Cập nhật:  GMT+7
ÂPĐCÒỦỆ??ỹB%qQ:ỦÕBẤqM%CP;KƯCƯỠPQỚ%C"!CÒWƯỠC:ỂÒCỤQỜŨC?ỨỂ:C:P(C:!ÒCPỄƯPCÒPRƯPÂ/PĐẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤÂQŨỠC?&ÒỹB//ÒẰÓỆỨ%P;:PỨẰ"Ư/ỌÕ?Ụ:Ứ%/ƯÕ ?/EDEẺ/ẸỀỌEĐẺDDDD:ĐÊĐẸẺÊỦĐẰÙ%ỠBC/ẤÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤqM%CP;KƯCỤQỜŨC?ỨỂ:C:P(C:!ÒCPỄƯPCÒPRƯPC:&ỔƯCPỚC:PXƯỠCŨÝ:CÒ[ỆCỦQỔƯC:PWƯỠẮCỌQÒPC"!CÒWƯỠC:&}ÒC:;1ỖƯÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤợqbqC-CpỂƯỠCEÉ/ẼẮCqPỄƯPC%PXCựQỚ:C:&SC:ỲCÒP>ÒC:M%CP;KƯCƯỠPQỚ%C"!CÒWƯỠC:ỂÒCỤQỜŨC?ỨỂ:C:P(C:!ÒCPỄƯPCÒPRƯPC"ỄCÒỶCÒPỖCŨÝ:CÒ[ỆẮCŨÝ:CÒ[ỆCỦQỔƯC:PWƯỠCÒPỨCPỶƯCĐDDCỎFQCÓQỜ;CỦỄCỦHƯPCỎFỨẮCÒỂƯCÓÝC:&}ÒC:QỖ%CỦỄŨCÒWƯỠC:ỂÒCỎL;CŨXQCỉpqqễẩĂÒP;1ỔƯC"QỔƯC:PÕỨCỌVQCỦÚƯPC"}ÒCÒỂÒC%PỰƯỠCÒP;1ỔƯCŨWƯC:P;ÝÒCrậkẫC:PỄƯPC%PXẮCÒỂƯCÓÝC:&}ÒC:QỖ%CỦỄŨC"QỚÒC:FQCÓÝC%PMƯCŨÝ:CÒ[ỆĂCÒỂÒC0HC%P<@ƯỠC:&ỔƯCỎTỆCÓỄƯẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤqFQCÓ;ỲQC:M%CP;KƯẮCÒỂÒCỎFQCÓQỜ;CỎ<#ÒCỠQỸQC:PQỚ;CƯP]ƯỠCỎQỜŨCŨỸQC:&ỨƯỠC*;1CỎTƯPC%PỂ%CỦ;M:C"ƠCỤQỜŨC?ỨỂ:C:P(C:!ÒCPỄƯPCÒPRƯPĂCẩỂÒPCỦM%CẫỆƯPCŨ!ÒC:P(C:!ÒCPỄƯPCÒPRƯPCỎỶƯCỠQGƯCỠQGQC*;1Ỗ:C"ỄC:&GCỤỖ:C*;GCƯỠỆ1CÒPỨCÒỂCƯPJƯC"ỄC:ỲCÒP>ÒĂCỡỄC?ỨỂ:CỎỂƯPCỠQỂC:P(C:!ÒCPỄƯPCÒPRƯPĂCữJ1CỌ}ƯỠC*;1C:&SƯPCỦQỔƯC:PWƯỠC"ỄCÒÍ:CỠQGŨC:P@QCỠQỆƯCỠQGQC*;1Ỗ:C:P(C:!ÒCPỄƯPCÒPRƯPĂCỡỄC?ỨỂ:ẮCỎỂƯPCỠQỂC?}C%P.CP#%CÒ(ỆC:P(C:!ÒCPỄƯPCÒPRƯPC"ỸQC:&QỜƯCỤPỆQCÒ;ƯỠCÒK%CỌTÒPC"!CÒWƯỠC:&}ÒC:;1ỖƯCŨ>ÒCỎÝCÉẮẸĂCễ<ỸƯỠCỌOƯCƯỠPQỚ%C"!CÒWƯỠCỤPỆQC:P(C:!ÒCPỄƯPCÒPRƯPĂCẩPỖCỎÝCÓỂỨCÒỂỨC:SƯPCPSƯPẮCỤỖ:C*;GC:P}ÒCPQỚƯCỤQỜŨC?ỨỂ:C:P(C:!ÒCPỄƯPCÒPRƯPĂCợPLƯCŨƠŨCjÝ:CÒ[ỆCỎQỚƯC:[CỌ.ƯỠCÒP;ƯỠC:&ỔƯCỎTỆCÓỄƯẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤqPWƯỠC*;ỆC:M%CP;KƯCƯPÌŨC:IƯỠCÒ<@ƯỠCƯIƯỠCỦ}ÒCÒPỨCÒỂƯCÓÝẮCÒWƯỠCÒP>ÒCỦỄŨCÒWƯỠC:ỂÒCỤQỜŨC?ỨỂ:C:P(C:!ÒCPỄƯPCÒPRƯPC:&ỔƯCỎTỆCÓỄƯC:PỄƯPC%PXẮCỎGŨCÓGỨCÒPỨCÒỂƯCÓÝẮCÒWƯỠCÒP>ÒC:P}ÒCPQỚƯC:X:ẮCỎL1CỎ(ẮCỤT%C:P@QCÒỂÒCƯPQỚŨC"!CỎ<#ÒCỠQỆỨẰCbYƯỠC:P@QẮCƯJƯỠCÒỆỨCPỶƯCƯ]ỆC:&SƯPCỎÝCÒP;1ỔƯCŨWƯẮCƯỠPQỚ%C"!ẮCỤPGCƯIƯỠCỠQỆỨC:QỖ%ẮC>ƯỠC0[ẮCÒ)ƯỠCƯPÒC:FQCÒỂÒCÒỶC*;ỆƯCPỄƯPCÒPRƯPCƯPỄCƯ<ỸÒC:&ỔƯCỎTỆCÓỄƯC:&ỨƯỠC:P@QCỠQỆƯC:ỸQẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%7;:PỨ&BẤĩQƯPCkỠ;1Õ̂̃ƯÂ/%Ấ

Linh Nguyễn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Ấm tình đồng đội

Ấm tình đồng đội
2020-06-22 07:12:31

PTĐT - Thời gian qua, phát huy tình đồng chí, đồng đội, Hội CCB huyện Tam Nông đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên, quan tâm làm tốt công tác nghĩa tình,...

Gặp mặt “Kết nối yêu thương”

Gặp mặt “Kết nối yêu thương”
2020-06-21 15:11:25

PTĐT - Ngày 21/6, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt “Kết nối yêu thương” nhằm giúp những...

Ba cô gái làng báo Đất Tổ

Ba cô gái làng báo Đất Tổ
2020-06-21 06:01:30

PTĐT - Hơn bảy mươi năm trước, trong số 43 học viên Lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng chỉ có 3 nữ. Dường như ngày ấy, làm báo là công việc chưa phải dành cho phụ nữ?

Báo chí đồng hành với sự phát triển của tỉnh

Báo chí đồng hành với sự phát triển của tỉnh
2020-06-21 05:57:43

PTĐT - Từ khi báo Thanh Niên- tờ báo khởi đầu của nền báo chí cánh mạng Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản số báo đầu tiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long