Cập nhật:  GMT+7
3afbxcac6xe108xbeafxab8bx6184x79a5x6485x93c6xX7x3f3cxccaex10736x11225xb1dax10b3exX5xe509xXax7573xXcxX1xe36bxX3xXexc230xeb67x1113exf016xX3xX4xX1xX15xX3xXexb3e5xf8a3xX3xXbxX1xXdxfaa3xX1axX3xX1x1117fxXbxX3x4346xX1xf39fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xXexX1xX18xae2cxX1axX1bxX3xc0ebxa83cxX3xXexX1xd777xX1axX1bxX3xe1d5xX0xa998xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4951xX10xX6x6d91xXaxX12xe9edxX18xX19xXdxX3xX7xeb7dxX3xX4xX1xX15xX3xXexX22xX23xX3xX4xX15xX6xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3x1010exX1bxfc30xe820x10f75xX1axX3xXcxa4ebxX1axX3xX60x6b93xX1axX1bxf3dfxX3xX1x6d20xa4d1xX3xX1axX6xX81xX3x109f1x8476x7a6fxX4bxX49x6f58xX8dxX3xX2fxX1xX31xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX1xX2cxXbxX3xXbxX1xXdxX28xX1axX3xXexX1xX18xX3cxX1axX1bxX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xX1axX1bxX3xX49xX4bxX98xc5b5xX2xX99xa593xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6x4e70xX5xX10xX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX91xX6xX22xX1bxXdxX1axc1bbxX98xXbx93cbxX3xX6xX80xXexd0ffxXaxX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX91xX1bxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xXc9xXd1xX6xXeaxXbxX1xX80xXexX1xXeaxXc9x7eb4xX1axX4bxX5dxX10xX7xX40xXexXeaxXbxX4bxX1axX10xd309xX7xX4bxX2xX99xX2xfcf2xX4bxX49xc3bbxX5dxX120xX2xX99xX98xX49xXc6xXc6xXexbcb5x5a51xX49xX12dxXc6xX5xX2xXc9xd801xXbxX1bxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX22xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX5dxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX7exX1bxX80xX81xX82xX1axX3xXcxX86xX1axX3xX60xX8axX1axX1bxX3xX4xX1xX15xX3xXexX22xX23xX3xXbxX1xXdxX28xX1axX3xX1xX2cxXbxX3xX2fxX1xX31xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xXexX1xX45xX1axX1bxX3xX49xX4bxX98xXc6xX2xX99xXc9xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX22xX12xX0xX4bxXexX6xXd1xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8f91xXeaxX5dxX81xXaxX12xXcxX1xX10xXeaxX3xX4xX1xX18x12887xX1axX1bxX3xXexX22xX23xX1axX1xX8dxX3xXexdf21xXdxX3xXbxX1xXdxX28xX1axX3xX1xX2cxXbxX8dxX3xX2fxX1xX31xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX7xf04exX3xX1axX1bxX1xX10xX3xX10dx55f5xX3xXexX1x90d5xXeaxX3xX5xX80xb806xX1axX3xX10dxf557xX3xX1aexX45xXeaxX3xX4xX45xXeaxX3xXexX23xX1axX1xX3xX1xX23xX1axX1xX3xX40xXdxX1axX1xX3xXexff5fx3d2axXe5x9a3cxX3xX1x940exXdxX3xXexX1xX45xX1axX1bxX3xX49xX3xX10dxX1e9xX3xX49xX3xXexX1xX45xX1axX1bxX3xcd9dx7ac3xX80xX3xX1axa769xX91xX3xX98xXc6xX2xX99x5c57xX3xXexX23xX1axX1xX3xX1xX23xX1axX1xX3xXexX22xXdxb81cxX1axX3xX40xX1xX6xXdxX3xXexX1xX66xX4xX3xX1xXdxd43cxX1axX3xX7exX1bxX1x3ca9xX3x4879xX80xX81xX210xXexX3xX7x9204xX3xXc6xX2xX4bxX7exe0f1xX211xX2fx11726xX3xX4xX15xX6xX3xX2fxX1xX31xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX10dxX1e9xX3x6b3axX1f6xX3xX45xX1axX3xXbxX1xX45xXexX3xX1xX1e9xX1axX1xX3xXexX22xX45xXdxX3xXbxX1xXdxX210xX80xX3xX2fxX1xX31xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX22xX6xX3xXexX1xX25cxX3xXexX22xX18xX3cxX1axX1bxX3xX10dxX265xX1axX3xX25exX80xX265xX4xX3xXexX210xX3xX22cxX210xX1axX3xX1axX231xX91xX3xX98xXc6xX98xXc6xX238xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexXeaxX5dxX81xXaxX12xX2fxX1xX31xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX4xX8axX1axX1bxX3xX7xX1e1xX3xX1axX1bxX1xX10xX3xX1aexX45xXeaxX3xX4xX45xXeaxX3xX10dxX1f6xX3xXbxX1x9f40xX1axX3xXd1x9006xX3xX40xXdxX1axX1xX3xXbxX1xX31xX3xX7xX66xX3xX1axX1bxX1xXdxX256xXbxX3xX40xX1xXeaxX6xX3xX1xX2cxX4xX3xX10dxX1e9xX3xX4xX90xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xX256xX3xX1axX231xX91xX3xX98xXc6xX2xX99xX238xX3xX1aexX45xXeaxX3xX4xX45xXeaxX3xXexX30axX1axX1bxX3xX40xX210xXexX8dxX3xX22cxX45xX1axX1xX3xX1bxXdxX45xX3xX40xX210xXexX3xX25exX80xX1edxX3xXexX1xX66xX4xX3xX1xXdxX256xX1axX3xX2fxX1xX18xX1bcxX1axX1bxX3xXexX22xX23xX1axX1xX3xX91x69f0xX4xX3xXexXdxX28xX80xX3xX25exX80xX265xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX1bxXdxX1edxX91xX3xX1axX1bxX1x11fc6xXeaxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX22cxXeaxX1c8xX1axX3xX98xXc6xX2xX2xX211xX98xXc6xX2xX99xX3xX5xX1e9xX91xX3xX4xX1bcxX3xX7xa424xX3xXe5xX306xX81xX3xX5dxX66xX1axX1bxX3xX4xX1xX18xX1bcxX1axX1bxX3xXexX22xX23xX1axX1xX3xX91xX37axX4xX3xXexXdxX28xX80xX3xX25exX80xX265xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX1bxXdxX1edxX91xX3xX1axX1bxX1xX393xXeaxX3xXd1xX1f6xX1axX3xX10dxca5axX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX22cxXeaxX1c8xX1axX3xX98xXc6xX2xX120xX211xX98xXc6xX98xXc6xX238xX3xX1aexX45xXeaxX3xX4xX45xXeaxX3xX10dxX1f6xX3xXd1xX1edxXeaxX3xX1xXdxX247xX91xX3xX81xX3xXexX210xX3xX4xX1xXeaxX3xX1axX1bxX18xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1xX393xXeaxX3xX10dxX1e9xX3xX1xX216xX3xX5xX1e9xX91xX3xX1axX90xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX256xXbxX8dxX3xX5xX306xX91xX3xX1axX1bxX1xXdxX256xXbxX8dxX3xX1axX1bxX18xX3xX1axX1bxX1xXdxX256xXbxX8dxX3xX5dxXdxX28xX91xX3xX1axX1bxX1xXdxX256xXbxX3xX4x590bxX3xX91xfc86xX4xX3xX7xX265xX1axX1bxX3xXexX22xX80xX1axX1bxX3xXd1xX23xX1axX1xXc9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexXeaxX5dxX81xXaxX12xX2fxX8axX1axX1bxX3xXexX1c8xXdxX3xXbxX1xXdxX28xX1axX3xX1xX2cxXbxX3xX1axX1e9xX81xX8dxX3xX2fxX1xX31xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX7xX1e1xX3xX1axX1bxX1xX10xX3xX1aexX45xXeaxX3xX4xX45xXeaxX3xXexX23xX1axX1xX3xX1xX23xX1axX1xX3xXexX22xXdxX247xX1axX3xX40xX1xX6xXdxX3xX2fxX1xX31xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX22cxXdxX256xX1axX3xXexf381xX238xX3xX1aexX45xXeaxX3xX4xX45xXeaxX3xXexX30axX1axX1bxX3xX1xc549xXbxX3x904cxX3xX40xXdxX210xX1axX3xXexX1xX1e9xX1axX1xX3xX10dxXdxX28xX1axX3xX2fxX1xX31xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX10dxX1f6xX3xX5dxX66xX3xXexX1xX1edxXeaxX3xX7exX1bxX1xX25cxX3xX22cxX25cxX1axX1xX3xX25exX80xX81xX3xX22cxX25cxX1axX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX210xXexX3xX91xX216xXexX3xX7xX265xX3xX22cxXdxX1f6xX80xX3xX4xX15xX6xX3x5965xX80xX1f2xXexX3x12329xXdxX45xXeaxX3xX5dxX37axX4xX3xX1axX1bxX1xX1f6xX3xX1axX1bxX1xXdxX256xXbxX238xX3xX1aexX45xXeaxX3xX4xX45xXeaxX3xX10dxX1f6xX3xX5dxX66xX3xXexX1xX1edxXeaxX3xX7exX1bxX1xX25cxX3xX22cxX25cxX1axX1xX3xX4xX15xX6xX3xX2fxX1xX31xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX10dxX1f6xX3xX10dxXdxX256xX4xX3xXexX1xX1e9xX1axX1xX3xX5xX1f2xXbxX3x8197xXdxX256xX1axX3xc6d1xX1xXeaxX6xX3xX1xX2cxX4xX3xX4xX90xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xX256xX3xX5abxXdxX256xXexX3xX7exX6xX91xX211xX5axX1e9xX1axX3xX26bxX80xX265xX4x100c6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexXeaxX5dxX81xXaxX12xXcxX1xX10xXeaxX3xX1aexX45xXeaxX3xX4xX45xXeaxX3xX4xX15xX6xX3xX1aexX216xX3xX5b0xX5ax10cf2xX281xXcxX3xXexX22xX23xX1axX1xX3xXd1xX1e9xX81xX3xXexX1c8xXdxX3xXbxX1xXdxX28xX1axX3xX1xX2cxXbxX8dxX3xX49xX3xXexX1xX45xX1axX1bxX3xX22cxX22dxX80xX3xX1axX231xX91xX8dxX3xX40xXdxX1axX1xX3xXexX210xX3xX10dxc2aaxX3xX91xX90xX3xXexXdxX210xXbxX3xXexX37axX4xX3xX30axX1axX3xX22cxX25cxX1axX1xX8dxX3xX4xX1x1137dxX3xX7xX265xX3xX1bxXdxX45xX3xXexXdxX28xX80xX3xX5dx762exX1axX1bxX3xXexX231xX1axX1bxX3xX3b2xX3xX91xX46dxX4xX3xXexX1xX86xXbxX3xXexX1c8xXeaxX3xX22cxXdxX1f6xX80xX3xX40xXdxX256xX1axX3xXexX1x661fxX4xX3xX22cx77c2xX81xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX22xXdxX247xX1axX3xXd1xX1f6xX1axX3xX10dxX3ecxX1axX1bxX3xX1axX1f6xX1axX3xX40xXdxX1axX1xX3xXexX210xXc9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexXeaxX5dxX81xXaxX12xX60xX18xX3xX1axX4fdxX3xXexX31xX1axX3xX5dxX37axX1axX1bxX3xXexXdxX210xXbxX3xXexX37axX4xX3xXexX231xX1axX1bxX238xX3xX5xX213xXdxX3xX7xX80xX86xXexX8dxX3xXex128c0xX3xX1bxXdxX45xX8dxX3xXexX1xX25cxX3xXexX22xX18xX3cxX1axX1bxX3xX1axX1bxXeaxX1c8xXdxX3xXexX256xX3xX4xX1bcxX3xXd1xX1edxX1axX3xX30axX1axX3xX22cxX25cxX1axX1xXc9xX3xX558xXdxX1edxXdxX3xX1axX1bxX306xX1axX3xX10dxX265xX1axX3xf503xX60x7677xX3xX10dxX1e9xX3xX10dxX6xX81xX3xX18xX80xX3xXexXdxX28xX1axX3xX22cxX1c8xXexX3xX40xX1xX45xX238xX3xXexX1xX80xX3xX1xX683xXexX3xX10dxX265xX1axX3xcfd5xX60x424bxX3xX4xX46axX3xX4xX1xX80xX81xX247xX1axX3xXd1xXdxX210xX1axX3xXexX31xX4xX1xX3xX4xX66xX4xXc9xX3xX2fxX90xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX256xXbxX8dxX3xX1axX1xX86xXexX3xX5xX1e9xX3xX4xX90xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX256xXbxX3xX4xX1xX210xX3xXd1xXdxX210xX1axX8dxX3xX4xX1xX210xX3xXexX1c8xXeaxX3xXexXdxX210xXbxX3xXexX37axX4xX3xX5dxX80xX81xX3xXexX22xX23xX3xX22cxX1e9xX3xXexX231xX1axX1bxX3xXexX22xX18xX3b2xX1axX1bxX3xX4xX6xXeaxXc9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexXeaxX5dxX81xXaxX12xX5b0xX1xX80xX3xX10dxX66xX4xX3xX5dxX25cxX4xX1xX3xX10dxX37axX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX22xXdxX247xX1axX3xX40xX1xX45xX238xX3xXexX30axX1axX1bxX3xX91xX46dxX4xX3xXd1xX45xX1axX3xX5xde3axX3xX1xX1e9xX1axX1bxX3xX1xX46axX6xX3xX5dxX25cxX4xX1xX3xX10dxX37axX3xXexXdxX210xXbxX3xXexX37axX4xX3xXexX231xX1axX1bxX3xX4xX6xXeaxX3xX10dxX1f6xX3xX5xX18xX4fdxX1axX1bxX3xX4xX1xXeaxX3xXexX1xX86xX81xX3xX4xX45xX4xX3xXexX31xX1axX3xX1xXdxX256xX80xX3xXexX31xX4xX1xX3xX4xX66xX4xX3xX10dxX1f6xX3xXbxX1xX37axX4xX3xX1x76ebxXdxX3xXexX231xX1axX1bxX3xX7xX46dxX4xX3xX91xX80xX6xX8dxX3xXexX30axX1axX1bxX3xX4xX22dxX80xXc9xX3x10f26xX80xX86xXexX3xX40xX1xX687xX80xX3xX5dxX80xX81xX3xXexX22xX23xX3xXexX231xX1axX1bxX3xXexX22xX18xX3b2xX1axX1bxXc9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexXeaxX5dxX81xXaxX12xX5axXeaxX1c8xXexX3xX22cxX216xX1axX1bxX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX22xXdxX247xX1axX3xX5dxXeaxX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX256xXbxX3xX4xX46axX3xX5dxX86xX80xX3xX1xXdxX256xX80xX3xXexX31xX4xX1xX3xX4xX66xX4xX8dxX3xX7xX265xX3xX5dxXeaxX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX256xXbxX3xX40xX1xX46axX3xX40xX1xX231xX1axX8dxX3xXexX1c8xX91xX3xX1axX1bx9824xX1axX1bxX3xX1xXeaxX1c8xXexX3xX22cxX216xX1axX1bxX3xX10dxX1e9xX3xX1bxXdxX1edxXdxX3xXexX1xX247xX3xXexX22xXeaxX1axX1bxX3xX4xX1edxX3xX1axX18xX19xX4xX3xXexX22xXeaxX1axX1bxX3xX49xX3xXexX1xX45xX1axX1bxX3xX22cxX22dxX80xX3xX1axX231xX91xX3xX4xX1xX650xX3xXd1xb002xX1axX1bxX3xX49xX8dxX98x5f44xX3xXexX30axX1axX1bxX3xX7xX265xX3xX5dxXeaxX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX256xXbxX3xX22cxX6xX1axX1bxX3xX1xXeaxX1c8xXexX3xX22cxX216xX1axX1bxX3xX97xXexX1xX90xX1axX1bxX3xX5xX256xX3xXexX1xX25cxX3xXexX22xX18xX3cxX1axX1bxX3xX40xX1xXeaxX1edxX1axX1bxX3xX2xX98xX211xX2xX49xX946xX9cxXc9xX3xX723xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xXe5xX213xX3xX1xX216xXdxX3xXexXdxX210xXbxX3xXexX37axX4xX3xX22cxX18xX4fdxX4xX3xXd1xX1edxXeaxX3xX22cxX1edxX91xX238xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX4xX1xX31xX1axX1xX3xXexX22xX25cxX8dxX3xXexX22xX1f2xXexX3xXexX66xX3xX6xX1axX3xXexXeaxX1e9xX1axX3xXe5xX213xX3xX1xX216xXdxX3xX22cxX18xX4fdxX4xX3xX1bxXdxX3ecxX3xX10dxX3ecxX1axX1bxX5d4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexXeaxX5dxX81xXaxX12xXcxX1xX10xXeaxX3xX2fxX1xX31xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX0xX4bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long