Cập nhật:  GMT+7
2cc0x309exba9bxde05x55c0x685dxb222x8785xbefdxX7xa011x5697x438fx4205x7580xa226xX5xa27dxXax2ce5xb36dx93d9xXbxX3x90a0x6d21xX3xa746xX1axX1axX3xXex9beaxXdx605cx84d0xX3x995cxX22xX1fx5e3ex37a5xX3xX13xX10x7390x9301xX6xX1fxX3xX4xX1x7d64x4740xX1xX3xXexX1x736axX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX2cxX3x921exX6xX1fxX4xX6xX0xa1fdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxab5dxX10xX6x3ab9xXaxX12x3571x3ef3xXdxX3xce53xXdxX21xX4xX3xX34xX14xXbxX3xX17xX18xX3xX1axX1axX1axX3xXexX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX22xX1fxX27xX3xX4xX1xX27xX3xX45xX6xX1fxX4xX6xX28xX3xX13xX10xX2cxX2dxX6xX1fxX3xX4xX1xX33xX34xX1xX3xXexX1xX39xX4xX3xX1fx7a5bxXdxX3x9b8dx440bx9df1xX3x4636xX1xcf92xX34x690fxX3xX5xe1ebxX3x31c6xX39xX3x90a3xX6xXexX6xX5xX6xX34x91c8xX3xX64xa794xX3xX4xX1xX22x7f13xX34xX3xa6f8x6f7bxX3xX4xe1a8xXbxX3xXc2x6ca9xX34xX3xb692xc8ebxXa1x4ad3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX27xX5dxX2cxXaxX12xX13xX14xXbxX3xX1axX1axX1axX3xXexX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX22xX1fxX27xX28xX3xX13xX10xX2cxX2dxX6xX1fxX3xX4xX1xX33xX34xX1xX3xXexX1xX39xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX2cxX3xX45xX6xX1fxX4xX6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX27xX5dxX2cxXaxX12x7cf0xX61xXdxX3xX17x9bf7xX2cxX28xX3xXexX1fx67d1xX34xX3xXexX1fxX6xX34xXa8xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX18xX6xX3xXb0xd9cexX45xX3xX45xX6xX1fxX4xX6xX3xX17xXa2xX3xXexX1xd16dxX34xXa8xX3xXc2x31a3xX27x6966xX3xXa0xXb0xX15fxX4xX3xX17x7fcdxXdxX3xX5dxXdxX21xX34xX3xX4xX18xX6xX3xX13xX10xX2cxX2dxX6xX1fxX3xXexX1xX6xX34xX1xX3xXexX27xX15fxX34xX3xX1axX1axX1axX3xXexX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX22xX1fxX27xX3xX64xXbaxX3xX17x2fc0xX34xX3xXbxX1x598cxX19axX34xXa8xX3xX4xX1x40a2xX2dxX3xX5dxX39xXexX3xX1xd8f9xXbxX3xX17xXabxX34xXa8xX3xX4xX18xX6xX3xX34xXa8xX15axXdxX3xX7xX6xX27xX3xX34xXa8xX19fxX9dxXdxX3xX45xX1fxX6x637dxXdxX5xX3xX34xXbaxX2cxXb7xXd0xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xXc2xX5xX10xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX2dxX6xX1fxXa8xXdxX34xX161xX1axXbxXadxX3xX6xX22xXexX27xXaxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX2dxXa8xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xXexX1xX6xX27xX3xX1ax4da2xX1xX3xX34xX27xXbxX3xX1axX1axX1axX3xXexX1fxXdxX10xX22xX3xX10xX22xX1fxX27xX3xX34xX10xX2cxX2dxX6xX1fxX3xX4xX1xXdxX34xX1xX3xXexX1xX22xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX2cxX3xXc2xX6xX1fxX4xX6xX3xX1xXdxX34xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX161xX4bxX4bxXdxX2dxX6xXa8xX10xX7xXd0xX64xX27xX64xXd0xX64xX34xX4bxb308xX214x3bb9x2ff4xX4bxX22xXbxX5xX27xX6xX5dxX10xX5dxX4bxXadxX6x76b6xX2xX6x4d7cxX5dxX5xXa8xX34xX22xX34xX26dxX280xXexXa8xX26dxXexX27dxX27xX26dxXa8xX4bxX1axX270xX2x6d75x6543xX270x8533xX296xX270xX214xX4bxX2xX295xX270xX298xX270xX214xX296xX270xX270xX2x32e4xX2xX270xX296xX26fxX2xX26fxX296xX2cxXc2xX2cxX22xXd0xX27dxXbxXa8xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX1xd565xX3xXexX1xX6xX27xX3xX1axX214xX1xX3xX34xX14xXbxX3xX1axX1axX1axX3xXexX1fxXdxX21xX22xX3xX10xX22xX1fxX27xX3xX34xX10xX2cxX2dxX6xX1fxX3xX4xX1xX33xX34xX1xX3xXexX1xX39xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX2cxX3xXc2xX6xX1fxX4xX6xX3xX1x8121xX34xX1xX3xX2xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX1fxX12xX0xX4bxXexX6xXc2xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX27xX5dxX2cxXaxX12xX13xXa8xX27xXbaxXdxX3xXexX1xX15axX34xXa8xX3xXexXdxX34xX3xX13xX10xX2cxX2dxX6xX1fxX3xX4xX1xX33xX34xX1xX3xXexX1xX39xX4xX3xXexX1fx402exX3xXexX1xXbaxX34xX1xX3xX4xc547xX22xX3xXexX1xX18xX3xXex2e4bxX3xX5dxX27xX28xX3xXexX1xX302xX3xX2dxX61xXdxX3xX17xX134xX2cxX3xXcdxXcexXa1xX3xX17xXa2xX3xX4xX1xX22xXbfxX34xX3xXc2xXc3xX3xXadxX27xX34xXa8xX3xX5x308axX3xX1fxX6xX3xX2dx3f9dxXexX3xX4xX35bxX22xX3xXexX1xX18xX3xX1xX27xXbaxX34xX1xX3xXexX1fxX15fxX34xXa8xX3xX34xX1xX1a6xXexX3xXexX1fxX27xX34xXa8xX3xX5xXc3xX4xX1xX3xX7x5a35xX3xX17xX2c2xX3xX4xX1xXbaxX27xX3xX17x68b5xX34xX3xX13xX10xX2cxX2dxX6xX1fxXd0xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX27xX5dxX2cxXaxX12xX45xX13axX34xX3xX4xX169xX34xX1xX3xX17xX3c4xX28xX3xX17xXcaxX34xX3xXcdxXcexXa1xX28xX3xX13xX10xX2cxX2dxX6xX1fxX3xX7xa7b4xX3xX17xX19fxX1aexX4xX3xX1xX19fxX352xX34xXa8xX3xX2dxX39xX4xX3xX5xX19fxX19axX34xXa8xX3xX4xX363xX4xX3xXa0xXa4xX1xX18xX34xXa8xXb7xX3xX5xX13axX34xX3xXexX61xXdxX3xX2a7xX270xX3xXexX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX22xX1fxX27xX4bxX3xX2dx7070xX6xX3xX7xX6xX22xX3xXexX1xX22xXcaxXd0xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX27xX5dxX2cxXaxX12xX5axX14cxX60xX3x4e35xX10xX34xXa8xX10xX1fxX3xX4xX1x6bd5xXexX3xXexX19fxX19axX34xXa8xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX18xX6xX3x6f59xX5xX10xXadxXdxX7xX3xXcexX6xX34xX4xX1xX10xX1ccxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX27xX5dxX2cxXaxX12xX12fx9336xX4xX3xX5dxX43cxX3xX47bxX5xX10xXadxXdxX7xX3xXcexX6xX34xX4xX1xX10xX1ccxX3xX17xX6xX34xXa8xX3xXa4xX1xX15axX34xXa8xX3xX4x4fc7xX2dxX3xXexX1xX1a6xX2cxX3xX1xX169xX34xX1xX3xXbxX1xd7f2xX4xX3xXexX169xXdxX3xX47bxX1fxX7xX10xX34xX6xX5xX28xX3xXexX22xX2cxX3xX34xX1xXdxX13axX34xX3xX2dxX61xXdxX3xX17xX134xX2cxX3xX5axX14cxX60xX3xX461xX10xX34xXa8xX10xX1fxX3xX17xXa2xX3xXa4xX1x4a56xX34xXa8xX3xX17xXc3xX34xX1xX3xX7xX401xX3xXa8xXdx3cf7xX3xX34xXa8xX15axXdxX3xX7xX6xX27xX3xX34xXa8xX19fxX9dxXdxX3xXb0xX1xXdxX5xX10xX3xX352xX3xX5xX169xXdxX3xXcdxX1xX15fxX27xX3xXexX1xX18xXd0xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX27xX5dxX2cxXaxX12x85c5xX34xXa8xX3xX4xX1xX27xX3xXc2xXdxXcaxXexX161xX3xXa0x7043xXdxb243xX22xX3xX5dxX22xX2cxX3xX34xX1xX1a6xXexX3xXexX15axXdxX3xX4xX3c4xX3xXexX1xX2c2xX3xX34xX3c4xXdxX3xX64xX61xXdxX3xX4xX15fxX4xX3xXc2xX169xX34xX3xX5xXbaxX3xXcexX6xX34xX4xX1xX10xX1ccxX3xX17xX6xX34xXa8xX3xX1fxX1a6xXexX3xXexXc6xXbxX3xXexX1fxX22xX34xXa8xX3xX4xX1xX27xX3xX2dxX43cxX6xX3xXa8xXdxX4c0xXdxX3xX2dxX61xXdxXd0xX3x3a24xX22xX2cxXcaxXexX3xX17xXc3xX34xX1xX3xX4xX18xX6xX3xXexX15axXdxX3xX5xXbaxX3xX1fxX1a6xXexX3xX1fxe45bxX3xX1fxXbaxX34xXa8xXd0xX3xXb0xXc6xX22xX3xX1a6xX2cxX3xX7xX401xX3xX352xX3xX5xX169xXdxX3xX64xXbaxX3xX7xX401xX3xXbxX1xX4c0xXdxX3xXexX15axX34xX3xXexX1fx2f8dxX34xXa8xX3xX17xXdxX55bxX22xX3xX17xX3c4xXb7xXd0xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX27xX5dxX2cxXaxX12xX5axXdxX21xX34xX3xXexX169xXdxX28xX3xXcdxX1xX15fxX27xX3xXexX1xX18xX3xX17xX6xX34xXa8xX3xX4xX1xX9dxX3xX47bxX5xX10xXadxXdxX7xX3xXcexX6xX34xX4xX1xX10xX1ccxX3xX17xX49fxXexX3xXc2xX4cfxXexX3xXa4xd325xX3xX64xXbaxX27xX3xXc2xX4c0xX34xX3xX1xX1aexXbxX3xX17xXabxX34xXa8xX3xX64xX61xXdxX3xX2dxX39xX4xX3xX5xX19fxX19axX34xXa8xX3xX1axX26fxX270xXd0xX270xX270xX270xX3xX45xX4c0xX34xXa8xX4bxX3xXexX22xX35bxX34xXd0xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX27xX5dxX2cxXaxX12xXb0xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexX1fxX6xX34xX1xX3xX7xX6xX27xX3xXcdxXcexXa1xX3xX64xX61xXdxX3xX12fxba21xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX27xX5dxX2cxXaxX12xXcxX1xX15axX34xXa8xX3xXexXdxX34xX3xXexbcd9xX3xX14cxX10xX3xX2xX270xX3xXcexXbxX27xX1fxXexX3xX4xX1xX27xX3xX1xX6xX2cxX28xX3xXexX1fxX6xX34xX1xX3xXexX1xX18xX3xX5xX4cfxX4xX3xXcexX10xX1fxXa8xX10xX3xX47bxX22xX1fxXdxX10xX1fxX3xXbxX1xX4c0xXdxX3xXa8xXdxX4c0xXdxX3xX280xX22xX2cxXcaxXexX3xX1fxX391xX4xX3xX1fxX46axXdxX3xX4xX1xX22xX2cxX21xX34xX3xX64xXdxX7xX6xX3xX64xXbaxX27xX3xX47bxX34xX1xX28xX3xXb0xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX134xX2dxX3xX2dxX19fxX22xX3xX4xX19fxX61xXbxX3xX1xXc6xX22xX3xX64xX21xX3xXbxX1xX4c0xXdxX3xXcdxXcexXa1xX3xX34xXa8xX6xX2cxX3xXexX1fxX19fxX61xX4xX3xX2dxcbe6xXdxX3xX12fxX6b0xXd0xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX27xX5dxX2cxXaxX12xXcxX1fxX19fxX61xX4xX3xX17xX3c4xX3xXexX9dxX3xX12fxXdxX1fxX1fxX27xX1fxX3xX4xX1xX27xX3xX1xX6xX2cxX28xX3xX5b2xX22x6df1xX3xX17x9d05xX3xX17xX169xXexX3xXexX1xX79cxX6xX3xXexX1xX22xXc6xX34xX3xX2dxX22xX6xX3xX47bxX22xX1fxXdxX10xX1fxX3xX64xX61xXdxX3xXa8xXdxX15fxX3xX1axX295xX3xXexX1fxXdxX21xX22xX3xXc2xX4c0xX34xXa8xX28xX3xX34xX1xX19fxX34xXa8xX3xX4xX1xX19fxX6xX3xXexX1xX2c2xX3xX1xX27xXbaxX34xX3xXexX1a6xXexX3xX64xXdxX21xX4xX3xXa4xX64cxX3xXa4xXcaxXexX3xX5dxX27xX3xXaxX2dxX391xX4xX3xXa4x7b88xXexXaxX3xX4xX1xX22xX2cxX21xX34xX3xX64xXdxX7xX6xX3xX352xX3xX47bxX34xX1xX28xX3xX5dxX27xX3xX4xX35bxX22xX3xXexX1xX18xX3xX34xXbaxX2cxX3xXexX6d1xX34xXa8xX3xX5dxX33xX34xX1xX3xX5dxX15fxX34xXa8xX3xXexX1a6xX34xX3xX4xX15axX34xXa8xX3xX34xX1xX134xX34xX3xX64xXdxX13axX34xX3xX4xX4c0xX34xX1xX3xX7xX15fxXexX3xX1xXabxXdxX3xX34x630exX2dxX3xX34xXa8xX27xX15fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47bxX22xXexX1xX27xX1fxXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xX60xa556xX60xX0xX4bxXbxX12

Theo VOV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Neymar chào tạm biệt các đồng đội ở Barcelona

Neymar chào tạm biệt các đồng đội ở Barcelona
2017-08-02 15:54:39

Theo các nguồn tin bí mật, Neymar đã chính thức nói lời chia tay với đồng đội tại Barcelona vào buổi tập cuối cùng vào tuần trước. Và như vậy, nếu thông tin này chính xác, vấn...

Bayern 0-3 Liverpool: Vào hang bắt Hùm

Bayern 0-3 Liverpool: Vào hang bắt Hùm
2017-08-02 07:28:46

Chủ nhà Bayern Munich đã bị Liverpool biến thành khách ở trận chung kết Audi Cup 2017. Đội bóng của HLV Klopp vừa có một trận đấu thăng hoa với chiến thắng 3-0 trước đội bóng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long