Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

baophutho.vn Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, song với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, huyện Tam Nông đã và đang phát huy nội lực, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, tạo chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Mở rộng giao thông, kết nối giao thương

Mở rộng giao thông, kết nối giao thương
2023-09-23 06:38:00

baophutho.vn Xác định hạ tầng giao thông có vai trò quan trọng thực hiện CNH-HĐH và xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, bằng nguồn ngân sách và sự...

Đột phá tạo đà phát triển

Đột phá tạo đà phát triển
2023-09-12 09:25:00

baophutho.vn Kế thừa và phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã...

Quan tâm chăm lo đời sống hội viên

Quan tâm chăm lo đời sống hội viên
2023-07-13 07:30:00

baophutho.vn Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn thành phố Việt Trì hiện có 50 hội viên tham gia sinh hoạt. Phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”...

Ký ức và kỷ niệm không quên

Ký ức và kỷ niệm không quên
2023-07-11 10:54:00

baophutho.vn Năm 1972 – 1973, cuộc kháng chiến chống Mỹ đi vào giai đoạn quyết định và ác liệt. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhằm chi viện sức...

Kết nối hành trình về Đất Tổ

Kết nối hành trình về Đất Tổ
2023-04-30 09:35:00

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định khẳng: “Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng. Giao thông xấu thì các...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long