Cập nhật:  GMT+7
f005x10605xf787x162a6x13ad0xfff3x1089bx13a4ex12fd6xX7x15972x123c0x10388x10058x14103x11db6xX5x15892xXax1485bxfe30x12b4exX4xX3x138b2x110d4x11bd4x15c22xX3xX4xX1x115cdxX3x13bfdx10142xX3x13fffxXdxfdc1xX19xX3x13ca9xXcx127b1xX3xXcx14a5cxX19xX1xX3x11114xX21xX3xXexX1xf193x16376x11d88xX3xX17x12d15xX19xX1axX3xX23xXdxX25xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX19xX1x10f5cxX3x125d4xX14xf1b5xX3xXexX14xX4xX3xX19xX1axX1xXdxf3d3xXbxX3xXex16aa2xXdxX3x14b6fxX5cxXdxX3xX1xX3bxXdxX3xX5fx11dc3xX19xX1axX3xX4cxX3bxX3xXexX2dxX19xX1xX0x150a7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX4ex12dccxX21xXaxX12xX0xXdxX37xX1axX3xX7x13a18xX4xX9xXaxX74xX74xX4x16c0exX4cxX6xX4exXbxX1x15a37xXexX1xX4exX96xX23xX19xX74xX85xX10xX7x1062fxXexX4exXbxX74xX19xX10x152dcxX7xX74x122d6x11d42x129a1x13eb1xX74xXb3x12761xX85xXb4xX2x16f68xXb3xXbbxXb4xXb7xXexX2xf981xXb4xXbbxXc2xXb2xX5xX2xX96x1297fxXbxX1axXaxX3xX74xX12xX0xXbxX12x108ecxXcxX5fxXcxX3x11b10xX3xXcxX8fxX4exX19xX1axX3xXa7xX1xX9cx10be0xX19xX3xXa7xX1x12fefxX3xX19xX1axX4axX21xX3xX5xX4axX37xX3xX23xXdxX58xX4xX3xXexX1x102c2xX3xXb4xX3xX4xX31xX6xX3xX5fxX5cxXdxX3xX1xX3bxXdxX3xX17xX5cxXdxX3xX4cxXdx15c7fxX9cxX3xX5fxX68xX19xX1axX3xX4cxX3bxX3xXexX2dxX19xX1xX3xX5x10160xX19xX3xXexX1xXfbxX3x1082fx136c8xX129xX38xX3xX19xX1xXdxX58xX37xX3xXa7x12e32xX3xXb1xXb2xXb1xXb2xXd9xXb1xXb2xXb1x10556xX38xX3xXexX1xX6xX21xX3xX37xfd77xXexX3xX28xXcxX2axX3xXcxX2dxX19xX1xX3xX31xX21xX38xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xf998xX18xX3xX5fxX5cxXdxX3xfe89x112b6xX19xX1axX3xXd9xX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX28xXcxX2axX3xXcxX2dxX19xX1xX3xX9cx138a1xX38xX3xXd4xX1x160baxX3xX13xX1xX31xX3xXex12dcexX4xX1xX3x13ec2xX28x1107exX168xX3xXexX2dxX19xX1x10f75xX3xX28x149f6xXdxX3xX5fx134bdxX19xX1xX3xXcxX1xXdxX3xXd9xX3xX191xX181xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX28xXcxX2axX3xXcxX2dxX19xX1xX3xX9cxX181xX38xX3xXcxX8fx16cc4x13d25xX19xX1axX3xX28xX6xX19xX3xXcxX9cxX21xX25xX19xX3xX1axXdxX14xX4exX3xXcxX2dxX19xX1xX3xX9cxX181xX3xX17x1148fxX3xXex14847xXdxX3xXexX1xX36xX37xX38xX3xX17xX3bxX19xX1axX3xX23xXdxX25xX19xX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1xX186xX19xX1axX3xX23xXdxX25xX19xX38xX3xX19xX1xX4axX3xX4cxX14xX4exX3xX17xX6xX19xX1axX3xXexX14xX4xX3xX19xX1axX1xXdxX58xXbxX3xXexX5cxXdxX3xXcxX8fxX9cxX19xX1axX3xXexf19dxX37xX3xX4cxX14xX4exX3xX4xX1xX1exX3xXbxX1xf0cbxX4xX3xX23xX235xX3xX5fxX5cxXdxX3xX1xX3bxXdxX96xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX4exX85xX21xXaxX12xX0xXdxX37xX1axX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX74xX74xX4xX96xX4cxX6xX4exXbxX1xX9cxXexX1xX4exX96xX23xX19xX74xX85xX10xX7xXa7xXexX4exXbxX74xX19xX10xXaexX7xX74xXb1xXb2xXb3xXb4xX74xXb3xXb7xX85xXb4xX2xXbbxXb3xXbbxXb4xXb7xXexX2xXc2xXb4xXbbxXc2xXb2xX5xXb1xX96xXcaxXbxX1axXaxX3xX74xX12xXd4xX1xX186xX3xX13xX1xX31xX3xXexX18dxX4xX1xX3xX191xX28xX193xX168xX3xXexX2dxX19xX1xX3xX161xX18xX3xX5fxX5cxXdxX3xX168xX169xX19xX1axX3xXexX1xX36xX37xX38xX3xX17xX3bxX19xX1axX3xX23xXdxX25xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX19xX1xX4axX3xX4cxX14xX4exX3xXexX14xX4xX3xX19xX1axX1xXdxX58xXbxX3xXexX5cxXdxX3xXcxX8fxX9cxX19xX1axX3xXexX228xX37xX3xX4cxX14xX4exX3xX4xX1xX1exX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX4exX85xX21xXaxX12xXcxX8fxX4exX19xX1axX3xXb4xX3xX19xX1axX4axX21xX3xX85xXdx16a7fxX19xX3xX8fxX6xX3xX5fxX5cxXdxX3xX1xX3bxXdxX3xX17xX5cxXdxX3xX4cxXdxX111xX9cxX3xX5fxX68xX19xX1axX3xX4cxX3bxX3xXexX2dxX19xX1xX38xX3xXcxX8fxX9cxX19xX1axX3xXexX228xX37xX3xX4cxX14xX4exX3xX4xX1xX1exX3xX23xX1e2xXdxX3xXexX8fxX6xX19xX1axX3xXexX1xXdxfc01xXexX3xX4cxX18dxX3xX1xXdxX58xX19xX3xX17xX5cxXdxX38xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4cxX3bxX3xX17xX1dfxX3xX17xX186xX19xX3xX1x14571xX19xX3xXb4xXb2xX3xX4xX387xX3x130e6xX9cxX6xX19xX3xX4cxX14xX4exX3xX4xX1xX1exX3xX4xX31xX6xX3xXcxX8fxX9cxX19xX1axX3xX1c2xX387xX19xX1axX3xX23xX4axX3xX17xX18dxX6xX3xXbxX1xX1c2xX387xX19xX1axX3xX23xX1e2xXdxX3xX1xX387xX19xX3xXbbxXb2xX3xXbxX1xX186xX19xX1axX3xX23xXdxX25xX19xX3xX4xX186xX3xX37xX148xXexX3xX17xX1c2xX6xX3xXexXdxX19xX3xX23x10a62xX3xX7x14256xX3xXa7xXdxX58xX19xX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xXexX8fxX18dxX3xXexX8fx11224xX19xX1axX3xX17xX5cxXdxX3xX4xX31xX6xX3xXexX2dxX19xX1xX96xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX4exX85xX21xXaxX12xX0xXdxX37xX1axX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX74xX74xX4xX96xX4cxX6xX4exXbxX1xX9cxXexX1xX4exX96xX23xX19xX74xX85xX10xX7xXa7xXexX4exXbxX74xX19xX10xXaexX7xX74xXb1xXb2xXb3xXb4xX74xXb3xXb7xX85xXb4xX2xXbbxXb3xXbbxXb4xXb7xXexX2xXc2xXb4xXbbxXc2xXb2xX5xXb4xX96xXcaxXbxX1axXaxX3xX74xX12xXcxX8fxX1c2xX1c3xX19xX1axX3xX28xX6xX19xX3xXcxX9cxX21xX25xX19xX3xX1axXdxX14xX4exX3xXcxX2dxX19xX1xX3xX31xX21xX3xX28xX19dxXdxX3xX5fxX1a1xX19xX1xX3xXcxX1xXdxX3xXexX8fxX6xX4exX3xX17xXe9xXdxX3xX23xX1e2xXdxX3xX5xX1dfxX19xX1xX3xX17xX5cxX4exX3xX23xX4axX3xXbxX1xX186xX19xX1axX3xX23xXdxX25xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX387xX3xX390xX9cxX6xX19xX3xX4cxX14xX4exX3xX4xX1xX1exX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX4exX85xX21xXaxX12xXcxX5cxXdxX3xXcxX8fxX9cxX19xX1axX3xXexX228xX37xX3xX4cxX14xX4exX3xX4xX1xX1exX38xX3xXd4xX1xX186xX3xX13xX1xX31xX3xXexX18dxX4xX1xX3xX191xX28xX193xX168xX3xXexX2dxX19xX1xX3xX161xX18xX3xX5fxX5cxXdxX3xX168xX169xX19xX1axX3xX23xX4axX3xXcxX8fxX1c2xX1c3xX19xX1axX3xX28xX6xX19xX3xXcxX9cxX21xX25xX19xX3xX1axXdxX14xX4exX3xXcxX2dxX19xX1xX3xX31xX21xX3xX28xX19dxXdxX3xX5fxX1a1xX19xX1xX3xXcxX1xXdxX3xX17xX1dfxX3xX1axX148xXbxX3xX1ax14453xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX387xX3xX390xX9cxX6xX19xX3xX4cxX14xX4exX3xX4xX1xX1exX3xX23xX4axX3xXbxX1xX186xX19xX1axX3xX23xXdxX25xX19xX38xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1x10f78xXdxX3xX17xX14xX19xX1xX3xX1axXdxX14xX3xX4xX6xX4exX3xX19xX1x10c99xX19xX1axX3xXexX1xXe4xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX37xX4axX3xX4xX14xX4xX3xX4xX387xX3xX390xX9cxX6xX19xX3xX4cxX14xX4exX3xX4xX1xX1exX3xXcxX8fxX9cxX19xX1axX3xX1c2xX387xX19xX1axX3xX23xX4axX3xX17xX18dxX6xX3xXbxX1xX1c2xX387xX19xX1axX3xXa7xX18dxXbxX3xXexX1xX577xXdxX3xX4x127a5xXbxX3xX19xX1xX5d1xXexX38xX3xXbxX1xX68xX19xX3xX14xX19xX1xX3xXexX8fxX4exX19xX1axX3xX7xX9cx167f9xXexX3xX390xX9cxX14xX3xXexX8fxX1a1xX19xX1xX3xX85xXdxX323xX19xX3xX8fxX6xX3xX5fxX5cxXdxX3xX1xX3bxXdxX38xX3xX1axX186xXbxX3xXbxX1xX122xX19xX3xX23xX4axX4exX3xXexX1xX4axX19xX1xX3xX4xXe4xX19xX1axX3xX4xX31xX6xX3xX5fxX5cxXdxX3xX1xX3bxXdxX3xX17xX5cxXdxX3xX4cxXdxX111xX9cxX3xX5fxX68xX19xX1axX3xX4cxX3bxX3xXexX2dxX19xX1xX3xX5xX122xX19xX3xXexX1xXfbxX3xX129xX12axX129xX96xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX4exX85xX21xXaxX12xX5fxX18xX19xX1axX3xXexX1xX577xXdxX3xX37xX4exX19xX1axX3xX37xX9cxX5ebxX19xX38xX3xXexX1xX577xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX1e2xXdxX38xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX387xX3xX390xX9cxX6xX19xX3xX4cxX14xX4exX3xX4xX1xX1exX3xXcxX8fxX9cxX19xX1axX3xX1c2xX387xX19xX1axX3xX23xX4axX3xX17xX18dxX6xX3xXbxX1xX1c2xX387xX19xX1axX3xXexXdxX367xXbxX3xXexX235xX4xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xX9cxX21xX3xXexX1xX367xX3xX37xX5cxX19xX1xX38xX3xXexX8fxX1c3xX3xXexX1xX4axX19xX1xX3xX19xX1xX589xX19xX1axX3xXa7xX25xX19xX1xX3xXexX1xXe4xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX390xX9cxX6xX19xX3xXexX8fxX3f6xX19xX1axX3xX1axXdx15947xXbxX3xX5xX1dfxX19xX1xX3xX17xX5cxX4exX3xXexX2dxX19xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX17xX5cxX4exX38xX3xX390xX9cxX68xX19xX3xX5x103b4xX38xX3xX17xXdxX3e0xX9cxX3xX1xX4axX19xX1xX3xX37xX3f6xXdxX3xX37xX148xXexX3xX4xX31xX6xX3xX17xX577xXdxX3xX7xX5ebxX19xX1axX38xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX577xXdxX3xX390xX9cxX68xX19xX1axX3xX4cxX14xX3xX8fxX3bxX19xX1axX3xX8fxX1dfxXdxX3xX1xX1a1xX19xX1xX3xX68xX19xX1xX3xX390xX9cxX25xX3xX1xX1c2xX387xX19xX1axX3xX5fx14012xXexX3xXcxXe9xX3xXexX1e2xXdxX3xX19xX1xX228xX19xX3xX85xX228xX19xX3xX4xX68xX3xX19xX1c2xX1e2xX4xX3xX23xX4axX3xX4cxX5cxX19xX3xX4cx14b35xX3xX390xX9cxX5ebxX4xX3xXexX367xX96xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13936xX9cxXexX1xX4exX8fxXaxX12xX193xX1xX186xX37xX3xXd4xX2axX0xX74xXbxX12

Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Giao ban khối Đảng sáu tháng đầu năm 2023

Giao ban khối Đảng sáu tháng đầu năm 2023
2023-06-02 14:05:00

baophutho.vn Sáng 2/6, đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban khối Đảng tỉnh nghe các Ban xây dựng Đảng tỉnh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long