Cập nhật: 06/01/2023 07:54 GMT+7
2a76x6b52x5cd4x9333x4cdex7aaex60b8x853bx7e0fxX7xa45fx64c9xa5d3x2bf3x3e76x857cxX5xa37fxXax5085x7844xX1x96d6xXexX3x3876x5c53x9c54xa90cxX3x7672x7e92xX1axX3xX4x7f4cxX3xX1ax693exa02fxX3xX1ax3150xX1axX25xX3x71e2xX2xX2dx748dxX25xX3x33acx41d4x3104xX4xX3x935fxX22xX1axX3x8035x5144xXdxX3xX25xXdxX22xX3xX2dx9607xX2x8dc5x4c24x8fbfxX49xX3x84bdx50c4xa5c6xX0x8bebxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7d64xX10xX6x2f5exXaxX12xX1dxX1exX1axX3xX4xX22xX3xX1axX29xX1axX25xX3xX2dxX2xX2dxX30xX25xX3xX38xX22xX1axX3xX3cxX3dxXdxX3xX25xXdxX22xX3xX2dxX45xX2xX47xX48xX49xX49xX3xX4cxX4dxX4exX3xX33xX34xX35xX4xX3xX33xX22xX1axX1xX3xX38x64e3xXexX3xXexX26xX3xX3cx8394xX1axX25xX3xX38xXdx8328xX1axX3xXexX1x7483xae68xX4xX3xXexX1x8372xX3xXex3baax74bexX1axX3x88acx7e95xX6x6948xX3xXex75f7xX1axX1xX3x98bexX1exXbaxX1exXb5xXdxXbcxX3xXbaxXdx802bxX1axX3xX18xX9axX4xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axXbcxX3xX33x3a65xX3xXexX1xXacxXadxX4xX3xX3cxXcdxX3x9cdcxX1axX25xX3x9545xX6xXbaxX6x7e76xXacxX30xXdxXbcxX3xXbaxXadxXexX3xX5xX22xXdxX3xX38xXacxXeaxX1axX3xXex7bddxXdxX3xX4xX1xX35xX3xX4xX22xX3xXcxX1exXf2xX1exX7xXacxX47xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxX1exX1axXaxX12xX0xXdxXbaxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX1axXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxaa26xXdxX62xXexX1xX1bxX3xX45xX48xX49xXbx4836x5224xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1bxX3xX48xX49xX49xXbxX156xX157xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX50xX50xX4xX47xX38xX6xX1exXbxX1xXacxXexX1xX1exX47xX3cxX1axX50xX62xX10xX7xX30xXexX1exXbxX50xX1axX10xX14bxX7xX50xX2dx33e6xX49xX2xX50xX2xX2xX2xX62xX48xX49x90ecx850axX45xX2xX2xXex766dx9398xX2dxX18dxX5xX2xX49x6aefxXexXexX156xX3cxX1axX1a4xX4xX6xX1a4xX1axX25xXacxX1a4xX62xX6xXacxX1a4xX25xXdxX6xX47x8342xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1axX3xX4xX22xX3xX1axX25xX26xX3xX1axX29xX1axX25xX3xX2dxX2xX2dxX30xX25xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX38xX22xX1axX3xX3cxX3dxXdxX3xX25xXdxX22xX3xX2dxX45xX2xX47xX48xX49xX49xX3xX4cxX4dxX4exXaxX3xX14bxXdxX62xXexX1xX9xXaxX45xX48xX49xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX48xX49xX49xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxX1exX1axXaxX12xX1dxX22xX3xX1axX25xX26xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX38xaf2exXf2xX3xX38xX22xX1axX3xX33xXb6xXacxX3xX25xXdxX22xX3xXexXb5xX1exX1axX25xX3xXbxX1xXdx42e9xX1axX3xX33xb354xXacxX3xX1ax8d46xXbaxX3xXexX106xXdxX3xX4xX1xX35xX3xX4xX22xX3xXcxX1exXf2xX1exX7xXacxX3x54f8xX3xXcxX1exX30xXf2xX1exX3x2f74xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1ax45abxX3xX1axX25xX242xXf2xX3xX48xX50xX2xX47xX3xX27fx6225xX1axX1xX1bxX3xXc3xab88x8d8bxX50xXcxXcx6398x4cb4xX13xX288xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX1exX62xXf2xXaxX12x2ab3xXadxXexX3xX4xX1exX1axX3xX4xX22xX3xX1axX25xX26xX3xX33xX106xXdxX3xX62xX34x5360xX1axX25xX3xX1axX29xX1axX25xX3xX2dxX2xX2dxX3xX30xX25xX3xX33xXdfxX3xX33xX34xX35xX4xX3xX38xX22xX1axX3xX3cxX3dxXdxX3xX25xXdxX22xX3xX18dxX19exXbcxX49xX198xX3xXexXb5xXdxa27bxXacxX3xXf2xX10xX1axX3xX27fxX2dxX45xX2xX47xX48xX49xX49xX3xX4cxX4dxX4exX288xX3xXexXb5xX1exX1axX25xX3xXbxX1xXdxX25axX1axX3xX33xXb6xXacxX3xX25xXdxX22xX3xX33xX25exXacxX3xXexXdxX25axX1axX3xX4xa210xX6xX3xX1axX262xXbaxX3xX2dxX49xX2dxX18dxX3xXexX106xXdxX3xX4xX1xX35xX3xX4xX22xX3xXcxX1exXf2xX1exX7xXacxX3xX277xX3xXexX1xX32exX3xX33xXeaxX3xXcxX1exX30xXf2xX1exX3xX4xX32exX6xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX1axX25xX242xXf2xX3xX48xX50xX2xX47xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX1exX62xXf2xXaxX12xX2b9x9b29xX4xX3xX25xXdxX22xX3xX1axX262xXbaxX3xX1axX6xXf2xX3xX4xX6xX1exX3xX25xXb6xXbxX3xX33xXeaxXdxX3xXbaxX387xX4xX3xX25xXdxX22xX3xX33xX9axXexX3xX1axX1xXb6xXexX3xXexXb5xX1exX1axX25xX3xX4xXacxXadxX4xX3xX33xXb6xXacxX3xX25xXdxX22xX3xX1axX262xXbaxX3xX1axX25xX1exX22xXdxXbcxX3xXexXacxXf2xX3xX1axX1xXdxX25axX1axX3xX3cx62b0xX1axX3xX4xX1xX34xX6xX3xX33xX106xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbaxX387xX4xX3xX25xXdxX22xX3xX30x9ec1xX3xX5x7710xX4xX3xX5xX242xX3xX18dxX18dxX18dxXbcxX19exX3xXexXb5xXdxX2fbxXacxX3xXf2xX10xX1axX3xX33xXdfxX3xX33xX34xX35xX4xX3xXexXb5xX19xX3xX4xX1xX1exX3xXbaxXadxXexX3xX4xX1exX1axX3xX4xX22xX3xX1axX25xX26xX3xX30xX1xX22xX4xX3xX1axX29xX1axX25xX3xX2dxX45xX197xX30xX25xX3xXexXb5xX1exX1axX25xX3xXbxX1xXdxX25axX1axX3xX33xXb6xXacxX3xX25xXdxX22xX3xX1axX262xXbaxX3xX2dxX49xX2xX19dxX47xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX1exX62xXf2xXaxX12xX29cxX1xXdxX25axX1axX3xX33xXb6xXacxX3xX25xXdxX22xX3xX33xX25exXacxX3xXexXdxX25axX1axX3xXexXb5xX1exX1axX25xX3xX1axX262xXbaxX3xX33xXdfxX3xX38xX9axXexX3xX33xX25exXacxX3xXexX26xX3xX30xX1xX1exX19xX1axX25xX3xX48xX3xX25xXdx61d0xX3xX2xX49xX3xX7xX22xX1axX25xX3xX27fxX25xXdxX4a9xX3xX33xXb2xX6xX3xXbxX1xX34xX2cexX1axX25xX288xX3xX3cxX3dxXdxX3xXbaxXadxXexX3xXexXdx614exX1axX25xX3xX4xX1xXacxXeaxX1axX25xX3xX1axX1xX34xX3xXexX1xXeaxX1axX25xX3xX5xX2fbxX47xX3x7681xX25exX1axX3xX2dxX49xX49xX3xX4xX1exX1axX3xX4xX22xX3xX1axX25xX26xX3xX33xXdfxX3xX33xX34xX35xX4xX3xX33xX34xX6xX3xXb5xX6xX3xX33xXb6xXacxX3xX25xXdxX22xXbcxX3xXexXb5xX1exX1axX25xX3xX33x39e9xX3xX4xX519xX3xX3cxX242xXdxX3xX4xX1exX1axX3xX1axX29xX1axX25xX3xXexX3dxXdxX3xX1xX2cexX1axX3xX2dxX49xX49xX30xX25xX3xXexX1xXacxX3xX1x8b7axXexX3xX1axX1xXdxXcdxXacxX3xX7x69d2xX3xX4xX1xX53exX3x4244xX47xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX1exX62xXf2xXaxX12xX1dxX1exX1axX3xX4xX22xX3xX1axX29xX1axX25xX3xX2dxX2xX2dxX30xX25xX3xX1axX519xXdxX3xXexXb5xX25axX1axX3xX33xX34xX35xX4xX3xX33xX22xX1axX1xX3xX38xX9axXexX3xXexX26xX3xX3cxXa1xX1axX25xX3xX38xXdxXa7xX1axX3xXexX1xXacxXadxX4xX3xXexX1xXb2xX3xXexXb5xXb6xX1axX3xXb9xXbaxX6xXbcxX3xXexXbfxX1axX1xX3xXc3xX1exXbaxX1exXb5xXdxXbcxX3xXbaxXdxXcdxX1axX3xX18xX9axX4xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axXbcxX3xX33xXdfxX3xXexX1xXacxXadxX4xX3xX3cxXcdxX3xXeaxX1axX25xX3xXeexX6xXbaxX6xXf2xXacxX30xXdxXbcxX3xXbaxXadxXexX3xX5xX22xXdxX3xX38xXacxXeaxX1axX3xXexX106xXdxX3xX4xX1xX35xX3xX4xX22xX3xXcxX1exXf2xX1exX7xXacxX47xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX1exX62xXf2xXaxX12x8786x52cbxXf2xX3xX5xX242xX3xX1axX262xXbaxX3xXexX1xX387xX3xX38xX6xX3xX5xXdxX25axX1axX3xXexXdxX4cexXbxX3xXeaxX1axX25xX3xXeexX6xXbaxX6xXf2xXacxX30xXdxX3xXbaxXacxX6xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX4xX1exX1axX3xX4xX22xX3xX1axX25xX26xX3xX33xX9axXexX3xX1axX1xXb6xXexX3xXbxX1xXdxX25axX1axX3xX33xXb6xXacxX3xX25xXdxX22xX3xX33xX25exXacxX3xX1axX262xXbaxX3xX277xX3xX4xX1xX35xX3xX1axX242xXf2xX47xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX1exXacxXb5xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xX27fxXcxXcxX2a0xX2a1xX13xX50xX2a1xXdxX10xXexX1axX6xXbaxb2daxX288xX0xX50xXbxX12

Theo (TTXVN/Vietnam+)

Các tin đã đưa

Bảo tàng Thái Lan thu nhỏ

Bảo tàng Thái Lan thu nhỏ
2022-12-27 14:47:00

Nằm cách thủ đô Bangkok gần 30 km về phía nam, Muang Boran được coi là Thái Lan thu nhỏ với quần thể các công trình kiến trúc tái tạo.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long