Cập nhật:  GMT+7
afd9xdcaax1251exbd40x102c3x12f02xd2fbx110b4x11c10xX7x13654x11d65x101d1xcadax13d57xbfdfxX5xdaa9xXax1142bx103bfxd0bbxXdxX3xXexb035xdf1fx14024x12861xX3xXcx15811xXdxcc50xX18xX3xXcxXdxc4c9xX1bxX3xX1ex11ff3xXexX3x10640xX1xe3cbxXdxX3xbd98xef4dxX1bx13575xX3xX5xc6dfx10869xXdxX3xf0a0xX37xX1exX5xd0afxX3x11c92xX18xXbxX3xXexX38xXdxX3xebcax1094dxX1bxX3x14c1exX18xc1fexX4xX0xef12xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx111a4xX37xX3fxX19xXaxX12xX0xXdx143c4xX34xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX52xX52xX4x12181xb22exX6xX37xXbxX1xX18xXexX1xX37xX74xX31xX1bxX52xX3fxX10xX7xX2cxXexX37xXbxX52xX1bxX10x13229xX7xX52x1461fxX2xX2xb885xX52xead0xd15axX3fxX8fx11364x143bcxX94x127d0xfbfcxX92xXexX2xX99xd826xX99xX94xX99xX5xX2xX74x15b8fxXbxX34xXaxX3xX52xX12xX0xXbxX12xd0a5xXdxX25xX1bxX3x135f4xX37xX4axX1bxX3xX61xd0b3xX1bxX34xX3xXb7xb136xX3xX49xX4axX1bxX3xX4dxX18xX4fxX4xX3x13339x14cebx152f9xb4e8x15afaxX3xX4xX1xX37xX3xX75xXdxb2e5xXexX3xXb2xXdxX25xX1bxX3xXb7xX37xX4axX1bxX3xX61xXbdxX1bxX34xX3xXb7xXc2xX3xX41xX14xX1bxX34xX3xX1xX32xX6xX3xX3fxbd73xX1bxX3xX4xX1xf19cxX3xX1bxX1xXf8xX1bxX3xX3fxXf8xX1bxX3xXcxX1exXdxX20xX18xX3xXcxXdxX25xX1bxX3xXcdx13cf7x112e3xXcexXcfxXd0xXd1xX3xX1bxX34xX4axX19xX3xX9cxX98xX52xX94xX3xXb7x14388xX3xX34xe5d5xXdxX3xX31x122c3xX1bxX3xX75xc2e1xX1bxX3xX4xX1xe216xX1bxX1xX3xXexX1xc24fxX4xX3xXexfcb6xXdxX3xXb2xXdxX25xX1bxX3xXb7xX37xX4axX1bxX3xX61xXbdxX1bxX34xX3xXb7xXc2xX3xX4xX1xXf8xX18xX3xd967xX3xXcdxXd0xXcfxX41xXd1xX3xXexX18xX19xX25xX1bxX3xX75xX4fxX3x14030xX3xXb7xfb3axX1bxX1xX3xX2cxX1xb42bxX1bxX34xX3xXexX1xX6xX69xX3xX34xXdxX6xX3xX4xXc2xX4xX3xXexX1execd1xX1bxX3xXb7x121e2xX18xX3xX31xX32xX1bxX34xX3xX5xX37xX38xXdxX3xX3bxX37xX1exX5xX3fxX3xX41xX18xXbxX3xX8fxX98xX8fxX8fxX3xXex10480xX3xX4xX1xX13cxX4xX3x13c5exX3xX49xX4axX1bxX3xX4dxX18xX4fxX4xX3xX31xX4axX37xX3xXexX1xXc2xX1bxX34xX3xecf6xXc2xX18xX3xXexX140xXdxX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX37xX3fxX19xXaxX12xX114xX115xXcexXcfxXd0xX3xX4xX1xX37xX3xX75xXdxXd9xXexX3xX69xX14xXexX3xXexX1exX37xX1bxX34xX3xX1bxX1xcc24xX1bxX34xX3xX5xX16bxX3xX3fxX37xX3xX2cxX1xXdxXd9xX1bxX3xX1x1012fxX3x14e18xX18xX19xXd9xXexX3xXb7xX16exX1bxX1xX3xX2cxX1xX174xX1bxX34xX3xXexX140xXdxX3xX49xX4axX1bxX3xX4dxX18xX4fxX4xX3xXexX1xX6xX69xX3xX3fx1434axX3xX31xX32xX1bxX34xX3xX5xX37xX38xXdxX3xX5xX4axX3xX69xX4fxXdxX3xX5xX37xX3xX1bxX34xX38xXdxX3xX1bxX34xX18xX19xX3xX4xd90exX3xX5xXf8xX19xX3xX1bxX1xXdx1490cxX69xX3xX75x15151xX1bxX1xX3xX41x12812xbfc8x135d4x11ccbxd3f6xX2xX95xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX37xX3fxX19xXaxX12xXcxX1exX37xX1bxX34xX3xX69xX14xXexX3xXexX1xX174xX1bxX34xX3xX75xXc2xX37xX3xX4xX1xX136xX1bxX1xX3xXexX1xX13cxX4x11360xX3xXcexXcfxXd0xX3xX4xX1xX37xX3xX75xXdxXd9xXexX3xX7x10766xX3xXb7xX20xX3xX1bxX34xX1xX16exX3xXcxX1exXdxX20xX18xX3xXcxXdxX25xX1bxX3x1066fxX10xX69xX3xX2c6xf6d7xXexX3xX5xX38xXdxX3xX20fxX18xX19xXd9xXexX3xXb7xX16exX1bxX1xX3xXexX1exX25xX1bxX3xX3fxX37xX3xX31xd4a3xX1bxX3xX4xX32xX1bxX3xX2cxX1xXc2xX3xX1bxX1xXdxX20xX18xX3xXexX1xc6b5xXdxX3xX34xXdxX6xX1bxX3xXexX1exe8dcxX140xX4xX3xX2cxX1xXdxX3xX31xX32xX1bxX34xX3xX5xX37xX38xXdxX3xX3bxX37xX1exX5xX3fxX3xX41xX18xXbxX3xX8fxX98xX8fxX8fxX3xX2cxX1xX1afxXdxX3xXexX1exX6xX1bxX1xX3xXexX38xXdxX3xX49xX4axX1bxX3xX4dxX18xX4fxX4xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX37xX3fxX19xXaxX12xX49xX4axX1bxX3xX4dxX18xX4fxX4xX3xX31xX4axX3xXcxX1exXdxX20xX18xX3xXcxXdxX25xX1bxX3xX1bx15070xX69xX3xXexX1exX37xX1bxX34xX3xX75xX131xX1bxX34xX3xX49xX3xX31xX32xX1bxX34xX3xX5xX37xX38xXdxX3xX3bxX37xX1exX5xX3fxX3xX41xX18xXbxX3xX8fxX98xX8fxX8fxX3xX2cxX1xX18xX3xX31xX233xX4xX3xX4xX1xXf8xX18xX3xX15axX2a1xX3xX4xb0d5xX1bxX34xX3xX31xX140xXdxX3xXcxX18xX1exX2cxX69xX10xX1bxXdxX7xXexX6xX1bxX2a1xX3xXb2xXdxX75xX6xX1bxX3xX31xX4axX3xX1c4xX1exXdxX3xXb2xX6xX1bxX2cxX6xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX37xX3fxX19xXaxX12xX267xX32xX1bxX34xX3xX5xX37xX38xXdxX3xXexX1xX13cxX3xX1xX6xXdxX3xX75xb3fcxXexX3xXb7xf73axX18xX3xX31xX4axX37xX3xXexX1xXc2xX1bxX34xX3xX95xX52xX8fxX98xX2xX95xX3xX7xX37xX1bxX34xX3xX1xX3f8xX18xX3xX1xXd9xXexX3xX4xXc2xX4xX3xXexX1exX187xX1bxX3xXb7xX18bxX18xX3xXbxX1xX131xXdxX3xX1xX37xX126xX1bxX3xXexX140xXdxX3xXexX1xXc2xX1bxX34xX3xXa1xX52xX8fxX98xX8fxX2xX3xX3fxX37xX3xXb7xX38xXdxX3xX3fxX16exX4xX1xX3xX41xX266xX267xX268xX269xX26axX2xX95xX3xX75xX3a3xX1bxX34xX3xXbxX1xXc2xXexX74xX3xXcxX1exX37xX1bxX34xX3xX75xX4fxXdxX3xX4xX131xX1bxX1xX3xX3fxX16exX4xX1xX3xX75xX261xX1bxX1xX2a1xX3xXd0xXcfxX41xX3xXb7xX126xX3xX75xX2exX3xXexX1xX1axX3xXexX1xX13cxX4xX3xX7xXf8xX1bxX3xX1bxX1xX4axX26axX7xXf8xX1bxX3xX2cxX1xXc2xX4xX1xX3xX31xX4axX3xX20fxX18xX19xXd9xXexX3xXb7xX16exX1bxX1xX3xX1bxX12dxX69xX3xX1bxX303xX140xX4xX3xXexX1exX37xX1bxX34xX3xX69xb027xXdxX3xX75xX131xX1bxX34xX3xXb7xX18bxX18xX3xX7xX2b1xX3xXb7xXc2xX3xXexX187xXbxX3xXexX1exX18xX1bxX34xX3xXexX38xXdxX3xX69xX14xXexX3xX1bxX303xX140xX4xX3xXex14e2axX3xX1bxX34xX4axX19xX3xX9cxX2xX52xX9bxX26axX2xX9bxX52xXa1xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX37xX3fxX19xXaxX12x13cc9xX34xX4axX19xX3xX2xX8fxX52xX94xX3xX31xX4e8xX6xX3xX20fxX18xX6xX2a1xX3xX49xX4axX1bxX3xX4dxX18xX4fxX4xX3xXb7xX126xX3xXb7xX303x145c8xX4xX3xX4xX1xX20dxX1bxX3xX5xX4axX3xX4xX1xXfdxX3xX1bxX1xX4axX3xX4xXc2xX4xX3xXexX1exX187xX1bxX3xXb7xX18bxX18xX3xX4xX32xX1bxX3xX5xX38xXdxX3xX4xXfdxX6xX3xX75xX131xX1bxX34xX3xX49xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX18xXexX1xX37xX1exXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xXcxXcx12a26xX267xX50exX0xX52xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Niềm hy vọng của CLB bóng đá Phú Thọ

Niềm hy vọng của CLB bóng đá Phú Thọ
2021-04-28 11:00:27

PTĐT - Trải qua 4 vòng đấu đầu tiên ở Giải hạng Nhất Quốc gia LS V-League 2 năm 2021, mặc dù mới chỉ giành được 2 điểm nhưng CLB bóng đá Phú Thọ ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long