Cập nhật:  GMT+7
ffc9x10802x11f03x18e36x14d5fx11c0ax17122x1861cx13d87xX7x131c5x16af5x187d6x17e75x145ecx14fbaxX5x152aexXax14f33x1a4bex158d2x1927fx108b3xX3x142a8x19194xXbxX3xX1x102b2xX15xX16xX3x111bbx19114xX21x15ac6x19707xX3xXcx10935xXbxX3xX2x12beexX3xXexX1xX6x182b4xX3x1013ax1596fxXdx11dd8xX3x16154xXdx10b53xXexX3x138efxX6x14b09xX3x19985x152ffxX15xX3xX7x12838xX3xX2xX3x11b3ax1113fxX15xX16xX3xX3dxX6xX3fxX3x1a626xX0x170abxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1408dxX10xX6x17fdfxXaxX12x15053xX1xX4bxX15xX16xX3xX5x13c7ax15d13xX3xX7xX6xX72xX3x19412xX1xXdxX3x19dcfxX28x17ea1xX5xX67xX3x190f8xX72xXbxX3x10f2axX2cxX86xX86xX3xX78xX19xXexX3xXexX1x196f2xX4xX36xX3x15d92xXdx15f70xX15xX3xX33xX28x1a012xX15xX3x12740x19f0cxX15xX16xX3xX33x14601xX3xXexX1xX19xX3xX16xXdx19f1axXdxX3x15bf8xX21xX22xX21xX24x1193dxX3xX33x1464bxX3xX4xX1x1506dxX15xX1xX3xXexX1x1a2c9xX4xX3xX4xX4bxX15xX16xX3xX9fxX46xX3xX9fxX14xX15xX16xX3xX18xX19xXbxX3xX1xX1dxX15xX16xX3xXexX1xXa5xX15xX16xX3xX2xX86xX55xX86xX2cxX86xX86x16c42xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX67xX31xXaxX12xX0xXdxX3fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX15xXexX10xX7exXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXax11770xXdxX67xXexX1xX25xX3x143fax150ebxX2cxXbxX18x15349xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3x11e51xX121xX122xXbxX18xX126xXaxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX55xX55xX4xXe8xX9fxX6xX28xXbxX1xX72xXexX1xX28xXe8xX41xX15xX55xX67xX10xX7xX78xXexX28xXbxX55xX15xX10xX11axX7xX55xX86xX86xX122xX2xX55xX2xX2xX2xX67xX122xX2xX122xX2cx114dbxX130xX2xXexX86xX130x16ee2xX168xX5x14df7x187f3xX9fxX6xX15xX16xX18xX10xXbxX1xX6xX15xX16x184cfxXdxX17exX6xX86xX130xX2xX86xXe8x18b14xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXbxX3xX1xX1dxX15xX16xX3xX21xX22xX21xX24xX25xX3xXcxX28xXbxX3xX2xX2cxX3xXexX1xX6xX31xX3xX33xX34xXdxX36xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX3fxX3xX41xX42xX15xX3xX7xX46xX3xX2xX3xX4axX4bxX15xX16xX3xX3dxX6xX3fxX3xX53xXaxX3xX11axXdxX67xXexX1xX9xXaxX121xX122xX2cxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX130xX121xX122xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX67xX31xXaxX12xX38xXadxXdxX3xX4xX1xXc2xX4xX3xX41xX4bxX3xX33x14eb6xX4xX1xX3xXexX7exX97xX15xX3xX33x13bbdxXexX3x11880xX6xXexX6xX7exX36xX3xX33x18104xXdxX3xXexX72xX31x182f9xX15xX3xX24xX7exX16xX10xX15xXexXdxX15xX6xX3xXex1a3d9xX15xX16xX3xX3fxX226xXexX3xX9fx1a503xX4xX36xX3xX4xX1x19c15xX6xX3xXexX1xX22cxX3xX4xX1xXdxX19xX3fxX3xX15xX16xX4bxXdxX3xX41xX211xX3xX7xX46xX3xX2xX3xXexX1xX19xX3xX16xXdxXadxXdxX3xX4x19e3exX6xX3xX33xX226xXdxX3xXexX72xX31xX22cxX15xX3xX13xX7exX6x1314cxXdxX5xX36xX3xX15xX1xX249xX15xX16xX3xX78xX1xX28xX14xX15xX16xX3xX4xXa5xX4xX1xX3xX16xXdx131f9xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX33xX226xXdxX3xX5xX9cxX3xX7exX21bxXexX3xXbcxXexXe8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX67xX31xXaxX12xX24xX7exX16xX10xX15xXexXdxX15xX6xX3xX1xXdxX3axX15xX3xX33xX6xX15xX16xX3xX4xXa0xX3xXexX7exX28xX15xX16xX3xXexX6xX31xX3xX2xXe8xX16exX130xX16exX36xX130xX16exX3xX33xXdxX22cxX3fxX36xX3xX4xX1x15e71xX3xXbcxXexX3xX1x11277xX15xX3xX4xXa5xX4xX3xX38x1312dxX3xX4xX4bxX15xX16xX3x189a9xX6xX3fxX9fxX6xX3xX33xX91xX15xX16xX3xX86xX36xX130xX168xX3xX33xXdxX22cxX3fxX36xX3xX41xX9cxX3xX78xX1xX28xX14xX15xX16xX3xX4xXa5xX4xX1xX3xX15xX9cxX31xX3xX1xX28xX9cxX15xX3xXexX28xX9cxX15xX3xX4xXa0xX3xXexX1xX22cxX3xX9fxX211xX3xX7xX6xX15xX3xX5xX21bxXbxX3xX9fxX21bxXexX3xX4xXc2xX3xX5xX91xX4xX3xX15xX9cxX28xXe8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX67xX31xXaxX12xXcxX7exX28xX15xX16xX3xX78xX1xXdxX3xX33xXa0xX36xX3xX33xX249xX2f8xX15xX16xX3xX78xXdxX3fxX3xXa5xX3x1aa27xX72xX71xX15xX3x10375xX1xXa5xXbxX3xX4xX300xX15xX16xX3xXexX1xX23axX15xX16xX3xXexXdxX19xX15xX3xX2xX3xX9fxX243xX4xX3xX5xX97xX15xX3xX41xX211xX3xXexX7exXbcxX3xXexX1xXc2xX3xX9fxX6xX3xXexX1xX19xX3xX16xXdxXadxXdxXe8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX67xX31xXaxX12xX38xXdxX3axX4xX3xX24xX7exX16xX10xX15xXexXdxX15xX6xX3xX41xX9cxX3xX38fxX1xXa5xXbxX3xXexX1xX23axX15xX16xX3xX1xX1dxX15xX16xX3xX33xXb8xX3xX33x18e37xX31xX3xX33xX226xXdxX3xXexX72xX31xX22cxX15xX3xX13xX2f2xX3xX7exX2f8xXdxX3xX18xX72xX46xX15xX16xX3xX41xX211xX3xXexX7exXbcxX3xXexX1xXc2xX3xXexX249xX36xX3xXexX7exX28xX15xX16xX3xX78xX1xXdxX3xX24xX15xX1xX3xX16xXdxX296xX3xX15xX16xX72xX31xX97xX15xX3xX41xX211xX3xXexX7exXbcxX3xXexX1xXc2xX3xX122xXe8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX67xX31xXaxX12xX64xX9cxX3xX95xX6xX15xX3xXexX23axX15xX16xX3xX1xX6xXdxX3xX9fxX243xX4xX3xX5xX97xX15xX3xXexX1xXc2xX3x1739cxX3xX4x14a63xX15xX3xX82xX7exX28xX6xXexXdxX6xX3xXexX23axX15xX16xX3xX15xX23axX3fxX3xX9fxX243xX4xX3xX5xX97xX15xX3xXexX28xXbxX3xX121xX36xX3xX33xX400xX31xX3xX22xXexX6xX5xX31xX3xX18xX72xX46xX15xX16xX3xXexX1xXc2xX3xX16exXe8xX3xXcxX71xX31xX3xX13xX6xX15xX3xXex19120xXexX3xX9fxX6xX3xX9fxX243xX4xX3xX18xX72xX46xX15xX16xX3xXexX1xXc2xX3xX2xX2cxXe8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX67xX31xXaxX12xX4axXa5xX15xX16xX3xX4xX1xX91xX3x14ab7xX36xX3x1914exX6xX7exX28xX4xX3xX172xX3xX33xX226xXdxX3xX9fxXa0xX15xX16xX3xXexX1dxX28xX3xX15xX97xX15xX3xX33xX211xX6xX3xX4xX1xX21bxX15xX3x18396xX3xX7cxX28xX7exX5xX67xX3xX82xX72xXbxX3xX86xX2cxX86xX86xX3xX172xX3xX33xXb8xX3xXexX23axX15xX16xX3xX33xX19xX15xX3xX2xX2xX3xX9fxX243xX4xX3xX5xX97xX15xX3xX41xX211xX3xXexX7exXbcxX3xXexX1xXc2xX3xX2xX2xX3xXexX1xX19xX3xX16xXdxXadxXdxXe8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX67xX31xXaxX12xX38xXdxX3axX4xX3xX24xX7exX16xX10xX15xXexXdxX15xX6xX3xX41xX9cxX3xX38fxX1xXa5xXbxX3xXexX1xX23axX15xX16xX3xX1xX1dxX15xX16xX3xX33xXb8xX3xX33xX400xX31xX3xX33xX226xXdxX3xXexX72xX31xX22cxX15xX3xX13xX2f2xX3xX7exX2f8xXdxX3xX18xX72xX46xX15xX16xX3xX41xX211xX3xXexX7exXbcxX3xXexX1xXc2xX3xXexX249xX36xX3xXexX7exX28xX15xX16xX3xX78xX1xXdxX3xX24xX15xX1xX3xX16xXdxX296xX3xX15xX16xX72xX31xX97xX15xX3xX41xX211xX3xXexX7exXbcxX3xXexX1xXc2xX3xX122xXe8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX67xX31xXaxX12xX64xX9cxX3xX95xX6xX15xX3xXexX23axX15xX16xX3xX1xX6xXdxX3xX9fxX243xX4xX3xX5xX97xX15xX3xXexX1xXc2xX3xX480xX3xX4xX483xX15xX3xX82xX7exX28xX6xXexXdxX6xX3xXexX23axX15xX16xX3xX15xX23axX3fxX3xX9fxX243xX4xX3xX5xX97xX15xX3xXexX28xXbxX3xX121xX36xX3xX33xX400xX31xX3xX22xXexX6xX5xX31xX3xX18xX72xX46xX15xX16xX3xXexX1xXc2xX3xX16exXe8xX3xXcxX71xX31xX3xX13xX6xX15xX3xXexX4c6xXexX3xX9fxX6xX3xX9fxX243xX4xX3xX18xX72xX46xX15xX16xX3xXexX1xXc2xX3xX2xX2cxXe8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX67xX31xXaxX12xX4axXa5xX15xX16xX3xX4xX1xX91xX3xX4fbxX36xX3xX4fexX6xX7exX28xX4xX3xX172xX3xX33xX226xXdxX3xX9fxXa0xX15xX16xX3xXexX1dxX28xX3xX15xX97xX15xX3xX33xX211xX6xX3xX4xX1xX21bxX15xX3xX520xX3xX7cxX28xX7exX5xX67xX3xX82xX72xXbxX3xX86xX2cxX86xX86xX3xX172xX3xX33xXb8xX3xXexX23axX15xX16xX3xX33xX19xX15xX3xX2xX2xX3xX9fxX243xX4xX3xX5xX97xX15xX3xX41xX211xX3xXexX7exXbcxX3xXexX1xXc2xX3xX2xX2xX3xXexX1xX19xX3xX16xXdxXadxXdxXe8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX67xX31xXaxX12x19a25xX3xX78xX1xX72xX3xX41x12966xX4xX3xX4xX1xX71xX72xX3xX53xX36xX3xX33xX226xXdxX3xXexX72xX31xX22cxX15xX3xX3dxX1xX243xXexX3xX13xX14xX15xX3xX33xXb8xX3xX41xX249x11e05xXexX3xX38axX72xX6xX3xX22xX7exX6xX15xX3xX33xX22cxX3xX4xX1xXdxX19xX3fxX3xX15xX16xX4bxXdxX3xX41xX211xX3xX7xX46xX3xX2xX3xX78xX1xX72xX3xX41xX719xX4xX3xXb0xX1xX1dxX15xX16xX3xX86xX2cxX3xXexX1xX19xX3xX16xXdxXadxXdxXb5xXe8xX3xX82xXa5xX4xX3xX41xX211xX3xXexX7exXbcxX3xXexXdxX19xXbxX3xXexX1xX10xX28xX3xX41xX42xX15xX3xX5x127f1xX15xX3xX5xX249xX73cxXexX3xXexX1xX72xX226xX4xX3xX41x1257axX3xX64xX9cxX15xX3xX21exX72xX46xX4xX36xX3xX24xX72xX7xXexX7exX6xX5xXdxX6xX3xXexX7exX28xX15xX16xX3xX78xX1xXdxX3xX307xX6xX72xX67xXdxX3xX24xX7exX6xX9fxXdxX6xX3xX4xX1xXdxX19xX3fxX3xX41xX211xX3xXexX7exXbcxX3xX4xX26dxX6xX3xX21exX6xXexX6xX7exXe8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX67xX31xXaxX12xX82xX483xX15xX3xX520xX3xX4axX4bxX15xX16xX3xX3dxX6xX3fxX3xX53xX36xX3xX33xX226xXdxX3xXexX72xX31xX22cxX15xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX3fxX3xX41xX42xX15xX3xX33xXc2xX15xX16xX3xX520xX3xX1xX1dxX15xX16xX3xX168xX480xX3xXexX1xX19xX3xX16xXdxXadxXdxX3xXb0xX2xXe8xX86xX86xX16exX36xX480xX130xX3xX33xXdxX22cxX3fxXb5xX3xX41xX9cxX3xXexXdxX19xXbxX3xXexX4c6xX4xX3xX33xXc2xX15xX16xX3xX15xX16xX4bxXdxX3xX41xX211xX3xX7xX46xX3xX2xX3xX78xX1xX72xX3xX41xX719xX4xXe8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX67xX31xXaxX12xX4axX226xXdxX3xXexX72xX31xX22cxX15xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX3fxX3xX9fx19f18xX3xX18xX6xX3xX33xX226xXdxX3xX33xXc2xX15xX16xX3xXexX1xXc2xX3xX86xX3xX78xX1xX72xX3xX41xX719xX4xX3xX5xX9cxX3xXcxX1xXa5xXdxX3xX95xX6xX15xX3xX33xX19xX15xX3xX2xX122xX3xX9fxX243xX4xXe8xX3xX82xXa5xX4xX3xX41xX211xX3xXexX7exXbcxX3xXexXdxX19xXbxX3xXexX1xX10xX28xX3xX4xX26dxX6xX3xX78xX1xX72xX3xX41xX719xX4xX3xX5xX794xX15xX3xX5xX249xX73cxXexX3xX5xX9cxX3xX38fxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX36xX3xX22xX15xX67xX28xX15xX10xX7xXdxX6xX36xX3xX4fexX31xX6xX15xX3fxX6xX7exX36xX3xX307xXdxX15xX16xX6xXbxX28xX7exX10xXe8xXe8xXe8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX307xX28xX72xX7exX4xX10xXaxX12xX3dxX16xX72x134e7xX15xX3xXcxXcx164c2xX38xX3dxX0xX55xXbxX12

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức hút từ bóng đá phong trào

Sức hút từ bóng đá phong trào
2022-12-15 14:22:00

baophutho.vn Thời gian qua, bóng đá phong trào hay còn gọi là bóng đá phủi trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, thu hút đông đảo các thành phần, lứa tuổi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long