Cập nhật:  GMT+7
f849x1a02cx104bdx1a223x12495x1b96cx19b57x112c4x1995cxX7x152e0x1c133x10bccx1a044x1b46dx113d8xX5x1a95exXax19927xfc90x1b8fcx11bdax129e1xX3xXex1b274x1c500xX15xX1xX3x16522x1b9d6xX15xX16xX3x153b3x10bdfxXdxX3xX1x16873xXdxX0x15dddxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx160f3x18544x13ff4x17b44xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4x10786x1c274xX6xX3bxXbxX1x16d32xXexX1xX3bxX4dx1c58bxX15xX2bxX3cxX10xX7x1c07bxXexX3bxXbxX2bxX15xX10x19259xX7xX2bx168ebx149cax18105xX68xX2bxX6ax1b039xX3cx135bcxX2x127afx130b4xX70x18a0fxX72xXexX2xX72xX73xX70xX73xX68xX5xX2xX4dx110cbxXbxX16xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX3bxX3cxX3dxXaxX12x105a6xXcxX23xXcx19512xX3x16d01xfd20xX3x13465xX15xX3x199fax1a079xX53xX3xXex18584xX3xffc8x13466xX3dxX3xX3cxXa4xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX15xX1xX3xXa9xXaex17685xX15xX16xX3x126c5xX16xX53xX3dx1aba2xX15xX3xXcx18e65xXexX3xXcxX1x10232xX15xX1xX3xX5ex178b1xX3bxX3xX3cxXd7xXdxX3xXa9xX3bxX24xX15xX3xXexX1fxX3xX15x185cfxXexX3xX16xXdxX6xX3bxX3xXa9xXaexXc6xX15xX16xX3x155eex170b9xX15xX16xX3x19137xXaex19989xX15xX16xX3xXa9x17d6exX15xX3x1c15cxX1xX53xX3xXa3xXdxX3xXex1a6e3xX4xX1xX3xX5x10c09xX4xX1xX3xX7x13a59xX3xX23x17f72xX15xX3xXfaxXfbxX15xX16xX3xX4x12568xX3xX4xX1xXdxX11exX53xX3xX3cxXd7xXdxX3xX1xX101xX15xX3xX6ax19511xX75xX5exX1exX3xXa9xXdxX3x102c4xX53xX6xX3xX73xX3xXb0x1c4f7xX138xX3xXbxX1xXaexXc6xX15xX16xX3xX5xXd7xfe89xX3xXffxXb1xX15xX3xX9dxX1xXecxX138xX3xXcxX1x17e95xX3dxX3xXffxXb1xX15xX3xX58xXd7xX3xXfaxX3dxX3xX13xXaexX101xX15xX16xX138xX3xX4xX127xX3xX5exXdxX15xX1xX3xXbxX1xX111xX3xXexX19x12e68xX15xX3xX6axX75xX69xX3xXex11e47xX3xXa9x1bec3xX15xX16xX4dxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX3bxX3cxX3dxXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xX4dxX4exX6xX3bxXbxX1xX53xXexX1xX3bxX4dxX58xX15xX2bxX3cxX10xX7xX5exXexX3bxXbxX2bxX15xX10xX65xX7xX2bxX68xX69xX6axX68xX2bxX6axX6exX3cxX70xX2xX72xX73xX70xX75xX72xXexX2xX72xX73xX70xX73xX68xX5xX68xX4dxX81xXbxX16xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX3bxX3cxX3dxXaxX12xXcaxXecxXexX3xX16xXdxX6xX3bxX3xX109xX1xX53xX3xXa3xXdxX3xXexX111xX4xX1xX3xX5xX116xX4xX1xX3xX7xX11bxX3xX23xX11exX15xX3xXfaxXfbxX15xX16xX4dxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX3bxX3cxX3dxXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xX4dxX4exX6xX3bxXbxX1xX53xXexX1xX3bxX4dxX58xX15xX2bxX3cxX10xX7xX5exXexX3bxXbxX2bxX15xX10xX65xX7xX2bxX68xX69xX6axX68xX2bxX6axX6exX3cxX70xX2xX72xX73xX70xX75xX72xXexX2xX72xX73xX70xX73xX68xX5xX73xX4dxX81xXbxX16xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX3bxX3cxX3dxXaxX12xX23xXaexXc6xX15xX16xX3xXcaxX16xX53xX3dxXcexX15xX3xXcxXd2xXexX3xXcxX1xXd7xX15xX1xX3xX5exXdcxX3bxX3xX3cxXd7xXdxX3xXa9xXaexX6xX3xX58xXd7xX3bxX3xX5exX1xX6xXdxX3xXexX1xXa6xX4xX3xXa9xXecxX15xX16xX3xX3cxX116xXbxX3xX3cxXdxXcexX15xX3xX19xX6xX3xX23xX24xXdxX3xX1xX28xXdxX3xXa9xX24xXdxX3xX4exXdx18b80xX53xX3xX23x18257xX15xX16xX3xX4exX28xX3xXex10f0axX15xX1xX3xX5xXaaxX15xX3xXexX1x12f4axX3x12ad3x16e07xX303xX138xX3xX58xXaex15e73xXexX3xXexXdxX106xX15xX3xXa9xX28xX3xX7xX3bxX3xX58x1515exXdxX3xX3cxXa4xX3xX5exXdxX106xX15xX3xX2xX6axX3xXexX1xXa6xX15xX16xX4dxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX3bxX3cxX3dxXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xX4dxX4exX6xX3bxXbxX1xX53xXexX1xX3bxX4dxX58xX15xX2bxX3cxX10xX7xX5exXexX3bxXbxX2bxX15xX10xX65xX7xX2bxX68xX69xX6axX68xX2bxX6axX6exX3cxX70xX2xX72xX73xX70xX75xX72xXexX2xX72xX73xX70xX73xX68xX5xX6axX4dxX81xXbxX16xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX3bxX3cxX3dxXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xX4dxX4exX6xX3bxXbxX1xX53xXexX1xX3bxX4dxX58xX15xX2bxX3cxX10xX7xX5exXexX3bxXbxX2bxX15xX10xX65xX7xX2bxX68xX69xX6axX68xX2bxX6axX6exX3cxX70xX2xX72xX73xX70xX75xX72xXexX2xX72xX73xX70xX73xX68xX5xX75xX4dxX81xXbxX16xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX3bxX3cxX3dxXaxX12xX23xXb1xX3dxX3xX5xXd7xX3xX4xX3bxX15xX3xXa9xXaexXc6xX15xX16xX3xXa9xXaexX30axX4xX3xX1exX6xX15xX16xX3xXexX182xX15xX3xX3axXa6xX4xX138xX3xX4xX127xX3x12a77xX3xX15xX16xX1x1920axX6xX3xX140xX53xX6xX15xX3xXexX19x14544xX15xX16xX3xXa9x1787bxXdxX3xX58xX319xXdxX3xX7xXa4xX3xXbxX1xXa6xXexX3xXexX19xXdxX2ebxX15xX3xX5exXdxX15xX1xX3xXexX106xX3xXa1xX3xXb0xX147xX3xX1xX28xXdxX3xX4x1233cxX6xX3xXexX2f7xX15xX1xX3xX9dxX1xXecxX3xXcxX1xX432xX3xX15xX127xXdxX3xX4xX1xX53xX15xX16xX3xX58xXd7xX3xX4xX45exX6xX3xXexX1xXd7xX15xX1xX3xXbxX1xX437xX3xXffxXdx1746dxXexX3xXcxX19xX1axX3xX15xX127xXdxX3xX19xXdxX182xX15xX16xX4dxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX3bxX3cxX3dxXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xX4dxX4exX6xX3bxXbxX1xX53xXexX1xX3bxX4dxX58xX15xX2bxX3cxX10xX7xX5exXexX3bxXbxX2bxX15xX10xX65xX7xX2bxX68xX69xX6axX68xX2bxX6axX6exX3cxX70xX2xX72xX73xX70xX75xX72xXexX2xX72xX73xX70xX73xX68xX5xX70xX4dxX81xXbxX16xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX3bxX3cxX3dxXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xX4dxX4exX6xX3bxXbxX1xX53xXexX1xX3bxX4dxX58xX15xX2bxX3cxX10xX7xX5exXexX3bxXbxX2bxX15xX10xX65xX7xX2bxX68xX69xX6axX68xX2bxX6axX6exX3cxX70xX2xX72xX73xX70xX75xX72xXexX2xX72xX73xX70xX73xX68xX5xX72xX4dxX81xXbxX16xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX3bxX3cxX3dxXaxX12xX13xX3bxX15xX3xXa9xXaexXc6xX15xX16xX3xX53xX437xX15xX3xX5xXaexX30axX15xX3xX15xX1xX1axX15xX3xXexX1fxX3xXexX19xX182xX15xX3xX4xX6xX3bxX4dxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX3bxX3cxX3dxXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xX4dxX4exX6xX3bxXbxX1xX53xXexX1xX3bxX4dxX58xX15xX2bxX3cxX10xX7xX5exXexX3bxXbxX2bxX15xX10xX65xX7xX2bxX68xX69xX6axX68xX2bxX6axX6exX3cxX70xX2xX72xX73xX70xX75xX72xXexX2xX72xX73xX70xX73xX68xX5x18c14xX4dxX81xXbxX16xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX3bxX3cxX3dxXaxX12xXcxX53xX3dxX106xX15xX3xXa9xXaexXc6xX15xX16xX3xX1xX3bxXd7xX15xX3xXexX1xXd7xX15xX1xX3xXexX24xX3bxX3xXexX1xXd7xX15xX1xX3xXexX19xX160xX4xX3xX5exX1xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX15xX3xX5xXcexX3xX1xX28xXdxX3xX5exX106xXexX3xX15xX437xXdxX3xXexX1fxX3xX15xX16xX147xX3xX4exX6xX3xX3axX24xX4xX1xX3xXfaxX24xX4xX3xX140xX53xX6xX3xXexX19xX53xX15xX16xX3xXexXb1xX1exX3xXexX1xXd7xX15xX1xX3xXbxX1xX437xX3xXffxXdxX48bxXexX3xXcxX19xX1axX3xXa9xX106xX15xX3xX109xX1xX53xX3xX3cxXdxX3xXexX111xX4xX1xX3xX5xX116xX4xX1xX3xX7xX11bxX3xX23xX11exX15xX3xXfaxXfbxX15xX16xX4dxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX3bxX3cxX3dxXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xX4dxX4exX6xX3bxXbxX1xX53xXexX1xX3bxX4dxX58xX15xX2bxX3cxX10xX7xX5exXexX3bxXbxX2bxX15xX10xX65xX7xX2bxX68xX69xX6axX68xX2bxX6axX6exX3cxX70xX2xX72xX73xX70xX75xX72xXexX2xX72xX73xX70xX73xX68xX5xX6exX4dxX81xXbxX16xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX3bxX3cxX3dxXaxX12xXcaxXecxXexX3xX16xXdxX6xX3bxX3xXa9xXaexXc6xX15xX16xX3xXfaxXfbxX15xX16xX3xXffxXaexX101xX15xX16xX3xX58xX319xXdxX3xXa9xXaexXc6xX15xX16xX3xXcaxX16xX53xX3dxXcexX15xX3xXcxXd2xXexX3xXcxX1xXd7xX15xX1xX4dxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX3bxX3cxX3dxXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xX4dxX4exX6xX3bxXbxX1xX53xXexX1xX3bxX4dxX58xX15xX2bxX3cxX10xX7xX5exXexX3bxXbxX2bxX15xX10xX65xX7xX2bxX68xX69xX6axX68xX2bxX6axX6exX3cxX70xX2xX72xX73xX70xX75xX72xXexX2xX72xX73xX70xX73xX68xX5xX2xX69xX4dxX81xXbxX16xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX3bxX3cxX3dxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX15xX1xX3xX1xX3bxXd7xX15xX3xXexX1xXd7xX15xX1xX3xX7x1b7a6xX3xX16xX127xXbxX3xXbxX1xXaaxX15xX3xX1xXdxX48bxX15xX3xXexX1xXa4xX4xX3xX1xX127xX6xX3xX1exX160xX4xX3xXexXdxX182xX53xX3xXb0xXb1xX3dxX3xX3cxXa4xX15xX16xX3xXexX1xXd7xX15xX1xX3xXbxX1xX437xX3xXffxXdxX48bxXexX3xXcxX19xX1axX3xXexX19x14a5bxX3xXexX1xXd7xX15xX1xX3xXcxX1xXd7xX15xX1xX3xXbxX1xX437xX3x1c15dxXcexX3xX1xX28xXdxX3xX58xX11exX3xX58xX319xXdxX3xX4xX28xXdxX3xX15xX16xX53xX18dxX15xX3xX4xX45exX6xX3xX3cxXb1xX15xX3xXexX28xX4xX3xXffxXdxX48bxXexX3xXcaxX6xX1exX4dxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx156e8xX53xXexX1xX3bxX19xXaxX12xXcxX53x10655xX3xX855xX15xX1xX0xX2bxXbxX12

Tú Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đô thị xanh: Xu hướng của tương lai

Đô thị xanh: Xu hướng của tương lai
2020-09-04 09:00:36

PTĐT - Trong những năm qua, cùng với việc phát triển và nâng cao chất lượng xây dựng các khu đô thị, việc phân vùng quy hoạch đã được tỉnh Phú Thọ quan tâm và chỉ đạo, hướng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long