Cập nhật:  GMT+7
277x2f2ex4172xbdaexb08cx3febx348dx5054x532cxX7x17adx8bb2x2717xb10ax228ax147exX5x11efxXax3bexXcx930fx4d93x65a5x770cxX3x8ae2xX17x74c3x43c6x3d27xX16xX3x1e09xX1x75e6xX10xX3xX7x680fxX4xX0x3473xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6400xX10xX6x7f41xXaxX12x948cxXcxb005x21d1xX3xX19xX1x9fbdxX16xX17xX3xX16xX17x3fe7xX1cxX3xX16xX4bxX1cx7283xX3xX4x1652xX16xX17xX3x5b73x5496xXdxX3xX1xX22xX6xX3x894bxX6xX16xX3xXex2962x6b97xX3x22b5xX6xX16xX17xX3xX60xX1bxX16xX17xX3xX16xa35axX3xXexX1x2611xX3xXexX14xX1dxX16xX3xX4xb816xX4xX3xX4xX22xX16xX3xX68x404dx9d3bxX16xX17xX3xX3bxb3ddxX16xX3xX58xX4bxX22xX3x82f4xX87xX88xX16xX3xa4dfxX1bx8107xX4xX3xX17xXdxX6xX3xb941xX1bxaab7xX16xX3x996x36dbxX16xX51xX3xX16xX1x92f3xXexX3xX5xX4bxX3xX68xX87xX88xX16xX17xX3xX58xX4bxX22xX3xX60x4e42xX16xX3x7b5ax53exXdxX51xX3xX60xXbfxX16xX3x2022xX54x1a52x3161xd0axX3xXa2xX1bxXa4xX16xX3xXa7xXa8xX16xX51xX3xX1xX1bxX1cxdc1xX16xX3xXcxXa4xX16xX3xXa7xXa8xX16xX3xX68xXa4xX1bxX3xX68xXa4xX1bxX3xX3bxX1bxX3xX20xX1xX7fxX4xX1xX3xX4x124exX16xX17xX3xX60xX26xXexX3xX17x826fxXbxX3xX66xa584xX1bxX3xX68xXc3xX3xX14xb52cxX4xX3xX14x6e3exX3xX4x2c07xX6xX3xX1xX22xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX17xX1bxX1cxX1dxX16x66c0xX3xXc2xX54xX16xX17xX3xX58xX59xXdxX3xX7xX10fxX3xX1xX54xX16xX17xX3xX58x8911xX3x76bexX1bxX1cx310bxX16xX3xX14xXfbxX3xX4xX116xX6xX3xX16x1bf4xXdxX3xX14x2147xX16xX17xX3xXexX1xX77xX3xX1xX22xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX17xX1bxX1cxX1dxX16xX3xX68xX6xX16xX17xX3xX5xX4bxX3xX68xXdxa8fxX66xX3xX16xX1xXaexX16xX51xX3xXexX1xX1bxX3xX1xX14dxXexX3xX3bxX1bxX3xX20xX1xX7fxX4xX1xX3xXexX77xX66xX3xX68xX142xX16xX3xX4xX1xXdxX1dxX66xX3xX16xX17xX87xX113xX16xX17xX3xX58x22dexX3xX68x50f4xXbxX3xX4xX116xX6xX3xX66xXdx6f79xX16xX3xX7xXa8xX16xX3xX4xX87xX59xX4xX3xX16xX4bxX1cxX3xXcdxX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx485fxX22xX3bxX1cxXaxX12xX3exXcxX40xX3xXcexXdxX16xX3xX17x5c5cxXdxX3xXexX59xXdxX3xX4xX1xX54xX66xX3xXbfxX16xX1xX3xX1xX22xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX17xX1bxX1cxX1dxX16xX3xX20xX1xX22xX10xX3xX7xX26xX4xX3xX68xXc3xX3xX3bx1167xX4xX3xX5xX9bxXdxX3xX58xX4bxX22xX3xX60xXbfxX16xX3xXc2xXc3xXdxX129xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX22xX3bxX1cxXaxX12xX99xX1bxX9bxX4xX3xX38x4293xXdxX0xX29xXbxX12xX0xXexX6xX60xX5xX10xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX66xX6xX14xX17xXdxX16x66ebxaa07xXbxXcexX3xX6xX1bxXexX22xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX3bxX12xX0xXdxX66xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX29xX29xX4xX129xX60xX6xX22xXbxX1xX1bxXexX1xX22xX129xX58xX16xX29xX3bxX10xX7xX20xXexX22xXbxX29xX16xX10x569dxX7xX29xX2x49b6x29bex591exX29xX292x9b02xX3bx9eacxX2xX292xa8d2x177exX29cxX29cxXexX292xX291x8dcbxX256xX298xX5xX2xX129x80c8xXbxX17xXaxX3xX29xX12xX0xX29xXexX3bxX12xX0xX29xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX3bxX12xX0xX29xXexX3bxX12xX0xX29xXexX14xX12xX0xX29xXexX6xX60xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX0xXexX6xX60xX5xX10xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX66xX6xX14xX17xXdxX16xX255xX256xXbxXcexX3xX6xX1bxXexX22xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX3bxX12xX0xXdxX66xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX29xX29xX4xX129xX60xX6xX22xXbxX1xX1bxXexX1xX22xX129xX58xX16xX29xX3bxX10xX7xX20xXexX22xXbxX29xX16xX10xX28dxX7xX29xX2xX291xX292xX293xX29xX292xX296xX3bxX298xX2xX292xX29bxX29cxX29cxX29cxXexX292xX291xX2a2xX256xX298xX5xX256xX129xX2a8xXbxX17xXaxX3xX29xX12xX0xX29xXexX3bxX12xX0xX29xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX3bxX12xX0xX29xXexX3bxX12xX0xX29xXexX14xX12xX0xX29xXexX6xX60xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX0xXexX6xX60xX5xX10xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX66xX6xX14xX17xXdxX16xX255xX256xXbxXcexX3xX6xX1bxXexX22xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX3bxX12xX0xXdxX66xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX29xX29xX4xX129xX60xX6xX22xXbxX1xX1bxXexX1xX22xX129xX58xX16xX29xX3bxX10xX7xX20xXexX22xXbxX29xX16xX10xX28dxX7xX29xX2xX291xX292xX293xX29xX292xX296xX3bxX298xX2xX292xX29bxX29cxX29cxX29cxXexX292xX291xX2a2xX256xX298xX5xX298xX129xX2a8xXbxX17xXaxX3xX29xX12xX0xX29xXexX3bxX12xX0xX29xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX3bxX12xX0xX29xXexX3bxX12xX0xX29xXexX14xX12xX0xX29xXexX6xX60xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX0xXexX6xX60xX5xX10xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX66xX6xX14xX17xXdxX16xX255xX256xXbxXcexX3xX6xX1bxXexX22xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX3bxX12xX0xXdxX66xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX29xX29xX4xX129xX60xX6xX22xXbxX1xX1bxXexX1xX22xX129xX58xX16xX29xX3bxX10xX7xX20xXexX22xXbxX29xX16xX10xX28dxX7xX29xX2xX291xX292xX293xX29xX292xX296xX3bxX298xX2xX292xX29bxX29cxX29cxX29cxXexX292xX291xX2a2xX256xX298xX5xX292xX129xX2a8xXbxX17xXaxX3xX29xX12xX0xX29xXexX3bxX12xX0xX29xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX3bxX12xX0xX29xXexX3bxX12xX0xX29xXexX14xX12xX0xX29xXexX6xX60xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX0xXdxX66xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX29xX29xX4xX129xX60xX6xX22xXbxX1xX1bxXexX1xX22xX129xX58xX16xX29xX3bxX10xX7xX20xXexX22xXbxX29xX16xX10xX28dxX7xX29xX2xX291xX292xX293xX29xX292xX296xX3bxX298xX2xX292xX29bxX29cxX29cxX29cxXexX292xX291xX2a2xX256xX298xX5xX29bxX129xX2a8xXbxX17xXaxX3xX29xX12xX0xXdxX66xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX255xX29xX29xX66xX10xX3bxXdxX6xX129xX60xX6xX22xXbxX1xX1bxXexX1xX22xX129xX58xX16xX29xX3bxX6xXexX6xXdxX66xX6xX17xX10xX7xX29xX256xX29cxX2xX291xX2xX2xX29xX22xX14xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX29xXdxX66xX6xX17xX10xX7xX2xX298xX2xX29bxX292xX296xX29cx807dx7aebx41dcx3845xX528xX291xX2a2xX293xX2a2xX528xX528xX256xX528xX129x9b0bxX3exX52bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX529xX52axX52bxX528xX291xX2a2xX293xX2a2xX3x82f0xX256x49f8xX129xX536xX3exX52bxXaxX3xX29xX12xX0xXdxX66xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX255xX29xX29xX66xX10xX3bxXdxX6xX129xX60xX6xX22xXbxX1xX1bxXexX1xX22xX129xX58xX16xX29xX3bxX6xXexX6xXdxX66xX6xX17xX10xX7xX29xX256xX29cxX2xX291xX2xX2xX29xX22xX14xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX29xXdxX66xX6xX17xX10xX7xX2xX298xX2xX29bxX292xX296xX2xX528xX529xX52axX52bxX528xX291xX2a2xX296xX292xX528xX528xX256xX528xX129xX536xX3exX52bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX529xX52axX52bxX528xX291xX2a2xX296xX292xX3xX549xX256xX54bxX129xX536xX3exX52bxXaxX3xX29xX12xX0xXdxX66xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX255xX29xX29xX66xX10xX3bxXdxX6xX129xX60xX6xX22xXbxX1xX1bxXexX1xX22xX129xX58xX16xX29xX3bxX6xXexX6xXdxX66xX6xX17xX10xX7xX29xX256xX29cxX2xX291xX2xX2xX29xX22xX14xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX29xXdxX66xX6xX17xX10xX7xX2xX298xX2xX29bxX292xX296xX256xX528xX529xX52axX52bxX528xX291xX2a2xX296xX29bxX528xX528xX256xX528xX129xX536xX3exX52bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX529xX52axX52bxX528xX291xX2a2xX296xX29bxX3xX549xX256xX54bxX129xX536xX3exX52bxXaxX3xX29xX12xX0xXdxX66xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX255xX29xX29xX66xX10xX3bxXdxX6xX129xX60xX6xX22xXbxX1xX1bxXexX1xX22xX129xX58xX16xX29xX3bxX6xXexX6xXdxX66xX6xX17xX10xX7xX29xX256xX29cxX2xX291xX2xX2xX29xX22xX14xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX29xXdxX66xX6xX17xX10xX7xX2xX298xX2xX29bxX292xX296xX298xX528xX529xX52axX52bxX528xX291xX2a2xX296xX291xX528xX528xX256xX528xX129xX536xX3exX52bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX529xX52axX52bxX528xX291xX2a2xX296xX291xX3xX549xX256xX54bxX129xX536xX3exX52bxXaxX3xX29xX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nụ cười người dân bản Mỹ Á

Nụ cười người dân bản Mỹ Á
2016-11-21 11:39:00

PTO- Nhắc đến bản Mỹ Á (xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn), nhiều người đến đây là một trong số ít bản có đa số đồng bào dân tộc Mông sinh sống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Cô và trò

Cô và trò
2016-11-17 16:13:00

PTO- Cô giáo được ví như người mẹ hiền và tình cảm của cô giáo giành cho học sinh có muôn cách thể hiện khác nhau.

Vui ngày hội đại đoàn kết

Vui ngày hội đại đoàn kết
2016-11-17 10:43:00

PTO- Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở các khu dân cư trong tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, triển lãm ảnh diễn ra sôi nổi, tạo...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long