Đưa Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp vào cuộc sống

baophutho.vn Đưa nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm, được Hội LHPN tỉnh quán triệt và triển khai sâu rộng tới các cấp Hội. Từ đó, phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đoàn kết, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, phấn đấu vì sự tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long