Cập nhật:  GMT+7
5e97xc762x6c3bx821bxe094xb335xd154x8b70x8195xX7xd7f6xa10ax7702xe2d3x9225x96b5xX5x8e1bxXax8e73x8925xX2xde79xX3x7b11xa88dxX3xc9c7xXdx6f46xXexX3x8c8exX6x8fccxX3xX5xddc8xX17xX3x7cf3x614bxa062xX17x9d52xX3xXexX1xX6xX21xX3xe2e5x7d64xX3xaf11xXdxa88bxXdxX3xX13xX2xX15xX3xX17xX18xX3x9e68x91c0xX17xX2bxX3xX1fxX6xX21xX3xb3c5xX3xb634x6531xX4cxX4cxX0xe057xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxafebxX10xX6xX32xXaxX12x6566xX1xXdx6deaxe462xX3xX2xX15xX51xad60x7f39xX3xX27x9c44xXdxX3xXexX6axb795x82b3xX17xX3xb895x65d0xX17xX2bxX3xX27x9632xX3xX17xX18xX3xX13xX2xX15xX3xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX27x6daaxX3xX5xX24xX17xX3xX27xX28xX29xX17xX2bxX3xX7xX6xX17xX2bxX3x7d7dxX17xX32xc615xX17xX10xX7xXdxX6xX3xXexX1xX6xX21xX3xX32xX33xX3xX2bxXdxX37xXdxX3xX7cxX7dxX17xX2bxX3xX27xX82xX3xX17xX18xX3xX13xX2xX15xX3xX41xX42xX17xX2bxX3xX1fxX6xX21xX3xX4axX3xX4cxX4dxX4cxX4cxX70xX3xX32xXdx7db0xX17xX3xacf5xX6xX3xXexa5f1xX3xX17xX2bxdb26xX78xX3xX4cxX4cxX51xX6fxX3xX27x63d4xX17xX3xa02cxX51xX15x688exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX6xXbxXexXdxXacxX17xXaxX12xX0xXdxX21xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX66xX10xX17xXexX10xXe5xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXax8b76xXdxX32xXexX1x655axX3xX15xX4dxX4dxXbxbf2cxa199xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX136xX3xd394x8fd3xX148xXbxX13cxX13dxXaxX3xX7xXe5xX4xX9xXaxX51xX51xX4xXfcxX7cxX6xXacxXbxX1xX6axXexX1xXacxXfcx645cxX17xX51xX32xX10xX7x6e9fxXexXacxXbxX51xX17xX10xX131xX7xX51xX4cxX4cxX4cx99a1xX51xX2xX4cxX4cxX32xX4cxX2xX6fxX4dxaf5exX4cxXf9xXexX147xX4dxX147xX15xX5xXf9x62ffxXf9xX148xX15xX10xXf9xX6fxX10xX4xX189xX17fxX17fxX4dxXf9xX189xXf9xX32xX6fxX32xX189xX175xXfcx6aafxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX2xX15xX3xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX5xX24xX17xX3xX27xX28xX29xX17xX2bxX3xXexX1xX6xX21xX3xX32xX33xX3xX35xXdxX37xXdxX3xX13xX2xX15xX3xX17xX18xX3xX41xX42xX17xX2bxX3xX1fxX6xX21xX3xX4axX3xX4cxX4dxX4cxX4cxXaxX3xX131xXdxX32xXexX1xX9xXaxX15xX4dxX4dxXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX147xX148xX148xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX6xXbxXexXdxXacxX17xXaxX12xX13xX2xX15xX3xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xXexXe5xX28x72c6xX4xX3xX168xX1xXdxX3xX5xX24xX17xX3xX27xX28xX29xX17xX2bxX3xXexXe9xX3xX1fxX1x7b3bxXexX3x7409xX37xX17xX3xX7xX6xX17xX2bxX3xXa9xX17xX32xXacxX17xX10xX7xXdxX6xXfcxX3xd6b2x77a5xX17xX1xX136xX3xX1axce90xX262xb4c1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xXacxX32xX78xXaxX12xX1axX69xX3xX5xX33xX4xX3xX5xX28xafb5xX17xX2bxX3xXexX1xX6xX21xX3xX32xX33xX3xX2bxXdxX37xXdxX70xX3xX1xa4aexX17xX3xX21xX73xXexX3xX17xb038xX6xX3xX7xb1bfxX3xX4xa7c1xX6axX3xXexX1xbbc0xX3xXexXe5xXacxX17xX2bxX3xX27xX73xXdxX3xX5xXedxX3xXexX1xXedxX17xX1xX3xX162xXdxX24xX17xX3xX4xX2aaxX6xX3xX27xX73xXdxX3xe54fxX33xX3xXexX6axX78xX79xX17xX3xX17xX18xX3xXexXe5x65d4xX3x60eaxX6axX2a2xX4xX3xX2bxXdxX6xX70xX3xX162xdb1exX3xX162xX244xX78xX3xX7cxX6xX17xX3xX1xX6axc37exX17xX3xX5xX6axX78xX1cxX17xX3xX4x602axX17xX2bxX3xX27xX98xX3xX7cxXdxXf6xXexX3xX162xX69xX3xXexXe9xX17xX2bxX3xX4xX2a5xX6axX3xXexX1xX2aaxX3xXexXe9xX3xXexXe5xX28xX22exX4xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xXacxX32xX78xXaxX12xX60x6269xX1axX3xXexXe5xX28x8bd3xX17xX2bxX3xXa9xX19fxXdxXe5xXdxX3x726dxX168xXdxXe5xX6xX3xX4xX1xXacxX3xX7cxXdxXf6xXexX136xX3xe3fexX1fxX1xX2e7xX17xX3xX4xX1xX6axX17xX2bxX70xX3xX21xa9cdxXdxX3xX17xX2bxX28xX29xXdxX3xX168xX1xX82xX3xX1xXdxX79xX6axX3xX17xX1xX6xX6axXfcxX3xX1axXe9xX6xX3xX2dcxX6axX6xX70xX3xX4xX1x90a7xX17xX2bxX3xXexX42xXdxX3xX4xX7dxX3xX4xX1xX6axX78xXf6xX17xX3xXexX244xXbxX3xX1xX6axX2f3xX17xX3xX4cxX3xXexX6axX2a5xX17xX3xXex7714xXdxX3xX1fxX1xX244xXexX3xX247xX37xX17xXfcxX3xX41x7d9fxX78xX3xX5xXedxX3xX21xX73xXexX3xX4xX1xX6axX78xXf6xX17xX3xXexX244xXbxX3xX1xX6axX2f3xX17xX3xXexX1xXedxX17xX1xX3xX4xX42xX17xX2bxXfcxX3x9e21xX1xbea2xX6xX3xX1fxX1xX244xXexX3xX247xX37xX17xX3xX27xX98xX3xX1x6884xX3xXexXe5xX283xX3xXe5xX2f3xXexX3xX17xX1xXdxX69xX6axX70xX3xX7cxX6xX17xX3xX1xX6axX2f3xX17xX3xX5xX6axX78xX1cxX17xX3xX162xXedxX3xX4xX82xX4xX3xX4xX2a5xX6axX3xXexX1xX2aaxX3xX162x9356xX17xX3xX4xX7dxX3xXexX1xX79xX3xXexX244xX17xX3xX32x6890xX17xX2bxX3xX1xXdxX1cxX6axX3xX2dcxX6axX37xX3xX1xX296xX17xX3xX4xX82xX4xX3xX27xXdxX69xX6axX3xX168xXdxX1cxX17xX3xXexX244xXbxX3xX1xX6axX2f3xX17xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xXacxX32xX78xXaxX12xX1axXdxX1cxX4xX3xX4xX1xX6ax8f09xX17xX3xX7cxbd7exX3xX4xX1xXacxX3xX2bxXdxX37xXdxX3xX41xX42xX17xX2bxX3xX1fxX6xX21xX3xX4axX3xX7xdac3xXbxX3xXexX22exXdxX70xX3xXexXacxXedxX17xX3xX27xX73xXdxX3xX168xX1xX42xX17xX2bxX3xX27x90d5xXexX3xX21xX431xX4xX3xXexXdxX24xX6axX3xX17xX4a9xX17xX2bxX3xX17xX69xX3xX21xXedxX3xX1xX28xX22exX17xX2bxX3xXexX22exXdxX3xX13cxX6xX3xX1xX296xX17xX3xX2bxXdxX37xXdxX3xX4xX1xX3baxX6axX3xX4axX3xX17x6470xX21xX3xX7xX6xX6axX3xX27xX79xX3xX4xX82xX4xX3xX4xX2a5xX6axX3xXexX1xX2aaxX3xXexX1xXacxX37xXdxX3xX21xX82xXdxX3xX1xX366xX4xX3xX1xda2dxXdxX70xX3xXexX3e2xX4xX1xX3xX5xX2fdxX78xX3xX168xXdxX17xX1xX3xX17xX2bxX1xXdxX1cxX21xd658xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xXacxX32xX78xXaxX12xXcxX3acxXdxX3xX2bxXdxX37xXdxX3xX27xX2f3xX6axX3xX17xXedxX78xX70xX3xX27xX73xXdxX3xXexX6axX78xX79xX17xX3xX13xX2xX15xX3xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX33exX3xX7cxX37xX17xX2bxX3xX348xX3xX162xX22exXdxX3xX4xX82xX4xX3xX27xX2a2xXdxX3xXexX1xX2aaxX3xXcxX1xX82xXdxX3xX338xX6xX17xX70xX3xX66xX6xX21xXbxX6axX4xX1xXdxX6xX70xX3xae0cxXdxX17xX2bxX6xXbxXacxXe5xX10xX3xX162xXedxX3xX4xX1xX2aaxX3xX17xX1xXedxX3xXa9xX17xX32xXacxX17xX10xX7xXdxX6xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xXacxX32xX78xXaxX12xX41xX73xXdxX3xXexX6axX78xX79xX17xX3xX13xX2xX15xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX7x6486xX3xX5xX2a5xX17xX3xX5xX28xX283xXexX3xX2bxX4a9xXbxX3xX4xX82xX4xX3xX27xX2a2xXdxX3xXexX1xX2aaxX3xX58cxXdxX17xX2bxX6xXbxXacxXe5xX10xX70xX3xXa9xX17xX32xXacxX17xX10xX7xXdxX6xX70xX3xX66xX6xX21xXbxX6axX4xX1xXdxX6xX3xX162xXedxX3xXcxX1xX82xXdxX3xX338xX6xX17xX3xX162xXedxXacxX3xX4xX82xX4xX3xX17xX2bxXedxX78xX3xX4cxXf9xX51xX6fxX70xX3xX4cxX17fxX51xX6fxX70xX3xX4cxX15xX51xX6fxX3xX162xXedxX3xX148xX4dxX51xX6fxXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58cxXacxX6axXe5xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXacxX3xX1fxX1xX6xX17xX32xX6xX17xX0xX51xXbxX12

Theo Nhandan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giải chạy Việt dã - Vũ trang năm 2022

Giải chạy Việt dã - Vũ trang năm 2022
2022-07-16 16:23:00

baophutho.vn Ngày 16/7, Công an tỉnh đã tổ chức giải chạy Việt dã - Vũ trang năm 2022 chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân...

Cơ hội cho các tài năng golf Việt Nam

Cơ hội cho các tài năng golf Việt Nam
2022-07-06 08:21:00

Tại SEA Games 31 vừa qua, đội tuyển golf Việt Nam với các golf thủ trẻ tuổi đã cho thấy những tiến bộ vượt bậc của mình khi đối đầu các tay golf đẳng cấp thế giới. Với sự quan...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long