Cập nhật:  GMT+7
bbd9xf31cxd25dxe7d7xf02cx1196fx12e11x10d09xcc4bxX7x14254x13792x150f7xe448xe61cx1084exX5xd6fexXax1202bxe9eaxef0bxX4xX3x14de4x11815xX3xX7x12da9xX4xX3xX4xdde6xX3xX4xX1xf479x104dcxX3x1478fxdf0fxf5b5x1476dxX3xd761xX29xX23xd102xX3xcbdaxe242x161b8xX4xX3xe33fxX1x12f5dxX28xX1xX3x15160xf0a0xcf2dxX0xX3cxX1xX2xX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7x10e44xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xf40ex122e7xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xd588xX28xX3cx13dadxX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10x15011xX7xX3cxX3bxX2x157d1x13c05xX3cxX2xX3bxX2xX5ex1594cx13c7dxef7dxX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exf54fxX5xX2xX50x1157dxXbxX29xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11e96xX10xX6xX5exXaxX12x12951xX1xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX76xX81xX3xX28x136f8xX26xX3xX2bxX29xX23xX2exX3xX30xX31xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX28xX1xX3xX28x10ef9x14e19xX4xX3xXa1x15b91xX28xX29xX3xX1x13ff1xX6xX3x15950xc640xX3xX1xXc8xXdxX3xX4xX1x11043xX3xX28xX29xX1xd553xX6xX3xec9cxXdx13ebaxXexX3xX2bxX6xX26xX3x134c7xX3bxX3cxX3dxX3cxX2xX3dxX74xX6exX3xe0b5xX3xX3bxX3cxX3dxX3cxX3bxX75xX3bxX2x129ccx147aaxX3xX28xX1xe1d7xX28xX29xX3xX28xX29xX23xX2exX3xX28xX23xX2exXffxX3xXexX49x134c3xX28xX3xX35xX1xX1bxXbxX3xXbxX1xX32xXffxX3xXbxX1xXc3xX1fxX28xX29xX3xX4xXd9xX6xX3xXexX1xX23xX28xX1xX3xXbxX1xX32xX3xXe1xXdxXe3xXexX3xXcxX49xf7d6xX3xX17xXc3x13f21xX4xX3xXexX49xX6xX28xX29xX3xX1xX24xX23xX28xX29xX3xX49xX14xX4xX3xX49x14584xX3xX4xX1fxXffxX3xX1xX24xX6xXffxX3xX51xXafxX28xX29xX3xX49x10351xX28xXffxX3xX37xXbxX3xXbxX1x160fcxX4xX1xf8c9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14be6xX24xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX50xX51xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xX5bxX28xX3cxX5exX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10xX68xX7xX3cxX3bxX2xX6dxX6exX3cxX2xX3bxX2xX5exX74xX75xX76xX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exX81xX5xX3bxX50xX85xXbxX29xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX24xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX50xX51xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xX5bxX28xX3cxX5exX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10xX68xX7xX3cxX3bxX2xX6dxX6exX3cxX2xX3bxX2xX5exX74xX75xX76xX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exX81xX5xX6dxX50xX85xXbxX29xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX24xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX50xX51xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xX5bxX28xX3cxX5exX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10xX68xX7xX3cxX3bxX2xX6dxX6exX3cxX2xX3bxX2xX5exX74xX75xX76xX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exX81xX5xX74xX50xX85xXbxX29xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12x1582cxX1xX1bxXbxX3xX4xX37xX4xX3xX4xX24xX28xX3xXbxX1xX32xX3xXexX49xX113xX28xX3xX17x15a0bxX6xX3xX51xX23xX28xX3xXexX1xX23xX28xX1xX3xXbxX1xX32xX3xXe1xXdxXe3xXexX3xXcxX49xX13cxX3xX17xXd1xX3xX17xXc3xX140xX4xX3xXexX49xX6xX28xX29xX3xXexX49xX16exX3xX17xd9fdxX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX35xf98exX3xX28xXdxXe3xX26xX3xX76xX81xX3xX28xXafxX26xX3xX2bxX29xX23xX2exX3xX30xX31xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX28xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX5bxXc4xXdxX3xX28xX1xXdxc070xX31xX3xX1xX13cxX28xX1xX3xXexX1x121dfxX4xX3xX17xX6xX3xX5ex144e8xX28xX29xX50xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX24xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX50xX51xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xX5bxX28xX3cxX5exX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10xX68xX7xX3cxX3bxX2xX6dxX6exX3cxX2xX3bxX2xX5exX74xX75xX76xX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exX81xX5xX6exX50xX85xXbxX29xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX24xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX50xX51xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xX5bxX28xX3cxX5exX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10xX68xX7xX3cxX3bxX2xX6dxX6exX3cxX2xX3bxX2xX5exX74xX75xX76xX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exX81xX5xX81xX50xX85xXbxX29xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX24xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX50xX51xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xX5bxX28xX3cxX5exX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10xX68xX7xX3cxX3bxX2xX6dxX6exX3cxX2xX3bxX2xX5exX74xX75xX76xX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exX81xX5xX76xX50xX85xXbxX29xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX24xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX50xX51xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xX5bxX28xX3cxX5exX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10xX68xX7xX3cxX3bxX2xX6dxX6exX3cxX2xX3bxX2xX5exX74xX75xX76xX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exX81xX5x15d78xX50xX85xXbxX29xXaxX3xX3cxX12xX181xXafxX28xX29xX3xX49xX165xX28xXffxX3xX51xXdxX2d4xX31xX3xX28xX29xX103xX3xX17xXc3xX140xX4xX3xXexX49xX6xX28xX29xX3xX1xX24xX23xX28xX29xX3xX49xX14xX4xX3xX49xX154xX3xX5ex11d99xX4xX3xX17xXc3xX1fxX28xX29xX3xX9bx1603axX28xX29xX3xXe1xXc3xe988xX28xX29xX3xX5bxX23xX3xX2bxX29xX31xX2ex1195cxX28xX3xXcxeabcxXexX3xXcxX1xX23xX28xX1xX50xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX24xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX50xX51xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xX5bxX28xX3cxX5exX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10xX68xX7xX3cxX3bxX2xX6dxX6exX3cxX2xX3bxX2xX5exX74xX75xX76xX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exX81xX5xX3dxX50xX85xXbxX29xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX24xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX50xX51xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xX5bxX28xX3cxX5exX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10xX68xX7xX3cxX3bxX2xX6dxX6exX3cxX2xX3bxX2xX5exX74xX75xX76xX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exX81xX5xX2xX75xX50xX85xXbxX29xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX24xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX50xX51xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xX5bxX28xX3cxX5exX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10xX68xX7xX3cxX3bxX2xX6dxX6exX3cxX2xX3bxX2xX5exX74xX75xX76xX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exX81xX5xX2xX2xX50xX85xXbxX29xXaxX3xX3cxX12xXa1xX1fxX3xXcxf7e1xX3x116f2xX31xX32xX4xX3xX17xXc3xX140xX4xX3xX4xX37xX4xX3xX1xXc8xX3xX5ex12befxX28xX3xXexX49xX10xX24xX3xXexX49xXc3xXc4xX4xX3xX4x14920xX6xX3xX28xX1xX23xX3x152d0xX3xX26xX4c3xXdxX3xX28xX29x12a48xXffxX3xX28xX29xX37xX4xX1xX3xXexX49xX24xX28xX29xX3xXexX1xX23xX28xX1xX3xXbxX1xX32xX50xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX24xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX50xX51xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xX5bxX28xX3cxX5exX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10xX68xX7xX3cxX3bxX2xX6dxX6exX3cxX2xX3bxX2xX5exX74xX75xX76xX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exX81xX5xX2xX3bxX50xX85xXbxX29xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX24xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX50xX51xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xX5bxX28xX3cxX5exX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10xX68xX7xX3cxX3bxX2xX6dxX6exX3cxX2xX3bxX2xX5exX74xX75xX76xX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exX81xX5xX2xX6dxX50xX85xXbxX29xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX24xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX50xX51xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xX5bxX28xX3cxX5exX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10xX68xX7xX3cxX3bxX2xX6dxX6exX3cxX2xX3bxX2xX5exX74xX75xX76xX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exX81xX5xX2xX74xX50xX85xXbxX29xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX24xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX50xX51xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xX5bxX28xX3cxX5exX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10xX68xX7xX3cxX3bxX2xX6dxX6exX3cxX2xX3bxX2xX5exX74xX75xX76xX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exX81xX5xX2xX6exX50xX85xXbxX29xXaxX3xX3cxX12x11254xX1bxX4xX3xX17xX18xX3xX4xXd9xX6xX3xX4xX1fxX3xX17xX18xX3xX7xX6xX24xX3xX5bxX23xX28xX29xX3xX1xXcdxX6xX3xX4xX4cdxX28xX29xX3xX28xX1bxX28xX29xX3xX5bxX23xX28xX29xX3xX4xXd9xX6xX3xXexXdx1565axXexX3xXexX49xX1fxXdxX3xXexX1xX31xX50xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX24xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX50xX51xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xX5bxX28xX3cxX5exX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10xX68xX7xX3cxX3bxX2xX6dxX6exX3cxX2xX3bxX2xX5exX74xX75xX76xX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exX81xX5xX2xX81xX50xX85xXbxX29xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX24xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX50xX51xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xX5bxX28xX3cxX5exX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10xX68xX7xX3cxX3bxX2xX6dxX6exX3cxX2xX3bxX2xX5exX74xX75xX76xX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exX81xX5xX2xX76xX50xX85xXbxX29xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX24xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX26xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX50xX51xX6xX24xXbxX1xX31xXexX1xX24xX50xX5bxX28xX3cxX5exX10xX7xX35xXexX24xXbxX3cxX28xX10xX68xX7xX3cxX3bxX2xX6dxX6exX3cxX2xX3bxX2xX5exX74xX75xX76xX2xX75xX75xX75xXexX2xX76xX3dxX3bxX6exX81xX5xX2xX48exX50xX85xXbxX29xXaxX3xX3cxX12xX2bxXdxX30axX26xX3xX5bxX31xXdxX3xX4xXd9xX6xX3xX28xX29xX23xX2exX3xX5xX4dexX3xXexX49xX4c3xX28xX29xX3xX28xX1xX1bxX4xX3xX28xX1xX635xX3xX26x1225exXdxX3xX28xX29xXc3xX1fxXdxX3xX5bxX30axX3xXexX1xX1fxXdxX3xX35xX1xX1bxX4xX3xXexX1xXdxX113xX28xX29xX3xX5xXdxX113xX28xX29xX3xX4xXd9xX6xX3xX5xX2a7xX4xX1xX3xX7xX62exX3xX76xX81xX3xX28xXafxX26xX3xX5bxX30axX3xXexX49xXc3xXc4xX4xXffxX3xX17xX2d4xX3xXexX27xX3xX17xfb4axX3xXexX1xX113xX26xX3xXexX14xX3xX1xX23xX24xXffxX3xX28xX61fxX28xX29xX3xXexX49xX37xX4xX1xX3xX28xX1xXdxXe3xX26xX3xX4xX1xX31xX28xX29xX3xXexX6xX2exX3xX5exX14xX28xX29xX3xXd0xX61fxX2exX3xX60dxX31xX113xX3xX1xXc3xX4d3xX28xX29xX3xX5bxX23xX3xX17xX4e2xXexX3xX28xXc3xXc4xX4xX3xX28xX29xX23xX2exX3xX4xX23xX28xX29xX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX49xXdxX2d4xX28xX50xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx110bdxX31xXexX1xX24xX49xXaxX12xXcx14196xX3xXa03xX28xX1xX0xX3cxXbxX12

Tú Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Cách đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19

Cách đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19
2021-08-27 11:13:00

baophutho.vn Chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên toàn quốc chính thức được phát động từ ngày 10/7/2021. Kể từ thời điểm này, bất cứ người dân nào từ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long