Kỳ 3: Xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” trên không gian mạng

Kỳ 3: Xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” trên không gian mạng

baophutho.vn Trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực, các thế lực thù địch, phản động sẽ tiếp tục lợi dụng không gian mạng để gia tăng các hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng với những phương thức thủ đoạn táo bạo hơn, tinh vi hơn. Đây là cuộc chiến lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo khả năng “miễn dịch” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng

Củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng
2023-07-27 06:04:00

baophutho.vn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước....

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long