Cập nhật:  GMT+7
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6pztx4bqmZOG6tuG6qEHhu6lwZOG7jXHDumTDtWfhu6tk4bq2csahw4Nk4bq24bqk4buNZOG6tsOt4bupcGThurZxQ+G7jWRxcuG7neG7qWTDsnLhu53hu6lkw4Nx4buFw4Nkw4Nx4but4bupcOG6sWThu41xeeG7qXBk4buPdeG7jXHhuqUvcWXhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhuqVyxrBwZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hurfDsuG7g+G7q8ODceG6suG6tnHhu6vhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqWXhurvhur0vZWVl4buPZcSR4bq/4bq74bq/xJHEkeG6tmXhu4HEkeG7gWXDqsWpZeG6t+G7pcODcGNkL+G6p+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg1HDtOG7g+G7j2Phuqfhu4zhu4Xhu41k4bq2w7rhu6lx4bqxZOG6tnFm4bupcWThurbhuq5D4buNZOG6tnHhurLhu7Phu41kO+G6ruG6suG7qXBk4bqo4bu54bupcGThu41xw7pkw7Vn4burZOG7qWvhu6lwZOG7jeG7g+G7q2Thu6nDreG7qXBkxalD4buNZHHhu51k4bq2cXnhu6lwZOG6umThurbGoeG6sWThu6lxbOG6tmTFqWZk4bq6ZOG6tsahZOG7jeG7uWThurDhuqDhuq9k4buNceG6sm/hu6lkw7J1ZOG6sGrhu6lk4bqwZuG7qXBkxaluw4Nk4bupcOG7g+G6umThurbhuq5nxrBk4bq6ZOG6tsahZMWp4bqo4bqyZMO14buz4bupcGThuqBk4bupccSQ4bupcGThu6nhu7lyZOG7j3Xhu41xZMOyw4Lhu6lwZMODceG7heG6tuG6sWTDtXXhu4Nkw7Jm4bupZOG7j3Xhu41xZMODceG6quG7jWThurZnw4PhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqcgw63hu6lkw4Nx4but4bupcGThu4xxc+G7qXFkw4Nx4bqmZEVC4buDZOG7jeG7sWThu4x44bupcGTDtXLhu53hu6lk4bqweWThu4Fl4bq74buHL+G7jMOVLSAq4buMKmThu6lwZuG6umThur8vZWUvw6nEkcOpZWThurbhuq7hurLhurrhu5vhu6lkw7Vn4bq2ZOG6vGThu6dyxqHhu6lk4buNccO6ZMO1Z+G7q2Thu43huqbhu4NkO3HhuqZk4bq24bqoQeG7qXBk4buMcXPhu6lxZMODceG6pmRF4bubZEVy4bud4buNZOG6tnLGocODZOG6tuG6pOG7jWThurbDreG7qXBk4buN4bqow4Hhu6lwZOG6tnFD4buNZHFy4bud4bupZOG7jeG7heG7jWTDsnLhu53hu6lkw4Nx4buFw4Nkw4Nx4but4bupcOG6sWThu41xeeG7qXBk4buPdeG7jXFk4buM4buqIFLhu44tZeG7h+G6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G7jHjhu6lwZMO1cuG7neG7qWRwRHJk4buN4buF4buNZMOy4buz4bqxZOG7jeG7uWTEguG6suG7g+G7qWThu6lw4buD4bupcGTDsuG7s+G6sWThu43hu7lkxILhurLhu4Phu6lk4bq2ceG6suG7s+G7jWThu4xxc+G7qXFkw4Nx4bqm4bqvZMOy4buD4bupZOG7jXHDumTDtWfhu6tkw4Nx4but4bupcOG6sWThu41xeeG7qXBk4buPdeG7jXFk4buM4buqIFLhu44tZeG7h2ThurbDuuG7qXHhurFk4bq2cWbhu6lxZMODcXlk4bq24bquQ+G7jWThurZx4bqy4buz4buNZDvhuq7hurLhu6lwZOG6qOG7ueG7qXDhuq9k4bqm4bq6ZMOy4buD4bupZOG7qXFr4bupZOG7j2vhu6lk4bq2w7rhu6lx4bqxZOG6tnFm4bupcWTDg3F5ZOG6tuG6rkPhu41k4bq2ceG6suG7s+G7jWQ74bqu4bqy4bupcGThuqjhu7nhu6lwZOG7qeG7l+G6smThuq53ZMO14bujZOG6tnLGocODZOG6tuG6pOG7jWThurbDreG7qXBk4buN4bqow4Hhu6lwZOG6tnFD4buNZHFy4bud4bupZOG7jeG7heG7jWTDsnLhu53hu6lkw4Nx4buFw4Nkw4Nx4but4bupcOG6sWThu41xeeG7qXBk4buPdeG7jXFk4buM4buqIFLhu44tZeG7h2RFQuG7g2Thu4Phu6lk4bq24burZuG7qeG6sWTFqXLhu6lxZHHhu6tn4bq24bqxZOG7p3Lhu6PGsGThurDhu6vhu4XhurZkcXLhu53hurJkxILhurJoZOG7j3Xhu41xZEVC4buDZMODceG6pOG7jWRxw71yZMODceG7heG6tmThurbhuq5y4buj4bupZOG7p3Lhu6lxZOG6tsah4bqxZDtx4bqmZOG6tuG6qEHhu6lwZOG7jHFz4bupcWTDg3HhuqZk4bq64buX4bqyZOG7jW3hurLEg+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p2Xhurdkw5Lhu4Phu6lk4buMccO6ZMO1Z+G7q2TDg3Hhu63hu6lw4bqxZOG7jXF54bupcGThu4914buNcWThu4zhu6ogUuG7ji1l4buHZOG7jeG7heG7jWThurbDuuG7qXHhurFk4bq2cWbhu6lxZMODcXlk4bq24bquQ+G7jWThurZx4bqy4buz4buNZDvhuq7hurLhu6lwZOG6qOG7ueG7qXBk4buNccO6ZMO1Z+G7q2ThurZxQ+G7jWRxcuG7neG7qWThu6lwcXLhu5fGsGThu6hwcXVkxILhurLhurrGoeG6tmRlw6nhu4Ev4buoJi3hu4wqZOG7qXBm4bq6ZGVlL2XEkS/DqcSRw6llZOG7jeG6puG7g2Thu4xxc+G7qXFkw4Nx4bqmZEXhu5tkY+G6tnFz4buNcWThuqrhu6lwZOG7g+G7qWThurbhu6tm4bup4bqxZMWpcuG7qXFkceG7q2fhurbhurFk4buncuG7o8awZOG6sOG7q+G7heG6tmRxcuG7neG6smTEguG6smhk4buPdeG7jXFk4buM4buqIFLhu44tZeG7h+G6r2Nk4buNccO6ZMO1Z+G7q+G6sWRx4bqoQeG7qXBk4buPw7Phu6lkw7Lhu4Phu6lk4buNccO6ZMO1Z+G7q2TDg3Hhu63hu6lw4bqxZOG7jXF54bupcGThu4914buNcWThu4zhu6ogUuG7ji1l4buHZOG7jeG7heG7jWThu41sw4Nk4buNceG6sm/hu6lkw7J1ZMODceG6qOG7ueG7qXBk4buF4bup4bqxZOG7p3Xhu41xZMOyaOG7qWTDg3Hhu63hu6lw4bqxZOG7jXF54bupcGThu4914buNcWThurbhuq7hu5fhu6lkw7V14buDZMOyZuG7qWTFqXLhu6lxZHHhu6tn4bq24bqxZOG7p3Hhu6vhu4NkceG7r+G7jeG6sWRxcuG7neG6smTEguG6smjhuq9k4bq2csahw4Nk4bq24bqk4buNZMSC4bqy4buF4bupZOG6tuG6rnLhu53hurZkRWZk4bq2cUPhu41kcXLhu53hu6lk4bupcHFy4buXxrBk4bupccSQ4bupcGRwcmhyZMODceG7hcODZMODceG7reG7qXDhurFk4buNcXnhu6lwZOG7j3Xhu41xZOG7qXHhuqhk4bq44buR4bq2ZOG7qXBxcuG7ncawZOG7qXHhu4Phu6lx4bqxZOG7jeG7heG7jXFkxanhurpk4bundcODZOG6tnHDgXLhurFkw7Vy4bub4bqyZOG6tuG6rnVkcXLhu53hurJkxILhurJo4bqx4bq34bq34bq3ZHDDrOG7qWRFQXJk4bq2cUPhu41kcXLhu53hu6lk4bq2eeG6tmRFcuG7neG7jWThu6dxeHJkw4Nx4bqk4buN4bqxZMODceG7heG6tmThurbhuq5y4buj4bupZOG7p3Lhu6lxZOG6tsahZOG6uGlkceG7s3LhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfDqeG6t2Thu4zhu4Xhu41k4bq2w7rhu6lx4bqxZOG6tnFm4bupcWTDg3F5ZOG6tuG6rkPhu41k4bq2ceG6suG7s+G7jWQ74bqu4bqy4bupcGThuqjhu7nhu6lwZOG7jXHDumTDtWfhu6tk4bupa+G7qXBk4buN4buD4burZOG7qcOt4bupcGTFqUPhu41kceG7nWThurZxeeG7qXBk4bq6ZOG6tsah4bqxZOG7qXFs4bq2ZMWpZmThurpk4bq2xqFk4buN4bu5ZOG6sOG6oOG6r2Thu41x4bqyb+G7qWTDsnVk4bqwauG7qWThurBm4bupcGThurZxZuG7qXFkxaluw4Nk4bupcOG7g+G6umThurbhuq5nxrBk4bq6ZOG6tsahZMWp4bqo4bqyZMO14buz4bupcGThuqBk4bupccSQ4bupcGThu6nhu7lyZOG7j3Xhu41xZMOyw4Lhu6lwZMODceG7heG6tuG6sWTDtXXhu4Nkw7Jm4bupZOG7j3Xhu41xZMODceG6quG7jWThurZnw4Phuq9k4bq24bu1ZOG7jXHhuqrhu41k4bq2cuG7l8awZOG7jXHhuqbhu6lwZOG7qXHhu4Phu6lx4bqxZOG7p3XDg2ThurZxw4Fy4bqxZHFy4bud4bqyZMSC4bqyaGThu6lw4buD4bq6ZOG6sOG7g+G6smThu6dxcmTDteG6qMOA4buNZMODcWvhu6lkw7Lhu7VkReG7g+G7jeG7jXLhu6nDtOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p8OS4buzZDJk4bq2xqFk4bq2cUPhu41kcXLhu53hu6lkw4Nxa+G7qWTDsuG7tWThu6dxb+G7qWThurbhuq7huqjhu7nhu6lwZOG6sHlkReG7g+G7jeG7jXLhu6nDtGTDtWlk4bq2csahw4Nk4bupcW7hu6nhurFk4buNccO6ZMO1Z+G7q2Thu43hu4Xhu41kw7V14buDZMODceG6qOG7ueG7qXBk4bq24bu1ZOG7jXHhuqrhu41k4bq2cuG7l8awZEXhu4Phu43hu41y4bupw7Rk4bupcOG7g+G6umThu6dxcmThu6lxbuG7qWTDteG6qMOA4buN4bqxZMOyaOG7q2TDtWjGsGThu4Phu6lk4bq24burZuG7qeG6sWThu6dx4bur4buDZHHhu6/hu43hurFkcXLhu53hurJkxILhurJo4bq3ZMOS4buzZDJk4bq2xqHhurFkw5Lhu7NkJuG6snnhu41kw4Nx4but4bupcGThurbhu7Vk4buNceG6quG7jWTFqUPhu41kxanhuqjDgOG7qXBkceG7t2Thurbhuq7DgGThu43hu4Xhu41kw7V14buDZMODceG6qOG7ueG7qXBk4bq2cuG7l8awZEXhu4Phu43hu41y4bupw7Rk4bupceG7g+G7qXFk4bupcWzhurZk4buN4buxZOG6tnHhu6PhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhurnhurdk4buM4buF4buNZMOy4buz4bqxZMOy4buD4bupZOG7jXHDumTDtWfhu6tkw4Nx4but4bupcOG6sWThu41xeeG7qXBk4buPdeG7jXHhurFk4bqm4bq6ZMOy4buD4bupZOG7qXFr4bupZOG7j2vhu6lk4buN4buF4buNZOG7jWzDg2ThurbDreG7qXBk4buN4bqow4Hhu6lwZOG7p3Lhu6PGsGThurbhuq7hu4Nk4buNeOG7qXBk4bq24buF4buNZMODceG7reG7qXDhurFk4buNcXnhu6lwZOG7j3Xhu41xZOG6tmdyZOG7jeG7heG7jWThu43hu7lkxILhurLhu4Phu6nhurFkw7Xhu7nhu6lkRXXhurFk4bq24bu1ZOG7jXHhuqrhu43hurFk4buP4bur4buD4bupcWThu6lwcXLhu53Dg+G6sWThu6lxbOG6tmTFqWZk4bq2Z3Jkw7Lhu53hu6lxZEVy4bud4bup4bqxZOG7jeG7uWThurDhuqBk4bqwaOG7qWThurjhurJs4bq24bqxZOG7jXHDgOG6sWThurBy4buX4bqyZOG6tnF14bqxZOG7qXFmZHDhu4PhurFk4bqwa+G7qWTDsuG7g+G6uuG6sWTDssah4bupZOG6uMO04bq34bq34bq3ZOG6uuG7l+G6smThu41t4bqyZOG6tnFD4buNZHFy4bud4bupZOG7qXBxcuG7l8awZOG7g+G7qeG6tuG7q+G7g+G7qeG7jeG7q0Vy4buP4bqvZMO1b+G6umTGsGfhu6lxZOG6tuG6suG6uuG7l+G7qWThurbhuq7hurLhurrhu5vhu6lk4bupcOG6qMOBcmThu49r4bupZOG6tnLGocODZOG6tuG6pOG7jWThurZxQ+G7jWRxcuG7neG7qWThur3hu6bhurFk4buncXjhu6lwZEV0ZMO1aWThurZy4buXxrBkReG7g+G7jeG7jXLhu6nDtGTGsGZkxanhu7lkxalm4bqxZOG7jXHhuqZkxILhurLhu4Phu6nhuq9k4bq4RGTFqeG6vGThu6lwcXLhu5fGsGRFcmTDg3FnxrBkReG7m2TDg3Hhu63hu6lw4bqxZOG7jXF54bupcGThu4914buNceG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6u+G6t2Qp4bq6ZMOy4buD4bupZOG7qXFr4bupZOG7j2vhu6lk4buN4buF4buNZOG6tsO64bupceG6sWThurZxZuG7qXFkw4NxeWThurbhuq5D4buNZOG6tnHhurLhu7Phu41kO+G6ruG6suG7qXBk4bqo4bu54bupcGThurZyxqHDg2ThurbhuqThu41k4bquZmThurDhu6vhu4XhurbhurFk4bq2cUPhu41kcXLhu53hu6lk4bupcHFy4buXxrBk4buNcXPhu6lxZOG6sOG7heG7jXFkceG7t2Thurbhuq7DgGThu6lw4bqow4FyZOG7j2vhu6nhurFk4buD4bupZOG6sHLhu6lxZOG6uGlkceG7s3LhurFkw7Jo4burZMO1aMawZOG7p3XDg2ThurZxw4Fy4bqxZHFy4bud4bqyZMSC4bqyaOG6sWTDteG6tOG7qXBkw7V5cmThurbhuqjDgOG7qXBk4bq2ccO04burZMSC4bqy4bq6ZMO1deG7qXHhurfhuqUvw4Phuqc=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vì sự an toàn của người lao động

Vì sự an toàn của người lao động
2024-05-30 14:02:00

baophutho.vn Thời gian gần đây, trên cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động khiến nhiều người thương vong đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long