX3xXexX1xX20xX1dxX25xX3xX1dxX1xX28xXexX3xX2bxXf6xXf7xX4xX3xX34xXdxX245xX4xX3xX7xXf3xX3xX25x120b6xX3xX1fxX40cxX3xXexX1xX15xX32xX3xX7xX6xX15xX3xXbdxX1xXdxX3xX2bxX149xXexX3xXexX1xX40cxX6xX3xXexX1xX15xXbaxX1dxXadxX3xX1xX6xX1bxX3xX25xXdxX1f4xX3xX5xX149xXdxX3xX2bxX171xX3xX5xX39xX16xX3xX4xX186xX3xX4xX1xX32xX3xX25xXdxX85xX16xX3xX7xX85xXexX3xXexX1xf656xX4xX3xXexX1xXdxX10cxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19dxX6exX5axX1bxXaxX12xX57xX6xXdxX3xX1dxX38fxX1dxX3xXbdxXdxX1dxX1xX3xXexX32xX3xX5xX35xX1dxX3xX1dxX1xX28xXexX3xXexX1xX32xX3xX25xXdxX35xXdxX3xX2bxX13cxX3xX16xX455xX4xX3xXbdx14bd1xXexX3xXexX14xX6exX1dxX25xX3xX4xX15xX393xX4xX3xX4xX1xXdxX32xX1dxX3xXexX1xXf6xX186xX1dxX25xX3xX16xX149xXdxX3xXbdxX629xX6exX3xX5axX39xXdxX3xX2xXc3xX3xXexX1xX85xX1dxX25xX3xX2a5xX15xX6xX10cxX3xX68xX69xX3xX85xXbxX3xXexX1xX15xX32xX3xX5xX1cxX1dxX3xXd7xX10axXc3xX3xXexXdcxX3xXdexXa1xX6dxX3xX1xX39xX1dxX25xX3xXcxX14xX15xX1dxX25xX3xX43xX15xX20xX4xX10cxX3xXcxX14xX15xX1dxX25xX3xX43xX15xX20xX4xX3xX4xX1b9xX1dxX25xX3xX2bxX85xXbxX3xXexX14xX222xX3xX34xX35xXdxX3xXexX1xX15xX32xX3xXexXf6xX186xX1dxX25xX3xXexX6adxX3xX5xX1cxX1dxX3xX2xX2xXc3xX3xXexXdcxX3xXdexXa1xX6dxX3xX1xX39xX1dxX25xX3xX68xX69xX10cxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeb90xX15xXexX1xX6exX14xXaxX12xXcxX1xX10xX6exX3xX34xX1dxX10xX23cxXbxX14xX10xX7xX7xX0xX48xXbxX12

Theo vnexpress

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long