Cập nhật:  GMT+7
1e60x309ax5d27x7d17x3f54x44a2x34ebx46d1x406axX7x3f6ex1f5ax9ebbx7692x8bc2x9bb8xX5x25dbxXax732dx5038xX1xa09exXexX3xX1xXdx997fx89d7xX3xX1x754dxX6xX3xXexX1x2d99xX4xX1xX3xX4xX1xXdx5c8bxX3xX4x93adxX3x4ddaxX1x6c7bxX1bx71efxX3xX5xa386xX3xX7x8b4cxX1bxX33xX3xX4xX15xX4xX1xX3x8316x26bdx1e79xX3x1f9ax6260x300bxX47xX47xX47xX3xX1bx7adfxX2axX0x2072xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9c16x6dd3x92ebxX44xXaxX12xX0xXdxX2axX33xX3xX7x90e8xX4xX9xXaxX51xX51xX4xX48x7966xX6xX61xXbxX1x7df9xXexX1xX61xX48x8179xX1bxX51xX62xX10xX7xX2fxXexX61xXbxX51xX1bxX10x3e7exX7xX51x7303xX47xX8ex3437xX51xX46xX91xX62xX46xX47xX46x8135xX46xX8exX91xXexX2x6291xX8exX47xX99xX2xX5xX2xX48x8959xXbxX33xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3c83xX10xX6xX62xXaxX12xXbdxX1exX6xX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX4x3f66xX6xX3xX5xX61x63dbxXdxX3xX4xX2dxX3xX4xX1exX3xX4xX1xXdx5375xX79xX3xX4xX6xX61xX3xX2fxX1xX61x6118xX1bxX33xX3xX9fxX47xX4xX2axX3xX7ex6846xXdxX3xX7xXe9xXdxX3xX4xX15xX1bxX1xX3xX6cx3c56xX1bxX33xX3xX2x2180xX99xX2axX105xX3xX42x5f19x3d61xX4xX3xXexa098xX2axX3xXexX1x70a5xX44xX3xXexX6cxX61xX1bxX33xX3xX2axX100xXexX3xX1xX6xX1bxX33xX3xX42xX100xX1bxX33xX3xX1bx94acxX2axX3x67b1xX3xX42xX100xX3xX4xX6xX61xX3xX1x92c9xX1bxX3xX8exX48x445exX47xX47xX2axX3xX7xX61xX3xX7exXf3xXdxX3xX2ax9367xX4xX3xX1bxX10bxXf3xX4xX3xX74xXdx7e2axX1bxX48xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX44xXaxX12x2df8xX33xXd3xX44xX3xX8exX2xX51xX9fxX105xX3x949fxX23xXdxX3xX1x8f21xX4xX3x9e35xX79xX39xX4xX3xX33xXdxX6xX3x5111xX6xX3x538dxX6xXexX6xX1bx9c12xX6xX3xX130xX3x53a8xX6cxX33xX10xX1bxXexXdxX1bxX6xX3xXexX1x57daxX1bxX33xX3xX74xX15xX61xX3xX4xX15xX4xX3xX1bxX1xXd3xX3xX2fxX1xX61xX6xX3xX1xX17exX4xX3xX1bxX10bxXf3xX4xX3xX1bxXd3xX44xX3xX7exXd3xX3x5308xX4xX79xX6xX62xX61xX6cxX3xX42x775axX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xX1exX6xX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX4xXcexX6xX3xX2axX100xXexX3xX5xX61xXd3xXdxX3xX4xX1xXdxX2axX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX1bxX33xX3xX5xX36xX3xX7xX39xX1bxX33xX3xXexX23xXdxX3xX2fxX1xX79xX3xX7exX14cxX4xX3xXcxX6cxX79xX1bxX33xX3xX7exXd3xX3xX16exX6xX2axX3xX18dx6ceexX3xX4xX15xX4xX1xX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX48xX47xX47xX47xX3xX1bxX4exX2axX48xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX44xXaxX12xXbdxX1exX6xX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX4xXcexX6xX3xX5xX61xXd3xXdxX3xX4xX2dxX3xX4xX1exX3xX4xX1xXdxXdfxX79xX3xX4xX6xX61xX3xX2fxX1xX61xXe9xX1bxX33xX3xX9fxX47xX4xX2axX3xX7exXf3xXdxX3xX7xXe9xXdxX3xX4xX15xX1bxX1xX3xX6cxX100xX1bxX33xX3xX2xX105xX99xX2axX105xX3xX42xX10bxX10cxX4xX3xXexX110xX2axX3xXexX1xX115xX44xX3xXexX6cxX61xX1bxX33xX3xX2axX100xXexX3xX1xX6xX1bxX33xX3xX42xX100xX1bxX33xX3xX1bxX12dxX2axX3xX130xX3xX42xX100xX3xX4xX6xX61xX3xX1xX13axX1bxX3xX8exX48xX13fxX47xX47xX2axX3xX7xX61xX3xX7exXf3xXdxX3xX2axX14cxX4xX3xX1bxX10bxXf3xX4xX3xX74xXdxX156xX1bxX3xX130xX3xXex9981xX1bxX1xX3xa653xX1xXdxX2axX74xX61xX6cxX6xX192xX61xX3xX2axXdxXdfxX1bxX3xXcxX6cxX79xX1bxX33xX3xX1c8xX4xX79xX6xX62xX61xX6cxX48xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX44xXaxX12xXcxX1xX10xX61xX3xX1bxX1xXd3xX3xX4xX31xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX7ex493fxXexX3xX1xX17exX4xX3xXexX23xXdxX3x6be9xXdxX1axX1bxX3xX16exX33xX1xXdxa232xX1bxX3xX4x2b51xX79xX3xX2fxX1xX61xX6xX3xX1xX17exX4xX3xX7exXd3xX3xX2fxX224xX3xXexX1xX79xX331xXexX3xX197xX6cxX33xX10xX1bxXexXdxX1bxX6xX3xa358xX2ecx8a48xX16ex3e8cxX2ecxX1c8xXcx9fb7xX3x522exX10xX62xX10xX6cxXdxX4xX61xX3xX197xX33xX1bxX61xX5xXdxX1bxX105xX3xX2axX100xXexX3xXexX6cxX61xX1bxX33xX3xX1bxX1x3eddxX1bxX33xX3xX42xXdxX156xX2axX3xX42x6474xX4xX3xX74xXdxX1axXexX3xX5xXd3xX3xX1bxX33xX61xXd3xXdxX3xX7exXdxX1axX4xX3xX7xX4exX1bxX3xX74x98d8xXexX3xX4xX1xX79xX100xXexX105xX3xXexX1x62e1xX3xX7exXd3xX3xX4xX1xXdxX2axX3xX4xX1xX1exX4xX105xX3xX5xX61xXd3xXdxX3xX4xX2dxX3xX4xX1exX3xXexX345xX1bxX3xX2fxX1xX61xX6xX3xX1xX17exX4xX3xX197xX7xXdxX61xX3xX10xX4xX79xX6xX62xX61xX6cxXdxX10xX1bxX7xXdxX7xX3xX1bxXd3xX44xX3xX4xX1exX3x41b2xX79xX3xX1xX10bxXf3xX1bxX33xX3xX4exX1bxX3xXexX1x7f00xXexX3xX1bxX1xX393xX1bxX33xX3xX5xX61xXd3xXdxX3xX4xX2dxX3xX1bxX1xX3c4xX3xX2fxX1xX15xX4xX48xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX44xXaxX12xX2ecxX15xX4xX3xX1bxX1xXd3xX3xX2fxX1xX61xX6xX3xX1xX17exX4xX3xX4xX1xX10bxX6xX3xX33xXdxXe9xXdxX3xXexX1x9957xX4xX1xX3xX42xX10bxX10cxX4xX3xXexX23xXdxX3xX7xX6xX61xX3xX5xX61xXd3xXdxX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX1bxX33xX3xX5xX36xX3xX1bxXd3xX44xX3xX74xXdx21cexX1bxX3xX2axX115xXexX105xX3xXexX79xX44xX3xX1bxX1xXdxX345xX1bxX3xX1xX17exX3xX4xX1xX61xX3xX6cxX12dxX1bxX33xX3xX7xX14cxX3xXexX1xX6xX44xX3xX42xX31xXdxX3xX2fxX1xX460xX3xX1xX331xX79xX3xX406xXe9xX44xX3xX6cxX6xX3xX2fxX1xXdxX3x9d16xa71dxX3xX74xX4exX1bxX33xX3xX1xXd3xX3xX2fxX488xXexX3xXexX1xX2dxX4xX3xX2fxX1xX61xXe9xX1bxX33xX3xX2xX47xX48xX47xX47xX47xX3xX1bxX4exX2axX3xXexX6cxX10bxXf3xX4xX3xX5xXd3xX3xX2axX100xXexX3xXbxX1x7df0xX1bxX3xX1bxX33xX79xX44xX345xX1bxX3xX1bxX1xX43xX1bxX3xX4xXcexX6xX3xX7xX14cxX3xXexX79xX44xX1axXexX3xX4xX1xXcexX1bxX33xX3xX4xXcexX6xX3xX4xX15xX4xX3xX5xX61xXd3xXdxX3xX42xX100xX1bxX33xX3xX7exX331xXexX3xX4xX1exX3xX7exX2dxX3xX4x9068xX1bxX33xX3xX1bxX1xX10bxX3xX4xX15xX4xX3xX5xX61xXd3xXdxX3xX4xX1xXdxX2axX3xX7xX4exX1bxX3xX2axX36xXdxX3xX4xX1exX3xX2fxX460xX4xX1xX3xX4x9c77xX3xX2fxX1xX31xX1bxX33xX3xX5xX36xX48xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX79xXexX1xX61xX6cxXaxX12xXcxX1xX10xX61xX3xXcxXcx757fxX33cxX16exX0xX51xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

26 cụ bà xây nhà sống cùng nhau

26 cụ bà xây nhà sống cùng nhau
2023-06-02 07:59:00

Họ là những người độc thân, ly hôn hoặc góa chồng, không muốn sống với con cái nên cùng nhau lập ra một cộng đồng sống chung đầu tiên.

Chú cừu mang bộ lông khổng lồ

Chú cừu mang bộ lông khổng lồ
2020-04-29 05:47:44

Sau 7 năm không được cạo, bộ lông của Prickles mọc dài đến mức gần như chạm đất, khiến toàn thân cừu phình ra như một quả bóng khổng lồ.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long