Triển khai thi công dự án “Xây lắp đường dây và trạm biến áp 110kV Bãi Ba - Phú Thọ”

Triển khai thi công dự án “Xây lắp đường dây và trạm biến áp 110kV Bãi Ba - Phú Thọ”

baophutho.vn Công ty Điện lực Phú Thọ vừa phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện (BA1) cùng các nhà thầu tổ chức triển khai thi công Dự án “Xây lắp đường dây và trạm biến áp 110kV Bãi Ba - Phú Thọ”.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long