Lan tỏa tình yêu sách

Lan tỏa tình yêu sách

baophutho.vn Hưởng ứng Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2023 với chủ đề “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ngày hội đọc sách dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm phát huy giá trị của sách và văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học trên quê hương Đất Tổ.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long