Cập nhật:  GMT+7
4dd0x7e1bxbb70x7118x788ex9223xa349x6ff6x708dxX7x77f5x6b75x6f13x9e51xad36xabb1xX5xb67cxXaxa6cfxbaf1xa49fxX4xX3xc49exd239x6c62xX3xbd03x7e6dxX17xX3x5f37xXdxb076xXexX3xXcxe34ex95ffxX0x52aexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd982xd3cdxcfa4xb080xXaxX12xX0xXdxX17x55dbxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX28xX28xX4x9e69x77e4xX6xX38xXbxX1xX19xXexX1xX38xX4ax9ca2xc743xX28xX39xX10xX7x9e27xXexX38xXbxX28xX56xX10xb759xX7xX28x52bdx6191xX66xb663xX28xdb95x4dfaxX39xX68xX2xX66xX68xX6bxX6axX68xXexX2xa168x93f8xX6bxX6axX65xX5xX2xX4ax9f9dxXbxX40xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX0xXdxX17xX40xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX28xX28xX4xX4axX4bxX6xX38xXbxX1xX19xXexX1xX38xX4axX55xX56xX28xX39xX10xX7xX5bxXexX38xXbxX28xX56xX10xX62xX7xX28xX65xX66xX66xX68xX28xX6axX6bxX39xX68xX2xX66xX68xX6bxX6axX68xXexX2xX76xX77xX6bxX6axX65xX5xX65xX4axX7exXbxX40xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX0xXdxX17xX40xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX28xX28xX4xX4axX4bxX6xX38xXbxX1xX19xXexX1xX38xX4axX55xX56xX28xX39xX10xX7xX5bxXexX38xXbxX28xX56xX10xX62xX7xX28xX65xX66xX66xX68xX28xX6axX6bxX39xX68xX2xX66xX68xX6bxX6axX68xXexX2xX76xX77xX6bxX6axX65xX5xX68xX4axX7exXbxX40xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12x8521x52f3xX56xX3x5ef1xX10xX39xX3xX17xdad6xXdxX3xX1bxe324x5724xX4xX3xX5xX14xXbxX3xX1bxc157xXexX3xXexd600xXdxX3xX56xX40x7259xX3xXexX161xX3xX1bxX161x8149xX56xX40xX3x93cex5644xX56xX40xX3xX1fxX161x5c23xX56xX40xX3xX55xX18xX3xX1bxX161xX17axX56xX40xX3xXcxX25xabfaxX56xX3xe671xX1xd54bxX3xX56xX185xXdxX3xXex88c4xXbxX3xXexX25xX19xX56xX40xX3xX17xX1a0xXexX3xX1bx6149xX3xX40xXdxX6xX38xX3xXexX1x63a1xX56xX40xX3xX25x9b30xXexX3xX1bxX1b7xX56xX40xX3xX1bxX199xX4xX4axX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX0xXdxX17xX40xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX28xX28xX4xX4axX4bxX6xX38xXbxX1xX19xXexX1xX38xX4axX55xX56xX28xX39xX10xX7xX5bxXexX38xXbxX28xX56xX10xX62xX7xX28xX65xX66xX66xX68xX28xX6axX6bxX39xX68xX2xX66xX68xX6bxX6axX68xXexX2xX76xX77xX6bxX6axX65xX5xX6axX4axX7exXbxX40xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xa205xX194xX19xX3xX1bxXdxX3xX4bxX1aexX3x500fxX19xX6xX3xX1x8ba4xX3xX23axX1b7xX56xX40xX3xX55xXdxX1cxX56xX3xX1fx9f1fxX56xX3xX158xX6xX56xX40xX3xX5xX19xX1b7xX56xX3xXexX1xX19xX3xX1xX199xXexX3xX1bxX1b7xX56xX40xX3xX1bx956dxX38xX3xX56xX40xX161xX17axXdxX3xX39x9cccxX56xX3xXex9c94xX3xX5bxX1xXdxX3xX5bxX1xe887xX56xX1xX3xXexX1xX18xX56xX1xX4axX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX0xXdxX17xX40xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX28xX28xX4xX4axX4bxX6xX38xXbxX1xX19xXexX1xX38xX4axX55xX56xX28xX39xX10xX7xX5bxXexX38xXbxX28xX56xX10xX62xX7xX28xX65xX66xX66xX68xX28xX6axX6bxX39xX68xX2xX66xX68xX6bxX6axX68xXexX2xX76xX77xX6bxX6axX65xX5x91e1xX4axX7exXbxX40xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX0xXdxX17xX40xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX28xX28xX4xX4axX4bxX6xX38xXbxX1xX19xXexX1xX38xX4axX55xX56xX28xX39xX10xX7xX5bxXexX38xXbxX28xX56xX10xX62xX7xX28xX65xX66xX66xX68xX28xX6axX6bxX39xX68xX2xX66xX68xX6bxX6axX68xXexX2xX76xX77xX6bxX6axX65xX5xX76xX4axX7exXbxX40xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX154xX18xXdxX3xXbxX1xX19xX56xX3xX56xX161xX15dxX4xX3xX1bxX161xX162xX4xX3xX7x823dxX6xX3xX4xX1x8d11xX6xd7e3xX3xX56xX27bxX56xX40xX3xX4xX1bcxXbxX3xX5bxc11exXexX3xX1xX162xXbxX3xX55xX15dxXdxX3xX287xX56xX1xX3xX7xX287xX56xX40xX3xX25xX1bcxXexX3xX1bxba36xXbxX3xX17xX14xXex583axX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX0xXdxX17xX40xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX28xX28xX4xX4axX4bxX6xX38xXbxX1xX19xXexX1xX38xX4axX55xX56xX28xX39xX10xX7xX5bxXexX38xXbxX28xX56xX10xX62xX7xX28xX65xX66xX66xX68xX28xX6axX6bxX39xX68xX2xX66xX68xX6bxX6axX68xXexX2xX76xX77xX6bxX6axX65xX5x9201xX4axX7exXbxX40xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX3a6xX3xX55xX18xX3xX1xX21xX3xXexX1x80b3xX56xX40xX3xX4xX1xXdxX387xX19xX3xX7xX287xX56xX40xX3xX4xX27bxX3axX3xde36xX6xX56xX1xX3xX4x5643xX56xX40xX3xX1bxX161xX162xX4xX3xX5xX18xX17xX3xX17xX15dxXdxX4axX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX0xXdxX17xX40xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX28xX28xX4xX4axX4bxX6xX38xXbxX1xX19xXexX1xX38xX4axX55xX56xX28xX39xX10xX7xX5bxXexX38xXbxX28xX56xX10xX62xX7xX28xX65xX66xX66xX68xX28xX6axX6bxX39xX68xX2xX66xX68xX6bxX6axX68xXexX2xX76xX77xX6bxX6axX65xX5xX77xX4axX7exXbxX40xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX23axX287xX4xX3xX4xa934xX56xX40xX3xX4xX1xX18xX38xX3xX4bxb620xX56xX40xX3xX1bxX155xX56xX3xX5xX10xX39xX3xXexX27fxX3xX56xX1xXdxa528xX19xX3xX56xX256xX17xX3xXexX25xX161xX15dxX4xX3xX1bxX161xX162xX4xX3xXexX19xX3xX7xX374xX6xX37bxX3xX5xX14xXbxX3xX1bxX16axXexX3xX17xX15dxXdxX3xXexX25xX1cxX56xX3xXexX25xe540xX4xX3xX1bxX161xX17axX56xX40xX3xac6bxX40xX19xX3ax7393xX56xX3xXcxX1bcxXexX3xXcxX1xX18xX56xX1xX4axX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX0xXdxX17xX40xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX28xX28xX4xX4axX4bxX6xX38xXbxX1xX19xXexX1xX38xX4axX55xX56xX28xX39xX10xX7xX5bxXexX38xXbxX28xX56xX10xX62xX7xX28xX65xX66xX66xX68xX28xX6axX6bxX39xX68xX2xX66xX68xX6bxX6axX68xXexX2xX76xX77xX6bxX6axX65xX5xX6bxX4axX7exXbxX40xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx65baxX19xXexX1xX38xX25xXaxX12xX516xX1xaf3axX17xX3xX197xX1fxX0xX28xXbxX12

Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Giải pháp cho ô nhiễm nhựa

Giải pháp cho ô nhiễm nhựa
2023-06-05 08:23:00

baophutho.vn Trước những vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) được chú trọng, quan tâm hơn bao giờ...

Lính nhà giàn gói bánh chưng đón Tết sớm

Lính nhà giàn gói bánh chưng đón Tết sớm
2020-01-21 16:18:39

PTĐT- Những ngày cận Tết Nguyên đán Cánh Tý 2020, các cán bộ, chiến sĩ công tác trên các nhà giàn DK1/10 Bãi cạn Cà Mau tất bật gói bánh chưng, trang trí bàn thờ sửa soạn đón...

Quà Tết đến tay chiến sĩ nhà giàn

Quà Tết đến tay chiến sĩ nhà giàn
2020-01-20 12:19:28

PTĐT- Cuối năm, mùa biển động, những con sóng cao từ 4-5 m khiến cho công tác vận chuyển hàng hóa, quà Tết lên nhà giàn DK1 hết sức khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm...

Mang Tết tới nhà giàn DK1

Mang Tết tới nhà giàn DK1
2020-01-16 13:27:21

PTĐT- Là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến, xuân về của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2, những chuyến tàu với hải trình đặc biệt mang quà Tết đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm...

Kiểm tra công tác bình ổn thị trường Tết

Kiểm tra công tác bình ổn thị trường Tết
2020-01-10 20:20:34

PTĐT - Ngày 10/1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác bình ổn thị trường Tết...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long