Cập nhật:  GMT+7
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXhu6fFqFF94bq+ezxNWeG7pOG6qOG6vns8TVnhu6Thur454buKWeG7puG6vjfEqOG6vlnhu6R9YVR74bq+e+G7pjThu5bhur7hu6Ylxajhur57IuG6vj7hu4p94bq+4bumP1nhur7hu4ZH4buA4bq+WU1YxJAv4bum4buGRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKMSp4buc4buKxqDDikXhu7XEqMOd4bq+WeG7pMSoYeG6vuG7hOG7hi/hu4bhuqjhur5YJXvhur7hu6bFqFRZ4bq+ezEsWeG7pOG6vnvhu6bFqFFZ4bq+N01Z4bq+NyPhur7hu5ZdWeG7pOG6vuG7psWoUljhur7hu6TDkyjhur4+UOG6vsagxajDmlnhur484buK4bq+VuG7psWo4bq+4buU4buK4bq+4bumxahUWeG6vnsxLFnhu6Thur4+xahRfeG6vns8TVnhu6Thuqjhur57PE1Z4buk4bq+OeG7ilnhu6bhur43xKjhur5Z4bukfWFUe+G6vnvhu6Y04buW4bq+e8OdxKhZ4bq+KOG7psOUWeG6vuG7ll1Z4buk4bq+OX3DlXvhur7hu6bFqFRZ4bqqxJAvKEXEkHvhu4rhu5RX4buc4bq+PnthV+G7nOG6sMOKWOG7ijzhu6TFqFnhuqbhu4IoOeG6vuG7in17w53DikXEkHs8RcSQe8agRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDFqFjhu6Thur7hu4pXe+G6sMOK4bunxahRfeG6vns8TVnhu6Thur5WUnvhur7hu6YsKOG6vlnhu6R9YVR74bq+e+G7pjThu5bhur43xKjDneG6vllNWOG6vuG7guG7gOG7hkfhuqrhur7hurNZ4bum4bqm4bq+xIPDusOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4rhu4Thu4DDjMOK4bq+Pjzhu5bhurDDiuG7pnt7KOG6pi8vN1lY4bucxqDFqOG7iuG6qjdZL8ag4buKe+G7isWoWOG7iuG7pOG7nD4v4buC4buA4buGw43hu4Dhu4Yvw508xajhu6TFqFnhu4pXL8WoWOG7iuG7pOG7nD7hu4Lhu4DDjOG7gMOMScONX+G7hl9I4buG4buC4buCRkbhuqrhu64o4bukw4rhur44xajGoHvhu6bhurDDikdH4buAw4rhur4vRcSQKEXhu6fFqFF94bq+ezxNWeG7pOG6vlZSe+G6vuG7piwo4bq+WeG7pH1hVHvhur574bumNOG7luG6vjfEqMOd4bq+WU1Y4bq+4buC4buA4buGR+G6quG6vuG6s1nhu6bhuqbhur7Eg8O6xJAvKEXEkC97xqBFxJAvezxFxJAve+G7iuG7lFfhu5xFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhu6fFqFF94bq+ezxNWeG7pOG6vlfEqOG6vuG7psWoVFnhur57MSxZ4buk4bq+OUth4bq+POG7iuG6vlbhu6bFqOG6vljDk3vhur57PE1Z4buk4bq+WU9Y4bq+LuG6vuG7msWoVVjhur7hu6TDlFnhur7FqTzhu4jFqOG6vuG7msOVe+G6vlnhu6bDlXvhur5W4bumxahSWeG6vns8TVnhu6Thur57PC7hur5ZUVnhur7hu5Y04buW4bq+4bukw5RZ4bq+N8So4bq+4buWNOG7luG6vj7hu4hZ4buk4bq+PsOd4bq+NzrFqOG6vuG7lOG7qFnhu6bhur574bumMTtZ4buk4bqq4bq+xak8TVnhu6Thur454buKWeG7puG6vlfEqOG6vuG7psWoVFnhur57MSxZ4buk4bq+OUth4bq+POG7iuG6vuG7ljLhur7hu4LhuqhH4bq+WU1Y4bq+WCV74bq+V8OUWeG6qOG6vns8TVnhu6Thur57POG7tFnhur4+UOG6vns9xajhur43xKjhur7hu5rhu7jhur57PMOdWeG7pOG6vj59PXvhur4pfeG7iOG6vns84buoWeG7puG6vlnhu6R9YVR74bq+e+G7pjThu5bhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4bq7P+G6vil94buKWeG6vsSpxKhZ4buk4bq+VuG7piNZ4buk4bq+4bu1MOG6vns8IuG6vuG7j8Oj4bq+w7XEg+G7p8SD4bq+4buW4bumw53hur7hu6bhu4ph4bqo4bq+WeG7pH1hVHvhur574bumNOG7luG6vnvDncSoWeG6vijhu6bDlFnhur7hu5bhu7Lhur574bumVeG6vil94buKWeG6vj7hu4h74bq+4buaMSzhu5bhur43xKjDneG6vj7hu4hZ4buk4bq+PjpY4bq+WeG7pMSoYeG6vuG7hOG7hi/hu4bhur57M+G6vijhu6bGr+G7iuG6vnvhu45h4bq+4bq5TuG7luG6vuG7j8Oj4bq+KX3hu4rhur7FqeG7puG7iMWo4bq+4bq54buoWeG7puG6vuG6vTE/WeG7pOG6vjfEqOG6vuG7mlJZ4bq+KOG7psav4buK4bq+w6ojWeG7pOG6vuG7luG7puG7jn3hur7huq/huqrhur7DquG7jmHhur7hu5bhu7Lhur5XUOG6vj5Q4bq+V8So4bq+PjThur5WxahUWeG6vuG7mjEs4buW4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+WeG7pDE7xajhur5hUX3hur574bumxahRWeG6vjdNWeG6vljDnVnhu6Thur7hu5osxajhur5Z4bumw5V74bq+ezzDnVnhu6Thur5ZTVjhur5Z4buKYeG6qsSQLyhFxJAoRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKMSDfXvhu6bDnTzDikXFqeG7puG7nMOd4bq+4bu1xanhu7Xhu4JGxJAvKEU=

Theo VTV24

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dân dã tô bún cá ngừ

Dân dã tô bún cá ngừ
2024-07-25 06:53:00

Bún cá ngừ là món ăn đặc trưng, hấp dẫn ở thành phố Đà Nẵng, nổi bật với hương vị tươi ngon và giàu chất dinh dưỡng. Điểm nhấn của món ăn này là nguyên liệu cá ngừ tươi, được...

Viên kim cương lớn thứ 5 thế giới

Viên kim cương lớn thứ 5 thế giới
2018-01-19 08:36:10

Viên kim cương được cho là viên đá quý lớn thứ 5 thế giới mới được phát hiện ở Lesotho. Và giá trị của viên kim cương này có thể lên tới 40 triệu USD.

Cao thêm 9 cm sau 3 tuần trên vũ trụ

Cao thêm 9 cm sau 3 tuần trên vũ trụ
2018-01-16 08:18:29

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ở ngoài vũ trụ, khi cột sống không tiếp xúc với trọng lực của trái đất, xương sống có thể được thả lỏng và dài ra.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long