Nỗ lực vượt khó trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Nỗ lực vượt khó trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

baophutho.vn Năm 2023, hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Hạ Hòa gặp khó khăn nhất định do một số ngành hàng, sản phẩm truyền thống thiếu đơn hàng, lượng hàng tồn kho tăng. Cùng với sự nỗ lực của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, huyện đã đồng hành, thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long