Nỗ lực giữ đà tăng trưởng

Nỗ lực giữ đà tăng trưởng

baophutho.vn Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Để góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh, ngành Công Thương đang nỗ lực giữ đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ngành Công thương: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

Ngành Công thương: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ
2023-11-10 09:54:00

baophutho.vn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định: “Đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ; tập trung phát...

Thu hút đầu tư để phát triển bền vững

Thu hút đầu tư để phát triển bền vững
2023-11-03 09:05:00

baophutho.vn Xác định mục tiêu trở thành “điểm đến hấp dẫn” cho các nhà đầu tư, những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã tập trung đẩy mạnh các cơ chế, chính sách, tổ...

Điểm nhấn sau nửa nhiệm kỳ

Điểm nhấn sau nửa nhiệm kỳ
2023-10-26 08:10:00

baophutho.vn Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh...

Nhân lên sức mạnh từ cơ sở

Nhân lên sức mạnh từ cơ sở
2023-10-16 06:11:00

baophutho.vn Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh”, những...

Ngành Nông nghiệp nửa nhiệm kỳ vượt khó

Ngành Nông nghiệp nửa nhiệm kỳ vượt khó
2023-09-25 07:57:00

baophutho.vn Sau gần ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt...

Kỳ II: Tập trung ý chí, huy động nguồn lực

Kỳ II: Tập trung ý chí, huy động nguồn lực
2023-09-22 08:03:00

baophutho.vn Đột phá trong phát triển giao thông nông thôn (GTNT) sẽ là một “cú hích” để các địa phương trong tỉnh có thể khai thác tốt tiềm năng phát triển...

Kỳ III: Đổi mới, khơi thông nguồn lực

Kỳ III: Đổi mới, khơi thông nguồn lực
2023-09-14 07:57:00

baophutho.vn Đại hội XIII của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh đối với sức mạnh nội sinh: Khơi dậy mạnh...

Đột phá tạo đà phát triển

Đột phá tạo đà phát triển
2023-09-12 09:25:00

baophutho.vn Kế thừa và phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long