Kỳ họp thứ Sáu- HĐND thành phố Việt Trì khoá XXI

Kỳ họp thứ Sáu- HĐND thành phố Việt Trì khoá XXI

baophutho.vn Ngày 18/7, HĐND thành phố Việt Trì khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Sáu đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long