Cập nhật:  GMT+7
a7ex1d32xa097x6fefx641fx3a91x9259x17c9x1735xX7x7b56x7153x4318x1d4ax2516x6165xX5x360dxXaxa24bxX2x5021x8ca0xX15xX15xX3x3cccx3b86x9370xX3x3652x29e2xX1bx605axX3xX19xXdx44bcxX1bxX3xXexX1xX6x2b83xX3xX20xXdxX6xX3xX20xXdx498bxXdxX3xX4xX1x8fd2x259fxX3x58dfx36dfxX38xX24xX1bxX3x872fxXdxX24xX1bxX3xX20xXdx21a3xXdxX3x8ed1xXdx57a7xXex5aa0xXcx2ea7xX3bxX1bxX20xX0x5d1dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7e64xX10xX6x49ebxXaxX12x1e6ex9760xX4xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1bxX20xX3xX19xXdxX24xX1bxX3xX4xX1xX37xX38xX3xX3axX3bxX38xX24xX1bxX3xX40xXdxX24xX1bxX3xX20xXdxX47xXdxX3xX3axX3bx863axXexX3xXbxX1xX6bxXexX3xXex932cxX3x5343xcc1xX1bxX20xX3xX6axX6bxXdxX3x88a5xX4axXdxX4cxXexX3x6ce7xX6xX2ax6bc2xX3xX7xX6xX1bxX20xX3x361ax418cxX1bxX20xX3xX64x3258xX1bxX20xX3xXa7xXcxX50xX3bxX1bxX20xX3x3b53xX3bx673fxX4xXb0xX3xX19x7f8dxX3x6419xX3bxX6xX38xX3xXexX50x8699xX3xX5xX37xXdxX3xX19xX37xX4xX1xX3xXbxX1x1c92xX1bxX3xXd1xX3bxX32xX1bxX3xX6ax2b96xX6xX3x7806xX1x6ba7xX3bxX3xXc8xX3bxXcaxX4xX3xXex9495xX3xX9exX9fxX1bxX20xX3xX6axX6bxXdxX3xX19xX47xXdxX3xXd1xX3bx5e03xX1bxX20xX3xX1dxXbdx1629xX1bxX20xX3xX2xX15xXf1xX2axX14xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7182x401bxX67xX38xXaxX12xX0xXdxX2axX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6axX10xX1bxXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXax476bxXdxX67xXexX1x1829xX3x92bfx368cxX154xXbxX3ax1b18xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX152xX3x11ccx4f71x200fxXbxX3axX159xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX55xX55xX4xX14xX40xX6xX12cxXbxX1xX3bxXexX1xX12cxX14xX19xX1bxX55xX67xX10xX7xXf1xXexX12cxXbxX55xX1bxX10xX14dxX7xX55xX164xX155x6a04xX165xX55xX2xX164xX15xX67xX2xX2xX15xX190x376bxX155xX19bxXexX154xX15xX164xX19bxX5xX19bxX4exX164xX2xX163xX190xX164xX155xX164xX4exX164xX2xX163xX190xX164xX155xX2xX4ex4bf2xX190xX165xX164xX14x8badxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX15xX15xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1bxX20xX3xX19xXdxX24xX1bxX3xXexX1xX6xX2axX3xX20xXdxX6xX3xX20xXdxX32xXdxX3xX4xX1xX37xX38xX3xX3axX3bxX38xX24xX1bxX3xX40xXdxX24xX1bxX3xX20xXdxX47xXdxX3xX4axXdxX4cxXexX4exXcxX50xX3bxX1bxX20xXaxX3xX14dxXdxX67xXexX1xX9xXaxX154xX155xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX163xX164xX165xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxX12cxX1bxXaxX12xXb7xX37xXdxX3xX40xXdx206dxX3bxX3xX1xX6xXdxX3xX1bxXbdxX47xX4xX3xX4axXdxX4cxXexX3xXadxX6xX2axX4exXcxX50xX3bxX1bxX20xX3xXc8xX3bxXcaxX4xX3xX93xX1bxX3xX1bx5d7fxXexX3xXf1xX1xX6xXdxX3xX2axX37xX4xX3xX64xX1exXdxX3xX4xX1x9838xX3xXcxX1xXbdxf24xX1bxX20xX3xX2axX37xXdxX4ex7beaxX3bxX3xX5x3a44xX4xX1xX3xXc8xX3bxXcaxX4xX3xXexXfcxX3xX4axXdxX4cxXexX4exXcxX50xX3bxX1bxX20xX3xX5x2ecexX1bxX3xXexX1x222dxX3xX2xX163xX14xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX12cxX67xX38xXaxX12xXadxX20xXcfxX38xX3xX155xX55xX2xX164x5a9fxX3xXexX37xXdxX3xXexX1xXcfxX1bxX1xX3xXbxX1xXcaxX3xX9exX9fxX1bxX20xX3xX6axX6bxXdxX3xXa7xXc8xX3bxX32xX1bxX20xX3xXadxXdxX1bxX1xXb0xX2c8xX3xX5xX2a0xX1bxX3xX1dxX2a0xX3bxX3xXexXdxX24xX1bxX3xX67xXdx182cxX1bxX3xX50xX6xX3xX6axX1xX37xX38xX3x7e19xXdxX6xX12cxX3xX5xXbdxX3bxX3xX64x3badxX3bxX3xX1bxX20xX1xX288xX3xXc8xX3bxXcaxX4xX3xXexXfcxX3xX5xX2a0xX1bxX3xXexX1xX2a5xX3xX1bxX1xX93xXexX3xX1bx6a02xX2axX3xX164xX15xX164xX155xX3xXexX50xX12cxX1bxX20xX3xXf1xX1xX3bxXb8xX1bxX3xXf1xX1x8fa4xX3xX64xX1exXdxX3xX4xX1xX277xX3xXcxX1xXbdxX27cxX1bxX20xX3xX2axX37xXdxX4exX284xX3bxX3xX5xX288xX4xX1xX3xXc8xX3bxXcaxX4xX3xXexXfcxX3xX4axXdxX4cxXexX4exXcxX50xX3bxX1bxX20xX3xX5xX2a0xX1bxX3xXexX1xX2a5xX3xX2xX163xX3xX1bxX331xX2axX3xX164xX15xX164xX155xX3xXa7xX9exX9fxX1bxX20xX3xX6axX6bxXdxX2c8xX3xX4axXdxX4cxXexX3xXadxX6xX2axX4exXb7xXb8xX1bxX20xX3xX64xXbdxX1bxX20xX2c8xX3xXcxX50xX3bxX1bxX20xX3xXc8xX3bxXcaxX4xXb0xX14xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX12cxX67xX38xXaxX12xX6axX1xXbdxX27cxX1bxX20xX3xXexX50x1a76xX1bxX1xX3xXexX1xX3bxX3xX1xX265xXexX3xXf1xX1xX12cxX32xX1bxX20xX3xX2xX14xX15xX15xX15xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1bxX20xX3xX19xXdxX24xX1bxX3xX1dxXfcxX1bxX3xXexX9cxX3xX4xX6bxX4xX3xX67xX12cxX6xX1bxX1xX3xX1bxX20xX1xXdxX4cxXbxX2c8xX3xXexX347xX3xX4xX1xX2a5xX4xX2c8xX3xX4xX6bxX3xX1bxX1xXe5xX1bxX3xX1bxX20xXbdxX113xXdxX3xX4axXdxX4cxXexX3xXadxX6xX2axX2c8xX3xXcxX50xX3bxX1bxX20xX3xXc8xX3bxXcaxX4xX3xX19xXcfxX3xX4xX6bxX4xX3xX1bxXbdxX47xX4xX3xXexX1xX3bxX1exX4xX3xXf1xX1xXcaxXdxX3xa7c1x3d29xe6dxX457xXadxX3xXexX9cxX3xX2xX163xX3xXexX3bxX347xXdxX3xXexX50xXd8xX3xX5xX24xX1bxX14xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX12cxX67xX38xXaxX12xX6axX6bxX4xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1bxX20xX3xX19xXdxX24xX1bxX3xX1dxX10dxX3xX4xX1xX37xX38xX3xX3axX3bxX38xX24xX1bxX3xX40xXdxX24xX1bxX3xX20xXdxX47xXdxX2c8xX3xX3axX3bxX93xXexX3xXbxX1xX6bxXexX3xXexX9cxX3xX9exX9fxX1bxX20xX3xX6axX6bxXdxX3xXa7xX4axXdxX4cxXexX3xXadxX6xX2axXb0xX3xX7xX6xX1bxX20xX3xXb7xXb8xX1bxX20xX3xX64xXbdxX1bxX20xX3xXa7xXcxX50xX3bxX1bxX20xX3xXc8xX3bxXcaxX4xXb0xX3xX19xXcfxX3xXd1xX3bxX6xX38xX3xXexX50xXd8xX3xX5xX37xXdxX3xX19xX37xX4xX1xX3xXbxX1xXe5xX1bxX3xXd1xX3bxX32xX1bxX3xX6axXeexX6xX3xXf1xX1xXf3xX3bxX3xXc8xX3bxXcaxX4xX3xXexXfcxX3xX9exX9fxX1bxX20xX3xX6axX6bxXdxX3xX19xX47xXdxX3xXd1xX3bxX10dxX1bxX20xX3xX1dxXbdxX113xX1bxX20xX3xX2xX15xXf1xX2axX14xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX12cxX67xX38xXaxX12xX6axX1xX37xX38xX3xX309xXdxX6xX12cxX3xX5xXbdxX3bxX3xX64xX313xX3bxX3xX1bxX20xX1xX288xX3xXc8xX3bxXcaxX4xX3xXexXfcxX3xX1bxX331xX2axX3xX164xX15xX164xX155xX3xX5xXcfxX3xX2axX1exXexX3xX20xXdxX32xXdxX3xX4xX1xX37xX38xX3xX1dx5fa5xX4xX3xX40xXdxX4cxXexX2c8xX3xXexX50xX24xX1bxX3xX2axX1exXexX3xX4xX3bxX1bxX20xX3xX1dxXbdxX113xX1bxX20xX3xX4xX1xX37xX38xX3xX1dxX58axX4xX3xX40xXdxX4cxXexX2c8xX3xX5xX2a0xX1bxX3xX1dxX2a0xX3bxX3xXexXdxX24xX1bxX3xX1dxXbdxX277xX4xX3xXexX347xX3xX4xX1xX2a5xX4xX14xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX12cxX67xX38xXaxX12xX6axX1xXbdxX27cxX1bxX20xX3xXexX50xX3d4xX1bxX1xX3xX5xX6xX1bxX3xXex3cf2xX6xX3xX19xXcfxX3xXexX1xX265xX4xX3xX1dxXf3xX38xX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX2a0xX1bxX3xXexX1xX241xX3xX67x396cxX4xX3xXexX1xX241xX3xXexX1xX6xX12cxX2c8xX3xX4x821bxX1bxX20xX3xX1bxX1xX6xX3bxX3xX50x27ddxX1bxX3xX5xX3bxX38xX4cxX1bxX3xX7xX2a5xX4xX3xXf1xX1xX5f7xX10xX2c8xX3xXf1xX1xX6bxX2axX3xXbxX1xX6bxX3xX20xXdxX47xXdxX3xX1xX37xX1bxX3xX4x88b0xX6xX3xX40xX32xX1bxX3xXexX1xXe5xX1bxX3xXexX1xXb8xX1bxX20xX3xXd1xX3bxX6xX3xX19xXdxX4cxX4xX3xX4xX1xXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX615xX4xX3xX4x37b8xX3xX5xX38xX3xX1dxXbdxX113xX1bxX20xX3xX4xX1xX37xX38xX2c8xX3xX20xX9fxXbxX3xXbxX1xX2a0xX1bxX3xXexX1xX265xX4xX3xX1dxXf3xX38xX3xX20xXdxX6xX12cxX3xX5xXbdxX3bxX3xX4xX6bxX4xX3xX1xX12cxX37xXexX3xX1dxX1exX1bxX20xX3xXexX1xX241xX3xXexX1xX6xX12cxX3xX20xXdxX313xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX288xX6xX3xXbxX1xXbdxX27cxX1bxX20xX3xX4xX653xX6xX3xX9exX9fxX1bxX20xX3xX6axX6bxXdxX3xXa7xX4axXdxX4cxXexX3xXadxX6xX2axXb0xX3xX19xXcfxX3xXb7xXb8xX1bxX20xX3xX64xXbdxX1bxX20xX3xXa7xXcxX50xX3bxX1bxX20xX3xXc8xX3bxXcaxX4xXb0xX14xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX12cxX67xX38xXaxX12x979cxX1xX9fxX3xX6axX1xX653xX3xXexX288xX4xX1xX3x58efxX38xX3xX40xX6xX1bxX3xXadxX1xXe5xX1bxX3xX67xXe5xX1bxX3xXexX1xXcfxX1bxX1xX3xXbxX1xXcaxX3xX9exX9fxX1bxX20xX3xX6axX6bxXdxX3xXadxX20xX3bxX38xX2fexX1bxX3xXcxX1xX3bxX3xX64xXbdxX27cxX1bxX20xX3xX4xX1xX12cxX3xX40xXdxXfcxXexX3xX1xXcfxX1bxX20xX3xX1bxX331xX2axX3xXexX1xXcfxX1bxX1xX3xXbxX1xXcaxX3xXexX1xX6xX2axX3xX20xXdxX6xX3xX20xX2a0xX1bxX3xX164xX15xX3xX20xXdxX32xXdxX3xXexX1xX241xX3xXexX1xX6xX12cxX3xX4xX93xXbxX3xXex9e87xX1bxX1xX2c8xX3xXexX347xX3xX4xX1xX2a5xX4xX3xXexX50xX24xX1bxX3xX164xX15xX3xX20xXdxX32xXdxX3xX4xX93xXbxX3xXexX1xXcfxX1bxX1xX3xXbxX1xXcaxX14xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX12cxX67xX38xXaxX12xX12bxX24xX1bxX3xX4xX37xX1bxX1xX3xX1dxX9fxX3xXexX1xXcfxX1bxX1xX3xXbxX1xXcaxX3xX5xX3bxXb8xX1bxX3xXd1xX3bxX6xX1bxX3xXexXe5xX2axX3xXbxX1xXcaxXdxX3xX1xX277xXbxX3xXexX50xXdxX241xX1bxX3xXf1xX1xX6xXdxX3xX4xX6bxX4xX3xX1xX12cxX37xXexX3xX1dxX1exX1bxX20xX3xX19xX331xX1bxX3xX1xX9fxX6xX2c8xX3xXexX1xX241xX3xXexX1xX6xX12cxX2c8xX3xX20xXdxX6xX12cxX3xX5xXbdxX3bxX3xX20xXdxX313xX6xX3xX1bxX1xXe5xX1bxX3xX67xXe5xX1bxX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX288xX6xX3xXbxX1xXbdxX27cxX1bxX20xX3xX9exX9fxX1bxX20xX3xX6axX6bxXdxX3xXa7xX4axXdxX4cxXexX3xXadxX6xX2axXb0xX2c8xX3xXb7xXb8xX1bxX20xX3xX64xXbdxX1bxX20xX3xXa7xXcxX50xX3bxX1bxX20xX3xXc8xX3bxXcaxX4xXb0xX14xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX12cxX67xX38xXaxX12xX6axX1xXbdxX27cxX1bxX20xX3xXexX50xX3d4xX1bxX1xX3xX4xX1xX37xX38xX3xX1bxX1x65b2xX2axX3xXexX331xX1bxX20xX3xX4xXbdxX113xX1bxX20xX3xX20xXdxX6xX12cxX3xX5xXbdxX3bxX2c8xX3xXf1xXfcxXexX3xX1bxXcaxXdxX2c8xX3xXexX50xX6xX12cxX3xX1dxX347xXdxX3xXf1xXdxX1bxX1xX3xX1bxX20xX1xXdxX4cxX2axX3xX20xXdxX313xX6xX3xX1bxX1xX313xX1bxX20xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1bxX20xX3xX19xXdxX24xX1bxX3xX38xX24xX3bxX3xXexX1x1e24xX4xX1xX3xX2axXb8xX1bxX3xXexX1xX241xX3xXexX1xX6xX12cxX3xX4xX1xX37xX38xX3xX40xX1exX3xX4xX653xX6xX3xX4axXdxX4cxXexX3xXadxX6xX2axX3xX19xX47xXdxX3xX4xX6bxX4xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1bxX20xX3xX19xXdxX24xX1bxX3xX1dxXfcxX1bxX3xXexX9cxX3xXcxX50xX3bxX1bxX20xX3xXc8xX3bxXcaxX4xX3xX19xXcfxX3xX4xX6bxX4xX3xX1bxXbdxX47xX4xX3xXexX50xX12cxX1bxX20xX3xXf1xX1xXcaxXdxX3xX457xX458xX459xX457xXadxX14xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX458xX12cxX3bxX50xX4xX10xXaxX12xXadxX20xX3bx3bc9xX1bxX3xXcxXcx171exX4axXadxX55xX4axXdxX10xXexX1bxX6xX2ax9cc6xX0xX55xXbxX12

Nguồn TTXVN/Vietnam+

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long