Cập nhật:  GMT+7
6f58x820cx10571xd4c9xc8f9x9f6bxf733x7ca3x7c0fxX7xe030xd62dxa7f2x8224x89f0xc63fxX5x9ae7xXax10725xb81dxX6xf84ax73fexX4xX6xX15xX1xX3xX5xe467x905dxX3xX15xX1xXdxbc81xX1exX3xa1a6x9e46xb4fbxX28xX28xX3xX4xae65xX15xX1xX3xX7xfc3axXexX3xc534xXdxX6xa4f5xX3xXexX1xa666xX15xX35xX3xXexf4acxXdxX3xb221xX15xX3x9af4x8ebcxX0xc1f7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd65cxX38xaec5x8a79xXaxX12xX0xXdxX1exX35xX3xX7x9381xX4xX9xXaxX4axX4axX4xX28xec09xX6xX38xXbxX1x9bb9xXexX1xX38xX28xX26xX15xX4axX5bxX10xX7xdce0xXexX38xXbxX4axX15xX10xac45xX7xX4axb44bxf17axX88xX88xX4axcedex84e9xX5bx9b66xX88x9c45xX2xX91xX8fxX8dxXexX2xd94dxf799x76a6xX99xX9axX5xX2xX28xf087xXbxX35xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe33exX10xX6xX5bxXaxX12xe0c4xX72xX3xX7dxX1xX32xX4xX1xX3xXex867dxXdxX3xXexX1xcedcxX1exX3xX59xX6xX15xX35xX6xX5xX38xX65xX10xX3xX4x719bxX3xXexX1x8547xX3xX5bx7d06xX3xX5bxX1dxX15xX35xX3xX6dxd2fbxXexX3xX35xc47fxXbxX3xX15xX1xa087xX15xX35xX3xX4xX38xX15xX3xX1exX6xX15xX16xX4xX6xX15xX1xX3xX4xX2dxX15xX1xX3xX7xX32xXexX3xX35xXdxX6xX38xX3xXexX1xX3cxX15xX35xbf79xX3x9b2cx9732xfd12xX4xX3xX117xX48xXdxX3xX1exd8ebxX115xX3xX7dxX1xX38xX32xX4xX3xX32xX38xX3xX7xX16xX1exXdxX3xXexX65xXe8xX15xX35xX115xX3xX32xX38xX3xX7dxX1xX38xX32xX4xX3xXbxX1xX2dxX15xX3xc8f3xX72xX6xX15xX35xX3xX4xe6f5xX15xX35xX3xX26xXc6xXdxX3xXbxX1xX14exX3xX1xXdxX23xX72xX3xX4xX2dxX15xX1xX3xX7xX32xXexX115xX3xX117xX118xX119xX4xX3xX117xXecxXexX3xXexX41xXdxX3xX4xX32xX4xX3xX35xXdxX6xX38xX3xX5xX48xX28xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX38xX5bxX5cxXaxX12xd1c1xX1xca8cxX1exX3xX1xX41xX15xX3xX4xX1xf96fxX3xXex7f50xX15xX1xX3xXexX65xX41xX15xX35xX3xX26xXdxX3xXbxX1xX41xX1exX3xX5xX72xa060xXexX3xX35xXdxX6xX38xX3xXexX1xX3cxX15xX35xX115xX3xX4xX2dxX15xX1xX3xX7xX32xXexX3xX35xXdxX6xX38xX3xXexX1xX3cxX15xX35xX3xX44xX15xX3xX47xX48xX3xX117xc2ddxX3xX15xX35xX1xf205xX3xX65xX6xX3xX1exX48xXexX3xf9b7xX3xXexX118xeb73xX15xX35xX3xXaxX7dxX1xX3cxX15xX35xX3xX35xXdxcc19xX15xX35xX3xX6xXdxX115xXaxX3xX117xXd9xX3xX5xX1dxX3xX1xXd9xX6xX3xXexX65xX6xX15xX35xX3xX15xX1xXf1xX15xX35xX3xX4xX38xX15xX3xX1exX6xX15xX16xX4xX6xX15xX1xX3xX35xXdxX202xX15xX35xX3xX4xX2dxX15xX1xX3xX7xX32xXexX3xX65xa0a3xXdxX3xX117xXecxXexX3xXexX41xXdxX3xX4xX32xX4xX3xX35xXdxX6xX38xX3xX5xX48xX28xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX38xX5bxX5cxXaxX12xXbcxX72xX3xX7dxX1xX32xX4xX1xX3xXexXc6xXdxX3xXexX1xXcbxX1exX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xXbxX1xX202xX3xX59xX6xX15xX35xX6xX5xX38xX65xX10xX115xX3xX1exXdxaf9fxX15xX3xX197xX6xX1exX3xX44xX15xX3xX47xX48xX115xX3xX4xXd9xX3xXexX1xXddxX3xX5bxXe0xX3xX5bxX1dxX15xX35xX3xX6dxXe8xXexX3xX35xXecxXbxX3xX15xX1xXf1xX15xX35xX3xX4xX38xX15xX3xX1exX6xX15xX16xX4xX6xX15xX1xX3xX4xX2dxX15xX1xX3xX7xX32xXexX3xX35xXdxX6xX38xX3xXexX1xX3cxX15xX35xX115xX3xX117xX118xX119xX4xX3xX117xX48xXdxX3xX1exX121xX115xX3xX7dxX1xX38xX32xX4xX3xX32xX38xX3xX7xX16xX1exXdxX3xXexX65xXe8xX15xX35xX115xX3xX32xX38xX3xX7dxX1xX38xX32xX4xX3xXbxX1xX2dxX15xX3xX147xX72xX6xX15xX35xX3xX4xX14exX15xX35xX3xX26xXc6xXdxX3xXbxX1xX14exX3xX1xXdxX23xX72xX3xX4xX2dxX15xX1xX3xX7xX32xXexX115xX3xX117xX118xX119xX4xX3xX117xXecxXexX3xXexX41xXdxX3xX4xX32xX4xX3xX35xXdxX6xX38xX3xX5xX48xX3xX5xXc6xX15xX28xX3xX13xX48xXexX3xX7xX202xX3xX1exX6xX15xX16xX4xX6xX15xX1xX3xX4xX2dxX15xX1xX3xX7xX32xXexX3xX4x103daxX15xX3xX117xX10xX38xX3xX7dx82fexX15xX1xX3xX1exX32xXexX3xX26xX1dxX3xX7dxX1xd081xX72xX3xXexX65xX6xX15xX35xX28xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX38xX5bxX5cxXaxX12x8348xX2dxX15xX1xX3xX7xX32xXexX3xX35xc2ebxXdxX3xX117x816cxX5cxX3xX5xX1dxX3xX4xX1xXdxX1a2xX15xX3xXexX1xX72xX1b9xXexX3xXaxXexX65xX202xX15xX3xXexX1a5xX1exX115xXaxX3xX15xX1xeb14xX15xX3xX1exX41xX15xX1xX3xX1f1xX3xXexX118xX1f5xX15xX35xX3xX15xX1dxX5cxX3xX7dxX1xX3cxX15xX35xX3xX15xX1xX199xX1exX3xX1xX14exX3xX5bxX3a7xX6xX3xX1exX3a7xXdxX3xX15xX35xX118x7b03xXdxX115xX3xX1exX1dxX3xX1xX5cxX3xX26xX3a7xX15xX35xX3xX15xX1xXf1xX15xX35xX3xX4xX38xX15xX3xX1exX6xX15xX16xX4xX6xX15xX1xX3xX4xX2dxX15xX1xX3xX7xX32xXexX3xX7x788exX3xX4xXd9xX3xXexX32xX4xX3xX117xX48xX15xX35xX3xXexX3abxX1exX3xX5xX1f1xX115xX3xX7dxX1xXdxX1a2xX15xX3xX15xX35xX118xX3f8xXdxX3xX5bxX3abxX15xX3xXexX72xX3abxX15xX3xXexX1xed8axX3xX5xX72xX1b9xXexX3xX5xX23xX3xX35xXdxX6xX38xX3xXexX1xX3cxX15xX35xX28xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX38xX5bxX5cxXaxX12xf3abxXc6xXdxX3xX99xX3xXexX65xXdxX23xX72xX3xXbxX1xX118xX16xX15xX35xX3xXexXdxX23xX15xX3xX5xX118xX72xX3xXexX1xX3cxX15xX35xX3xXexX65xa996xX15xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX38xX15xX3xX117xX118xX3f8xX15xX35xX3xXexX3cbxXbxX3xX15xX1b9xXbxX115xX3xX4xX2dxX15xX1xX3xX7xX32xXexX3xX35xXdxX6xX38xX3xXexX1xX3cxX15xX35xX3xX59xX6xX15xX35xX6xX5xX38xX65xX10xX3xX4xX1xX38xX3xX6dxXdxX1a2xXexX3xX1xX3a7xX3xX7dxX1xX3cxX15xX35xX3xX117xX451xX3xX147xX72xX3abxX15xX3xX7xX202xX3xX117xXddxX3xX117xXdxX293xX72xX3xXbxX1xX202xXdxX3xXexX3cbxXexX3xX4xX2dxX3xX4xX32xX4xX3xX35xXdxX6xX38xX3xX5xX48xX28xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX38xX5bxX5cxXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX4xX2dxX15xX1xX3xX7xX32xXexX115xX3xX4xXd9xX3xX8cxX8cxX28xX88xX88xX88xX3xX15xc259xXexX3xX35xXdxX6xX38xX3xXexX1xX3cxX15xX35xX3xXexX65xX38xX15xX35xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xXbxX1xX202xX3xX7xX38xX15xX35xX3xX4xX1x10361xX3xX4xXd9xX3xX8cxX9axX88xX3xX117xXdxXddxX1exX3xX4xXd9xX3xX117x8cb7xX15xX3xX35xXdxX6xX38xX3xXexX1xX3cxX15xX35xX3xX5xXe8xXbxX3xX4xX202xX3xX117x9f1exX15xX1xX115xX3xX7xX202xX3xX4xX36axX15xX3xX5xX41xXdxX3xX5bxX38xX3xX4xX2dxX15xX1xX3xX7xX32xXexX3xX35xXdxX6xX38xX3xXexX1xX3cxX15xX35xX3xX117xXdxX293xX72xX3xXbxX1xX202xXdxX3xX1xX38xXecxX4xX3xX1xX38xX1dxX15xX3xXexX38xX1dxX15xX3xX7dxX1xX3cxX15xX35xX3xX117xX118xX119xX4xX3xX147xX72xX2dxX15xX3xX5xX1f1xX28xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX38xX5bxX5cxXaxX12xX59xX6xX15xX35xX6xX5xX38xX65xX10xX115xX3xX117xX118xX119xX4xX3xX26xX372xX3xX15xX1xX118xX3xXcxX1xX72xX15xX35xX3xX5xX121xX15xX35xX3xa203xXdxX5xXdxX4xX38xX15xX3xX4xX451xX6xX3xX44xX15xX3xX47xX48xX115xX3xX5xX1dxX3xX15xX16xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xX202xX15xX35xX3xX4xX451xX6xX3xX7dxX1xX38xX2dxX15xX35xX3xX2xX8fxX3xXexX65xXdxX23xX72xX3xX15xX35xX118xX3f8xXdxX28xX3xXcxX65xX72xX15xX35xX3xX6dxX1a5xX15xX1xX3xX1ex1059dxXdxX3xX15xX35xX1dxX5cxX3xX5xX41xXdxX3xX4xXd9xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX35xX118xX3f8xXdxX3xXex9070xX3xX26xX38xX15xX35xX3xX5bxX38xX3xXexX6xXdxX3xX15xX41xX15xX3xX35xXdxX6xX38xX3xXexX1xX3cxX15xX35xX3xXexX65xX49fxX15xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX38xX15xX3xX117xX118xX3f8xX15xX35xX3xX1f5xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xXbxX1xX202xX3xX15xX1dxX5cxX3xX26xXc6xXdxX3xX1xX16xX15xX3xX8cxX28xX87xX99xX8fxX3xX26xX27xX3xXexX6xXdxX3xX15xX41xX15xX3xX117xX118xX119xX4xX3xX35xX1xXdxX3xX15xX1xX1b9xX15xX3xXexf806xX3xXexX1xX32xX15xX35xX3xX2xbf7axX2xX2xX3xX15xXcbxX1exX3xX15xX6xX5cxX115xX3xX4xX1xX451xX3xX5cxX1a2xX72xX3xX5bxX38xX3xX5xX32xXdxX3xbdb9xX10xX3xX7xX6xX72xX3xX7dxX1xXdxX3xX72xX202xX15xX35xX3xX65xX118xX119xX72xX115xX3xX4xX1xX41xX5cxX3xX147xX72xX32xX3xXexX202xX4xX3xX117xX48xX3xX26xX1dxX3xXexX1dxXdxX3xX70cxX1a2xX3xXbxX1xXc6xXexX3xX5xX3f8xX3xX4xX32xX4xX3xXexX372xX15xX3xX1xXdxX23xX72xX3xX35xXdxX6xX38xX3xXexX1xX3cxX15xX35xX28xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX38xX5bxX5cxXaxX12xXcxX1xX202xX15xX35xX3xX7dxX49fxX3xX4xX1xX372xX15xX1xX3xXexX1x8707xX4xX3xX4xX1xX38xX3xXexX1xX3cbxX5cxX3xX4xXd9xX3xX9axX88xX28xX8cxX9axX91xX3xXexX65xX118xX3f8xX15xX35xX3xX1xX119xXbxX3xX4xX1xX41xX5cxX3xX70cxX10xX3xX6dxX3cbxXexX3xX4xX37fxX15xX3xX26xX1dxX3xX9axX91xX28xX8fxX8dxX8cxX3xXexX65xX118xX3f8xX15xX35xX3xX1xX119xXbxX3xX7dxX1xX32xX4xX3xX5bxX38xX3xX7xX6xX5cxX3xX65xX118xX119xX72xX3xX7dxX1xXdxX3xX5xX32xXdxX3xX70cxX10xX28xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX38xX5bxX5cxXaxX12xfbc0xX3xXexX118xX1f5xX15xX35xX3xX1exX6xX15xX16xX4xX6xX15xX1xX3xX4xX2dxX15xX1xX3xX7xX32xXexX3xXexX65xX49fxX15xX3xX117xX1e3xX3xX15xX1xX1b9xX15xX3xX117xX118xX119xX4xX3xXbxX1xX2dxX15xX3xX782xX15xX35xX3xXexX65xX32xXdxX3xX4xX1xXdxX293xX72xX3xXexX6e7xX3xX15xX35xX118xX3f8xXdxX3xX5bxX3abxX15xX28xX3xX13xX48xXexX3xX7xX202xX3xX15xX35xX118xX3f8xXdxX3xX35xX3a7xXdxX3xX117xX3abxX5cxX3xX5xX1dxX3xX1f1xX3xXexX118xX1f5xX15xX35xX3xX1exXc6xXdxX3xX1exa08bxX115xX3xX1exX6xX15xX35xX3xXexX372xX15xX1xX3xX117xX48xXexX3xXbxX1xX32xXbxX115xX3xX6dxX1f5xXdxX3xXexX3abxX1exX3xX5xX1f1xX3xX4xX1xX72xX15xX35xX3xX4xX451xX6xX3xX1exX3a7xXdxX3xX15xX35xX118xX3f8xXdxX3xX5xX1dxX3xX7dxX1xXdxX3xX15xX1xX1a5xX15xX3xXexX1xX3cbxX5cxX3xX6dxXd9xX15xX35xX3xX5bxX32xX15xX35xX3xX4xX2dxX15xX1xX3xX7xX32xXexX115xX3xX1xX3a7xX3xX7xX424xX3xX7xX119xX3xX26xX1dxX3xX4xX1xX3cbxXbxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xX15xX35xX1xXdxX49fxX1exX3xXexX543xX4xX3xX5xX72xX1b9xXexX3xX35xXdxX6xX38xX3xXexX1xX3cxX15xX35xX28xX3xXcxX72xX5cxX3xX15xX1xXdxX49fxX15xX115xX3xX4xX121xX15xX35xX3xX4xXd9xX3xX1exX48xXexX3xX7xX202xX3xX1f1xX3xX7dxXdxX1a2xX15xX3xX1xX38xX1dxXdxX3xX15xX35xX1xXdxX115xX3xX4xX1xX38xX3xX65xX199xX15xX35xX3xX4xX1xXdxX1a2xX15xX3xXexX1xX72xX1b9xXexX3xX15xX1dxX5cxX3xX7xX424xX3xX7dxX1xX3cxX15xX35xX3xX1xXdxX23xX72xX3xX147xX72xX2dxX28xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10c9bxX72xXexX1xX38xX65xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xXcxXcx7bf8xX47bxX197xX0xX4axXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đan lợp lươn mùa nước nổi

Đan lợp lươn mùa nước nổi
2023-09-28 10:12:00

Cứ mỗi khi con nước bạc tràn bờ, những cánh đồng nhuộm đỏ màu phù sa cũng là thời điểm nghề làm lợp lươn bắt đầu vào vụ chính.

Người dân Moskva đón Giáng sinh không tuyết

Người dân Moskva đón Giáng sinh không tuyết
2019-12-24 06:13:39

​​​​​​​Ngày 18/12, Moskva đã ghi nhận mức nhiệt 5,4 độ C, mức nhiệt cao kỷ lục trong các ngày 18/12 hằng năm trong vòng 133 năm, vượt kỷ lục lập hồi năm 1886 là 5,3 độ C.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long