Tọa đàm “Gặp gỡ những điển hình học tập và làm theo Bác”

Tọa đàm “Gặp gỡ những điển hình học tập và làm theo Bác”

baophutho.vn Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta di sản vô cùng quý giá, đó là tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người mãi là biểu tượng cách mạng, ngọn hải đăng dẫn đường trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Chữa “bệnh tự kiêu”

Chữa “bệnh tự kiêu”
2022-06-02 07:35:00

baophutho.vn Trong nhiều tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc cán bộ, đảng viên phải khiêm tốn, tuyệt đối tránh kiêu ngạo, tự mãn. Viết trong tác...

Đảng viên đi trước…

Đảng viên đi trước…
2022-05-26 08:03:00

baophutho.vn Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm tự...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long