Sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý

Sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý

baophutho.vn Ngày 4/5, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT điều chỉnh mức giá bán điện áp dụng từ ngày 4/5/2023, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Mức tăng này được đưa ra trên cơ sở tính toán thận trọng nhằm giảm thiểu sự tác động, ảnh hưởng đến nền kinh tế, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long