Cập nhật:  GMT+7
dbefx19abdx10267xef7dx12fd0x13fa0x1324cx1688cxefdaxX7x17291x11c9cx1a060x17104x12a17x16f62xX5x136e6xXax15ab6x129aexX1x106c6x1b0d9xX1xX3xXbxX1x1482bxX3xX1x1918dxXbxX3xX4xX1x1a192x15230x175baxX16xX3x1b481x11dcdxX3x19613x16ab1xX24xX3xeddax10560xX16x15c48xX3xXbxX1x17df2xXbxX3xX5xX23x193c0xXexX0x18f57xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11f13xX10xX6xX2fxXaxX12xdf22xX36xX16xX32xX3xX16xX6xX24xX3x1abd3x178b6xX5dxX3ex1b726x1a0f0x17529xX3xXex14b52xXdxX3xXcxf6dfx1711fxX3xX7x1004dxX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX62xX3xXcxX1xX1bxX3xXex182aex18c2exX16xX32xX3x151b9xX32xX23xX24x19718xX16xX3x10589xX23xX2cxX16xX3x1924bxX1x1a2f7xX4xX3xX28x11592xX3xX4xX1xX1bxX3xXexX69x1308fxX3xXbxX1xXdxX25xX16xX3xX1xX1exXbxX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX4xX1xX23xX24xX25xX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX24xX3xX2fxX30xX16xX32xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX23xX3bxXexX62xX3xXexX3bxXbxX3xXexX69xX23xX16xX32xX3xXexX1xf8aaxee4dxX3xX5xX23xX3bxX16xX3x12d13xX29xX3x13d1axX3xX16x17b26xXdxX3xX2fxX23xX16xX32x18bb7xX0xX3exXbxX12xX0xXexX6x11358xX5xX10xX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXax1a139xX6xX69xX32xXdxX16x1029exX5dxXbxX2bxX3xX6xX23xXexXdfxXaxX12xX0xXexX69xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXdxX106xX32xX3xX7xX69xX4xX9xXaxX3exX3exX4xXf3xXfbxX6xXdfxXbxX1xX23xXexX1xXdfxXf3xXe6xX16xX3exX2fxX10xX7x14ad8xXexXdfxXbxX3exX16xX10xec6exX7xX3exX2xf2dbxf9a9x1b994xX3exX14axX60xX2fxX5dxX2xe532xX2xXe9xX149xX5dxXexX2x197dcxX2xX14axX5dxX14axX5xX2xXf3x12453xXbxX32xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXexX2fxX12xX0xX3exXexX69xX12xX0xXexX69xX12xX0xXexX2fxX12xXcxX1xX1bxX3xXexX7fxX80xX16xX32xX3xX84xX32xX23xX24xX88xX16xX3xX8bxX23xX2cxX16xX3xX90xX1xX92xX4xX3xX4xX1xX1bxX3xXexX69xX9exX3xXbxX1xXdxX25xX16xX3xX1xX1exXbxX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX4xX1xX23xX24xX25xX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX24xX3xX2fxX30xX16xX32xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX23xX3bxXexXf3xX0xX3exXexX2fxX12xX0xX3exXexX69xX12xX0xX3exXexX6xXfbxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf6b3xXdfxX2fxX24xXaxX12x14c85x1130axX3xX5xe372xX3xX2fxX30xX3xX36xX16xX3x14780xX23xX3bxXexX3xX13xX65xX16xX1xX3xXexX69xX6xX16xX1xX3xX5cxX7x198dbxX6xX3xX28x16d64xXdxX61x175d7xX3xX2fxX30xX3xX36xX16xX3xX1fcxX23xX3bxXexX3xX7xX20exX6xX3xX28xX212xXdxX62xX3xXfbxX212xX3xX7xX23xX16xX32xX3xX106xXecxXexX3xX7x151acxX3xX28xXdxX29xX23xX3xX4xX1bxX6xX3xX1fcxX23xX3bxXexX3xXcxX1xX23x18fdbxX3xXfbxXdexXdfxX3xXe6x128eaxX3xX106x17defxXdxX3xXexX69xX7fx1b478xX16xX32xX215xX3xX2fxX30xX3xX36xX16xX3xX1fcxX23xX3bxXexX3xX1f0x12bc7xX16xX3xXe6xef77xX3xX1xX1f4xX16xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX1x141e1xX13dxXdxX16xX1xX3xXexX24bxX3xX28x196bbxX4xX3xXfbxXdxX252xXexX215xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eaxXdfxX2fxX24xXaxX12xXcxX25bxX3xXexX69xX9exX16xX1xX3xXe6xX29xX3xX28xX29xX3xX16xX32xX1xX270xX3xX2bxX2cxX24xX3xX2fxX30xX16xX32xX3xX2fxX30xX3xX36xX16xX3xX1fcxX23xX3bxXexX3xX13xX1xde11xX16xX32xX3xX13dxX1xXdfxX36xX16xX3xX5cxX7xX20exX6xX3xX28xX212xXdxX61xX215xX3xXexX25bxX3xXexX69xX9exX16xX1xX3xXe6xX29xX3xX28xX29xX3xX16xX32xX1xX270xX3xX2bxX2cxX24xX3xX2fxX30xX16xX32xX3xX84xX32xX1xX270xX3xX28xX270xX16xX1xX3x17091xX23xX24xX3xX28xX270xX16xX1xX3xXe6xX29xX3xX4xX255xX16xX32xX3xXexX36xX4xX3xXfbxXdexXdfxX3xXe6xX252xX3xXe6xX3bxX16xX3xX4xX1xX23xX24x1055dxX16xX3xX1xX1f4xX16xX32xX3xX28xX286xX4xX3xXfbxXdxX252xXexX3xX4xX1bxX6xX3xX84xX1xX1f4xX3xX16xX7fxX80xX4xX215xX3xXexX25bxX3xXexX69xX9exX16xX1xX3xXe6xX29xX3xX28xX29xX3xX16xX32xX1xX270xX3xX2bxX2cxX24xX3xX2fxX30xX16xX32xX3xX84xX32xX1xX270xX3xX28xX270xX16xX1xX3xX309xX23xX24xX3xX28xX270xX16xX1xX3xXe6xX29xX3xX309xX23xXdexX16xX3xX5x18163xX3xXe6xX1f4xX3xXexX212xX3xX4xX1xX2cdxX4xX3xX5xX88xX3xX1xXecxXdxXf3xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eaxXdfxX2fxX24xXaxX12xX1eaxX36xXdfxX3xX4xX36xXdfxX3xXexX212xX16xX32xX3xX1x10ee7xXbxX3xX13dxX24bxXexX3xX309xX23xXdexX3xX69xX1f4xX3xX7xXdfxX36xXexX3xXe6xX1f4xX3xX28xX29xX3xX2bxX23x10e4bxXexX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX36xX4xX3xXfbxXecxX62xX3xX4xX26cxX3xX309xX23xX6xX16xX3xXe6xX1f4xX3xX385xX3xX13dxXdxX24bxX16xX3xXexX1x18f9dxX106xX3xXexX69xX6xX3xXe6xX29xX3xX28xX29xX3xX16xX32xX1xX270xX3xX2bxX2cxX24xX3xX2fxX30xX16xX32xX3xX4xX36xX4xX3xX2fxX30xX3xX36xX16xX3xX5xX23xX3bxXexX3xX28xX32dxX3xX7xX20exX6xX3xX28xX212xXdxX62xX3xXfbxX212xX3xX7xX23xX16xX32xX3xX4xX36xX4xX3xX5xX23xX3bxXexX3xX5xXdxX25xX16xX3xX309xX23xX6xX16xX3xX28xX24bxX16xX3xX28xX3d7xXexX3xX28xX6xXdxX62xX3xX2bxX2cxX24xX3xX2fxX30xX16xX32xX62xX3xX16xX1xX1f4xX3xX6dxX62xX3xX28x10c45xX23xX3xXexX7fxX62xX3xX13dxXdxX16xX1xX3xX2fxXdfxX6xX16xX1xX3xXe6xX1f4xX3xX309xX23xX24xX3xX1xXdfxX65xX4xX1xX215xX3xXfbxX36xXdfxX3xX4xX36xXdfxX3xXe6xX29xX3xXe6xXdxX252xX4xX3xX69xX1f4xX3xX7xXdfxX36xXexX62xX3xX13dxXdxX24bxX16xX3xX16xX32xX1xX270xX3xX7xX20exX6xX3xX28xX212xXdxX62xX3xXfbxX212xX3xX7xX23xX16xX32xX3xX4xX36xX4xX3xX309xX23xX24xX3xX28xX270xX16xX1xX3xX4xX1bxX6xX3xX1fcxX23xX3bxXexX3xX1f0xX46axX23xX3xXexX7fxX3xX4xX255xX16xX32xX3xX28xX7fxX3bcxX4xX3xX32xXdxX6xXdfxX3xXexX65xXdxX3xX84xX32xX1xX160xX3xX309xX23xX24xX24bxXexX3x13cacxX2xX3exX84x13da1xX27cxX13xX90xX3xX4xX1bxX6xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX215xX3xXfbxX36xXdfxX3xX4xX36xXdfxX3xXexX1f1xX106xX3xXex129ffxXexX3xXe6xX29xX3xX13dxX24bxXexX3xX309xX23xXdexX3xX69xX1f4xX3xX7xXdfxX36xXexX3xX28xXdxX29xX23xX3xX13dxXdxX252xX16xX3xX28xX46axX23xX3xXexX7fxX3xX13dxXdxX16xX1xX3xX2fxXdfxX6xX16xX1xX3xX4xX1bxX6xX3x19d22xX13xX13xee6bxX3xXe6xX1f4xX3xX554xXdxX252xX16xX3xX84xX32xX1xXdxX25xX16xX3xX4xX2cdxX23xX3xXe6xX1f4xX3xX309xX23xXdexX16xX3xX5xX385xX3xX13dxXdxX16xX1xX3xXexX24bxX3xXcxX69xX23xX16xX32xX3xX7fxX26cxX16xX32xXf3xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eaxXdfxX2fxX24xXaxX12xX90xX1xX36xXexX3xXfbxXdxX32dxX23xX3xX106xX6dxX3xX28xX46axX23xX3xXbxX1xXdxX25xX16xX3xX1xX1exXbxX62xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX7fxX80xX16xX32xX3xX16xX25xX23xX3xX69x15fddxX62xX3xX106xXecxXexX3xXexX69xXdfxX16xX32xX3xX16xX1xf7c9xX16xX32xX3xX28xXdxX32dxX106xX3xX16xX32xX1x156eaxX16xX3xX28xX238xXdxX3xXe6xX80xXdxX3xX7xX30xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX69xXdxX32dxX16xX3xX28xX7fxX3bcxX4xX3xX1f0xXdexX16xX32xX3xX2bxX36xX4xX3xX28xX270xX16xX1xX3xX5xX1f4xX3xXexX1xX32dxX3xX4xX1xX24bxXf3xX3xX554x14252xX6xX3xX309xX23xX6xX62xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX28xX96xX3xX16x12cccxX3xX5xX30xX4xX3xX2bxX2cxX24xX3xX2fxX30xX16xX32xX62xX3xXexX69xX9exX16xX1xX3xX4fdxX23xX238xX4xX3xX1xXecxXdxX3xXexX1xX255xX16xX32xX3xX309xX23xX6xX3xX16xX1xXdxX29xX23xX3xXe6x18a42xX16xX3xXfbxXdexX16xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX23xX3bxXexXf3xX3xXcxX23xX24xX3xX16xX1xXdxX25xX16xX62xX3xXexX1xX10xXdfxX3xXcxX1xX1bxX3xXexX7fxX80xX16xX32xX62xX3xX28xXdxX29xX23xX3xX28xX1f1xX3xX106xX80xXdxX3xX28xX36xXbxX3xX2cdxX16xX32xX3xX106xXecxXexX3xXbxX1xX46axX16xX3xX24xX25xX23xX3xX4xX46axX23xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX69xXdxX32dxX16xX3xX28xX3d7xXexX3xX16xX7fxX80xX4xXf3xX3xX554x19141xX16xX3xX4x10c90xX16xX3xX16xX1xXdxX29xX23xX3xXex1aee3xX16xX3xXexX65xXdxX62xX3xXfbxX3d7xXexX3xX4xX3bxXbxX3xXexX69xXdfxX16xX32xX3xXe6xXdxX252xX4xX3xX2bxX2cxX24xX3xX2fxX30xX16xX32xX3xXexX1xX32dxX3xX4xX1xX24bxX62xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX23xX3bxXexXf3xX3x1341dxX13xX1xX15xX16xX1xX3xX28xXdxX32dxX106xX3xX16xX32xX1xX5e5xX16xX3xX28xX1f1xX3xX16xX25xX16xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXexX3bxXbxX3xXexX69xX23xX16xX32xX3xXe6xX1f4xXdfxX3xXexX1xX32dxX3xX4xX1xX24bx1739cxX62xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX7fxX80xX16xX32xX3xX16xX1xX3d7xX16xX3xX106xX65xX16xX1xXf3xX3xXcxX69xXdfxX16xX32xX3xX4xX36xX4xX3xXbxX1xXdxX25xX16xX3xX1xX1exXbxX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXexX1xX7fxX25bxX16xX32xX3xX13dx18557xX3xX1x198e1xX16xX32xX3xXexX1xX36xX16xX32xX62xX3xXbxX1xX46axX16xX3xX28xX46axX23xX3xX5xX23xX255xX16xX3xXexX3bxXbxX3xXexX69xX23xX16xX32xX3xXe6xX1f4xXdfxX3xX4xX255xX16xX32xX3xXexX36xX4xX3xX2bxX2cxX24xX3xX2fxX30xX16xX32xX3xXexX1xX32dxX3xX4xX1xX24bxX62xX3xX712xX16xX1xX7fxX16xX32xX3xXe6xX6ccxX16xX3xX5xX1f4xX106xX3xX13dxX1xX255xX16xX32xX3xX1xX24bxXexX74axXf3xX3xf4b3xXdfxX3xX28xX1f1xX62xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXexX212xX3xX4xX1xX2cdxX4xX3xX1xX1exXbxX3xX4xX1xX23xX24xX25xX16xX3xX28xX29xX3xXe6xX29xX3xX2bxX2cxX24xX3xX2fxX30xX16xX32xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX23xX3bxXexXf3xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eaxXdfxX2fxX24xXaxX12xXcxX1xX1bxX3xXexX7fxX80xX16xX32xX3xX28xX29xX3xX16xX32xX1xX270xX3xX4xX36xX4xX3xXexX1xX1f4xX16xX1xX3xXe6xXdxX25xX16xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXexX3bxXbxX3xXexX69xX23xX16xX32xX3xXexX1xXdexXdfxX3xX5xX23xX3bxX16xX3xXe6xX29xX3xXe9xX3xX16xXecxXdxX3xX2fxX23xX16xX32xX3xX16xX25xX23xX3xXexX69xX25xX16xX62xX3xXexX69xXdfxX16xX32xX3xX28xX1f1xX3xX5xX7fxX25bxX16xX32xX3xX1xX24bxXexX3xX4xX36xX4xX3xXe6xX3d7xX16xX3xX28xX29xX62xX3xXfbxX3d7xXexX3xX4xX3bxXbxX3xXexX69xXdfxX16xX32xX3xX309xX23xX36xX3xXexX69xX9exX16xX1xX3xX2bxX2cxX24xX3xX2fxX30xX16xX32xX3xX5xX23xX3bxXexXf3xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eaxXdfxX2fxX24xXaxX12xX712xX13xX1xX92xX16xX32xX3xXexX6xX3xXbxX1xXdexXdxX3xX32xe1bexX3xX69xX6xX3xX2fxX46axX16xX3xX28xX32dxX3xXexX1xX32dxX3xX4xX1xX24bxX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX23xX3bxXexX62xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX1xX92xX16xX32xX3xXexX6xX3xX7xX36xXexX3xX1xX26cxX16xX3xX16xX5d9xX6xX3xXe6xX80xXdxX3xX4xX23xXecxX4xX3xX7xX238xX16xX32xX62xX3xXe6xX80xXdxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX46axX16xX3xX13dxXdxX16xX1xX3xXexX24bxX3xXexX1xX270xX3xXexX69xX7fxX25bxX16xX32xX3xX28xX270xX16xX1xX3xX1xX7fxX80xX16xX32xX3xX2bxX96xX3xX1xXecxXdxX3xX4xX1xX1bxX3xX16xX32xX1x17043xX6xX74axX62xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX7fxX80xX16xX32xX3xX16xX1xX3d7xX16xX3xX106xX65xX16xX1xXf3xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1a752xX23xXexX1xXdfxX69xXaxX12xXcxX1xX10xXdfxX3xX13xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX23xX0xX3exXbxX12

Theo Chinhphu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp

Tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp
2017-08-17 13:50:04

Theo báo cáo nhanh ngày 17/8 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển nên ở Bắc Bộ ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long