Cập nhật: 14/09/2022 07:24 GMT+7
e40cx18818x1454bx116c4x10974x16994xf411x1760dx186dfxX7x16b70xfc0ax1030cx15be3x1431fx13a27xX5x187e9xXax17984x14a07xX1xebc8xXexX3xX1xXdx12166x16038xX3x14be6xeb94xX3xf9d4xXdx17281xX3xX4x12712x17c4bxX1bx1889axX3xX7xXdx174c4x112d3xX3xX4x1420dxX1bxX28xX3xX4x1343axX3xX1bxX28xX2dx10454xX1bxX3xX28x17eb7xX4xX3x14a7fxX2cxX1bxX3xX1bxX28x1231ex110e7xXdxX3xXcxecfdxX15xXdxX3x1797ax1469cxXexX0x12e31xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12bd2xX10xX6x11544xXaxX12x10368xX15xX4xX3xX1bxX1xX48xX3xX20xX1xX47xX6xX3xX1x128a4xX4xX3x163c8x13805xX3x1541exX15xX4xX3xX1bxX1x11c77xX1bxX3xX1dxX1exX3xX7x1843bxX3xXexX3axX1bxX3xXexf770xXdxX3xX4x182a5xX6xX3xX5xX47xX1bxX7xX66xX6xX5xX10xXdxXexX10xX3xXexX4cxX47xX1bxX28xX3xX4xX15xX4xX3xXexX1xXdxX2cxX1bxX3xXexX1xX91xX4xX1xX3xX2dxX4cxX10xXdxX5xXdxXexX10xX3x15758xX3xX22x10233xXexX3xX5xX47xX91xXdxX3xX20xXdxX22xX3xX4xX25xX26xX1bxX28xX3xX1x13e13xX1bxX1xX3xX5x12e0dxX4xX3xX28xXdxX15xX4xX3xX4xX30xX1bxX28xX3xX1xX26xX1bxX3xX1bxX1xXdxX1exX2dxX3xX7xX47xX3xX1dx107f4xXdxX3xX20xXdxX22xX3xX4xX25xX26xX1bxX28xX3xX1xXd9xX1bxX1xX3xX5xX83xXbxX3xXbxX1xX25xX26xX1bxX28xX3xX1dxX3exX1bxX3xXbxX1x14e8bxX3xX41xXdx13d8fxX1bxX3xXexX4cxX2cxX1bxX3xXcxX4cxX15xXdxX3xX50xX51xXex10ce4xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx130e8xX47xX66x103d9xXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX1bxXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXax16745xXdxX66xXexX1x12f4bxX3x159b6x15e1bx176ebxXbxX7dx11114xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX167xX3x11e1axX2xX2xXbxX7dxX16exXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX54xX54xX4xX130xX41xX6xX47xXbxX1xX2dxXexX1xX47xX130xX1dxX1bxX54xX66xX10xX7xX20xXexX47xXbxX54xX1bxX10xX162xX7xX54xX16axX16ax10823x132c3xX54xX2xX2xX2xX66xX1a5xX16bxX1a6xX16axX178xX1a5x16262xXexX2xX169xX178xX5xX1a5xXc3xX20xXdxX22xXc3xX4xX2dxX47xX1bxX28xXc3xX1xX6xX1bxX1xXc3xXexXdxX1bxX1xX130x100ddxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX3xX4xX25xX26xX1bxX28xX3xX7xXdxX2cxX2dxX3xX4xX30xX1bxX28xX3xX4xX35xX3xX1bxX28xX2dxX3axX1bxX3xX28xX3exX4xX3xX41xX2cxX1bxX3xX1bxX28xX47xX48xXdxX3xXcxX4cxX15xXdxX3xX50xX51xXexXaxX3xX162xXdxX66xXexX1xX9xXaxX169xX16axX16bxXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX178xX2xX2xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX66xX143xXaxX12xX69xX15xX4xX3xX1bxX1xX48xX3xX20xX1xX47xX6xX3xX1xX77xX4xX3x15e84xX2dxX7xXexX4cxX6xX5xXdxX6xX3xX22xXf9xXdxX3xX7ax136d2xX143xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX4cxX6xX3xX22xXc6xXexX3xX5xX47xX91xXdxX3xX20xXdxX22xX3xX4xX25xX26xX1bxX28xX3xX4xX35xX3xX1bxX28xX2dxX3axX1bxX3xX28xX3exX4xX3xXex153f2xX3xX22xXc6xXexX3xX1xX48xX1bxX1xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX5x1672fxX1bxX3xXexX4cxX47xX1bxX28xX3xX1xX1axX3x128f4x184b6xXexX3xXcxX4cxeffcxXdxX3xX4xX35xX3xXexX1x126faxX3xX7axX35xX1bxX28xX3xX1dxX6xXdxX3xXexX4cx135b4xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX4xX1xX3exXexX3xXexX4cxX47xX1bxX28xX3xX1dxXdxX1axX4xX3xX4xX1xX120xX3xXexX91xX47xX3xX22xX15xX143xX3xX22xX35xX4xX3xX22xX91xX1bxX1xX3xX1xX26xX1bxX3xXexX4cxX47xX1bxX28xX3xXexX25xX26xX1bxX28xX3xX5xX6xXdxX130xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX66xX143xXaxX12xXcxX1xX10xX47xX3xX1bxX28xX1xXdxX2cxX1bxX3xX4xX30xX2dxX3xX4x13decxX1bxX28xX3xX41xX3exX3xX1bxX28xX48xX143xX3xX2xX1a5xX54x17580x157f5xX3xX22xXc6xXexX3xX1bxX1xX35xX22xX3xX4xX15xX4xX3xX1bxX1xX48xX3xX20xX1xX47xX6xX3xX1xX77xX4xX3xX7axX7bxX3xX7dxX15xX4xX3xX1bxX1xX83xX1bxX3xX1dxX1exX3xX7xX8axX3xXexX3axX1bxX3xXexX91xXdxX3xX4xX95xX6xX3xX5xX47xX1bxX7xX66xX6xX5xX10xXdxXexX10xX3xXexX4cxX47xX1bxX28xX3xX4xX15xX4xX3xXexX1xXdxX2cxX1bxX3xXexX1xX91xX4xX1xX3xX2dxX4cxX10xXdxX5xXdxXexX10xX3xXexX29bxX3xX41xX1exX3xX22xX2b9xXexX3xX1xX48xX1bxX1xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX5xX2acxX1bxX130xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX66xX143xXaxX12x157abxX47xX1bxX7xX66xX6xX5xX10xXdxXexX10xX3xX5xX48xX3xX20xXdxX22xX3xX4xX25xX26xX1bxX28xX3xX1xXd9xX1bxX1xX3xX5xXdexX4xX3xX28xXdxX15xX4xX3xX4xX30xX1bxX28xX3xX1xX26xX1bxX3xX1bxX1xXdxX1exX2dxX3xX7xX47xX3xX1dxXf9xXdxX3xX20xXdxX22xX3xX4xX25xX26xX1bxX28xX3xX1xXd9xX1bxX1xX3xX5xX83xXbxX3xXbxX1xX25xX26xX1bxX28xX3xX1dxX3exX1bxX3xXbxX1xX11cxX3xX41xXdxX120xX1bxX3xXexX4cxX2cxX1bxX3xXcxX4cxX15xXdxX3xX50xX51xXexX130xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX66xX143xXaxX12xX69xX15xX4xX3xX1bxX1xX48xX3xX20xX1xX47xX6xX3xX1xX77xX4xX3xX4xX95xX6xX3xXcxX11cxX3xX4xX1xX30xX4xX3x14463xX28xX1xXdxX2cxX1bxX3xX4xX30xX2dxX3xX20xX1xX47xX6xX3xX1xX77xX4xX3xX1dxX48xX3xX4xX339xX1bxX28xX3xX1bxX28xX1xXdxX1axXbxX3xX25bxX2dxX7xXexX4cxX6xX5xXdxX6xX3x11be1xX69x155f3x110d5x117c2x13c6ax11f3axX349xX3xX50xX91xXdxX3xX1xX77xX4xX3xX2b8xX47xX1bxX6xX7xX1xX349xX3xX50xX91xXdxX3xX1xX77xX4xX3xX4b0xX2b8xX4afxXcxX349xX3x115a8xXdxX1axX1bxX3xX1bxX28xX1xXdxX2cxX1bxX3xX4xX30xX2dxX3xX25bxX2dxX7xXexX4cxX6xX5xXdxX6xX1bxX3xX4aexX143xX1bxX4xX1xX4cxX47xXexX4cxX47xX1bxX3xX1dxX48xX3xX50xX91xXdxX3xX1xX77xX4xX3xX13xX5xX143xX22xX47xX2dxXexX1xX3xX7axX7bxX3xX7x13f59xX3xX66xXdexX1bxX28xX3xX1bxX1x1721cxX1bxX28xX3xX20x16bb6xX3xXexX1xX2dxX83xXexX3xXexXdxX2cxX1bxX3xXexXdxX120xX1bxX3xX7axX2c6xX3xXexXd9xX22xX3xX20xXdxX120xX22xX3xX41x1554fxX1bxX28xX3xX4xX1xX30xX1bxX28xX3xX4cx15898xX3xX4cxX48xX1bxX28xX3xX1dxX1exX3xX7xX8axX3xXexX3axX1bxX3xXexX91xXdxX3xX4xX95xX6xX3xX5xX47xX1bxX7xX66xX6xX5xX10xXdxXexX10xX3xXexX4cxX47xX1bxX28xX3xX4xX15xX4xX3xX22x162f1xX2dxX3xXexX1xXdxX2cxX1bxX3xXexX1xX91xX4xX1xX130xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX66xX143xXaxX12xX47fxX28xX1xXdxX2cxX1bxX3xX4xX30xX2dxX3xX7axX7bxX3xX4xX1xX47xX3xXexX1xX51xX143xX3xX41xX53fxX1bxX28xX3xX4xX1xX30xX1bxX28xX3xX4cxX54axX3xX4cxX48xX1bxX28xX3xX1dxX1exX3xX7xX8axX3xX1xXd9xX1bxX1xX3xXexX1xX48xX1bxX1xX3xX4xX95xX6xX3xX5xX47xX1bxX7xX66xX6xX5xX10xXdxXexX10xX3xXexX4cxX47xX1bxX28xX3xXexX8axX3xX1bxX1xXdxX2cxX1bxX349xX3xX143xX120xX2dxX3xXexX3exX3xX22xX48xX3xX1bxX1xX48xX3xX20xX1xX47xX6xX3xX1xX77xX4xX3xX69xX47xX5xXdxX1bxX3xX2b8xX6xX4xX4b0xX6xX10xX3xX4xX95xX6xX3xX69xX4aexX4afxX4b0xX4b1xX3xX20xX1x11316xX1bxX28xX3xX7ax12f6dxX1bxX1xX3xX4xX35xX3x185f9xX1bxX1xX3xX1xX25x139f5xX1bxX28xX3x12bd4xX2dxX6xX1bxX3xXexX4cxX77xX1bxX28xX3xX7axX120xX1bxX3xX5x172b7xX1bxX1xX3xX1dxX8axX4xX3xX4xX339xX1bxX28xX3xX1bxX28xX1xXdxX1axXbxX3xX1bxX2b9xX1bxX28xX130xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX66xX143xXaxX12xX69xX1xX2dxX143xX2cxX1bxX3xX28xXdxX6xX3xX2b8xX6xX4xX4b0xX6xX10xX3xX1bxX1xX51xX1bxX3xX22xX91xX1bxX1xX3xX1bxX120xX2dxX3xX4xX35xX3xXexX1xX2c6xX3xX7xX635xX1bxX3xX7dxX2dxX51xXexX3xX66x1223bxX3xX66xX48xX1bxX28xX3xX1dxX83xXexX3xX5xXdxX1axX2dxX3xX1bxX48xX47xX3xX7axX35xX3xX4xX30xX1bxX28xX3xX1xX26xX1bxX3xX20xXdxX22xX3xX4xX25xX26xX1bxX28xX349xX3xXexX1xXd9xX3xX7axX26axX143xX3xX5xX48xX3xX7axXdxX1exX2dxX3xX22xX48xX3xX1bxX28xX48xX1bxX1xX3xX1bxX48xX143xX3xX1dxX339xX3xX4xX2acxX1bxX28xX3xX63fxX2dxX6xX1bxX3xXexX26axX22xX130xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX66xX143xXaxX12xX4aexX47xX3xX1dxXf9xXdxX3xX1bxX1xX51bxX1bxX28xX3xXexX1xXdxX2cxX1bxX3xXexX1xX91xX4xX1xX3xX20xX1xX15xX4xX349xX3xXexX1xXdxX2cxX1bxX3xXexX1xX91xX4xX1xX3xX2dxX4cxX10xXdxX5xXdxXexX10xX3xX4xX35xX3xXex1632fxX3xX5xX1axX3xX4xX6xX4cxX41xX47xX1bxX3xX4xX6xX47xX3xX66xX25xXf9xXdxX3xX66xX91xX1bxX28xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX4xX1xXd9xX3xX1dxX48xX3xX20xXdxX22xX3xX4xX25xX26xX1bxX28xX3xX1bxX6xX1bxX47xX130xX3xX50xX26axX143xX3xX4xebd2xX1bxX28xX3xX7axX25xff1cxX4xX3xX4xX1xX47xX3xX5xX48xX3xX1bxX1xX51bxX1bxX28xX3xX22xX57axX2dxX3xXexX1xXdxX2cxX1bxX3xXexX1xX91xX4xX1xX3xX66xX2dxX143xX3xX1bxX1xX51xXexX3xX4xX35xX3xX1bxX28xX2dxX3axX1bxX3xX28xX3exX4xX3xXexX29bxX3xX5xXf9xXbxX3xXbxX1xX95xX3xX4xX95xX6xX3xX22xXc6xXexX3xX1xX48xX1bxX1xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX5xX2acxX1bxX130xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX66xX143xXaxX12xXcxX1xX339xX1bxX28xX3xX63fxX2dxX6xX3xX1dxXdxX1axX4xX3xX7xX512xX3xX66xXdexX1bxX28xX3xXcxX1xXdxX120xXexX3xX41xX62exX3xX1dxXdxX3xXbxX1xX26axX1bxX3xXexe43axX4xX1xX3xX7ax13ae6xX2dxX3xX66xX2d3xX3xX7axXdxX1axX1bxX3xXexX512xX3xX4acx18611xX13xX2b8xX25bxX4b2xX349xX3xX1bxX1xX35xX22xX3xX1bxX28xX1xXdxX2cxX1bxX3xX4xX30xX2dxX3xX4xX35xX3xXexX1xX2c6xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX4xX1xX35xX1bxX28xX3xX5xX83xXbxX3xX41xX635xX1bxX3xX7axX3axX3xXbxX1xX26axX1bxX3xX41xX3exX3xX4xX95xX6xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX4xX1xXd9xX349xX3xX20xXdxX22xX3xX4xX25xX26xX1bxX28xX3xX1dxX48xX3xX5xX47xX1bxX7xX66xX6xX5xX10xXdxXexX10xX3xXexX4cxX47xX1bxX28xX3xX4xX15xX4xX3xX22xX57axX2dxX130xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX66xX143xXaxX12x10f59xX120xXexX3xX1xX795xXbxX3xX1dxXf9xXdxX3xX20xX82axX1bxX1xX3xX1xXdxX2c6xX1bxX3xX1dxXdxX3xX7axXdxX1axX1bxX3xXexX512xX3xXexX4cxX2dxX143xX1exX1bxX3xX63fxX2dxX6xX3xX4xX35xX3xX7axXc6xX3xXbxX1xX26axX1bxX3xX28xXdxX635xXdxX3xX4xX6xX47xX3xX4xX95xX6xX3xX4b0xX2b8xX4afxXcxX349xX3xX83exX13xX2b8xX25bxX3xX28xXdx11387xXbxX3xX7dxX15xX4xX3xX7axX62exX1bxX1xX3xX4xX15xX4xX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX2c6xX3xX5xX47xX1bxX7xX66xX6xX5xX10xXdxXexX10xX3xX4xX35xX3xX20xX82axX4xX1xX3xX4x11b6axX3xX5xX2cxX1bxX3xXexXf9xXdxX3xX2xX3xX22xXdxX4xX4cxX47xX22xX10xXexX349xX3xX4xX78fxX1bxX28xX3xX5xX48xX3xX22xX57axX2dxX3xX4xX35xX3xX20xX82axX4xX1xX3xX4xX944xX3xX5xXf9xX1bxX3xX1bxX1xX51xXexX3xX7axX25xX795xX4xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexXf9xXdxX3xXexX1xX2bexXdxX3xX7axXdxX2c6xX22xX3xX1bxX48xX143xX130xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX66xX143xXaxX12xX69xX1xX2dxX143xX2cxX1bxX3xX28xXdxX6xX3xX47fxXdxX4xX20xX3x1788fxXdxX5xX7xX47xX1bxX3xX4xX95xX6xX3xX69xX4aexX4afxX4b0xX4b1xX3xX20xX1xX629xX1bxX28xX3xX7axX62exX1bxX1xX3xX4xX15xX4xX3xX20xX520xX3xXexX1xX2dxX83xXexX3xX1bxX48xX143xX3xX28xXdxX916xXbxX3xX4xX15xX4xX3xX1bxX1xX48xX3xX20xX1xX47xX6xX3xX1xX77xX4xX3xX1bx11cf9xX22xX3xX7axX25xX795xX4xX3xX41xX635xX1bxX3xX4xX1xX51xXexX3xX4xX95xX6xX3xX5xX47xX1bxX7xX66xX6xX5xX10xXdxXexX10xX349xX3xX7axX3axX1bxX28xX3xXexX1xX2bexXdxX3xX4xX78fxX1bxX28xX3xX4xX1x10cfcxX3xX4cxX6xX3x11c13xXexXdxX2cxX2dxX3xX4xX1xX2dx1264dxX1bxX3xX1dxX48xX1bxX28x16fb5xX3xX4xX95xX6xX3xX5xX47xX91xXdxX3xX1dxX83xXexX3xX5xXdxX1axX2dxX3xX1bxX48xX143xX130xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4aexX47xX2dxX4cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX47xX3xXcxXcx12a78xX4d3xX47fxX0xX54xXbxX12

Theo TTXVN

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long