Cập nhật:  GMT+7
2b46x7567x9274xc527x8aebx7f47x4dacx939cx4ee1xX7x7f3cxbf4axa04cx5d54x66cdx83e5xX5xaa84xXax4edexXcx9f51x3731xa6b8xX3x7fe3x7b5fxX3xXexX1x78ccxX3x5f5fxX16xa56ax5edbx8368xX15xX3xb779xX1xa8c5xX3xXcxb210x9660xX15xX16xX3x7de7x2e7axX3xX4xX21x52dfxX4xX3xX16x7c2exXbxX3xX4x52d9xXbxX3xX4xX6x3baexX3x77ccxX1fxb389xadf7xX6x83bbxXbxX21xX4xX1xXdxX6xX46x7c5exa38axX42xX0x2c3cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX42xX30xX22xXaxX12xX0xXdxX49xX16xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX55xX55xX4x2e7ex6b82xX6xX42xXbxX1xX21xXexX1xX42xX77x2dfaxX15xX55xX30xX10xX7x529cxXexX42xXbxX55xX15xX10xa1bdxX7xX55xb667xX2x4223x76dfxX55xX2xX92xX92xX30xX2x9e6dx31baxX2xX95xX9cxX9cxXexX2x977fxX95xXa4xX9dxX2xX5xX2xX77x34eaxXbxX16xXaxX3xX55xX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX16xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX2bxX2cxX15xX16x4700xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3x600dx7711xX15xX16xX3xX1fxX1xa95dxX15xX3xX30xXe4xX15xX3xX47x82c5xX4xX1xX3xX49x4948xX15xX16xX3xX51xX52xX42xX3xXcxX1xX42xX15xX16xX5xX42xX21xX15xX3x599dxXdxX7xX42xX21xX5xXdxXexX1xX3xX82xX52xX3xX47xX1x87d2xX3xXex8d3exX4xX1xX3xXddxXdexX15xX16xX3xX1fxX1xXe4xX15xX3xX30xXe4xX15xX3xX47xX6xX49xXbxX21xX4xX1xXdxX6xX3xa166xX21xX15xX3xX103xX10xX15xX3xXexXf1xXdxX3xX4xX21xX35xX4xX3xX16xX39xXbxX77xX3x3326xa674xX15xX1x792dxX3xXcxX2bxX19xX3x9b4dx6a2dxX15xX16xX55xXcxXcx6e5exX44xX1fxbc50xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX42xX30xX22xXaxX12xX1fxX16xX52xX22xX3xX92x9f9fxX55xX95xXcfxX3xXexXf1xXdxX3xXcxX2bxc076xX3xX7xbc79xX3xXcxX2bxX21xX15xX16xX3xX1dx3195xX15xX16xX3xXddxXdexX15xX16xXcfxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX16xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX2bxX2cxX15xX16xXcfxX3xX47xX1xX112xX3xXexX115xX4xX1xX3xXddxXdexX15xX16xX3xX1fxX1xXe4xX15xX3xX30xXe4xX15xX3xX47xX6xX49xXbxX21xX4xX1xXdxX6xXcfxX3xXcxX1xX112xX3xXexX1dx787exX15xX16xX3xX47xX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX112xX3xX44xX1dxX18exX15xX16xX3xa66axX21x9830xX4xX3xX47xX6xX49xXbxX21xX4xX1xXdxX6xX3xX131xX21xX15xX3xX103xX10xX15xX3xX82xX52xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxXcfxX3xX47xX1xX112xX3xXexX115xX4xX1xX3xX15xX1dxX1dexX4xX3xX51xX52xX42xX3xXcxX1xX42xX15xX16xX5xX42xX21xX15xX3xX103xXdxX7xX42xX21xX5xXdxXexX1xX3x8171x65e4xX3xX4x9d35xX3xX4xX21xX35xX4xX3xX16xX39xXbxX3xX4xX3dxXbxX3xX4xX6xX42xX3xX44xXdx3981xXexX3xX1fxX6xX49xX46xX47xX6xX49xXbxX21xX4xX1xXdxX6xX46xX51xX52xX42xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX42xX30xX22xXaxX12xXcxXf1xXdxX3xX4xX21xX35xX4xX3xX16xX39xXbxXcfxX3xX78xX6xX3xX15xX1xX52xX3xX5xX240xX15xX1xX3xX23fxXf1xX42xX3xX4xX112xX6xX3xX78xX6xX3xX23fxXdexX15xX16xX3xX23fxX240xX3xX23fxXecxX15xX1xX3xX16xXdxXecxX3xX4xX6xX42xX3x7a72xX3xX15xX16xX1x55b6xX6xX3xX82xX52xX3xXexb4d5xX49xX3xX1f2xX21xX6xX15xX3xXexX2bxX2cxX15xX16xX3xX4xX112xX6xX3xX4xX21xX35xX4xX3xX16xX39xXbx73cdxX3xXexX1x994fxX15xX16xX3xX78xXecxX42xX3xX4xX1xX42xX3xX15xX1xX6xX21xX3xX82x77edxX3xXex4ee0xX15xX1xX3xX1xX2fbxX15xX1xX3xX4xX112xX6xX3xX49xb115xXdxX3xX23fxXdexX15xX16xXcfxX3xX49xX309xXdxX3xX15xX1dxX1dexX4xXcfxX3xXexX2bxX42xX15xX16xX3xX23fxX243xX3xX4xX243xX3xX4xX2e6xX15xX16xX3xXexXecxX4xX3xX23fxXdexX15xX16xXcfxX3xXbxX1xXecxXexX3xXexX2bxXdx8e8dxX15xX3xX88xXdxX15xX1xX3xXex5fbcxX46x63fexX240xX3xX1xX35xXdxXcfxX3xX23fxX39xX4xX3xX78xXdxX258xXexX3xXexX2bxX42xX15xX16xX3xX78xX1f4xXdxX3xX4xXdexX15xX1xX3xXbxX1xac4dxX15xX16xXcfxX3xX4xX1xX1f4xX15xX16xX3xX30xX115xX4xX1xX3xX78xX258xX15xX1xX3xX47xacb5xX44xb756xX151xX46xX2xX95xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX42xX30xX22xXaxX12xX18xX6xX3xX15xX1xX52xX3xX5xX240xX15xX1xX3xX23fxXf1xX42xX3xX23fxX240xX3xXexX2bxX6xX42xX3xX23fxX14xXdxX3xX82xX2f8xX3xXexX2fbxX15xX1xX3xX1xX2fbxX15xX1xX3xX1x7d9exXbxX3xXexXecxX4xX3xXexX2bxX42xX15xX16xX3xXexX1x66efxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX1f2xX21xX6xX2e2xX3xXexX1xXdexX42xX3xX5xX21x5cc4xX15xX3xX82xX2f8xX3xXbxX1xX1dxX18exX15xX16xX3xX1xX1dxX1dexX15xX16xX3xX1xX3c9xXbxX3xXexXecxX4xX3xXexX2bxX42xX15xX16xX3xXexX1xX3d8xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX1dexXdxX2e2xX3xX4x9b4bxX15xX16xX3xX15xX1xX3dxXexX3xXexX2bxX19xX3xX82xX2f8xX3xXexX2c8xX49xX3xX1f2xX21xX6xX15xX3xXexX2bxX2cxX15xX16xX3xX4xX112xX6xX3xX1f2xX21xX6xX15xX3xX1xX258xX3xXexX2bxX21xX22xX2f8xX15xX3xXexX1xX1f4xX15xX16xXcfxX3xX23fxX42xX52xX15xX3xX88xX348xXexX3xX1x52e4xX21xX3xX15xX16xX1xX115xXcfxX3xX16x851axX15xX3xX78xX243xX3xX16xXdxX460xX6xX3xX78xX6xX3xX23fxXdexX15xX16xXcfxX3xX78xX6xX3xX15xX1dxX1dexX4xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX42xX30xX22xXaxX12xX18xX6xX3xX15xX1xX52xX3xX5xX240xX15xX1xX3xX23fxXf1xX42xX3xX15xX1xX3dxXexX3xXexX2bxX19xX3xXex96edxX15xX16xX3xX4xX1dxX3d8xX15xX16xX3xX1xX3c9xXbxX3xXexXecxX4xX3xXexX2bxX42xX15xX16xX3xX4xXecxX4xX3xX5xX2c1xX15xX1xX3xX82xX31xX4xX2e2xX3xXbxX1xXecxXexX3xX1xX21xX22xX3xX1xXdxX258xX21xX3xX1f2xX21xXdexX3xX4xXecxX4xX3xX4xX18exX3xX4xX1xX348xX3xX1xXdxX258xX15xX3xX15xX6xX22xX3xX82xX52xX3xXexXdxX348xXbxX3xXexX182xX4xX3xXexX2bxX6xX42xX3xX23fxX14xXdxXcfxX3xX1xX3c9xXbxX3xXexXecxX4xX3xXexX2bxb270xX15xX3xX4xXecxX4xX3xX5xX2c1xX15xX1xX3xX82xX31xX4xX3xXexX2bxX42xX15xX16xX3xXexX1xX3d8xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX1dexXdxXcfxX3xX82xX2fbxX3xX5xX3c9xXdxX3xX19xX4xX1xX3xX4xX112xX6xX3xX15xX1xXe4xX15xX3xX30xXe4xX15xX3xX78xX6xX3xX15xX1dxX1dexX4xXcfxX3xX82xX2fbxX3xX1xX36cxX6xX3xX78xX2fbxX15xX1xXcfxX3xX14xX15xX3xX23fxX115xX15xX1xXcfxX3xX1xX3c9xXbxX3xXexXecxX4xX3xX82xX52xX3xXbxX1xXecxXexX3xXexX2bxXdxX33fxX15xX3xX185xX3xX88xX1xX21xX3xX82xX31xX4xX3xX82xX52xX3xXexX2bxX521xX15xX3xXexX1xX348xX3xX16xXdxX1dexXdxX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX42xX30xX22xXaxX12xX1fxX1xXe4xX15xX3xX30xX115xXbxX3xX15xX52xX22xXcfxX3xX47xX1xX112xX3xXexX115xX4xX1xX3xXddxXdexX15xX16xX3xX1fxX1xXe4xX15xX3xX30xXe4xX15xX3xX47xX6xX49xXbxX21xX4xX1xXdxX6xXcfxX3xXcxX1xX112xX3xXexX1dxX1dexX15xX16xX3xX47xX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX112xX3xX44xX1dxX18exX15xX16xX3xX1f2xX21xX1f4xX4xX3xX47xX6xX49xXbxX21xX4xX1xXdxX6xX3xX131xX21xX15xX3xX103xX10xX15xX3xX23fxX240xX3xX4xX1xX52xX42xX3xX34axX240xX3xX16xXdxX6xX42xX3xX47xX1xX112xX3xXexX115xX4xX1xX3xX15xX1dxX1dexX4xX3xX1fxX16xX21xX22xX23xX15xX3xX158xX21xXe4xX15xX3xX26xX1xX28xX4xXcfxX3xXcxX1xX112xX3xXexX1dxX1dexX15xX16xX3xX47xX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX112xX3xX26xX1xXf1xX49xX3x570fxXdxX15xX1xX3xX47xX1xX19xX15xX1xX2e2xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxXcfxX3xX47xX1xX112xX3xXexX115xX4xX1xX3xX15xX1dxX1dexX4xX3xX51xX52xX42xX3xXcxX1xX42xX15xX16xX5xX42xX21xX15xX3xX103xXdxX7xX42xX21xX5xXdxXexX1xX3xX23fxX240xX3xX4xX1xX52xX42xX3xX34axX240xX3xX16xXdxX6xX42xX3xX47xX1xX112xX3xXexX115xX4xX1xX3xX15xX1dxX1dexX4xX3xX1fxX16xX21xX22xX23xX15xX3xX158xX21xXe4xX15xX3xX26xX1xX28xX4xX77xX55xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX42xX21xX2bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX42xX3xXcxXcxX158xX44xX1fxX0xX55xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long