Cập nhật: 28/11/2022 07:30 GMT+7
220bx6cb0xabd3xaff7x427ex2fb9x5a42x2371x83fexX7xac43x771dxa152x313bx3221x991exX5x6980xXaxa0d2x3462x4f03x3fa4xX5x858axX3x57d9x2d78xXbxX3x300fx9f77xX1dxX1dx56eaxX3x791bxa768x8ac7x636fxX3x54d5xX3x291cxX3xX19xX6xX25xX6xX17xX6xX3x27ccx4589xX3xX5xX14x6518xXdxX3xX7x48d9xb4caxX3xX7xX6xX1axX3x3213xX1xXdxX3xXexX1xX1axX6xX3xX19xX15xX14xX6xXexXdxX6xX0x2c16xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx60c0xX10xX6xX17xXaxX12xXcxX1xX1axX6xX3x98e0xX3xX4xX24xX3xX1xX6xXdxX3xX5x8b9bx8b1axXexX3xXexX15x7f6axX25xX3x26b0x8ce7xX1ax79a7xX3xX19xX6xX25xX6xX17xX6xX3xX1xXdx29dcxX25xX3xX81x794dxX25xX26xX3xX4xX1ax2b9axXdxX3xX33xX24xX25xX26xX3xX28xX3x8c03x497axX3xX43xX1x3c60xX25xX26xX3xX4x68d7xX25xX3xX4x9f1cxX3xX1x617exXdxX3xX81xXdxX3xXexXdx5647xXbxX3xXa3x640cxX3xX5xX78xX79xXexX3xXexX15xX7exX25xX3xX4xX1axX99xXdxX3xX1x2734xX3xX7xa258xX3xX4xX1xX38xX3dxX3xXexX15x80aaxX25xX3xX3dxXb4xXexX3xX81xXb4xXdxX3xXexX1ax5957x38daxX25xX3x2df7xX7x334exX25xX26xX3xX7x4169x44acxX3xX43xX1xXdexX4xX3xX5xXa4xX3x44dbxX6xX15xX14xX4xX4xX14x9118xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX14xX17xXebxXaxX12xX0xXdxX3dxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX25xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXax58abxXdxX17xXexX1xX21xX3xa27cx23c2xX1exXbx5c7fx7420xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX21xX3xX142xX1exX1exXbxX145xX146xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX54xX54xX4xX108xX33xX6xX14xXbxX1xX1axXexX1xX14xX108xXa3xX25xX54xX17xX10xX7xX43xXexX14xXbxX54xX25xX10xX13axX7xX54xX1dxX1dx3584xae57xX54xX2xX2xX2xX17xX2xX1exX141x8c07xX1exX187x2e8bxXexX17exX187xX187xX1dxX5x9f96xX2axXexXexX145xXa3xX25xX2axX13axX14xX15xX5xX17xX2axX4xX1axXbxX2axX1dxX1exX1dxX1dxX108xa881xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX5xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX1dxX1dxX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX3xX19xX6xX25xX6xX17xX6xX3xX33xX34xX3xX5xX14xX38xXdxX3xX7xX3cxX3dxX3xX7xX6xX1axX3xX43xX1xXdxX3xXexX1xX1axX6xX3xX19xX15xX14xX6xXexXdxX6xXaxX3xX13axXdxX17xXexX1xX9xXaxX141xX142xX1exXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX142xX1exX1exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX14xX17xXebxXaxX12x6e16x4e14xXbxX3xX81xX78xXb1xX25xX26xX3xX43xXdxX3dxX3x8486xX3x5b58xX1ax8e38xX25xX3xX13xX14xX15xX5xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX6exX3xX5xX78xX79xXexX3xX81x5feexX1axX3xXexX1xX93xX3xX1dxX3xX33xX24xX25xX26xX3xX28xX84xX3xX19xX6xX25xX6xX17xX6xX3xX234xX1axXebxXbcxXexX3xXexX236xX3dxX3xX26xXdxXa4xX25xX1xX3xX81xXdxXecxX3dxX3xX7xX6xX1axX3xX43xX1xXdxX3xXexX15x2848xX25xX26xX3xXexX6xXebxX3xX6exX3xXexX15xX7exX25xX3xX3dxX6exX3xX3dxXa4xX25xX3xX26xX225xXbxX3xX23x7fd0xX108xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX14xX17xXebxXaxX12xX23xX24bxXexX3xX25xX26x9c96xX3xX81x9717xX3xX81xX78xX79xX4xX3xXexX38xX14xX3xX15xX6xX3xX25xX26xX6xXebxX3xXexXf1xX3xX25xX1x9e8cxX25xX26xX3xXbxX1xa306xXexX3xX81xX82xX1axX3xX4x6f3exX6xX3xXexX15xX7exX25xX3xX81xX24bxX1axX108xX3xX19xX1xX29dxX3xX1dxX3xXbxX1xX2dbxXexX3xX7xX6xX1axX3xX43xX1xXdxX3xX33xb00cxX25xX26xX3xX5x66d9xX25xX84xX3xXexXf1xX3xX81xX78xX2baxX25xX26xX3xX4xX1xX1axXebx224bxX25xX3xX4xX2e3xX6xX3xX23xX1axX4xX1xX6xX25xX6xX84xX3x9053xX5xXbxX1xX14xX25xX7xX14xX3xaef8xX6xXa3xXdxX10xX7xX3xX33xX7exXexX3xX4xX6xX14xX3xX81xXdexX25xX1xX3xX81xX82xX1axX3xX3dxX6exX3xXex7127xX3xX7xX99xX3xX4xX1xX14xX3xX19xX6xX25xX6xX17xX6xX108xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX14xX17xXebxXaxX12xX23xX34xX3xX17xa698xX25xX3xXexX15xX78xX3cxX4xX84xX3xX19xX15xX14xX6xXexXdxX6xX3xX17x22d8xX25xX3xX5x84dcxX25xX3xXexX24bxX25xX3xX4xXa8xX25xX26xX108xX3x7706xX1xX7exX25xX3xX81xX78xX2baxX25xX26xX3xX4xX1xX1axXebxX31axX25xX3xX43xX1xa8baxX14xX3xX5xX3b0xX14xX3xX4xX2e3xX6xX3xXexX1xX2e3xX3xX234xX1axX236xX25xX3x36b6xX1axX43xX6xX3xX101xX14xX17xX15xXdxadedxX3xX6exX3xXbxX1xX2dbxXexX3xX1dxX18axX84xX3xX3c4xXdxXa3xX6xX1a8xX6xX3xX4xX1xX1axXebxX31axX25xX3xX33xX304xX25xX26xX3xX4xX1xX14xX3xXexXdxX31axX25xX3xX81xX38xX14xX3xX32axX25xX17xX15xX10xX1a8xX3x7d10xX15xX6xX3dxX6xX15xXdxX4xX3xX7xX2dbxXexX3xXexX1axX25xX26xX3xX5xX78xX3cxXdxX3xX4xX2e3xX6xX3xX19xX6xX25xX6xX17xX6xX3xX25xX1xX78xX25xX26xX3xXexX15xXd2xX25xX26xX3xXexXa4xXdxX3xX43xX1xXa8xX25xX26xX3xX4xXa8xX25xX26xX3xX25xX1xX7exX25xX3xX33xXa4xX25xX3xXexX1xX282xX25xX26xX3xXa3xXc0xX3xX5xa9e2xXdxX3xXa3xXdxX8fxXexX3xXa3xX34xX108xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX14xX17xXebxXaxX12xXcxX1axXebxX3xX25xX1xXdxX38fxX25xX84xX3xX402xX15xX6xX3dxX6xX15xXdxX4xX3xX4x355axX25xX26xX3xX43xX1xXa8xX25xX26xX3xX81xXecxX3xX25xX26xX78xX2baxXdxX3xX1xX236xX3dxX3xX3dxXb4xX3xXbxX1xX24xXdxX3xX4xX1xX2baxX3xX81xX79xXdxX3xX5xX236xX1axX108xX3xa797xX6xX1axX3xX81xX304xX3xX2xX1exX3xXbxX1xX2dbxXexX84xX3xXexXdxX31axX25xX3xX81xX38xX14xX3xX25xXa4xXebxX3xXexX1xX14xXdexXexX3xX145xX1axX99xX25xX26xX3xX33xX38fxX25xX3xX4xXdexX25xX1xX3xXexX15xXdexXdxX3xXa3xXa4xX3xXexX1xafafxX4xX3xX1xXdxX8fxX25xX3xXbxX1xX6xX3xX17xX93xXexX3xX81xXdxXecxX3dxX3xX4xX1xX3b0xX14xX3xX26xX304xX4xX3xX5xXa4xX3dxX3xX33xX304xX3xXexX6xXebxX3xXexX1xX2e3xX3xXexX1xXa4xX25xX1xX3xX23xX14xX15xX1a8xX6xX25xX3xX4xX2e3xX6xX3xX19xX6xX25xX6xX17xX6xX108xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX14xX17xXebxXaxX12xXcxX34fxX3xX7xX99xX3xX81xX78xX79xX4xX3xX4xX236xX25xX3xX33x69f1xX25xX26xX3xX2xX2axX2xX108xX3x39f5xX78xX79xX4xX3xX26xXdxX24xXdxX3xXexXf6xX6xX3xXexX236xX3dxX3xX5xac02xX84xX3xX19xX15xX14xX6xXexXdxX6xX3xX4xX1xXb1xXdxX3xX3dxX38xX4xX1xX3xX5xX38xX4xX3xX1xXb1xX25xX3xXa3xXa4xX3xXa3xX78xXb1xX25xX3xX5xX38fxX25xX3xX17xX378xX25xX3xXexX15xX78xX3cxX4xX3xXa3xX3cxXdxX3xXbxX1xX6xX3xX5xX7exXbxX3xX4xXa8xX25xX26xX3xX4xX2e3xX6xX3xX3c4xXdxXa3xX6xX1a8xX6xX3xX6exX3xXbxX1xX2dbxXexX3xX17dxX17dxX108xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX14xX17xXebxXaxX12xX23xX78xX3cxX4xX3xXa3xXa4xX14xX3xX1xXdxX8fxXbxX3xX1dxX84xX3xX19xX6xX25xX6xX17xX6xX3xXexX1xX6xXebxX3xX5xXdxX31axX25xX3xX1dxX3xX4xX82xX1axX3xXexX1xX2e3xX3xXa3xX3cxXdxX3xX1xXebxX3xXa3xXd2xX25xX26xX3xX145xX14xX6xXebxX3xX4xX1xX1axXebxXecxX25xX3xXexXc0xX25xX1xX3xXexX1xXbcxX108xX3xX19xX225xXbxX3xXexXdxX31axX25xX3xXa3xX8fxX3xab91xX14xX25xX6xXexX1xX6xX25xX3xb27cxX7xX14xX15xXdxX14xX3xXa3xXa4xX3xb271xX7xX3dxX6xX10xX5xX3xX402xX14xX25xX10xX3xX15xX2baxXdxX3xX7xX236xX25xX3xX25xX1xX78xX2baxX25xX26xX3xX4xX1xX452xX3xX4xX1xX14xX3xXexXdxX31axX25xX3xX81xX38xX14xX3xX19xXebxX5xX10xX3xX3c4xX6xX15xXdxX25xX3xXa3xXa4xX3xX1xX7exX1axX3xXa3xX8fxX3xX4b3xXexX10xXbxX1xX10xX25xX3x78ecxX1axX7xXexX6xX234xX1axXdxX14xX108xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX14xX17xXebxXaxX12xX39cxX1xX2d5xX25xX26xX3xXexX1xX6xXebxX3xX81x4ca4xXdxX3xX25xX1xX236xX25xX3xX7xX4efxX3xX25xXa4xXebxX3xX43xX1xXa8xX25xX26xX3xX26xXdxX2dbxXbxX3x5e9exX4xX1xX3xX26xXc0xX3xX4xX1xX14xX3xX19xX6xX25xX6xX17xX6xX108xX3x5b60xX1xX2dbxXexX3xX141xX1exX84xX3xX402xX15xX6xX3dxX6xX15xXdxX4xX3xX43xX1xX99xX25xX26xX3xX4xX1xXbcxX3xX33xX304xX25xX26xX3xX3dxXb4xXexX3xX25xX1xX34xXbxX3xX7xX6xX1axX3xX43xX1xXdxX3xX25xX1xX7exX25xX3xX81xX78xX2baxX25xX26xX3xX4xX1xX1axXebxX31axX25xX3xX4xX2e3xX6xX3xX6f1xX10xX15xXdxX7xXdxX4xX3xX15xX38bxXdxX3xX17xX93xXexX3xX81xXdxXecxX3dxX3xXa3xXa4xX14xX3xX5xX78xX3cxXdxX3xX19xX6xX25xX6xX17xX6xX84xX3xX4xXdexX4xX1xX3xX33xXdxX8fxXexX3xX81xX78xX79xX4xX3xX25xX3cxXdxX3xX15xXb4xX25xX26xX3xX4xX1xX14xX3xX19xX15xX14xX6xXexXdxX6xX108xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX14xX17xXebxXaxX12x43a2xXa4xX14xX3xXbxX1xX2dbxXexX3xXexX1xXdxX3xX81xX24bxX1axX3xX4xX1xX6dexX25xX1xX3xXexX1xX93xX4xX3xX4xX1axX99xXdxX3xX4x88dcxX25xX26xX84xX3xX101xX6xX1a8xX10xX15xX3xXa3xXa4xX3xX646xX15xX7xXdxX4xX3xX4xX7baxX25xX26xX3xX25xX1xX6xX1axX3xXexX1xX14xXdexXexX3xX145xX1axX99xX25xX26xX3xX81xX99xXdxX3xX3dxX225xXexX3xXa3xX3cxXdxX3xXexX1xX2e3xX3xX3dxXa8xX25xX3xX4xX2e3xX6xX3xX19xX6xX25xX6xX17xX6xX108xX3xX646xX15xX7xXdxX4xX3xX4xX304xX3xX81xX78xX2baxX25xX26xX3xX4xX1xX1axXebxX31axX25xX3xX17xXd2xX25xX3xX4xX452xX3xX81xXecxX3xX101xX6xX1a8xX10xX15xX3xX81xX8fxX3dxX3xX33xX304xX25xX26xX3xX24bxX25xX3xX81xX34xX25xX1xX3xX4xX1xXdxXbcxX25xX3xXexX1xX282xX25xX26xX3xX17dxX2axX2xX3xX4xX1xX14xX3xX19xX15xX14xX6xXexXdxX6xX108xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX14xX17xXebxXaxX12xXcxX1xX1axX6xX3xX6exX3xX4xX24xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX78xX79xXexX3xXexX15xX7exX25xX3xX81xX82xX1axX84xX3xX19xX6xX25xX6xX17xX6xX3xX81xX93xX25xX26xX3xX4xX1axX99xXdxX3xX33xX24xX25xX26xX3xX28xX3xXa3xXa4xX3xX43xX1xXa8xX25xX26xX3xX4xXadxX25xX3xX4xXb1xX3xX1xXb4xXdxX3xX81xXdxX3xXexXdxXbcxXbxX3xXa3xXc0xX3xX5xX78xX79xXexX3xXexX15xX7exX25xX3xX4xX1axX99xXdxX3xX1xXd2xX3xX7xXd5xX3xX4xX1xX38xX3dxX3xXexX15xXdexX25xX3xX3dxXb4xXexX3xX81xXb4xXdxX3xXexX1axXebxXecxX25xX3xXefxX7xXf1xX25xX26xX3xX7xXf6xXf7xX3xX43xX1xXdexX4xX3xX5xXa4xX3xX101xX6xX15xX14xX4xX4xX14xX108xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4b3xX14xX1axX15xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXcxXcx72a9xX798xX39cxX0xX54xXbxX12

Theo TTXVN

Các tin đã đưa

Hướng tới một kỳ World Cup đặc biệt

Hướng tới một kỳ World Cup đặc biệt
2022-11-20 07:35:00

baophutho.vn Bốn năm một lần, ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới World Cup lại diễn ra, quy tụ các ngôi sao hàng đầu tại giải đấu danh giá nhất hành tinh...

Lịch thi đấu World Cup 2022

Lịch thi đấu World Cup 2022
2022-11-18 14:54:00

VCK World Cup 2022 sẽ khởi tranh bắt đầu từ ngày 20/11/2022 và kết thúc vào ngày 18/12/2022 tại Qatar.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long