Cập nhật:  GMT+7
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p2nhuqxQ4butSFXhuqRO4butS+G7uOG7rU7Egk5H4butSOG7olDhu61Uw4FD4butVsOA4butVuG6rE7hu63EkOG7mE5H4butVknhu4ZO4butVFLhu6Lhu61QSEnhu61DSMONTkjhu61QSOG7puG7rU7Gr+G7mkPhu61OR0/DgEnhu61OxIJN4butd+G7r3fhu6/hu6UvSHbhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7pUlNR+G7rVNSQ+G7m+G7sS8vQ3RCQU9QSFVUSE90Vk4vREVTS1RPUC9ORVdTL3fhu6954buvL3nhu7lEeeG7r+G7t3d3dnlUduG7tXh44buz4bu1THZ0SlBH4bux4butL+G7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu4VpImnhu60t4but4bqlR8OAWeG7reG7ty924buvc+G7rWjhu57hu63huqVHT+G6oEnhu61W4buk4butUEjhu5BJ4butSOG7olDhu61W4buaSeG7rX1BTuG7rcSQSeG7gFXhu61QSOG7kEnhu61WSeG7hk7hu61UUuG7ouG7rU5Iw4JO4butRMOCTi3hurVJw4pO4butSEnhu4ZQ4butQ8OBQ+G7rVThu5Thu61DSOG7qEPhu61I4buuVeG7rU5HSOG7iuG7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7rVThu5Thu61DSOG7qEPhu61U4bqsUOG7rUhV4bqkTuG7rUvhu7jhu61OxIJOR+G7rUjhu6JQ4butVMOBQ+G7rVbDgOG7rVbhuqxO4butxJDhu5hOR+G7rVZJ4buGTuG7rVRS4bui4butUEhJ4butQ0jDjU5I4butUEjhu6bhu61Oxq/hu5pD4butTkdPw4BJ4butw7rhu4Vb4buF4bql4bqlw7nhu61OxIJN4butd+G7r3fhu6/hu61DSE/hu63EkOG7mEnhu61OR8Wo4butQ8OBTuG7rULhu5hz4butQ8OUTkfhu61DSOG7qENz4butVknDik7hu61DSOG7qEPhu61Mw4BN4butQ8OUTkfhu61Uw4FD4butxJDhu5BJ4butTkdP4bqgSXPhu63hu4Vb4buF4bql4bql4butQ+G7pkHhu61Dw4FD4butQ8ag4butUVVBTnPhu63EkMagTuG7rVbhu4pz4butxJDhu4pB4butUEjGr8agTkfhu61UUk9OR+G7rVThu4hOSHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunaeG7quG7rU7Egk3hu6134buvdnjhu63EkOG6vk7hu61OQVnhu61Dw5Phu61H4bqmTuG7rXbhu6/hu6/hu61U4buU4butQ0jhu6hD4butUVXhu5BD4butVOG6vnPhu61U4buU4butQ0jhu6hD4but4buFW+G7heG6peG6pXPhu61ET0FOSOG7rU5HSEnhu4ZQ4butxJDhuqZV4butVMav4butTsav4buaQ+G7rU5HT8OASeG7rVbDgOG7rU5Hxq/hu5xJ4butw7JJ4buGVOG7reG6pUFN4but4bue4butTsav4buaQ+G7rU5HT8OASeG7rVRI4buwQ+G7rUhJ4buGTuG7rXfhu6/hu6/hu61DSMavxqBOR+G7rVRSw4xOSHPhu61E4buw4butw4FO4butVknhu4ZO4butVFLhu6Lhu61W4buaSeG7rVThu5ROR+G7rUdJw4Hhu61UUuG7iuG7rcSQ4bqgVOG7rUfhuqZO4butd+G7r+G7rVRSSeG7hlXhu63DrWhddOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dbw4FD4butQ0jGr8agTkfhu61UUsOMTkhz4butROG7sOG7rcOBTuG7rVThuqxQ4butVFJVTkfhu61DSOG7puG7rVnhur5V4butVsOAT+G7rUzEqE5I4butVuG7sENx4butWeG7rVThur5z4butR0nDgU/hu61E4bukQ3Phu61QSMOBVOG7rVRSSeG7gk7hu61Ow5ROR+G7rVRIw5ROc+G7rU1J4buATuG7rU7Dmklz4butR0nhuqJJ4butUVVZ4bq+VOG7rUPDgUPhu61W4bqkTuG7rcSQ4buA4butWMOD4butSOG7mEly4butxJDhurZD4butQknhu4ZU4butQ8OBQ+G7rUhP4bqgVOG7rcSQ4buYTkfhu61USEnhur5U4butVEjhu7BD4butR0nDmlDhu63EkOG7oOG7rU5Hxq/hu5xJ4butTkdIw6hPc+G7rU5Hxq/hu5xJ4butS0hVWeG6vk7hu61U4bqsVOG7rVbDgOG7rcSQ4buQSeG7rVTGr+G7ok5H4butWeG6vlXhu61USOG6vnPhu61H4bq2UOG7rU5ISeG7gFXhu61LSMOT4butS0jEgk7hu61UUsOKTuG7rcSQ4buKQeG7rULDgE7hu61U4buITkh0dHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunaUhBTeG7rUdJQeG7rUzhu5pQ4butVOG6rFDhu61IVeG6pE5z4butxJDhu5hJ4butTkfFqOG7rUPDgU7hu61C4buY4butUVXhuqJO4butTMOdc+G7rUPDgU7hu61C4buY4butTMOATeG7rUPDlE5H4butVMOBQ+G7rcSQ4buQSeG7rU5HT+G6oElz4but4buFW+G7heG6peG6peG7rcSQxq/hu6JD4butQ1VOR+G7rUPhuqRQ4butTkjhu65OR+G7rVRIw5ROR+G7rVRJTuG7rU3hu5pJ4butTkjhuqRU4butVuG7gOG7rVhV4butSMav4buaTkfhu61I4buiUOG7rVTDgUNz4butSOG7mEnhu61OSOG6rFDhu61RVeG7kEPhu61U4bq+dOG7rSLDglnhu61Mw4Dhu61OSOG7rk5H4butS0nhur5O4butVEjhu6hDc+G7rUtJTkjhu61OR0hJ4buGTeG7rULhu5Thu63DjUNI4butxJDhu4Lhu61Ow4JOR+G7rUNBT+G7rUvhu7jhu61OxIJOR+G7rUjhu6JQ4butVMOBQ3Phu61USeG6vlDhu61D4bqsTuG7rVbDgOG7rUzDgE3hu61WSeG7hkPhu61W4buaSeG7rUPDgUPhu61U4buU4butQ0jhu6hD4but4buFW+G7heG6peG6peG7rVRST05H4butVEjhu5xJ4butR0lBTuG7rVThu5pJdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUEBVVEhPUuG7seG7p2lIVeG7rcOgQcyA4bulL1Dhu6c=

Thu Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021
2020-10-06 08:03:10

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1499/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long