Hoàn thành bàn giao 10 cơ sở đoàn về các đơn vị trực thuộc Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương

Hoàn thành bàn giao 10 cơ sở đoàn về các đơn vị trực thuộc Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương

baophutho.vn Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn và Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương, thời gian qua, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Đoàn thanh niên các ngân hàng thương mại Nhà nước và Đoàn thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiến hành bàn giao 10 cơ sở Đoàn, 550 đoàn viên về các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long