Đảng bộ Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ

Đảng bộ Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ

baophutho.vn Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động của các yếu tố kinh tế, chính trị thế giới; sự biến động bất thường của thị trường phân bón, song Đảng bộ Công ty đã luôn bám sát các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đồng thời giữ vững, phát huy vai trò lãnh đạo, đưa Công ty từng bước vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững mối đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Hiệu quả từ một Đề án

Hiệu quả từ một Đề án
2023-10-02 10:16:00

baophutho.vn Xác định công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ...

Hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng

Hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng
2023-09-14 08:18:00

baophutho.vn Trong câu chuyện với chúng tôi về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết...

Hợp Nhất - hợp lòng dân

Hợp Nhất - hợp lòng dân
2023-09-05 15:28:00

baophutho.vn Nửa nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ Nhất của Đảng bộ xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng đề ra đều đã đạt và vượt. Kinh...

Phù Ninh - Hành trình nửa nhiệm kỳ phát triển

Phù Ninh - Hành trình nửa nhiệm kỳ phát triển
2023-08-24 07:51:00

baophutho.vn Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền,...

Thành công từ sự đoàn kết, thống nhất

Thành công từ sự đoàn kết, thống nhất
2023-08-17 07:20:00

baophutho.vn Đưa chúng tôi đi thăm khu tái định cư xóm Mới, đồng chí Lê Ngọc Lưu - Bí thư Đảng ủy xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng phấn khởi cho biết: Thành...

Dấu ấn giữa nhiệm kỳ

Dấu ấn giữa nhiệm kỳ
2023-08-16 07:18:00

baophutho.vn Bám sát thực tiễn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025, đã đặt ra mục tiêu: Tạo sự đột phá trong phát...

Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

Dấu ấn nửa nhiệm kỳ
2023-07-27 06:35:00

baophutho.vn Là Đảng bộ đặc thù, không có chính quyền cùng cấp, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 56 chi, đảng bộ cơ sở với gần 4.500 đảng viên. Với...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long