Cập nhật:  GMT+7
2f78x7a1dxb940xbd64x4febx3d26x67afx30dex916bxX7xb9b0x848axaebfx3ea8x3f8exa68bxX5x76edxXaxae3fx510fx3ae5xXdxX3x9834x70dcx56e7x66c4xX3xX1x6eebxXdxX3x341dx7285xXdxX3xX20x5c70xX19xX17xX3x3f80x63b4xXexX0x3983xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6e2dxX10xX6x92f7xXaxX12x68cdxXcxbfe9x3689xX3x8473xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xX20xX25xX19xX17xX3xX29xX2axXexX3xXexX25xX19xX17xX3xX3fx9ba5xX17xX3xXexX1dxX4xX3xX20x9908x9887xX4xX3xXex5a11xX3xX4xX1x86baxX4xX3xa64dxX3xX4x8e17xX4xX3xX29xX1xX14xX3xX3fxX63xX17xX3xX4xX6bxX3xXex4d11xX25xX17xX18xX3xXex8d3dxX17xX1xX3x9970x5646xXdxX3xX17xX1xXdx2fb8xX14xX3xX1xX25xX21xXexX3xX20xX1dxX17xX18xX3xX93x7446xX17xX3xX1xbd79xX6x8714xX3xX93xXa8xX17xX3xX17xX18xX1x3749xXaexX3xXexX1x4647xX3xX3fx54eexX4xX3xXexX1xXbcxX3xXexX1xX6xX25xXaexX3xXexX89xXdxXbcxX17xX3xX5xa484xc237xX3xb4d5xX17xX1xX3xX3fxXdx2f88xX17xX3xX89xX6xX3xX7x49cdxXdxX3xX17xX70xXdxXaexX3xXexX21xX25xX3xX29xX1xXe3xX17xX18xX3xX29xX1x6c0bxX3xX93xX14xXdxX3xXexX6bxac89xXdxXaexX3xXbxX1x6d5bxX17xX3xX29xX1xX77xXdxXaexX3xXexX1x35b5xXexX3xX4xX1x5b81xXexX3xXex7179xX17xX1xX3xX20xX25xX19xX17xX3xX29xX2axXexX3xXexX89xX25xX17xX18xX3xX29xX1xX14xX3xX3fxX63xX17xX3xX4xX6bx9e85xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8688xX25xX3fxX1axXaxX12xX146xX7axX25xX3xX42xX1xb073xX3xXcxX1x34a1xX3xX20xXdxXb7xX17xX3xXex3946xX3x69ecxXdxX17xX3xX18xXdxX94xXdxX3xXexX1xXdxXb7xX14xX3xXd4xX1dxXexX3xX7x3907xX3xX1xX119xX17xX1xX3xXd6xX17xX1xX3xXexX89xX25xX17xX18xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xX20xX25xX19xX17xX3xX29xX2axXexX136xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX25xX3fxX1axXaxX12xX42xX1xX6bxXffxX17xX18xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX45xX3x6546xX1xXf7xX3xXcxX1xX19xX17xX1xX3xX45xX3xXcxXdxX2axX17xX3x9f5axX14xX1axX2axXexX0xX2dxXbxX12xX0xXexX6x3539xX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXd4xX6xX89xX18xXdxX17x6457x3d7cxXbxX160xX3xX6xX14xXexX25xXaxX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX3fxX12xX0xXdxXd4xX18xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX136xX1dcxX6xX25xXbxX1xX14xXexX1xX25xX136xX93xX17xX2dxX3fxX10xX7xX29xXexX25xXbxX2dxX17xX10x6618xX7xX2dxX2x3bf8x42f1xX229xX2dxX22axbbc4xX3fxX22axX2xace4xX22ax9974xX232xX232xXexX22axX229xad03xX1eex312fxX5xX2xX136xb5eexXbxX18xXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxXexX3fxX12xX0xX2dxXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX3fxX12xXcxX89xXdxXbcxX17xX3xX5xXd3xXd4xX3xXd6xX17xX1xX3xX1d0xX14x9249xX3xX1xX6bxXffxX17xX18xX3xX45xX3xX4xX25xX17xX3xX17xX18xX6bxaa03xXdxX3x9a47xX269xX17xX3x4423x8cd7xXbxX3xXexX89xX25xX17xX18xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xX20xX25xX19xX17xX3xX29xX2axXexX3xX29xX1xX14xX3xXcxX63xX17xX3x9dc0xX17xX3xX1eexX3xX45xX3xXexX1x52f6xX3xXexX89xX105xX17xX3xX27dxX269xX17xX3xX281xX282xXbxX136xX0xX2dxXexX3fxX12xX0xX2dxXexX89xX12xX0xX2dxXexX6xX1dcxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1dcxX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXd4xX6xX89xX18xXdxX17xX1edxX1eexXbxX160xX3xX6xX14xXexX25xXaxX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX3fxX12xX0xXdxXd4xX18xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX136xX1dcxX6xX25xXbxX1xX14xXexX1xX25xX136xX93xX17xX2dxX3fxX10xX7xX29xXexX25xXbxX2dxX17xX10xX225xX7xX2dxX2xX229xX22axX229xX2dxX22axX22exX3fxX22axX2xX232xX22axX234xX232xX232xXexX22axX229xX23axX1eexX23cxX5xX1eexX136xX240xXbxX18xXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxXexX3fxX12xX0xX2dxXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX3fxX12x7b83xXdxX6xX25xX3xX5xX6bxX14xX3xXexX1xXbcxX3xXexX1xX6xX25xX3xXd4x40bbxX17xX18xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xX20xX25xX19xX17xX3xX29xX2axXexX3xX77xX3xX29xX1xX14xX3xX22exX3xX160xXd3xX3xX3cxabf9xX14xX3x4762xXe3xXaexX3xX1xX14xX1axXb7xX17xX3xX38fxX25xX6xX17xX3xX3cx9649xX17xX18xX136xX0xX2dxXexX3fxX12xX0xX2dxXexX89xX12xX0xX2dxXexX6xX1dcxX5xX10xX12xX0xXbxX12xX0xXexX6xX1dcxX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXd4xX6xX89xX18xXdxX17xX1edxX1eexXbxX160xX3xX6xX14xXexX25xXaxX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX3fxX12xX0xXdxXd4xX18xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX136xX1dcxX6xX25xXbxX1xX14xXexX1xX25xX136xX93xX17xX2dxX3fxX10xX7xX29xXexX25xXbxX2dxX17xX10xX225xX7xX2dxX2xX229xX22axX229xX2dxX22axX22exX3fxX22axX2xX232xX22axX234xX232xX232xXexX22axX229xX23axX1eexX23cxX5xX234xX136xX240xXbxX18xXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxXexX3fxX12xX0xX2dxXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX3fxX12xX42xX1xXbfxX3xX17xX38cxX3xX160xXd3xX3xXcxX1xX14xX3xX1bfxX152xX4xXaexX3xX1xX14xX1axXb7xX17xX3xXcxX63xX17xX3xb504xXffxX17xX3xX93xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxXdxX3xX38fxX21xXdxX3xX20xX25xX19xX17xX3xX29xX2axXexX136xX0xX2dxXexX3fxX12xX0xX2dxXexX89xX12xX0xX2dxXexX6xX1dcxX5xX10xX12xX0xXbxX12xX0xXdxXd4xX18xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX136xX1dcxX6xX25xXbxX1xX14xXexX1xX25xX136xX93xX17xX2dxX3fxX10xX7xX29xXexX25xXbxX2dxX17xX10xX225xX7xX2dxX2xX229xX22axX229xX2dxX22axX22exX3fxX22axX2xX232xX22axX234xX232xX232xXexX22axX229xX23axX1eexX23cxX5xX22axX136xX240xXbxX18xXaxX3xX2dxX12xX0xXdxXd4xX18xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1edxX2dxX2dxXd4xX10xX3fxXdxX6xX136xX1dcxX6xX25xXbxX1xX14xXexX1xX25xX136xX93xX17xX2dxX3fxX6xXexX6xXdxXd4xX6xX18xX10xX7xX2dxX1eexX232xX2xX229xX2xX2xX2dxX25xX89xXdxX18xXdxX17xX6xX5xX2dxXdxXd4xX6xX18xX10xX7xX2xX234xX2xX234xX22axX22exX229x8fefxX47xX1bfxXcxX136xX240xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX89xXdxXbcxX17xX3xX5xXd3xXd4xX3xXd6xX17xX1xX3xX1d0xX14xX269xX3xX1xX6bxXffxX17xX18xX3xX45xX3xX4xX25xX17xX3xX17xX18xX6bxX27axXdxX3xX27dxX269xX17xX3xX281xX282xXbxX3xXexX89xX25xX17xX18xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xX20xX25xX19xX17xX3xX29xX2axXexX3xX29xX1xX14xX3xXcxX63xX17xX3xX2a9xX17xX3xX1eexX3xX45xX3xXexX1xX2b2xX3xXexX89xX105xX17xX3xX27dxX269xX17xX3xX281xX282xXbxX136xXaxX3xX2dxX12xX0xXdxXd4xX18xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1edxX2dxX2dxXd4xX10xX3fxXdxX6xX136xX1dcxX6xX25xXbxX1xX14xXexX1xX25xX136xX93xX17xX2dxX3fxX6xXexX6xXdxXd4xX6xX18xX10xX7xX2dxX1eexX232xX2xX229xX2xX2xX2dxX25xX89xXdxX18xXdxX17xX6xX5xX2dxXdxXd4xX6xX18xX10xX7xX2xX234xX2xX234xX22axX22exafe9xX51bxXdxXd4xX6xX18xX10xX1eexX136xX240xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX353xXdxX6xX25xX3xX5xX6bxX14xX3xXexX1xXbcxX3xXexX1xX6xX25xX3xXd4xX366xX17xX18xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xX20xX25xX19xX17xX3xX29xX2axXexX3xX77xX3xX29xX1xX14xX3xX22exX3xX160xXd3xX3xX3cxX38cxX14xX3xX38fxXe3xXaexX3xX1xX14xX1axXb7xX17xX3xX38fxX25xX6xX17xX3xX3cxX39fxX17xX18xX136xXaxX3xX2dxX12xX0xXdxXd4xX18xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1edxX2dxX2dxXd4xX10xX3fxXdxX6xX136xX1dcxX6xX25xXbxX1xX14xXexX1xX25xX136xX93xX17xX2dxX3fxX6xXexX6xXdxXd4xX6xX18xX10xX7xX2dxX1eexX232xX2xX229xX2xX2xX2dxX25xX89xXdxX18xXdxX17xX6xX5xX2dxXdxXd4xX6xX18xX10xX7xX2xX234xX2xX234xX22axX22exX22exX51bxbfdex5248xX353xX51bxX234xX234xX5e1xX23cxX136xX240xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX42xX1xXbfxX3xX17xX38cxX3xX160xXd3xX3xXcxX1xX14xX3xX1bfxX152xX4xXaexX3xX1xX14xX1axXb7xX17xX3xXcxX63xX17xX3xX455xXffxX17xX3xX93xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxXdxX3xX38fxX21xXdxX3xX20xX25xX19xX17xX3xX29xX2axXexX136xXaxX3xX2dxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sắc ban tím ở Tân Sơn

Sắc ban tím ở Tân Sơn
2016-11-16 15:38:00

PTO- Bên cạnh những vạt chè, sơn, bồ đề…xanh ngút ngát, thì mầu tím của những bông hoa ban - loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, đang nở rực trên đất Tân Sơn...

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông
2016-11-15 07:10:00

Ngày 14/11, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Hội thảo Quốc tế lần thứ VIII về Biển Đông với chủ đề "Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực" do Học viện Ngoại...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long