Cập nhật:  GMT+7
af65xc219x1457ex114d6x10906xdf78x13740xbcb0xbc1cxX7x1203dx1163axe7ffxc231xc9fdx1064cxX5xdaf4xXax14732x1234bxcec9xXdxX3x13857x10541xX1xdf2bxX3xX17xX1xb1a8xd06axX3xX4xe673xX17xX18xX3xXex13c47xX4xX3xe1b3xefacxX3xX4xX27xX4xX3xX2ax12b21xX17xX3xdb39xX2bxX3xX1xee72xXdxX3x10900xdbc6xX6xX17xX3x14ca8xe210xb354xf82axX3xX5xd3b5xX17xX3xXexX1xc714xX3x10eebxX0x10204xX1xX2xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6x12c16xX5xX10xX3xX7xXexca86xX5xX10xX9xXaxX1fxX6xd38exX18xXdxX17xbd10xf458xXbxfdc6xX3xX6xX3dxXexe502xXaxX12xX0xXexX68xX12xX0xXexeed2xX12xX0xX50xXexX7dxX12xX0xX50xXexX68xX12xX0xX50xXexX6xX5bxX5xX10xX12xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexX1xX3dxX3xX1x10266xXexX3xX1xb40bxX17xX3xX2x13187xXa7xX3xX7dxX74xX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxfc8exXbxX3xXexX68xX74xX17xX18xX3xX2ax12474xX3xX17xX18xX74xXbexXdxX3xX17xd73fxc68axX4xX3xXexX1xX6xX1fxX3xX7dxdc9fxff86xX3xX17xX1x10a99xX1fxX3xXex134b9xX74xX3xX7dxXd1xX17xX18xX3xX17xX1xe094xX17xX18xX3xX4xXa3xX3xX7x12b80xX3xX3cxX3dxX6xX17xX3xXexX68x102f8xX17xX18xX3xX4xX1xX74xX3xX7xXd1xX3xX1xXdxc554xX3dxX3xX5bxXdx1397cxXexX3xX4xX1xX3dxX17xX18xX3xX2axXbexX3xX35x10c26xXdxX3xXexX1xX74xXdaxXdxX3xX1fxX6xX17xX18xX3xXexc30bxX17xX1xX3xX6fxc179xX61xX3xX7dxXd1xX17xX18xX3xX18xXdxXe4xX6xX3xX4xX27xX4xX3xX4xXa3xX3xX3cxX3dxX6xX17xX3xX1xX39xXdxX3xX3cxX3dxX6xX17xX3xX41xX42xX43xX44xf508xX0xXbxX12xX42xX27xX17xX18xX3xb6b3xX50xX157xXd2xX3xXexXdaxXdxX3xX13xXbexX3x111cexX14xXdxXd2xX3xXcx1348bxX17xX18xX3xX4xde53xX4xX3xX13xX39xXdxX3xX3cxX3dxX6xX17xX3x133b8xXdxXb4xXexX3xX163xX6xX1fxX3xXexX169xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX5xX47xX17xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3xX17xX1xX1exX1fxX3xX4xX22xX17xX18xX3xXexX27xX4xX3xX2axX2bxX3xX4xX27xX4xX3xX2axX32xX17xX3xX35xX2bxX3xX1xX39xXdxX3xX3cxX3dxX6xX17xX3xX4x12d97xX6xX3x120d1xXdxbd13xX17xX3xX35xXbexX17xX3xfcc3xX3x11ccbxX3dxX3xX41xX42xX43xX44xX3xX2axXbexX3xX163xX18xXbexX61xX3xX13xX39xXdxX3xX3cxX3dxX6xX17xX3xX7dxX74xX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxXb4xXbxX3xX5xX47xX17xX3xXexX1xX4cxX3xX17xX1xX32xXexX14exX0xXbxX12xX44xX16exX4xX3xXexXdxe9a3xX3dxX3xX1fxXbexX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1xX39xXdxX3xX3cxX3dxX6xX17xX3xX41xX42xX43xX44xX3xX5xX47xX17xX3xXexX1xX4cxX3xX4exX3xX1xXc7xXc8xX17xX18xX3xXexXc8xXdxX3xX5xXbexX3xX35xXc7xX6xX3xX68xX6xX3xX4xX27xX4xX3xX5bxXdxXb4xX17xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX4xX16exX3xXexX1xX102xX3xX35xX102xX3xXexX68xXdxX102xX17xX3x11cedxX1xX6xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX267xX107xX3xX1xX74xXdaxX4xX1xX3xX1xXbexX17xX1xX3xX35xX14xX17xX18xX3xX4xX1c4xX6xX3xX1xX39xXdxX3xX3cxX3dxX6xX17xX3xX41xX42xX43xX44xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX35xX74xXdaxX17xX3xX6dxXa7xX2xXa7xff87xX6dxXa7xX2xX2xXd2xX3xX35xXc7x13d1fxX4xX3xX4xX27xX4xX3xXcxX169xX17xX18xX3xX4xX16exX4xX3xXexX68xXc7xXecxX17xX18xX3xX1xX39xXdxX3xX3cxX3dxX6xX17xX3xX41xX42xX43xX44xX3xXexX1xX22xX17xX18xX3xX3cxX3dxX6xX14exX0xXbxX12xXcxXdaxXdxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axXd2xX3xX35xXdaxXdxX3xX7dxXdxXb4xX17xX3xX1xX39xXdxX3xX3cxX3dxX6xX17xX3xX4xX27xX4xX3xX17xXc7xXc8xX4xX3xX35x102eaxX3xXexX68xX6xX74xX3xX35xX169xXdxXd2xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xe098xX3xX267xXdxX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxXb4xX1fxX3xX1xX74xXdaxXexX3xX35xX14xX17xX18xX3xX4xX1c4xX6xX3xX1fxbf5dxX17xX1xX3xXexX68xX74xX17xX18xX3xX2axXdxXb4xX4xX3xXexX1xXd1xX4xX3xX1xXdxXb4xX17xX3xX4xX27xX4xX3xX5x13212xX17xX1xX3xX2axXd1xX4xX3xX1fxXbexX3xX1xX39xXdxX3xX3cxX3dxX6xX17xX3xX41xX42xX43xX44xX3xX35xX1axX17xX1xX3xX1xXc7xXc8xX17xX18xX3xXc7xX3dxX3xXexXdxX20exX17xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX68xXdxX102xX17xX3xXexX68xX74xX17xX18xX3xXexX1xbb10xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexXc8xXdxX3xX17xX1xXc7xX6cxX3xX17axX32xX17xX3xX35xX2bxX3xX1xX39xXdxX3xX3cxX3dxX6xX17xX3xX6fxX6xX17xX1xXd2xX3xX2axX32xX17xX3xX35xX2bxX3xX5bxX39xX74xX3xX2axXb4xX3xX1fxX22xXdxX3xXexX68xXc7xX394xX17xX18xXd2xX3xX2axX32xX17xX3xX35xX2bxX3xXexX1xXd1xX4xX3xXexX1xXdxX3xX3cxX3dxX61xX2bxX17xX3xX7xXecxX3xX1xXe4xX3dxX3xXexX68xX123xX3xXexX3dxXb4xX3xXexXdaxXdxX3xX5bxXdxX20exX17xX3xX18xXdxXc8xXdxX3xX4x118f8xX17xX18xX3xX17xX1xXc7xX3xX4xX27xX4xX3xX2axX32xX17xX3xX35xX2bxX3xXexXdaxX74xX3xXexX1xX3dxe06dxX17xX3xX5xX2acxXdxX3xXexX1xXc7xXa3xX17xX18xX3xX1fxXdaxXdxXd2xX3xXexXdxX20exX3dxX3xX4xX1xX3dx1108exX17xX3xX1xX74xX27xXd2xX3xX35xXa3xX17xX3xX18xXdxX39xX17xX3xX1xX74xX27xX3xX4xX27xX4xX3xXexX1xX1c4xX3xXexX16exX4xX3xX1xX39xXdxX3xX3cxX3dxX6xX17xX14exX3xXcxX68xX20exX17xX3xX4xXa3xX3xX7xXecxX3xX17xX1xXe4xX17xX18xX3x139c4xX3xX267xXdxX107xX17xX3xXexXdaxXdxX3xX4xX3dxX14xX4xX3xX1xXf5xXbxX3xX5xX47xX17xX3xX17xXbexX61xXd2xX3xX1xX39xXdxX3xX3cxX3dxX6xX17xX3xX41xX42xX43xX44xX3xX7xb89bxX3xX35xXc7xX6xX3xX68xX6xX3xX35xX1axX17xX1xX3xX1xXc7xXc8xX17xX18xX3xX1xX2acxXbxX3xXexX27xX4xX3xXexX68xX74xX17xX18xX3xXexX1xX394xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexXc8xXdxXd2xX3xXexX68xX74xX17xX18xX3xX35xX1exX3xXc7xX3dxX3xXexXdxX20exX17xX3xX4xX1xX74xX3xX2axXdxXb4xX4xX3xXexXdaxX74xX3xXexX1xX3dxX423xX17xX3xX5xX2acxXdxX3xXexX1xXc7xXa3xX17xX18xX3xX1fxXdaxXdxX3xX2axXbexX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX4xX1xX74xX3xX7dxX128xX61xX3xXexX68xX3dxX61xX2bxX17xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xX4cxX17xX18xX14exX0xXbxX12xX1c7xXdxX1c9xX17xX3xX35xXbexX17xX3xX1xX39xXdxX3xX3cxX3dxX6xX17xX3xX41xX42xX43xX44xX3xX5xX47xX17xX3xX17xXbexX61xX3xX4xX409xX17xX18xX3xX35xX308xX3xX3cxX3dxX61xX107xXexX3xX35xX1axX17xX1xX3xXexX169xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX163xX18xXbexX61xX3xX13xX39xXdxX3xX3cxX3dxX6xX17xX3xX7dxX74xX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxXb4xXbxX3xX2axXc8xXdxX3xX4xX1xX1c4xX3xX35xX2bxX3xf91bxX13xX39xXdxX3xX3cxX3dxX6xX17xX3xX7dxX74xX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxXb4xXbxX3xX1xXc7xXc8xX17xX18xX3xX35xX107xX17xX3xX3cxX3dxX6xX17xX3xX1xXb4xX3xX35xX114xXdxX3xXexX27xX4xX3xX17xX1xXd6xX1fxX3xX4xX3dxX17xX18xX3xX4xX32xXbxX3xXexX1xX22xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX4xX1xX74xX3xX4xX14xX17xX18xX3xX35xe0b0xX17xX18xX3xX7dxX74xX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxXb4xXbxX3xX41xX42xX43xX44xX3xX2axX2bxX3xX4xX27xX4xX3xX5bxXdxXb4xX17xX3xXbxX1xX27xXbxX3xXexXdaxX74xX3xXexX1xX3dxX423xX17xX3xX5xX2acxXdxX3xX4xX1xX74xX3xXexX1xXc7xXa3xX17xX18xX3xX1fxXdaxXdx10d02xX14exX3xdb01xX128xX61xX3xX5xXbexX3xX4xXa3xX3xX1xX14xXdxX3xXexX114xXexX3xX35xX102xX3xX17x11308xX1fxX3xX5bxX63fxXexX3xX267xX1axXbxX3xXexX1xX394xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX35xX1axX17xX1xX3xX1xXc7xXc8xX17xX18xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX68xXdxX102xX17xX3xX4xX1c4xX6xX3xX1xX39xXdxX3xX3cxX3dxX6xX17xX3xX4xX27xX4xX3xX17xXc7xXc8xX4xX3xX1d0xX3xX1d2xX3dxXd2xX3xXex13813xX3xX35xX1exX3xX6fxX128xX61xX3xX7dxXd1xX17xX18xX3xX2axXbexX3xX1xX74xXdaxX4xX1xX3xX35xX1axX17xX1xX3xX4xX1xXdxX107xX17xX3xX5xXc7xX2acxX4xX3xX267xXdxX17xX1xX3xX7dxX74xX6xX17xX1xX3xXbxX1x12702xX3xX1xX2acxXbxX14exX3xXcxX1xX10xX74xX3xX17ax13bc3xX17a


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

POWERED BY
Việt Long