Cập nhật: 30/01/2023 08:03 GMT+7
45afxdb80x6738x62fdx68f2xf8c4x663bx955fx100dcxX7xe98fx70fcx7851x6e2bx481axdebbxX5xe1afxXax842bx711exefc2xc59dxa97dxX15x5736xXdxX4xX3xX5x6f61x5a31xX3xXexX1x598dxX3xX2xe47dxX3xX18x93f0xX3x6fe9xdcf2xX4xX1xX3xf7a1xbb99xX7xXexebc6xX6xX5xXdxX6xX1exX3xfab2xXbxX10xX1ex7a0fxX3xXexX33xdf08xX3xX5xcdb9xXdxX3xX7xbbd7xX3xX2xX3xXexX1xd2dcxX3x9565xXdxc3e9xXdxX0x932bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8738xX10xX6xbc89xXaxX12x104bbxX15xX18xX6xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX15xX18xXdxX4xX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xc6bexXbxX3xX1exb709xX1exX3xX1xa9f2xX1exX51xX3xX5xX15xX45xXexX3xX16xb1f3xX3xX5xd706xX4xX3x8f65xX53xXdxX3xX18xX89xX3xXexX33xX42xX3xX5xX45xXdxX3xX1exX51xX28xXdxX3xX7xX49xX3xX2xX3xXexX1xX4fxX3xX51xXdxX53xXdxX3xX7xX6xX30xX3xX16xX1xXdxX3xX4xd02bxX3xX4xX1xXdxX4fxX1exX3xXexX1xa09axX1exX51xX3xXexX1xX30xe2c4xX4fxXexX3xXbxX1xX96xX4xX3xa645xa137xb753xX3exX3xd171xXdfxXdexX3xX18xX89xX3xXe3xXdfxXdexX3xXexX33x4a62xX53xX4xX3x6622xXexX10xffcexX6xX1exX15xX7xX3xXcxX7xXdxXexX7xXdxXbxX6xX7xX3xX42xX3xX4xX1xX30xX1exX51xX3xX16xX4fxXexX3xX2fxX30xX7xXexX33xX6xX5xXdxX6xX1exX3xX3axXbxX10xX1exX3xe681xX25xX123xXe0xcf66xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb964xX15xX68xXd5xXaxX12xX0xXdxX99xX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxa34fxX10xX1exXexX10xX33xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXax4d2dxXdxX68xXexX1xbd60xX3xXe3xd775xX25xXbxc7a8xe185xX3xX1xX10xXdxX51xX1xXexX15exX3xX161xX25xX2xXbxX164xX165xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX56xX56xX4xX127x5924xX6xX15xXbxX1xX30xXexX1xX15xX127xX18xX1exX56xX68xX10xX7xX16xXexX15xXbxX56xX1exX10xX159xX7xX56xX123xXe0xX25xX161xX56xX2xX2xX2xX68xX2xX25x108a9xX25xXe0xba57xX161xXexX123xX1a8xX5xX2xX25xXdfxX68xX14xX15xX16xX15xX18xXdxX4xX18xX15xX68xXdxX4xX1xX6xX30xX7xXexX33xX6xX127xX14xXbxX51xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX15xX18xXdxX4xX3xX5xX1dxX1exX3xXexX1xX22xX3xX2xX25xX3xX18xX28xX3xX2axX2bxX4xX1xX3xX2fxX30xX7xXexX33xX6xX5xXdxX6xX1exX3xX3axXbxX10xX1exX3exX3xXexX33xX42xX3xX5xX45xXdxX3xX7xX49xX3xX2xX3xXexX1xX4fxX3xX51xXdxX53xXdxXaxX3xX159xXdxX68xXexX1xX9xXaxXe3xX161xX25xXaxX3xX1xX10xXdxX51xX1xXexX9xXaxX161xX25xX2xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX15xX68xXd5xXaxX12xX6bxX15xX18xX6xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX15xX18xXdxX4xX3xX2axf03bxX3xX16xX1xb90axXbxX3xX5xX45xXdxX3xX1xX89xX1exX1xX3xXexX33xa2f7xX1exX1xX3xXexX45xXdxX3xX2fxX30xX7xXexX33xX6xX5xXdxX6xX1exX3xX3axXbxX10xX1exX3xX123xX25xX123xXe0xX3xX180xafabxX1exX51xX3xX4xX1xXdxX4fxX4xX3xX4xd83axXbxX3xX18xX28xX3xX2axX2bxX4xX1xX3xX7xX6xX30xX3xX16xX1xXdxX3xX4xXc4xX3xX4xX1xXdxX4fxX1exX3xXexX1xXcexX1exX51xX3xXexX1xX30xXd5xX4fxXexX3xXbxX1xX96xX4xX3xXdexXdfxXe0xX3exX3xXe3xXdfxXdexX3xX18xX89xX3xXe3xXdfxXdexX3xXexX33xXf0xX53xX4xX3xXf4xXexX10xXf7xX6xX1exX15xX7xX3xXcxX7xXdxXexX7xXdxXbxX6xX7xX3xX42xX3xX4xX1xX30xX1exX51xX3xX16xX4fxXexX127xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX15xX68xXd5xXaxX12xXcxX1xX89xX1exX1xX3xXexb207xX4xX1xX3xX1exX89xXd5xX3xX51xXdxX28fxXbxX3xX6bxX15xX5xX10xX3xX2axXdxX3xX18xX89xX15xX3xX5xX2bxX4xX1xX3xX7xd50cxX3xX16xX1xXdxX3xXexX33xX42xX3xXexX1xX89xX1exX1xX3xXexX6xXd5xX3xX18xc7f5xXexX3xX2axX1dxX30xX3xXexXdxX85xX1exX3xX1xX15xX89xX1exX3xXex6151xXexX3xX4xX28fxX3xcb30x6f24xX6xX3xX13xX10xX4xXdxX99xX6x9a00xX3xX18xX53xXdxX3xX2xX25xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX18xX28xX3xX2axX2bxX4xX1xX3xX42xX3xX2fxX30xX7xXexX33xX6xX5xXdxX6xX1exX3xX3axXbxX10xX1exX127xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX15xX68xXd5xXaxX12x9a12x9fe9xX1exX51xX3xX4xX1xX28fxX3x1096exX3exX3xX6bxX15xX18xX6xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX15xX18xXdxX4xX3xX2axa9b5xX30xX3xX51xXdxX89xX1exX1xX3xX4xX1xXdxX4fxX1exX3xXexX1xXcexX1exX51xX3xXexX33xX15xX1exX51xX3xX4xb9a7xX3xX2xX25xX3xXexX33xX81xX1exX3xX4xX1xX30xX1exX51xX3xX16xX4fxXexX3xX99xX89xX3xX6xX1exX1xX3xX51xXc4xXbxX3xX99xc7c9xXexX127xX3xXcxX33xXf0xX53xX4xX3xXcxX7xXdxXexX7xXdxXbxX6xX7xX3exX3xX1exX51xX28xXdxX3xX7xX6xX15xX3xX1exX51xXf0xb0d8xXdxX3xXf4xX10xX33xX180xXdxX6xX3xXexX1xXcexX1exX51xX3xX16xX1xXdxX3xX2axX49xXdxX3xX2axX1dxX30xX3x105b8xX15xXdfxf7b7xXdxX5xXf7xX33xXdxX10xX68xX3xXcxX7xX15xX1exX51xX6xX3xb142xX123xX25xX25xX1a5x10496xX3exX3xX2fxX1exX68xXd5xX3x8a40xX30xX33xX33xX6xXd5xX3xX449xX123xX25xX2xX2xX3exX3xX123xX25xX2xXe0xX3exX3xX123xX25xX2xX161xX3exX3xX123xX25xX2xXdexX44exX3exX3x510cxX6xXf7xX6xX10xX5xX3xX6bxX6xX68xX6xX5xX3xX449xX123xX25xX2xX123xX3exX3xX123xX25xX2x59fcxX44exX3exX3xX13xX15xX99xXdxX1exXdxX4xX3xXcxX1xXdxX10xX99xX3xX449xX123xX25xX123xX25xX44exX3xX18xX89xX3xX13xX6xX1exXdxXdxX5xX3xX456xX10xX68xX18xX10xX68xX10xX18xX3xX449xX123xX25xX123xX2xX44exX127xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX15xX68xXd5xXaxX12xXcxX33xX15xX1exX51xX3xX5xX2bxX4xX1xX3xX7xX32dxX3exX3xX13xX14xX15xX16xX15xX18xXdxX4xX3xX5xX89xX3xX1exX51xXf0xX41axXdxX3xXexX1xX22xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX6xX30xX3xX477xX6xXf7xX6xX10xX5xX3xX6bxX6xX68xX6xX5xX3xX4xXc4xX3xX2axXf0xX342xX4xX3xX51xXdxX89xX1exX1xX3xX2axXf0xX342xX4xX3xX4xX28fxX3xX35axX35bxX6xX3xX13xX10xX4xXdxX99xX6xX364xX3xX42xX3xX4xX3a2xX4xX3xX51xXdxX3d9xXdxX3xX2axX354xX30xX3xXexX1xX30xc6eaxX4xX3xX1x6476xX3xXexX1xX49xX1exX51xX3xe797xX33xX6xX1exX68xX3xXf4xX5xX6xX99xX127xX3xXcxX33xXf0xX53xX4xX3xX2axXc4xX3exX3xX477xX6xXf7xX6xX3xXex679dxX1exX51xX3xX5xX89xX99xX3xX2axXf0xX342xX4xX3xX2axXdxX3bdxX30xX3xXexXf0xc1caxX1exX51xX3xXex5d99xX3xX42xX3xX477xX15xX5xX6xX1exX68xX3xX550xX6xX33xX33xX15xX7xX127xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX15xX68xXd5xXaxX12x8c4bxX53xXdxX3xX4xX1xX22xX4xX3xX18xX28xX3xX2axX2bxX4xX1xX3xX2fxX30xX7xXexX33xX6xX5xXdxX6xX1exX3xX3axXbxX10xX1exX3xX123xX25xX123xXe0xX3exX3xX6bxX15xX5xX10xX3xX4x5223xX1exX51xX3xX2axX254xX3xX7xX6xX1exX3xX180xX284xX1exX51xX3xX16xX93xX3xX5xX96xX4xX3xX123xX123xX3xX550xX33xX6xX1exX68xX3xXf4xX5xX6xX99xX3xX2axX580xX1exX3xX1exX6xX99xX3xX1exX1xXf0xX3xX2axX45xXdxX3xX16xX266xX1exX1xX3xX2axX2bxX4xX1xX3xX477xX6xXf7xX6xX10xX5xX3xX6bxX6xX68xX6xX5xX127xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX15xX68xXd5xXaxX12x994dxX1xX28xX1exX51xX3xX4xX1x6478xX3xX18xX81xXd5xX3exX3xX4xX1xXdxX4fxX1exX3xXexX1xXcexX1exX51xX3xX354xX1exX3xXexXf0xX342xX1exX51xX3xXexX33xXf0xX53xX4xX3xXcxX7xXdxXexX7xXdxXbxX6xX7xX3xX51xXdxX28fxXbxX3xX13xX14xX15xX16xX15xX18xXdxX4xX3xX1exX49xXdxX3xX68xX89xXdxX3xX16xX93xX3xX5xX96xX4xX3xX4xb2e4xX6xX3xX99xX266xX1exX1xX3xX18xX53xXdxX3xXexX33xX81xX1exX3xXexX1xXcexX1exX51xX3xXexX1xX22xX3xX123xX1a5xX3xX5xXdxX85xX1exX3xXexX96xX4xX3xX42xX3xX51xXdxX3d9xXdxX3xX550xX33xX6xX1exX68xX3xXf4xX5xX6xX99xX3xXexX33xX85xX1exX3xX2axX354xXexX3xX2fxX30xX7xXexX33xX6xX5xXdxX6xX127xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX15xX68xXd5xXaxX12xX5acxX53xXdxX3xX4xX1xXdxX4fxX1exX3xXexX1xXcexX1exX51xX3xX42xX3xX4xX1xX30xX1exX51xX3xX16xX4fxXexX3xX2fxX30xX7xXexX33xX6xX5xXdxX6xX1exX3xX3axXbxX10xX1exX3xX123xX25xX123xXe0xX3exX3xX6bxX15xX5xX10xX3xX2axX254xX3xX7xX15xX3a2xX1exX3xX1exX51xX28xXdxX3xX4xX68cxX6xX3xXexX6xXd5xX3xX18xX342xXexX3xX1exX51xXf0xX41axXdxX3xXcxb903xXd5xX3xX137xX6xX1exX3xX6bxX1xX6xX3xX14axX6xX33xX5xX15xX7xX3xX2fxX5xX4xX6xX33xX6xb89bxX3xX2axd2e0xX3xXexX33xX42xX3xX5xX45xXdxX3xX18xX2bxX3xXexX33xX30exX3xX7xX49xX3xX2xX3xXexX1xX4fxX3xX51xXdxX53xXdxX127xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX15xX68xXd5xXaxX12xX137xX85xX1exX3xX16xXdxX6xX3xX4xX1xXdxX4fxX1exX3xXexX30xXd5xX4fxX1exX3exX3xX2axX744xXd5xX3xX2axX254xX3xX5xX89xX3xXexX1xX354xXexX3xX180xX45xXdxX3xXexX1xX22xX3xX180xX6xX3xX5xXdxX85xX1exX3xXexXdxX4fxXbxX3xX4xX68cxX6xX3xXcxX7xXdxXexX7xXdxXbxX6xX7xX3xX7xX6xX30xX3xXe0xX3xX5xX1dxX1exX3xX4xX1xX45xX99xX3xX99xX3f9xXexX3xX13xX14xX15xX16xX15xX18xXdxX4xX3xXexX33xX15xX1exX51xX3xX16xX1xX30xX28xX1exX3xX16xX1x5575xX3xX550xX33xX6xX1exX68xX3xXf4xX5xX6xX99xX3exX3xX4xX96xX3xXexX1xX75fxX3xX5xX89xX3xXexX45xXdxX3xX180xX3a2xX1exX3xX16xX4fxXexX3xX477xX15xX5xX6xX1exX68xX3xX550xX6xX33xX33xX15xX7xX3xX123xX25xX123xX25xX3exX3xX4xX1xX30xX1exX51xX3xX16xX4fxXexX3xX477xX15xX5xX6xX1exX68xX3xX550xX6xX33xX33xX15xX7xX3xX123xX25xX123xX2xX3xX18xX89xX3xX51xXdxX41axX3xX5xX89xX3xX4xX1xX30xX1exX51xX3xX16xX4fxXexX3xX2fxX30xX7xXexX33xX6xX5xXdxX6xX1exX3xX3axXbxX10xX1exX3xX123xX25xX123xXe0xX127xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX15xX68xXd5xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX449xX5acxXdxX10xXexX1exX6xX99xe579xX44exX0xX56xXbxX12


Các tin đã đưa

Ấn tượng Cúp Hùng Vương năm 2023

Ấn tượng Cúp Hùng Vương năm 2023
2023-03-28 16:07:00

baophutho.vn Sau bốn ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn từ 23/3 đến 26/3, Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2023 đã chính thức khép lại với lần đầu lên ngôi...

Bứt phá thể dục thể thao Đất Tổ

Bứt phá thể dục thể thao Đất Tổ
2023-03-27 15:19:00

baophutho.vn Hàng chục giải thi đấu lớn, nhỏ, hàng trăm tấm huy chương các loại, hàng ngàn CLB thể dục thể thao (TDTT) và các vận động...

ĐT Việt Nam và trận chiến cuối cùng

ĐT Việt Nam và trận chiến cuối cùng
2023-01-16 08:23:00

ĐT Việt Nam bắt đầu một năm mới với trận đấu lịch sử với ĐT Trung Quốc tại vòng loại cuối cùng World Cup. Và đặc biệt hơn, chúng ta khép lại năm cũ bằng trận chung kết với đối...

Việt Nam quyết đấu Thái Lan

Việt Nam quyết đấu Thái Lan
2023-01-11 08:41:00

Việt Nam và Thái Lan, hai đội bóng nhiều duyên nợ sẽ chạm trán nhau tại chung kết để tranh chức vô địch giải AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long