Hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở

Hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở

baophutho.vn Đến nay, toàn tỉnh có 213/213 xã, phường, thị trấn đã tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, đạt 100% kế hoạch đề ra. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 đã bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên và đạt yêu cầu đề ra.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long