Cập nhật:  GMT+7
f32ex105e2x18947x1589fx14ccfx12341x17b09x10079xffe5xX7x16406x15a03x12bc8x105fax10dc6x14a15xX5x11ebdxXax18afbx19093x11b08x180e8xXexX3xX2xfa7cxX3x1490axXdx1323bxXdxX3xX1x17882x17c20xX1bxX3xX22xX1x16eeaxXexX3x13821x17550xX2xX2xX3x17155xX22xX1bx1683dx10e4fxX3xX2axX2bx14350xX19x15472xX0x145cdxX1xX2xX12xX0xXexX6x16fdfxX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXax11433xX6x11757xX1bxXdxX22x100d9xX2axXbx1418fxX3xX6x11f8fxXex128cbxXaxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXex1329bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16714xX10xX6xX64xXaxX12xX0xX3bxXexX64xX12xX0xX3bxXexX4fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXexX64xX12xX0xX3bxXexX64xX12xX0xX3bxXexX4fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXexX64xX12x125d9xX32xXdxX3x166c9x187b0xX22xX3xffcexX59x10542xX22xX3xXcxX1xX32xX22xX1xX3xXexXdx17d45xX22xX3xX1bx1177exX22xX3x11f02xXb4xX22xX3x17781xX37xX13xX10xX6xX1bxX59xX10xX0xX3bxXexX64xX12xX0xX3bxXexX4fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXexX64xX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15a32xX5bxX64xX33xXaxX12xX0xX3bxXexX64xX12xX0xX3bxXexX4fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX12x11ecaxXa9xX33xX3x14cc9xX59xX1dxX3xX5xX32xX3x1257cxXa4xX22xX1bxX3xXbbxX27xX59xX3xXbbxXb8xX33xX3x18010xX4xX3xX4dx11292xX22xX1bxX3xX10ex10a53xXdxX3xX22xX1xf571xX4dxX3xXbbxX11fxXdxX3xX4xX59x14fefxXdxX3xX42xX1dxX22xX1bxX3x160b6xX1xXdxX3xX22xX1xXdx13375xX59xX3xXbbxX11fxXdxX3xXexX4fx156d1xX22xX1bxX3xXexX6xX33x1434fxX3xXexX1x12436xX4dxX3xX4xX1x106d4xX3xX5xX32xX3xXbbxX11bxX3xXexX4fx12d6cxX22xX3xX7xXa9xX22xX3xX22xX1xX32xX3xXexX4fxX14xX124xX4xX3xX4xX11bxX4xX3xXbbxX132xXdxX3xXexX1x17160xX3xX4xXa9xX22xX3xX7x10addxX4x138d1xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX5bxX64xX33xXaxX12xXcxX4fxX164xX22xX3xX7xXa9xX22xX3xXcx12068xX3x1649axX5bxX151xX3xX64x16acbxX3x19071xX64xX10xX5xX6x1745dxX6xX3xX1bxX1xXdxX3xX42xX32xX22xX3xX4dx16f49xX3xXex16e11xX3xX7xX132xX3xX10exX32xX5bxX3xXbxX1x1462fxXexX3xX2xX2axX3xX22xX1xX14xX22xX1bxX3xX75xX188xX75xX59xXb4xX3xXbbx146b3xX3xX13axX1x12a3cxX22xX1bxX3xXbbxX186xX22xX1bxX3xX10ex1245dxX22xX1bxX3xXexX4fxX14xX124xX4xX3xXbbxX11fxXdxX3xX13axX1xX11bxX4xX1xX3xX4dxX21xX22xX1xX3xX1xf7d4xX22xX3xX10exX141xX3xX4dx146c1xXdxX3xX4dx14855xXexX188xX3xff82xX10xX7xX5xX10xX33xX3xX75xX59x113afxX22xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX4dxX11fxXexX3xX4dxX21xX4xX1xX3xX2axX3xX42xX32xX22xX3xXexX1xX14axX22xX1bxX3xX10exX32xX5bxX3xX4xX11bxX4xX3xXbxX1xX1d0xXexX3xX2ax15d23xX3xX10exX32xX3xX19xX2bxX3xXexX4fxX14xX124xX4xX3xX13axX1xXdxX3x15597xX7xXdxX3xXexX21xX5bxX3xX4xX11bxX4xX1xX3xX42xXdx14057xXexX3x11f3cxX37xX2xX3xX10exX32xX5bxX3xXbxX1xX1d0xXexX3xX24ex17b6fxX188xX3xXe8xX6xX3xXbxX1xX1d0xXexX3xXexX4fxX14xX124xX4xX3xX13axX1xXdxX3xX13axXb4xXexX3xXexX1xX1d0xX4xX3xXexX4fxX155xX22xX3xXbbxX27xX59xX151xX3xX75xX188xX75xX59xXb4xX3xX4fxX1d0xXexX3xX22xX1bxX14axX22xX3xXexX1c5xX3xX7xX132xX3xX2axX37xX272xX3xX64xX5bxX3xX1xX155xX59xX3xX10exX26fxX3xX21axX1xX11bxX22xX1xX3xXcxX1xX32xX22xX1xX3xX4xX17fxX6xX3xXbbxX11fxXdxX3xX13axX1xX11bxX4xX1xX3xXbbxX11bxX3xXbxX1xX1dxX22xX3xX5xX14xX124xXdxX3xX22xX1xX32xX188xX0xXbxX12xXcxX4fxX155xX22xX3xXexX1xX14axX22xX1bxX3xXexX4fxX164xX22xX3xXbbxX1e3xX3xX1bxXdxX1d0xXbxX3xX9fxX32xXdxX3xXa3xXa4xX22xX3xXa7xX59xXa9xX22xX3xXcxX1xX32xX22xX1xX3xXexXdxXb4xX22xX3xX1bxXb8xX22xX3xX1xX20bxX22xX3xXbbxXb4xX22xX3xXbfxX37xX13xX10xX6xX1bxX59xX10xX3xX22x152b2xX4dxX3xX7xX6xX59xX3xX13axX1xXdxX3xX13axX1xX5bxX1dxX22xX1bxX3xX4xX11bxX4xX1xX3xXbbxXdx1091dxX4dxX3xX7xX132xX3xX10exX124xXdxX3xXbbxX11fxXdxX3xX56xXb4xXbxX3xXexX1xX186xX3xX22xX1x10326xX3xXe8xX370xX22xX1xX3xX103x122f4xX22xX1xX3xXbbxX14xX15xX4xX3xX22xX124xXdxX3xX4fxX11fxX22xX1bxX3xX5xX164xX22xX3xX2xX2axX3xXbbxXdxX358xX4dxX3xX4xX1afxX22xX1bxX3xXexX1xX32xX22xX1xX3xXexX15axX4xX1xX3xX2xX19xX3xXexX4fxX155xX22xX3xX5xXdxX164xX22xX3xXexXdxXb4xXbxX3xX42xX27xXexX3xX42xX21xXdxX188xX0xXexX6xX42xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX4dxX6xX4fxX1bxXdxX22xX53xX2axXbxX56xX3xX6xX59xXexX5bxXaxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX4dxX1bxX3x1301bxXdxX64xXexX1xX9xXaxX272x108bfxX3f4xXaxX3xX42xX5bxX4fxX64xX10xX4fxX9xXaxX2bxXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX53xX3bxX3bxX3ecxX3ecxX3ecxX188xX7xX1bxX1bxXbxX188xX5bxX4fxX1bxX188xX10exX22xX3bxX64xX6xXexX6xXdxX4dxX6xX1bxX10xX7xX3bxX5bxX4fxXdxX1bxXdxX22xX6xX5xX3bxX2axX2bxX2xX2xX3bxX2bxX19xX3bxXdxX4dxX6xX1bxX10xX7xX272x1201bxX442xX442xX442xX2bx15760xXcxX19xX64xX188xX1b6xXbxX1bxXaxX3xX22xX6xX4dxX10xX9xXaxXdxX4dxX6xX1bxX10x1804cxX1xX5bxXexX5bxXaxX12xX0xX3bxXexX64xX12xX0xX3bxXexX4fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX12x13bf3xX59xX4fxX6xX22xX64xX6xX3xX2fxXbxX1xX1dxXdxX151xX3xXcxXa9xX33xX3xX260xXdxX22xX1xX39xX3xXexX59xX22xX1bxX3xX4xX1d0xX3xX7xX1d0xXexX3xXexX4fxX14xX124xX4xX3xX22x18973xX3xX5xX1a8xX4xX3xX4xX1dxX22xX3xXbxX1xX11bxX3xX4xX17fxX6xX3xXexX1xX17fxX3xX107xX59xXa9xX22xX3xXbfxX33fxX22xX3xX13xXdxX22xX1xX3xX2fxXcxX1aax1071exX3xXe8xX370xX22xX1xX3xX1aaxX14xX20bxX22xX1bxX39xX188xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX64xX12xX0xX3bxXexX4fxX12xX0xX3bxXexX6xX42xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX5bxX64xX33xXaxX12xXcxX4fxX5bxX22xX1bxX3xX13axX1xXdxX3xX9fxX32xXdxX3xXa3xXa4xX22xX3xXa7xX59xXa9xX22xX3xXcxX1xX32xX22xX1xX3xX42xX186xXexX3xXbbxXdxX3xXexX1xX370xX3xX22xX1xX129xX4dxX3xXbbxX11fxXdxX3xXexX1xX10xX5bxX3xX7xX6xX59xX3xXexX11bxXdxX3xX1xXdxX26fxX22xX3xX4xX1dxX22xX1xX3x13ce4xX64x12479xX22xX3xXexX5bxX6x150cbxX188xX3xX21axXdxX164xX22xX3xXa3xXdxX6xX22xX1bxX3xXbbxX1e3xX3xX56xX59xX27xXexX3xX7xX14axX4xX3xX1bxXdxX32xX22xX1xX3xX272xX3xXbbxXdxX358xX4dxX3xX22xX1bxX6xX33xX3xXexX4fxX164xX22xX3xX7xXa9xX22xX3xX4cbxXb8xX22xX3xXcxX1xX20bxX3xX10exX124xXdxX3xXbxX1xX6xX3xX5xX155xXbxX3xX4xX1e7xX22xX1bxX3xX4xX17fxX6xX3x17f8cxX7xX10xX22xXdxX3xX10exX32xX5bxX3xXbxX1xX1d0xXexX3x152b4xX2bxX3xXbbxX358xX3xX4xXa9xX22xX3xX42x14e62xX22xX1bxX3xXbbxXdxX358xX4dxX3xX7xX132xX3xX2axX19xX3xX10exX124xXdxX3xXe8xX370xX22xX1xX3xX103xX378xX22xX1xX3xX10exX32xX3xXexX21xX4dxX3xX56xXb4xXbxX3xX22xX1xX370xX3xX42xX1dxX22xX1bxX3xX64xX5bxX3xX1xX20bxX22xX3xX1xXdxX26fxX59xX3xX7xX132xX3xX42xX32xX22xX3xXexX1xX14axX22xX1bxX3xX42xX21xXdxX188xX3xXcxX1xX6xX22xX3x12403xX59xX1dxX22xX1bxX3xX260xXdxX22xX1xX3xX4x15cc1xX22xX1bxX3xXexX1xX59xX3xX1x16b2cxXbxX3xX13axX1xX5bxX1dxX22xX1bxX3xX4xX11bxX4xX1xX3xXbbxXdxX358xX4dxX3xX7xX132xX3xX10exX124xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXbbxX11fxXdxX3xXexX4fxX164xX22xX3xX4xXa4xX22xX3xX2xX3xXbbxXdxX358xX4dxX3xX13axX1xXdxX3xXexX1xX14axX22xX1bxX3xX4cbxX13xXe8xX3xXcxX45cxX75xX4cbxX478xX3xX10exX124xXdxX3xXexX1c5xX3xX7xX132xX3xX2xX37xX2bxX188xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX5bxX64xX33xXaxX12xX4cbxX1afxX22xX1bxX3xX4xX1dxX22xX1xX3xX22xX1bxX11fxX3xX10exX124xXdxX3xX75xX188xX75xX59xXb4xX3xX10exX32xX3xX4cbxXb8xX22xX3xXcxX1xX20bxX151xX3xX1xX6xXdxX3xXbbxX11fxXdxX3xX260xX6xX4dxX3xX103xX378xX22xX1xX3xX10exX32xX3xXcxXa9xX33xX3xX260xXdxX22xX1xX3xX4xX61cxX22xX1bxX3xX13axX1xX1e7xX22xX1bxX3xXexX155xX22xX3xX64x1221cxX22xX1bxX3xXbbxX14xX15xX4xX3xX5xX15xXdxX3xXexX1xXb4xX3xX7xXa9xX22xX3xX22xX1xX32xX3xX13axX1xXdxX3xXbbxX11fxXdxX3xX42xX129xX22xX1bxX3xXexX1xX32xX22xX1xX3xX260xX6xX4dxX3xX42xX378xX3xX103xX54axX22xX1bxX3xX260xX6xXdxX3xXexX1xX14axX22xX1bxX3xX2xX37xX2bxX3xX4xXa4xX22xX3xXcxXa9xX33xX3xX260xXdxX22xX1xX3xX4xX61cxX22xX1bxX3xXexX1xX59xX6xX3xX22xX1bxX14xfed9xXdxX3xX5xX11bxX22xX1bxX3xX1bxXdxX141xX22xX1bxX3xXcxX1aaxX4cbxX3xXe8xX370xX22xX1xX3xX1aaxX14xX20bxX22xX1bxX3xX2axX37xX272xX3xX7xX6xX59xX3xX4dxX32xX22xX3xX4fxX14xX15xXexX3xXbbxX59x17854xXdxX3xXexX1c5xX3xX7xX132xX3xX13axX1xX11bxX3xX22xX1bxX5bxX21xX22xX3xX4dxX6e0xX4xX188xX3xXcxX4fxX155xX22xX3xX4xXa4xX22xX3xX5xX21xXdxX3xX1bxXdxX1f1xX6xX3xX1b1xX22xX3xXa3xXdxX6xX22xX1bxX3xX10exX32xX3xXe8xX370xX22xX1xX3xX103xX378xX22xX1xX3xX13axXb4xXexX3xXexX1xX1d0xX4xX3xX10exX124xXdxX3xX13axXb4xXexX3xX107xX59xX1dxX3xX2xX37xX2xX188xX0xXbxX12xX4cbxX61cxX22xX1bxX3xX10exX32xX5bxX3xX4xX1xXdxX141xX59xX3xX107xX59xX6xX151xX3xXexX4fxX155xX22xX3xXbbxX27xX59xX3xX7xX124xX4dxX3xX5xX14xX15xXexX3xX2xX19xX3xXbfxX37xX13xX10xX6xX1bxX59xX10xX3xX1bxXdxX1f1xX6xX3xX75xXa4xX6xX3xX45cxX1xX11bxXexX3xX75xX32xX3xX260xX11fxXdxX3x164d0xX3xX75xX32xX3xX260xX11fxXdxX3xXcxf4eexXcxX3xXbbxX1e3xX3xX13axXb4xXexX3xXexX1xX1d0xX4xX3xX10exX124xXdxX3xXexX1xX14axX22xX1bxX3xX5xX15xXdxX3xX2axX37xX2bxX3xXexX1xX59xX11fxX4xX3xX10exX141xX3xX75xXa4xX6xX3xX45cxX1xX11bxXexX3xX75xX32xX3xX260xX11fxXdxX3xX10exX124xXdxX3xX2axX3xX42xX32xX22xX3xXexX1xX14axX22xX1bxX3xX4xX17fxX6xX3xX75xX10xX22xX4fxXdxX107xX59xX10xX3xX10exX32xX3xX5a2xX7xX59xX7xX1xX5bxX5xX6xX188xX0xX3bxXexX64xX12xX0xX3bxXexX4fxX12xX0xX3bxXexX6xX42xX5xX10xX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX12xXcxX1xX10xX5bxX3xX9fxXa3xXa3xX45c


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Real Madrid ra giá cao khủng khiếp cho Ronaldo

Real Madrid ra giá cao khủng khiếp cho Ronaldo
2011-05-20 14:12:00

Theo thông tin trên tờ Dailymail, câu lạc bộ Real Madrid đang gây ra cú sốc lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè khi quyết định bán Cristiano Ronaldo với giá 150 triệu bảng...

Porto lên ngôi vô địch Europa League

Porto lên ngôi vô địch Europa League
2011-05-19 07:25:00

Bàn thắng thứ 18 của Falcao không chỉ giúp tiền đạo 25 tuổi chiếm danh hiệu vua phá lưới mà còn giúp Porto đăng quang ngôi vô địch với chiến thắng thuyết phục trước Braga...

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức giao lưu thể thao

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức giao lưu thể thao
2011-05-18 17:57:00

PTO-Chiều 18-5, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức giao lưu thể thao kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII; đại biểu HĐND...

Châu Phi ủng hộ Sepp Blatter

Châu Phi ủng hộ Sepp Blatter
2011-05-18 08:42:00

Sepp Blatter đã tiến một bước dài trong chiến dịch tranh cử chức Chủ tịch FIFA sau khi ông nhận được sự ủng hộ của châu Phi.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long