Cập nhật:  GMT+7
51e1x656dxa9baxa7afx7f3cxa5e2x792fx53ccxc225xX7x592ex5ef9x7245xb9e7xc70ex63f9xX5x652fxXax856bx53faxX10xa0a5xd064xX10xc645xX3xX16xXdxX6xX3xX1xbab5xX15xX3xX1x551cxXbxX3x9e3cx9331xX15xX16xX3xace5x87cbxXdxX3x8150xX18xX7xX10xX15xX6xX5xXcxX1xX10xc9eexX3xc8fexX39xX6xX5xc54exX3xcec0xbcbbxc15cxX3xX2fxX18xX7xX10xX15xX10xX3xX13xX10xX15xX16xX10xX18xX3xX26xb285xX3xX26xX27xX15xX16xX3xc402xX3xX16xXdxX6xX3xX1xX1fxX15xX3xX1xX23xXbxX3xX26xX27xX15xX16xX3xXexX1x65bfx91cexX3xX1xX6xXdxX3xX15x98bcxX71xX3xX2bxX2cxXdxX3x9d60xX42xbabbxX3xX2fxX18xX7xX10xX15xX6xX5xX3fxX3xX71xc6cbxXdxX3xXexX1xa8e8xX3xXexd548xX4xX3xX7x5d55xX3xX26x85a5xX23xX4xX3xX1xX39xa2e5xX15xX3xXexa639xXexX3xX2bxXa2xX39xX3xX71x7714xX6xX3xX41xa030xX3xX15xXa2xcdd4xb4c5xX0x9c6fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX6xa20exXaxX12xX13xX10xX15xX16xX10xX18xX3xX16xXdxX6xX3xX1xX1fxX15xX3xX1xX23xXbxX3xX26xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX18xX7xX10xX15xX6xX5xX0xXb9xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX39xXcbxXb6xXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xX3bxX39xX6xX5xX3fxX3xX41xX42xX43xX3xX2fxX18xX7xX10xX15xX10xX3xX13xX10xX15xX16xX10xX18xX3xX26xX54xX3xX26xX27xX15xX16xX3xX5bxX3xX16xXdxX6xX3xX1xX1fxX15xX3xX1xX23xXbxX3xX26xX27xX15xX16xX3xXexX1xX70xX71xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX78xX71xX3xX2bxX2cxXdxX3xX7fxX42xX81xX3xX2fxX18xX7xX10xX15xX6xX5xX3fxX3xX71xX8dxXdxX3xXexX1xX92xX3xXexX95xX4xX3xX7xX99xX3xX26xX9cxX23xX4xX3xX1xX39xXa2xX15xX3xXexXa6xXexX3xX2bxXa2xX39xX3xX71xXaexX6xX3xX41xXb2xX3xX15xXa2xXb6xXb7xX0xXb9xXbxX12xX0xXbxX12xX41xX23xXbxX3xX26xX27xX15xX16xX3xX1xXdxcc0cxX15xX3xXexX1fxXdxX3xX4xX92xX6xX3xX41xX42xX43xX3xX2fxX18xX7xX10xX15xX10xX3xX13xX10xX15xX16xX10xX18xX3xX2bxX2cxXdxX3xX7fxX42xX81xX3xX2fxX18xX7xX10xX15xX6xX5xX3xX7xX99xX3xX1x7dc1xXexX3xX1xXdxX19axb99fxX3xX5xbe91xX4xX3xX2bxXa2xX39xX3xXexX1x85cexX15xX16xX3xb6e5xXb9x6919x85ddxX2xX2xXb7xX3xXcxX1d1xXb6xX3xX15xX1xXdxX70xX15xX3fxX3xb1dfxX3bxXdxX1ddxX39xX3xX7xX9cx6f7bxX3xX15xX16xX9cx9cdfxXdxX3xabcaxX1xX1ddxXbxX3xX7xX99xX3x8ac4xX3xX5xX1fxXdxX3x9829xX71xXdxX18xX6xXexX10xX7xX3xXexX1xX70xX71xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX78xX71xX3xX15x605axX6xX3xX26xba10xX3xX4xXaexX15xX16xX3xX4xX1ddxX4xX3xX1f4xX204xX1xX1ddxX39xX3xXexX1xX92xX1fcxX3xXexX18x61b4xX3xX4xX1xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX95xX4xX3xX4xX1ddxX4xX3xXcbxX6xX15xX1xX3xX1xXdxX19axX1d1xX3fxX3xX26xa988xX4xX3x5f36xXdxX19axXexX3xX26xX22dxX3xX16xXdxX229xX3xX4xX1x879axX15xX3xX4xX1ddxX4xX3xX15xX16xa58bxXdxX3xX7xX6xX39xX3xX15xX1xX9cxX3xXexXdxb8e7xX15xX3xX2bxX19axX3xX26x8832xXdxX3xXexX18xX9cxX20cxX15xX16xX3xX7fxX10xX7xX4xX3x6057xX6xX265xX18xX10xX16xX6xX7xX3xX1xX6xXb6xX3xXexXdxX289xX15xX3xX26xX1fxX39xX3xd550xX39xX265xXdxX15xX3xX2bxX6xX15xX3xX204xX10xX18xX7xXdxX10xXb7xX0xXexX6xX265xX5xX10xX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX71xX6xX18xX16xXdxX15xade3xX1e3xXbx7485xX3xX6xX1d1xXexX39xXaxX12xX0xXexX18xX12xX0xXexXcbxX12xX0xXdxX71xX16xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2daxXb9xXb9xX265xX6xX39xXbxX1xX1d1xXexX1xX39xXb7xX2bxX15xXb9xX39xX5xXcbxXcbxX6xXexX6xXb9x9437xX10xX265xX7xXdxXexX10xXb9xXexX1xX10xd84dxXexX1xX6xX39xX31exX16xXdxX6xXdxX31exXexX18xXdxXb9xX1e3xX1e4xX2xX1e4xXb9xX1e1xXb9xX2xX1e3x7b4axX1e1xX7fxX7fx6f47xX33axX29fxX1e3x520bxXb9xX2xX1e3x8822x96bdxX2xX343xae56xX1e4xX336xX1e1xX343xX1e3xX336xad3cxX313xX10xX15xX16xX10xX18xXb7xcbc0xXbxX16xXaxX12xX0xXb9xXexXcbxX12xX0xXb9xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexXcbxX12xX0xXbxX12xX2fxX18xX7xX10xX15xX10xX3xX13xX10xX15xX16xX10xX18xX3xX2bx54f3xX15xX3xXexXdxX1cbxXbxX3xXexX95xX4xX3xX7xX1d4xX3xX15xX16xX1xXdxX19axXbxX3xX1xX1d1xXb6xX289xX15xX3xXexX1xX39xX1fxXdxX3xXexX1fxXdxX3xX7xX273xX15xX3xX212xX71xXdxX18xX6xXexX10xX7xX0xXb9xXexXcbxX12xX0xXb9xXexX18xX12xX0xXb9xXexX6xX265xX5xX10xX12xX0xXbxX12xd734xX8dxXdxX3xX26xXdxX289xX1d1xX3x74ecxX1xX39xbc56xX15xX3xXexX18xX39xX15xX16xX3xX265xX3d1xX15xX3xX1xX23xXbxX3xX26xX27xX15xX16xX3xX71xX2cxXdxX3xX26xX6xX15xX16xX3xX26xX9cxX23xX4xX3xX2fxX18xX7xX10xX15xX6xX5xX3xXexXdxX1cbxX15xX3xX1xXa2xX15xX1xX3xX2bxXa2xX3xXcbxX1d4xX3xX3cexXdxX1cbxX15xX3xX1xX6xXdxX3xX265xX70xX15xX3xX7xX99xX3xX1xX39xXa2xX15xX3xXexXa6xXexX3xX2bxXdxX19axX4xX3xX3cex9653xX3xX3cexX1cbxXexX3xXexX18xX9cxX2cxX4xX3xX3cexX1xXdxX3xX13xX39xX18xX5xXcbxX3xX7fxX1d1xXbxX3xX1e3xX1e4xX2xX1e4xX3xXcbxXdx9700xX15xX3xX18xX6xXb7xX3xbc63xXaexX3xX4xX1xX9cxX6xX3xX26xX9cxX23xX4xX3xX4xX27cxX15xX16xX3xX265x523exX3xX15xX1xX9cxX15xX16xX3xX4xX1x833bxX4xX3xX4xX1xX471xX15xX3xX7xX467xX3xXexXdxX289xX15xX3xX71xXa2xX3xX4xX1xXdxX1cbxX15xX3xX5xX9cxX23xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX15xX16xX9cxX201xXdxX3xX204xX1xX1ddxXbxX3xX15xX1xd89exX15xX3xX26xX9cxX23xX4xX3xX7xX99xX3xX5xX2cxX15xX3xX1x76daxX15xX3xX71x8482xX4xX3xX346xX3xXexX18xXdxX19axX1d1xX3xX265xX3d1xX15xX16xX3xX71xX290xXexX3xX15xX78xX71xX3xX15xX1xX9cxX3xX1xXdxX19axX15xX3xX15xX6xXb6xXb7xX0xXbxX12xb67exX273xXb6xX3xX5xXa2xX3xXexX1xX27cxX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX3cexX1xX1ddxX3xX265xXa6xXexX3xX15xX16xX201xX3xX265xX20cxXdxX3xX7xX6xX1d1xX3xX346xX3xX15xX78xX71xX3xX3cexX1xX27cxX15xX16xX3xXcbxX6xX15xX1xX3xX1xXdxX19axX1d1xX3fxX3xX4x7d49xX3xX15xX1xXdxX289xX1d1xX3xX5bxX3xX3cexXdxX1cbxX15xX3xX4xX1xX39xX3xX18x6a0dxX15xX16xX3xX13xX10xX15xX16xX10xX18xX3xXbxX1xX3d1xXdxX3xX18xX6xX3xX26xXdxX3xXexX18xX9cxX2cxX4xX3xX3cexX1xXdxX3xX1xX1cbxXexX3xX1xX1fxX15xX3xX1xX23xXbxX3xX26xX27xX15xX16xXb7xX3x6750xX1cbxX1d1xX3xX20cxX3xX5xX1fxXdxX3xX2fxX18xX7xX10xX15xX6xX5xX3xX26xX1cbxX15xX3xX15xX78xX71xX3xX1e3xX1e4xX2xX343xX3fxX3xX41xX42xX43xX3xX15xX16xX9cxX201xXdxX3xX204xX1xX1ddxXbxX3xX7xX99xX3xX4xX519xX3xX2xX342xX3xX15xX78xX71xX3xX16xX471xX15xX3xX265xX519xX3xX2bxX2cxXdxX3xX1f4xX204xX1xX1ddxX39xX3xXexX1xX92xX1fcxXb7xX3xXcxX18xX9cxX2cxX4xX3xX26xX519xX3fxX3xX27cxX15xX16xX3xXex8bbdxX15xX16xX3xX4xX519xX3xXexX1xX201xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX342xX3xX15xX78xX71xX3xX1xX1d1xXa6xX15xX3xX5xX1d1xXb6xX19axX15xX3xX3c5xX39xX15xX6xX4xX39xX3x66a2xXexX5c1xX3xX2xX33exX336xX342xX3xX26xX1cbxX15xX2xX33exX33exX33axb7fdxXb7xX0xXbxX12xX81xX6xX15xX3xX5xX54xX15xX1xX3xX26xX1fxX39xX3xX2fxX18xX7xX10xX15xX6xX5xX3xX1xX4b4xX6xX3xX7xX99xX3xX265x5543xX3xX18xX6xX3xX33axX346xX3xXexX18xXdxX19axX1d1xX3xX265xX3d1xX15xX16xX3xX26xX22dxX3xX4xX1xXdxX70xX1d1xX3xX71xX290xX3xX4xX1ddxX4xX3xX15xX16xX27cxXdxX3xX7xX6xX39xX3xXexX18xX39xX15xX16xX3xX71xXaexX6xX3xX265xX519xX15xX16xX3xXexX2cxXdxXb7xX3xXcxX1d1xXb6xX3xX15xX1xXdxX70xX15xX3fxX3xXexX1xX10xX39xX3xX13xX10xX15xX16xX10xX18xX3xX7fxX42xX81xX3xX4xd8fcxX15xX3xX342xX1e4xX3xXexX18xXdxX19axX1d1xX3xX265xX3d1xX15xX16xX3xX4xX1xX39xX3xX4xX27cxX15xX16xX3xX4xX1d1xX290xX4xX3xXexX1ddxXdxX3xXexX1xXdxX1cbxXexX3xX26xX290xXdxX3xX265xX519xX15xX16xXb7xX3x6b4fxX15xX16xX3xXexX1xX678xXb6xX3xX15xX16xX9cxX201xXdxX3xX204xX1xX1ddxXbxX3xX4x9e46xX15xX16xX3xXexX61cxX3xX18xac47xX3xX7xX1d4xX3xX3cexX1xX27cxX15xX16xX3xX1xXa2xXdxX3xX5xd5f9xX15xX16xX3xX2bxX2cxXdxX3xX2bxXdxX19axX4xX3xX15xX16xX27cxXdxX3xX7xX6xX39xX3xXexXdxX289xX15xX3xX26xX1fxX39xX3xX2fxX15xXcbxX18xX10xXb6xX3xX2fxX18xX7xX1xX6xX2bxXdxX15xX3xX2bxX5c1xX6xX3xX265xXa2xXb6xX3xXexX61cxX3xX71xX39xX15xX16xX3xX9cxX2cxX4xX3xX26xX9cxX23xX4xX3xX3cexX1xX39xX1ddxX4xX3xX1ddxX39xX3xX81xX6xX18xX4xX6xX3xX71xXaexX6xX3xX1xXb2xX3xX15xXa2xXb6xXb7xX3xXcxX1xX10xX39xX3xXcxXdxX15xX3xXexX4b4xX4


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Y Hà Nội, Ngân hàng “được mùa”

Y Hà Nội, Ngân hàng “được mùa”
2010-05-06 14:06:00

gt;>Giảm mạnh hồ sơ dự tuyển CĐ-ĐH phía BắcTrong bối cảnh chung số hồ sơ đăng ký dự thi giảm so với năm ngoái, một số trường vẫn nhận được số hồ sơ tương đương năm ngoái, thậm...

Chelsea sẵn sàng lập kỷ lục mới để tậu Torres

Chelsea sẵn sàng lập kỷ lục mới để tậu Torres
2010-05-06 13:21:00

an City đánh tiếng muốn mua chân sút chủ lực của Liverpool với giá 50 triệu bảng, nhưng đội bóng của tỷ phú Abramovich sẵn sàng bỏ ra gấp rưỡi ngần ấy để có được ngôi sao tiền...

Khác biệt của Chelsea là hàng công

Khác biệt của Chelsea là hàng công
2010-05-05 15:16:00

Càng về cuối giải, người ta càng nhận ra những sự khác biệt giữa Chelsea và M.U trong cuộc đua giành chức vô địch. Nổi bật nhất là ở hàng công.Hai chuyên gia cung cấp bàn thắng...

Barca mở đường sang Mỹ cho Henry

Barca mở đường sang Mỹ cho Henry
2010-05-05 08:42:00

hủ tịch Joan Laporta cho biết, nhiều khả năng tiền đạo người Pháp sẽ chia tay sân Nou Camp sau mùa giải hiện nay.Henry gia nhập Barca từ Arsenal trong mùa hè 2007 với phí...

Mourinho nguyện giảm lương để tới Real

Mourinho nguyện giảm lương để tới Real
2010-05-04 15:36:00

gt;>Mourinho: Tôi sẽ không dẫn dắt BarcaTheo người đại diện Mendes của Mourinho (và của cả C.Ronaldo), HLV người Bồ Đào Nha nguyện giảm lương để tới với đội bóng Hoàng gia Tây...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long