Hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng

Hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng

baophutho.vn Trong câu chuyện với chúng tôi về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết 21) “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Bí thư Huyện ủy Đoan Hùng Lê Văn Phượng khẳng định: Trước khi có Nghị quyết 21, Huyện ủy luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/HU ngày 24/10/2022 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới” và Kế hoạch số 101-KH/HU, ngày 21/3/2023 “Về phát triển đảng viên giai đoạn 2023-2025 và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các chi, đảng bộ cơ sở”. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 21 được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long